UITROEPERS NIEUW ORGEL i I DIVERSEN ■Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel Verf, Vernis en Glas Rubriek VRUAG EN AANBOD een Vmranwageo en Burgerpak een Knecht en een Aankomende AANKOMENDE SPRINGSTIER 3 Vaarsjes Aangeboden Tekoop aangeboden: Aangeboden Aangeboden Aangeboden Aangeboden Te koop gevraagd: Te huur aangeboden: Gevraagd 3oterf 0.95 Particuliere pifl». M 1.05 !ieren n 4.50 Particuliere prfla u 5.50 ïenden Eieren n 5.— Particuliere prijs 6. WCGeUNG's NIEUWSBLAD VAN 16 APRIL 1926. 1—4 regels 50 ct. ieder regel meer 10 cent met doorloopende harp, 113 Registers, 5 Jaar ga- I rantie, prachtige kast, voor spotprijs te koop [Levering franco, ook op gemakkelijke conditiën Korte Burg A 33, M'burg Te Koop j en gevraagd in het schildersvak. M. van der Slot, Schilder, Seroos- 1 kerke (W.) In stad en dorp, ja overal Leest men de. Uitroepers [eerst van al. F. OELDOF Ijzerhandel Serooskerke (W) biedt aan bij partij, franco thuisNetwerk, Puntdraad, Afheinpalen, ijzeren Eiken, en Dennen, Klaverruiters, enz. Machineolie, Wagensmeer, Koolteer, Stokholmteer, Car- bolinëum, Creoline per Fust en per liter, Draineerbuizen, Beton en Qresbuizen, Welput- ringen, sterk gewapend Beton ijzeren Inrij- en Landhekken,™ Hooivorken, Houweelen (ge-B smeed) met mooie Canada- steel, Pakkisten, enz. Ook te koop 3 loopvarkens Te Koop oud 16 madnden oud 14, 9 en 3 maanden Noordweg A 45, Serooskerke van prlnia kwaliteit J. J. VAN DEN BERQEN Groenewoud 11, Viissingen Een partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis,taal, rekenen, Fransch Duitsch, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde vandevoor- oorlögsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad een Cadzandsche big Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke feroédeieren W. ;den Hollander Oostkapelle Puike kogelboonen voor de zaai J. Mtnderhoud Singel Domburg Geboende ovale tafel Mariniersplein 2 Viissingen Gaslamp Nieuwstr. 24 boy., Vlisa. Heerfiqflets J. Koole Jz, Koudek. Zoo goed als nieuwe Sportkar D 56 Souburg Koperen gaslamp Qroenewoud 36 Viissingen Verplaatsbare oven Deinsvliet Souburg Mahonie tafel krulspoot f 4.— Dijkstraat 2 Viissingen Heerenfiets B 27 Braamstraat Souburg Bruin gabardine regenjas Koudekerkscheweg 36 Vliss Koudekerkscheweg 36 Viissingen postduiven met vliegbewijzen Oranjestraat 21 Viissingen 7 iammer» J. Verha rriiwiel loopt uitstekend Motorrijwiel 1 dl. In gen ige bT zoutth 2 tact f 135 Kolvenlerstraat 28 Viissingen Kinderwagen Torenvliet Qlicisstr. 153 Vliss. Ter qvername aaangeboden een petroleumwijk Bureaux Wcgellngs Nieuwsblad Stoelwagentje Breewaterstraat 53 Viissingen Tortelduiven 96 Zoutelande koe rekening half April of Mei Entink Zoutelande Melkschaap 2 drachtige geiten ovenmondW.VerhageZoutelande jonge vette geit St. Janskerke 180 2oo" 4.30 goed als nieuwe wollen vlag M. bij 3 M. