SIGAREN SPRoiTG SPRUTOL FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 9 April 1926 VOGEL5 ST0MPK0PPEN HEERENBAA! J. VAN HOLTHUIJSEN Onze speciale artikeien zijn thans Bij het „Vereenigd Tooneel" in de Stadsschouwburg te Amsterdam ging Zaterdagavond de eerste voorstelling van „Julius Caesar". Een foto waarop Brutes (A. v. Dalsum) het Romeinsche Volk toespreekt na den dood v. Caesar Vrouw (tot echtgenoot die haar portret beschouvvJ) „Is het niet volkomen levensgetrouw Man„Hm, de verf is nauwelijks dik genoeg." „The Humorist". WIJ BIEDEN U AAN 120 ct. de 50 stuks f4.-- p. kist v. 100 st. 30 cent p. half pond WT Bewaar uw stem pels, want ze hebben WAARDE TUINDERSRU1TEN met RAMEN KOUDWATERVERF„FRESCOLITHE" PARIJSGROEN voor den landbouw N.V. MIDDELBURGSCHE VERFHANDEL W. L. HEIJBGER Co. VOGELZAAD Te Rotterdam werd gedurende de Paaschdagen het S. D. A. P.-Congres gehouden. Een foto van de zaal in het Concertgebouw tijdens het congres. Nu het mooie weer is aai georoken mag Betsy in de haagsche Dierentuin wandelen met haar op- passer. Een a i dig kiekje van een ontmoeting van het jeugdige olifantje met kinderen in de Haagsche Dierentuin. Den 2en Paaschdag weiden op de Rijswijksche Wielerbaan de eerste wedstrijden in dit seizoen gehoudende wedstrijd achter groote motoren. De winnaar van den wedstrijd achter motoren, Erans Leddy rijdt zijn eere-rondje. NAAST HOSPITAAL M'BURfl Gedurende de Paaschdagen ga I et Intern. Stafmuziekcorps van het Leger des heils, dat uit Londen arriveerde, \e schillende concerten in ons land. Ter gelegenheid van de watersport-tentoonstelling te Koog a/d Zaan werden Zondag wedstrijden gehouden met model-zeilvaartuigcn Len foto van den start Eenvoudig, doch smaakvol toiletje van marineblauwe mouseline de Soie,. be drukt in roode en witte figuren. Kraag en Volants van witte Crêpe Georgette. Kleine witte bolle knoopjes van voren •ter versiering ZOMER verdwijnen spoedig dooreen pot Pij Alle Drogisten vao diver** plaimtge, voedert men het beste met Let vooral op juiste» oana. ee verpakking! Vraagt hat (J <a W I e k t I 1 r Eenige aardige modellen voor jumperblouses Costuum van lavendelkleurige Crêpe Satin, gegarneerd met kanten Volants in dezelfde tint. Lange linten van blauw fluweelband, gehecht met kleine roosjes van zilverstof

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8