JITROEPERS f I I DRUK WERK Schoonmaaktijd. A. BENIEST Verf, Vernis en Glas Rieten Leuningstoelen I Rubriek VRAAG EN AANBOD Drukkerij H. Wegellng Drukkerij De Lange Jan VERLOVINGS- - RINGEN - Zijn aardige dingen Die een ieder graag (draagt En waar RICHTER de gunst voorvraagt ZOETE AFRIKAANSGHE MISSIEWIJN, Denev8rs Frères, Bij PAUL r. SLUIJS Co. BEKENDMAKING W. A. GRAAFMANS PRIJSVERLAGING 11 Nieuw Schoenwerk Donderdagmiddag 3 UUR WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN APRIL 1926 LH. Slepers en Stalhouders I Te Huur: Ongeveer 325roeder Luzerne en Roozend. Klavers, gemengd wassende Kuikens op bestelling 25 cent per etuk, Ook gelegenheid om eieren uit te broeden S. STROO, Biggekerke BLOEMPOT-OMHULSELS Boekhandel H. Wegellng Drukkerij De Lange Jan Aangeboden Aangeboden Aangeboden Aangeboden fe het aog maar sfBvds niet in de mee ite sa- ken. Bronwel boort men soo nu dan bewe ren, dat er «enige «opleving" te coneta- teeren It. Zeker is het, dat vele zaken meer zouden hebben, wanneer men over het algemeen meer prijs 6telde op „Beter Drukwerk'*. Dit toch?geeft immers cachet aan Uw zaak en brengt U steeds nieuwe orders. Laat ons het eens voor U vervaardigen en U ault, zoowel over prjjs als uitvoering teweden zijn. Noordstraat Vlissingen Lange Delft, Middelburg Aangeboden Te huuraangeboden: Gevraagd GROOTE SORTEERING v.h. S. DE VOS, Jul9t geïmporteerd Prijs per fl. slechte f 1.30 Bereide Glansverven, Droge Verven, Vernisten, Lakken, Kwasten Enz. evenals Lysol, Creollns en alle bekende Veegeneesmiddelen. Heeren- Kinderkleeding W. M. ROEST MARKTBERICHTEN Middelburg, 8-4-'26. Boterf 1.02* Particuliere prijs. 1.12» Eieren 4.50 Particuliere prijs 5.50 Eenden Eieren n 5. Particuliere prijs 6. Is de UITERSTE tijd waarop nog ad verten- Hos kunnen worden aangenomen. Voor plaatsing van adver tenties, nè dien tijd ont vangen, kan niet wor den Ingestaan. mm 1—4 regels 50 ct Ieder regel meer 10 cent van prima kwaliteit J. J. VAN DEN BERQEN Qroenewoud 11, Vllssingen op een perceel in de Buck's weg bij Vliss. Adres S. Kluijfhout Jz., Biggekerke TE KOOP bij A. C. DE STEUR, Lommsr- f rijk, Hisuwe weg C 102 Middelburg In stad en dorp, ja overal Leest men de Uitroepers [eerst van al. MB 1 behoef! men niet langer tegen een verkleurde ol versohoten bloempot aan te kijken. WIJ ont vingen een praohtige sorteering en gaan deze aan lage prijzen verkoopen, nl. 10, ISVg en 15 oent. Ze zijn zéér mooi en van prima kwaliteit Noordetraat 44 Vllssingen Lange Delft B 144, M'burg Wat kost een advertentie in deze rubriek? Voor sbonné1» i op vertoon 5 u Voor niet-abonné's i tot van kwitantie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. 5 woorden 40 cent, de restSct. fier woord. Ad vertentlën uitgroote etter gezet en handelsadverten- t!6n worden 30 cent per regel berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. no..... kost voor ledereen 25 cent extra. Een flink Werkpaard, drachtige zeugen, jonge fokzeugen en big gen, Vlaamsch ras. Koole Dz. Nadorst Middelburg Eschen musterd. Tuinbaas Moesbosch, Koudekerke Lessenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Groot kippenhok Lelienlaan 3 Vlissingen Een partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis, taal, rekenen, Fransch Duitsch, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde van de voor- oorlogsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Gaslamp dubbele pit Oude Markt 21 Vlissingen Pathéfoon op tafel met 20 platen Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Vrachtauto 