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Kinderwagen Nieuwe Vllss.weg I E 74 Middelburg ëankwerker9ger£2dschftp leieer- jaar J, Lanaendljk Nieuwe Vii*- we? C 137 $oub«r* Da nies. en Heereiifijwiei Necu'öttuk O 130 Miadttjuug Wat kost een advertentie in deze rubriek? Voor abonné's op vertoon van kwitantie, 5 'woorden gratis, de rèst 5 cent per woord. Voor niet-abonné'stot 5 wejprden 40 cent, de rest 5 ct. per wóórd. Ad vertentiën uitgroote lettef gezet en handelsadverten- tiën worden k 30 cent per regel berekend. Aires Bureau v. d. Blad of Br. no...!.,-kost voor iedereen 25 cent extrif Eschen musterd. Tuinbaas Moesbosch, Koudekerke Lessenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Viissingen Groot kippenhok Lelienlaan 3 Viissingen 1000 M. prikkeldraad W. Witte l. pm. Nieuwe VlissingschewegM'burg Dhaliaknollen prachtmengsel 10 cent per stuk J. Geldof Veersche weg Middelburg '00 oude dakpannen. Rijwielh. Lange Singelstraat Middelburg Linnenkast MeJ. C. Wisse Aagtek. Best werkende trapmachine f40 Noordsingel 199 Middelburg Kippenhok f 3.50, paardenwand A 3 Koudekerke Melkemmers nieuw Veersche weg T 233 Middelburg 400 groene musterds Joh. Manteijn Veere Een kinderwagen Segeersweg V 85 Middelburg Mangels 1. Tange Ritthem 2 Melkgeiten Segeersweg V 100 Middelburg Broedeieren van 7 verschillende rassen Simon Janse Nieuwland Een winkelhoekhuis zeer geschikt voor groenten- en melkzaak prima stand. Terstond te aan vaarden. Inlichtingen Wagenaar- gtraat E 113, Middelburg 2 melkgeiten keur uit 4 A. Meijers, Noordweg, Middelb. Een rashaan Segeerstraat H 83, Middelburg Beste Juli-koe, 5e kalf Q, Marlnissen, St. Laurens Alle soorten kunstmeststoffen P. Polderman, Couburg, IKoudekerke Mangels. P. C. Jasperse, Kou- dekerksche weg, Viissingen Heerenrijwiel Zandweg 20, Viissingen Blauwe Kinderwagen Oranjestraat 29, Viissingen 2 tafels, 2 schilderijen, 2 gas lampen. Winkelmanstraat 7, Viissingen Mooie houten Schoorsteenman- tel. Aagje Dekenstr. 67b, Vliss. Een nog goed 3-pits gastoeste! Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Twee vaarsjes oud zes maanden L. Barentsen, Koudekerke Een handkar Molenstraat 23, Viissingen Wegens vertrek Cirkelzaagbank met nieuwe 2 P.K. FJectrische motor, 2 handkarren, 1 trekzaag voor elk aannemelijk bod Koestraat 10, Viissingen 2 karren, trekhond, tevens pak huis te huur Nieuwstftat 81, Viissingen Rieten kinderwagen. Hekhuis, Scheldestraat 32, Vliss. IJzeren éénpersoons ledikant met spiraalmatraa en kapokmatras Oprit 43bcn., Viissingen Jonge vare koe Anth. Maas, Koudekerke Een dfenstbodenkabinet P. Boone, Koudekerke Heerenfiets W. de Witte, Koudekerke 180 K.O. hooi 1 P. Reijnierse, Koudekerke Vette Geit A. Boogaard, Koudekerke Speenkonijr.en F. Boone Hz., Biggekerke Geit le dracht, kruiwager.w»cf J, Gaertse, Biggekerke Kiok nieuw model, vcerea 'bed met peluw, naaimachine E* Wé Elipac, OoitkapeUc Geit 2e dracht, rek. Mei P. de Lange, Biggekerke Drachtige geit, varkenshok J. Dommisse, Biggekerke Een Mangelmolen loh. Kasse Veere Vet kalf speenkonijnen handzaai- machine. P. v. d. Bosse, Gap; ige Drie trekhonden met tulgen. C. de Buck^Veere Geit le dracht keur uit Z. Roelse, Biggekerke 2 vette varkens P. Franke Abrz., Biggekerke Land- en tuinbouwzaden P. Janse, Biggekerke Partijtje mangels Jac. Simpelaar, Biggekerke Werkschoenen B 46 Biggekerke Kippen met kuikens Jac. Dekker, Biggekerke Geit le dracht A 80 Biggekerke Vrachtwagen en ijzeren wagen lichters. K. fanse, Biggekerke Waschmachine Boyenk, Oostkapelle Trap en waschmachine J. de Voogd, Oostkapelle Boogerd'8 opfokvoer voor kui- kens. Van Oosten, Buttinge 1 regulateurklok, handrolblok Konraad, Biggekerke Een pasgekaifde koe Abraham de Visser, Serooskerke Aoranam ae visser, oeroosKerKe 4 ganzen