Mooiste Reclame SIGAREN VRAAGT •FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 16 April 1926 WsgBilng'sNieuwsbiad J, VAN HOLTHUIJSEN De heer Fokker slaat met den heer Stefan, directeur der Ned. Vliegtuigenfabriek, de demon straties van da F Vli 3m gade. Onze speciale artikelen zijn thans TUINDERSRUiTEN mot RAMEN KOUDWATERV£RFslFRESCOL!THE" PARMSGROEN voor don landbouw N. V. M1DD&L3URG&CHE V2HPHANDKL w. l. hem mm Oo« WIJ BIEDEN U AAN 120 ct. de 50 stuks STOMPKQPPEN f4.— p. kist v. 100 st. HEERENBAAi 30 cent p. half pond ï&tT Bewaar uw stem-n pels, want ze hebben WAARDE 'O te Enschede werd Zondag de wedstrijd EnschedeFeyenoord gespeeld Voor de kampioenschapscompetitie van den N. V. B.. waarbij Feyenoord met 4—1 het onderspit moest delven. ot De voorzitter van Enschede biedt Feyenoord bloemen aan. Zondag kwamen bij hetlTolhuis o/h Y te Amsterdam de deelnemers aan de Reünie van den N. W. B. samen en starten daar voor een gemeen- schappelijken rit naar Edam. Een foto van den start. x Vriendin „Is je keukenmeisje lang bij je geweest Gastvrouw„Oh jagedurende een lichte aanval van iinfluenza gevolgd door een zenuwuitputting en een maand rust tot herstel". (The Humorist.) rr x: i Zaterdagmiddag^werd op het vliegveld Schiphol te Amsterdam door de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek het nieuwe door haar gecon strueerde driemotorige vliegtuig de Fokker F VII 3m voor een groot aantal genoodigden ge demonstreerd. De F VII 3m wordt door de gasten bewonderd. In het Oolgaardthuis te Arnhem werd tot Zondag 11 April door de Vrijz» Chr. jongeren- bond een Conferentie gehouden over het Bioscoopvraagstuk. 1. Een tweetal aardige fnelsjeshocdjes. Be venclochehoed van donkergroene crêpe, fond van witte crêpe, gegarneerd rond n S? j ,m ,roosies van groene crêpe 2. Onderhoedje van Bois rose taffetas het geheel.zeer fijn gepliseerd. 3. wandelcostuum van beige Kasna, afgezet met bruine biezen. Het voorpand met kltlnt volante van crème Crêpe de Chlnt. s: SU IMHMIBHBHMi voor plaatsen van Advertentiën op de ze pagina onze spe ciale prijzen. Is beslist de ADMINISTRATIE De verjongde natuur spreidt weer haar feesttooi over 't oofthout. Met een „Daar komt de lieve lente" begroet de Zoelensche jeugd deze wedergeboorte. NAAST HOSPITAAL M'IUItö

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3