2-tons Fiat, 17a jaar oud, gekost f 52(50, voor f 1600 Bureau Wegelings Nieuwsblad Een geit aan de rekening en 25 K.G, witte zaaiboonen P. Brasser Lz., Koudekerke Petroleumstel vier-pits en een Hondenhok Lammenstraat 25 Vlissingen Wit gastoestel, fornuis met ko peren opstand (asteelstraat 35 Vlissingen Een kinderwagen Qlacisstraat 87 Vlissingen 6 stoelen Aagje Dekenstraat 109 Vliss. Mooie Dhalia's a 15 cent A. van Vlaanderen Duinen Kou dekerke Vette geit A. Looise Dishoek Koudekerke Dtiehoekkachel P. C. Jasperse Koudek.weg Vliss Zes kamerstoelen en kléin keu kentafeltje Adres Wegeling's Nieuwsblad Overjas, beeld, lampekap Scherminkelsttaat 20 Vlissingen Wegens plaatsgebrek rood pluche ameublement Adres Qroote Markt 21 Vliss, Koppel raadsheertjes Korte Burg D i 1 Middelburg Prlncessenboonen Molenwal Koudekerke Broedeleren W. den Hollander Oostkapelle Prachtige speenkonijnen J. Abrahamse St Laurens Orgel Koralion Hoogstraat 129 Middelburg 2 bijten met lammers Plantluat D 165 't Zand Handkar, lamoenkaren vierwielig wagentje Simpelaar Seisweg Middelburg Tuin- en landbouwzaden, Dha- lias en andere bollen en zetaard- appelen A. Midavaine Nieuwe Oosterschestraat N 86 M'burg Een mandoline Sleeperssingel 143 Middelburg 2 Melkgeiten C. Jongepier Veersche weg Paard en melkkar keur uit twee l. Janse Segeersweg Middelburg Boerenpak, paar gouden knoopen Abeele A 221 Zetaardappelen Groote Abeele A 258 Souburg 2 Heerenfietsen Korte Zelke 18 Vlissingen Mooie lakschoenen Oprit 37, Vlissingen Roode-, savoye- en Bloemkool- planten A. Koole Koopmans- voetpad Vlissingen Een 172-jarige vaars, hittengareel van Keulen Koudekerke Een voer Mangels H. Ova Koudekerke Dienstbodenkabinet P. Boone Koudekerke Leuningstoel, tafel, klok, trogje, wafelijzer,spiegeltje,vogelkooien W. Maas Wz., Koudekerke Hond en kar Breewaterstraat 9 Vlissingen Waschtobbe Nieuwst. 70Souburg Geheel nieuwe Heerenfiets f 40 Dijkstraat 14 Vlissingen Kanthooi N. Bosschaart, Koudekerke Koe aan de rekening A. J. Barentsen, Koudekerke 30 vorstpannen voor rietdak J. van Maldegem, Koudekerke Cadzandsche biggen, poeljes, wagenaarsboonen, vroege aard appelen. P. janse, Ritthem Een net Burger Woonhuis Te bevragen Oude Vliss. weg B 306, Souburg Beste gekalfde vaars B 66 Westkapelle As met wielen Van Keulen, Meliskerke Soepnkonijnen B 142 Mariekerke Kalfvaars aan rekening A 26 Meliskerke 2 wiegen, matrassen, tafels en 4 veeren kussens E. W. Flipse, Oostkapelle Concurrentpoters, bascule 1000 Kg. Simpelaar, Biggekerke Speenkonijnen Wed. Francke, Biggekerke 1000 Kg. krielaardappelen met poters. W. Marijn, Biggekerke Vette geit Z. Zachariasse, Biggekerke Speenlammers J. W. Reinierse, Biggekerke Dienstbodenkabinet, veerenbed A. Bimmel, Biggekerke Land- en tuinbouwzaden P. Janse, Biggekerke Een gekalfde vaars C. Caljé, Biggekerke Princesseboonen Gr. Abeele A 258 Grcote fornuiskachel Ritthemschestr. B 386, Souburg Broedeleren witkulfhoenders Wlllemse, Souburg Broedsche kippen J. Breel, Ritthem Waschmachine met wringer B 182, Souburg Wegens vertrek een gaslampen een eikenhouten waschmachine Noordstraat 44, Vlissingen Rammen en voedsters P. Kesteloo Hz., Koudekerke Springstier J. Leinse, Ritthem Mooie gaslamp Nleuwstraat 24bov;, Vlissingen Broedeitjea van bekroonde zw, Java krielen 10 cent. J. Buljs, Aagje Dekenstr. 