aan de leg. Chr. Vol kers Jr., Veersche weg, M'burg ganzen aan ue leg. i kers Jr., Veersche wegt Een geit 3e dracht, rek. 1 Mei bij C. Langebeeke Cz., Berg- zicht, Gapinge Handmachientjes voor alle za den, ook boonen Mol, Biggekerke Tortelduifjes, wijfjes. Marijs, Korte Singelstraat, Middelburg Cadzandsche biggen S. Duvekot, Serooskerke Of in ruil drachtige zeüg S. Duvekot, Serooskerke Tuin- en landbouwzaden, bloem zaden en fithricks peenzaad A. Midavaine, N. Oosterschestr. N 86, Middelburg Speenkonijnen I. Midavaine, Veere Vlaamsche reus Jodengang R 231 Middelburg Kip met kuikens. J. Huijbregtse Zandijk Een dubbel konijnenhok D 135 't Zand Een Brennabor-kinderwagentje, fietsmandje, rieten wieg en gieter Adres Lange Singelstraat N 183 Middelburg Spotprijs een mooi Hondje Noordweg R 39 Middelburg Een vet varken, weegt ongeveer 155 K.G. W. Wattel Leliëndaal- sche weg St. Laurens Damesfiets, Melkemmers, Kin derwagen. Smederij Buttinge Grijpskerke Bróedeieren patrijs leghorn 8 ct. per stuk. M. Joosse Nieuwland. Zoo goed als nieuwe mangel Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Houten varkenshok A 104 Mellskerke Een vette geit A 81 Mellskerke Vet vaarsje P. Geschiere Marlekerke' Roode plavuizen Van Keulen Mellskerke Gazelle Heerenfiets Korte Zelke 18 Viissingen Fongers damesrijwiel als nieuw en tafel Koudekerksche zijweg 4 Viissingen Paar rolgordijnen ondergordiinen Bouwen Ewoudstraat 15 VHis. Speenkonijnen Nieuwe Vliisingscheweg C 184 Souburg Zeezak Kerkstraat 5 VH win gen Eikenhouten kabinet Qroenewoud 11 Viissingen Hok met konijnen Breeslop 9 Viissingen 300 droge musterds C. Melis Serooskerke 1100 zware wilgen musterds Kr. Louwerse Serooskerke Bperenklecren A 122 Serov »F Klaverkar Wed. J. Houterman A 25 Seroosk. 3 veldsleden,klelnezes6alkseggc kleine stroosnijmolen A 2 Serooskerke Klomplaarzen Aagje Dekenstraat 43 VIlathgen Een trekhond Ritthcmschestraat A 151 Souburg feruin ledikant met ressort Kleine Kerkstraat 7 VlUifngén broedtche kippen Beaou Mellskerke kuaaaeUu Zaïtoirl Nieuwe pracht pathéfoon met platenkast voor halve prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Mooie kinderwagen f 15.— Onderjtraat 9 Viissingen Een Kinderwagen Prinsenstraat 33 Viissingen Flinke trekhond met tuig Groote Markt 16 Viissingen Gude dakpannen Koestraat 69 Viissingen Kippenhok met gaas en deuren Giacisstraat 1 Viissingen Goud slot en tafel Giacisstraat 17 Viissingen Eikenhouten tafel en ganggas- lamp Badhuisstraat 19 Vliss. 2 koppel Sierduiven Slijkstraat 9 Viissingen Paar Werkschoenen Bloemenlaan 46 Viissingen Fornuis Pluimstraat 7 Viissingen Vouwwagentje Nieuwstraat 27 Viissingen Vlaamsche reus voedster Joost de Moorstraat 27 Vliss Zwaar vet varken J. Moens Koudekerke 3 Kruiwagens gouden knoopen krullen strikken Bode Luteijn Koudekerke Als nieuw damesrijwiel wegens plaatsgebrek Gravenstraat 314 Middelburg 2 vaarsjes J. Marijs Biggekerke 2 mooie Springstleren J. Wisse Sz., Domburg Schaap met Lammer3 P. Wisse Sz., Domburg Een 4-wielig plat wagentje en een melk- of groentewagentje, een zwaar onderstel voor een paardenkar J. Simpelaar Seis- weg Middelburg Klaver- en suikerbietenzaad L. Bastiaanse Domburg Boonenpiksel Geertse E 44 Domburg Grasmachine N. Vliss. weg E 76, Middelburg Aankomende springstier H. Brasser, Ritthem Een veulendragend paard 9 jaar een springstier 1 jaar en een vaars oud 15 maanden' W. Verhage, Koudekerke Broedeieren patrijs leghorn A. Sturm Aagtekerke Een karn. Abr. Minderhoud bij de Qr. Prelaat Westkapelle Jongensschoenen (leeftijd 13jaar) C. Bakker Aagtekerke. 