Hiioöf veiling viissingen OLYMPIA Ideal Naaimachines zijn onovertrefbaar DUS, EISCHT BURGERS E.N.R RIJWIELEN STAAT AAN DE SPITS MOLENAARS KINDERMEEL De lage prijs j-^HadensaJj TANDPASTA PRIJSVERLAGING Nieuw Schoenwerk WtlGFI ING's NIFUWSRLAD VAN 16 APRIL 1926 Als U 40 OLYMPIA cigarettes per week rookt dan kunt U ELKE WEEK bij Uw winkelier de nieuwe Sportillustratie „VOORAAN" gaan afbaléfe Het eerste nummer dezer Spoitfllustratie ver schijnt op 19 At>ril a.s. en is voor IEDEREN rocker bij alle winkeliers bij wijze van kennismaking GRATIS verlfi-ijgbaar zoolang de voorraad strekt Met ingang van Maandag 19 April a.s. driemaal per week Veiling) op Maandag-, Woensdag en Vrijdagmiddag Begint nu alvast OLYMPIA te rooken en foveft de 2 punten uiterlijk op 19 April bij Uw winkelier in, opdat hij het tweede nummer, dat op 26 April a4. verschijnt, voor U kan bewaren. De Sportillustratie „VOORAAN" omvat 16 pagina's en geeft een keur van de meest actueele foto's op sportgebied. yËÈlËÊtll OLYMPÏA No. 1 10 122/, ets. OLYMPIA No. 2 10 20 cl». b. h. Militair Hospitaal Middelburg Alle merken Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Enz. Benoodigdheden De best ingerichte Reparatie-lhrichting Stalling - Banden Benzine, Olie, enz. het beste kindervoedsel oor afstaan oor immer s missen. GebruLfd#by MUNHARDT-s w Zsnuw-Tabletten ^>Laxe9r-T ablotten 60* a HoofdpIJn-Teblettaneo* Pepermunt - Kauw bonbons ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD ïensten ewijzen W. M. ROEST E0{ doosje aan 20 heeft i parit elk doosje Oost 10 heeft Is pent De Administrateur Rijwielhandel „Kretta Angin" LANOE SINOELSTR. N 171 MIDDELBURQ Turksche Melange: OLYMPIA Special* V» cte °LYMpiA Finell/i ets. Virginia Melange Telefoon-Int 483 Dag en nacht Levering van Onderdeelen en AGENT Ook goedkoopere soorten. MOTOR -RIJWIELEN ALLE MERKEN GILLET, IMPORTEUR,EYSINK Vraag prijs en demonstratie en gemakkei. betaliitgsvoorwaarden. Gebruikte Motoren te koop Duo-zittingen de beste f12. compleet. Verhuren Luxe-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursschool. Prijzen bensden alle concurrents. %Cm) ta ru)i is om zijn goede eigenschappen een liooge prijs waard van Molenaars Kindermeel maakt dat alle Nederlandsche zuigelingen kunnen worden opgekweekt met 44 dat er bestaat Vraag attesten-boekje aan P. MOLENAAR Co. Westzaan. Neemt onder Uw werk een «tukja WRIGLEyS P.K. In den mond en let een* ®p hoe goed dat bevalt. Wïtl GLBY'S Pepsrmtmt K&awbonbons «.tillen den dorst ook gedurende het heetsts weer, voorkomen vermoeidheid en zijn Qffivms 0öe4 'ftMtó maag o© gebit, Is het goed" vcffaaaperieg t 4e pepexmeusiraaak n-a-13 i bet meest doelmatige en J succesvolle middél Voor Vlissingan verkrijgbaar bij H.K. Apothekers en Drogisten A. J. v. Ockenburg, KI. Markt 54 S. J. Engering, Nieuwstraat 79A. C. Beniest, LepelstraatJ. Roelse, Scneldestraat 25. Te Middelburg bij HH. Drogisten N.V. v.h. C. A. Schutte en Co., Lange Delft; Firma Daman, Korte hoordstraat; Firma Kuijien, Sa- geerstraat Heeren Zolen en Hakken f2.2ï Dames Zoien en Hakkenf 1.51 aan zeer lage prijzen SCHOENHANDEL Aagje Dekenstr. 7 Vlissingsn nadat men zich gebrand of bezeerd heeft moet men de beschadigde of verwonde plekken behandelen met

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4