21, VUssingen Varkenshok W. Wouterse, Ritthem 135 2 mandolines en 1 gitaar met foudraals en leerboeken Tulpenlaan 13, Vllssingen Vette vare koe Prelaat Westkapelle Een werkpaard J. de Visser Aagtekerke IJzeren stookplaat L. Bakker Snr., Aagtekerke Waschmachine met wringer P. Minderhoud Nz., station Aagtekerke Een autobus, banden en caro- serle, nieuw Binnenhaven 25, Vlissingen 3 kalfvaarzen W. Kodde Aagtekerke Ochtendvoer a f 1.— A. Dekker Aagtekerke Kippen met kuikens W. van Eljzeren Aagtekerke Een vare koe J. Francke Aagtekerke Broedeleren patrijs leghorns A. Sturm Aagtekerke Voer Mangels (Oroenkraag) Hugenae Aagtekerke Hu gen se Aagtck kalf varken bij K. Koppejan Koudekerke Een koe 7de kalf rekening 17 April en 1000 K.G. tarwestroo bij P. de Korte Domburg Wit patrfys broed 1925 Simon Janse Nieuwland Broedeierenvan raszuiver zwarte Minorca's I*. Qeschlere Cz. Biggekerke Een koe keur uit zeven A. Maljaars Aagtekerke Als nieuw Orgel, halve prijs Brieven no. 1225 Wegeling's Nieuwsblad Speenlammers A. Pouwer Serooskerke Verrekijker f 14.— ^ischmarkt H 190 Middelburg Een vaarsje 10 maanden I. v.d. Bossche Sz., Vrouwepolder ^aarsschoentjes Bode Louws Qrijpskerke Vaarsje 10 maanden mooi model J. Polderman O. Vlissingscheweg Wegens verandering een mooie ijskast Berger, St. janstraat Middelburg !onge raskonijnen odengang R 231 Middelburg Witte Gaits (man) De Rijke 't Zand Drachtige zeugen, Cadzandsche biggen S. Duvekot (Serooskerke Pootsjalotten K. Roelse, Prelaat, Westkapelle Geijkte gewichten, een 1 en 2 kilo. W. Boogaard, Serooskerke 4 veldsleden, handkortmolen A 2 Serooskerke 300 droge musterds C. Melis, Serooskerke Kanthooi en vette geit. A. Schout Zwanenburgsche weg 4, Vliss. Blauw mantelpak Hobeinstraat 81, Vlissingen Cither Hellebardlerstraat 1, Vlissingen Half varken Benou, Meliskqrkè Koperen lamp en ganglamp Badhuisstraat 19, Vlissingen Heerenrijwiel met torpedonaaf Arsenaalstraat 18, Vlissingen Een ledikant Hyacinthenlaan 22, VHsslngui Vulkachel Crocuslaan 6, Vlissingen Vier duiven Noordstraat 69, Vlissingen Kinderwagen in goeden staat, linnenkast, tafel en koffer, spot- §rijs. Onderstraat 9, Vlissingen lot gitten Marijs Korte Singelstraat Vburg Geschilderd boogkabinet nieuw A. Poppe Meliskerke Speenlammers L. Marinussen Qrijpskerke Plm.100 kilo vlaszaad bLauv, bL P. Qabrlelse D 9 Westkapelle Vei kalf H. Koppejan Meitak. Een koe, rekening 22 April Wed. Sanderse Koudekerke Afheiningsgelint lang 5.60 Meter Molen Aagtekerke Kabinet twee haardplaten 115 Ritthem Mangels H. Lorier St Laurens Stam- suiker- en snijboonen W. Duvekot Vrouwepolder 3 vaarzen verschillende leeftijd C. Vos Biggekerke Heerenrijwiel f 12,50 Pottenmarkt K 175 Middelburg Dubbel konijnen hok en drach tig konijn Simpelaar Werfstraat P 150 Pouller Middelburg 2 eenjarige en 1 twee jarige vaars E. de Korte Meliskerke Zevenweeksche biggen bij L. Marinisse Nadorst Een Toolsche Kar bij J. Houter man Nieuw- en St. Jo^sland Oude Hollandsche pannen De Grave Abeele Meisjes- en Heerenrijwiel Wissel C 131 Souburg Paaschlellebollen P. Wis6e Meliskerke 2 kalfvaarzen en vette stier Dninwijk Domburg Etn jonge vare koe D. Stroo Zoutelandc Melk schaap vierde dracht Sam, de Visser Serooskerke Mangels. L. de Witte Domburg Lammers. W. Vos Qapinge Vet varken P. Poppe Breeweg Koudekerke. Vaars, 13 maanden D. Cuppoolse Qrijpskerke Vaars 15 maanden A. P. Pouwer Qapinge Broedeleren van patrijs leghorns N. Francke Serooskerke 8 Speenlammeren en een werje- paard. P. Vos Koudekerke Vaarskalf A. Wisse, Domburg 215 kilo klavers, schaafbank Jb. de Visser, Domburg Een ponny 8 jaar oud C. Schoonenboom, Domburg 2 melkemmers 25 liter L. de Voogd, Domburg Linnenkast. B 203 Qrijpskerke