2 Dienstbodenkabinetten F. Maljers Jz. Aagtekerke Lakensche rok, vest en hoed, een loops jachtgeweer. W. Geldof, Molenweg, Oostkapelle Elfmaanden vaarsjes Qroenenberg, Hoogelande Een kalfvaars aan de rekening, 1 schaap met lammers en 7 weeksche biggen R. Boogaard, Domburg 20.000 Le Cerf bloemkoolplanten J. Sanderse, Karelsgang, M'burg Nieuwe driehoekkachel, lagen prijs, 't Zand D '04 2 kalfvaarzen Dulnwljk, Domburg Een koe van het vijfde kalf P. Franke, Biggekerke Een best Melkschaap. S. jobse. Hoogelande 30 jonge grauwe raskonijnen m. voedsters. D 173 'tZand Lange bruine boonen Riemens Zoutelande en Melkschaap en speen land meren. P. Wonderhem Zandijk. Een half varken J. Roelse Koudekerke Vogelkooi, kinderstoel Wddelburgstraat a 281 Souburg Gnierwagen Üthetnsctie itr, 134 Souburg Heerenfiets oude weg Eff Souburg <onde Mahoniehouten tafel B 200 Souburg jebioemde rok (koopje) Kanaalstraat B 159 Souburg aar zonneschermen watenraatje varkensbakje yHssing8che«trtat B»180 Souburg Witkulfnocnders, broedeieren, kinderstoel, houtwol 10 Kilo Willemscho Souburg Roepduiven wed. Meufmeester Arnemulden Vet varken Trooije Arnemulden Zware vette "géiten J. Lasee Arnemulden Speenvarkens J. Simonse Koudekerke Breeweg laapjes'biëten K. Boone Arnemulden H'ën tividfok r.iet en'«onder vragen Xopscte w&geajUkrtfraat vUshiiiU Tweepersoons ijzeren ledikant Fransche Kerkslop 3 Viissingen Vi viool met stok en kist f 20. Groenewoud 63 Viissingen Ledikant toebehooren, ronde tafel, 4 keukenstoelen. Hoheinstraat 30 Vlisaingen Kippen met kuikens Jon. Wattel Domburg Prima bonte en gele seifertpop- kanaries f 2 en f 2.50. A. w. Dert, Walstraat 82, Viissingen Ronde bruineboonen voor de zaai. Bode Carlier, Domburg Plaatijzer ledikant Groote Abeeie 244^ Ochtendvoer f 1.— h 5 K.G. |an Pleijte, Zoutelande Kuikens met of zonder kloek Berglust Ritthem Mooie Damesfiets. Irislaan 7 Viissingen Kanarie-broedkooi Kleine Kerkstraat 1 Viissingen Een voer mangels en kanthooi J. Koole Zuidbeeksche weg Een kamerkookkachel Oude Markt 27 Viissingen Kroppers, eksters, postduiven D 81 't Zand Kinderwagen f. Wattel, Serooskerke Stier 15 maanden ou W. Dekker, Serooskence See aan Een vaars oud 14 maanden A 45 Grijpskerke Ovaal ronde tafel Badhuisstraat 60 Vlissln^n Een mooie kinderwagen Adres Giacisstraat 139 Vliss. Waschmachine met wringer P. Minderhoud Nz. Station Aag tekerke 2 éénpersoons Ledikant met, kapokmatras en s plraal, 1 kamer- ameublement 90 gulden, sche merlamp, vitrine' toonbank Kleine Markt 7 Viissingen Melkwijk te Middelburg. Inlichtingen Koepoortsingel 144 Middelburg Een Springstier J. M. Houterman Gaplngscheweg Groote violenplanten. Davids- wegje D 26a, 't Zand 800 Hollandsche dakpannen G. F. de Grave, Abeeie Broedeieren van reekleurige Ind loopeenden 7 cent per stuk Jan Geertse, Grijpskerke Een Handkar v d. Br'oeke, St. Laurens 2 vette vaarzen Tramzicht Zoutelande Nieuwe Heerenschoenen I. Joziasse Dz. B 134 Koudekerke 2 mooie Foxhonden Vos Qapinge Een vetten os. P. Huijsman Poppendamme Mangels. L. de Witte Domburg 1 koe rekening 22 April