Kleedingmag. RECHSTEINER Behangpapieien Schoonmaaktijd. KleediopagaziinC.Pl.ASSE KORTE NOORDSTRAAT 87, M'BURG Wagenaarstraat, Vlissingen VERS PA9 jspMiis Bloedkoralen Schoonmaaktijd T. M APISE-DAMAVE Opening Etalage Nlemeüer's ROODE SIEftlAHAK Meisjes Gevraagd in Fantasie en Blauw 32 RAOIO SS Na de Paschen waren we zoo goed als uitverkocht! Koop daarom bij ons en U doet Uw voordeel MIDDELBURG Een Gebruikte PIANO VERF A. BENIEST A. BENIEST Bij PAUL v. SLUIJS Co. VERLOVINGS- - RINGEN - Zijn aardige dingen Die een ieder graag (draagt En waar RICHTER degunst voorvraagt HeerenModeartikelen NOUVEAUTÉ'S, OVERHEMDEN, DASSEN, SOKKEN, BRETELS, SOKHOUDERS Onze bekende soorten Yerkoopen vlj voort De prijs van vijf snoer Lijkt de vrouw van iederen (boer I. RICHTER Drukkerij H. WEGELING WP.GEI IMG's MIHJWSRI.AD VAM 16 APRIL 19.*6 Hoe dat kwam Omdat de menschen het weten, dat onze Kleeding- stukken hooger staat dan van iedere concurrent. En onze prijzen véél lager zijn. Vraag het een uwer kennissen, die onze Kleeding draagt, en U zult het- hooren. TE KOOP GEVRAAGD Voor en Het oudst en meest bekendst en ver trouwdst adres Bereide Glansverven, Droge Vervan, Vernissen, Lakken, Kwasten Enz. evenals Lysol, Creoiine en alle bekende Veegeneesmiddelen. v.h. S. DE VOS, WALSTRAAT 92 - 'VLISSINGZN De nieuwste Stoffen als WHIPCORD, RADIO, enz. JE ADRES voor la klas RADIO-TOESTELLEN is de Onze toestellen zijn niet Ie over treffen en laag In prijs met ge garandeerds zuivere ontvangst Laat U gratis voorlichten of demopstreeren zonder eenige verplichting Aarbevelend, C. MINET, R^dio- en Rijwielhandel lijsten repareeren wij bijna dagelijks Het zijn echter allé lijsten, niet door ons^ vervaardigd. Een lijst door ons ge maakt laat nimmer los Het is alles handwerk De sor teering is groot De prijzen laag DRUKKERIJ DE LAKSE JAN laag* Mft B 144 Middaiburg I,. DRUKKERIJ H. WEGEUH6 Noordstraat 44 VUastno» 2-~ l L- T3 CU 5 CU CU CU u. O c c CU 9- CJ O 02 '5 O VI T3 Q O O) CU •4-4 0 -4-4 XT O O O O O O O Wfeerrü/t ffeisvemaa/ v«*»hpuqbaar v/oor poohers van rnescbe heerenbooi en eenige andere soorten Bezoekt tiet Meubelmagazijn van Erven J. GABRIELS!; Steeds groote keuze Spiegels, Tafels, Gesch. Kasten, Stoelen, Theekasten Enz. Vrij Entrée Lange Noordstr. o. h. Postkantoor» Middelburg L.Delft H 4 M'burg N.V. M>J „SANITAS" vanaf 14 jaar om als naaister te worden opgeleid Zich persoonlijk aan 4e melden Zeeuwsche Confectiefabriek,Molenwater M 255-56 M'burg Zij zullen U niet meer plagen als zij RODENT geproefd hebben. Prijs- Lang* Burg C 111 MiMtiburg Wij hebben steeds alle on derstaande artikelen voor radig, van prima kwaliteit en tegen lage prijzen Kastpapier met rand, Kastpapier aan vellen, wit, bruin en blauW. Kastpapier aan rollen, wit, blauw en rood. Kastrandjes, z.gn. losse randjes. Punaises, koper,celluloid Enz. Enz. Noordstraat 44 Vlissingen Brieven onder no. 1223 aan bureaux Wegelings Nieuwsbl. Drogist naast Jamin Vlissingen 135 DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT K157 -MIDDELBURG vindt U als ieder jaar de prima bekende In de bekende Schoon maak-arti- kelen ruim' gesorteerd. De steeds grooter om/et garan deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Gros En Detail Burg C111 Middelburg biedt U een ruime sorteering Alles tegen scherp concurruurende rijzen ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Aanbevelend, O. PLASSE LOSGELATEN Cde(/<rt lippen XIWUWl1 ocllemlmr en cjifolwer Jan heeft U duhhql£enoé CD ca O £2. -at: O ,.C= C3 T3 O cn 02 CU 3 Luè e c Cü -a 3 CÜ CU k. a> T3 cz fZ €2 O CL OP Jid -ad Kleum groot a den zeker in m s as, ff ent zvfkr grodte eieren is toch kras. Vraagt Uwen turn heffer weJhe soorten de bom beuaften die recht geven op deze fraaie uftgaüe QROOTE SORTEERINQ TE VLISSINGEN r. ST. JACÓBSTRAAT 1 Het goedkoopsteen betrouwbaarste adres voor Gun\miwaren en Patentgeneesmiddelen. Spetontabletten het beste bescher mingsmiddel. Uriepiilen genezen Bedwateren radicaal. Haar- verfkammen in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elas- tieke Kousen in alle maten. Prijsopgaaf en inlichtingen geheel gratis. Rodent is beslist het zuinigste en secuurste middel om alle ratten en muizen uit te roeien. Het bespaart menigeen hond :rden gul dens per jaar. Koop een x doosje bij Uw drogist. V\ Doosjes van 50 ct. en fl.- Imp.1 Fm. B. MEïNDERSMA Den Haag Fabrikant i TH. HARLEY Apotheker - Perth K. J. LAGACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10