Poppendamme Kalfkoe. Jachtlust, Grljpskerke Buttinge Damesfiets en Columbia zaai- ma :hine. Smederij Buttinge Qrijpskerke Kroppers, raadsheeren, eksters, pottdulven f0.50 per koppel. D 11 't Zand. Een tuinbank Noordweg B 156 St. Laurens Pai tijtje.Mangels Wolstraat 7 Vlissingen Vogelkool. Kerkstr D 120't Zand Vairs- en Stierkalveren Jan Wattel Oostkapelle. Stalmest, te leveren kade Sou burg. L. Ooedhart Oranjeplein Souburg Kalfvaars en vet kalf Klein Zeeduin Serooskerke Vette vaars, koe en kalfvaars rekening begin Mei J. Wouterse St.-Laurens Bloemkoolplanten B. Koole Souburg Plm. 1000 kilo gerst Moesbosch Koudekerke Stoksnijboonen extra slagzwaard f 0.80 per kilo Geen8e Vrouwepolder 1 tin melkkarn f. v.d. Bossche Sz., Vrouwepolder Een rechtbank Acires Wagenaarstraat 37 Vliss. Een Etenskast of verplaatsbare Rechtbank A 205 Serooskerke Een In goeden staat zijnde Vee renwagen. Kr. Dekker Meliskerke 2 persoons houteri ledikant en voer tarwestroo, H. Brasser B 131 Koudekerke Pakhuis Breewaterstr. 26 boven Bij inschrijving voor 1 jaar 570 roeden weiland te Qrijpskerke briefjes in te leveren voor 20 April bij J. Krijger Gzn. Qrijps kerke. Klavers, bij dorp Jan Boogaard, Meliskerke Slaapkamertje. Schotschenhoek 3 Vlissingen Bovenvoorkamer m. slaapkamer Adres Wegeling's Nieuwsblad Bovenwoning Marnixplein 13 Souburg Adres Vrijburgstraat 79 Souburg Wasch. Boschjeslaan 11 VHss. Een aankomende Jongen P. Ovaa Ritthem. Werkmeisje. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Een halfwas Schildersknecht P. Geene Meliskerke. Wei voor jaarling paard 'Brielsman .Koudekerke Een net werkmeisje Bureau Wegeling's Nieuwsblad Terstond of met Mei een meid of aankomende en een melk knecht Noordbeek Souburg Schilder en halfwas Pettersson Koepoortstr.SgM'burg jens landschoenen. "C. Dingemanse Biggekerke Mangels. J. Willemse St.Laurens Kinderwagen. Seisstraat M 61 Middelburg Een konijn, voedster N. VHss. weg C 214 Souburg Met Mei een aankomende knecht die melken kan H. Brasser Ritthem Eert Speenlam W. Louwerse Az. Qapinge Aankomende Springstier A. Ovaa Vluchtenburg Souburg Jonge vare koe éénmaal gekalfd en vette vaars H* Joosse Vrouwepolder Wegens ziekte direct nette win keljuffrouw tevens hulp in de huishouding, bij voorkeur met winkel bekend. Banketbakkerij van de Vaate Vllssingen Net werkhuis gevraagd liefst 2 dagen per week Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Ram ter dekking A 253 /Abeele Contracteeren van suikerbieten S. Stroo, Biggekerke MOOIE PATRONEN Prijzen van vóór den oorlog 1 I Magazijn van Behangpapieren Naaat Jamln Vllssingen Burg 0 111 Middelburg uit de Wijnbergen der Witte Patere van Alglere. Wilt gif Iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel sulvere Na tuurwijn der Patere. Drinkt liever een glee minder maar drinkt niet de vele aange boden Kunstwijnen. Ook zeer geschikt voor feesten, partijen, zieken en herstellenden. Alleenverkoop WIJNIMPORTEURS M'BURO DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT K157 MIDDELBURG vindt U als leder jaar de prima bekende In de bekende Schoonmaak-artl- kelen ruim gesorteerd. De steeds grooter omzet garan deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Oros En Detail Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Voor soiled werk wordt Ingestaan Beleefd aanbevelend, PAARDENSTRAAT 21 VLISSINGEN Heeren Zolen en Hakken f2.25 Dames Zolen en Hakken f 1.50 aan laar lags prijzen SCHQENHANDEL Aagje Dekenatr. 7 Vlissingen 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7