Wed. Sanderse Koudekerke Mangels. P. J. Quist St. Laurens Mangels. I, Willenise St. Laurens Twee beste wielen met patentas hoog 90 cM. Wageqmakerlj Oostkapelle Een najaarskoe B. 17 Westkapelle Twee linnenkasten A 62 Westkapelle Voer mangels Prelaat K. Roelse Westkapelle Klaverzaden H. Lievense Lz. Westkapelle Tuiniers lange eschen boon- stokken J. Qabrlelse Westkapelle Kinderwagen Spoorstraat a. 1Q6 Souburg Stel Minderingen motorrijwiel maat 3 x 26 St Jacobstraat 4 Vlltslr.gen Vet varken K, Kleinepier Boude wij nikerks 3 meatptttiooperer 2 vette kalf- vaarsen E. Koppejan Zoutelande Vloerkleed 4 2.70 A. Iar.se Cz. Zoutelande Tortelduiven"96 Zoutelande Koe rekening April-Mel Entink Zoutelande 2 drachtige geiten ovenmond W. Verhage P». Zoutelande 2 vette vaarzen A. Franke Zoutelande MelkgeTF en speengcit 26 Zoute! Vette geit Sint Janstalre"TëÖ Zoutelande 2 geiten W. Teune Zoutelande Werkpaard niet veulen St. Janshof Zoutelande Groote regulateurklok B 142 Serooskerke Bruine bOOMtfOO I. Ahfthatnse S:. Laarens V«ttu vaü/fc fc Gehcëiere Ea« Bigsékerke 300 groene musterds Marteijn Ve#e Een niooie beit met twee lam mers H. Krijger Biggekerke 2 jaarling vaarzen P. Krijger Biggekerke Een najaarskoe Boudewijnskerke 170 Kalkoenbroedeieren A 191 Zoutelande Cadzandsche biggen, Poeljes en4 loopvarkens P. janse Ritthem Pltn. 10.000 eerste soort Prei Oude weg A 261 Souburg 50 vlampijpen C. Brasser Koudekerke IPrei per kilo. Koole Jz. St. Laurens Een 6persoons Brikje of Tent wagen met prijsopgaaf. Adres Drukkerij De Lange Jan Middelburg Groote mansrok. A. Bimmel, Biggekerke. Vaars- en stierkalveren. Jan Wattel, Oostkapelle. Vlugge trekhond. Breewaterstraat 9, Viissingen. Speenlammers. W. Duvekot, Vrouwepcrtder 500 K.G. Klaverhool. Machielse, Ritthem. 25 K.G. kleine ronde bruine boo- nen. A. C. Francke, Kleverskerke Bovenhuisje. Slijkstr. 23 Vliss. Benedenpakhuis. Bevr. Oroote Markt 14, Vliss. Huishoudster. J. Bosselaar, NIeu ,idd< Vliss. weg Middelburg. Wegens huwelijk der tegenwoor- dige wordt tegen 1 Mei een Dagdienstbode gevraagd bij: Hoofd Openb. School Oostkapelle Terstond of met Mei een jHuls- houdster. Breeweg D 144, 'tZand Voor seizoen, 2 nette dienstboden Pension Timmers, Domburg. Een aankomende knecht Cevaal, Favorite, Middelburg. Net dagmeisje, niet ben. 16 jaar. Kerkhoflaan 1, Vliss. Kalveren en lamgeiten. J. Lasoe, Arnemuiden. Een net kindermeisje. Aanmelden Zaterdag Huize Ellr, Villapark 143, Viissingen. Gevraagd door JZecuwhe familie in Noord-Frankrijk, net meisje uit den boerenstand 'tegen half MeL Goede behandeling verze kerd en hoog loon. Brieven no. 1222 Bur. Wegeling's Nieuwsblad. Met Mei een handknecht. C. Vos, Biggekerke. Met Mei een handknecht. S. v.d. Meule, Dombnrg. Mei Mei een meid of aank. meld K. Wfelemaker Fz. Koudekerke. Met Mei een arbeider, vast werk en aankomende jongen. Boschzicht Ritthem. Joonenverbouwers C. Dingemanse, Biggekerke. len tuimellcarn. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Stoffeerwerk. A, den Hollander. Klein Vlaanderen M152, Middelb. Nette Wasch Hobeinstraat 21 VUssingen Biedt zich aan nette baker Vrouwestraat 15 Viissingen Wie ruilt nu ut mi} 1GC0K.Q. rauth gels voor 250 KG. Weihool J. Minderhoud Chrz^ Domburg MARKTBtRICHTCM Middelburg, 13-V26.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7