Oliën, Vernissen, Verfwaren en Glas Reuzen Dweilen „KOENA" Koffieroom i 0.30 p. 1 Litem. J.y.GRAAFEILAND t Urbanus Pillen BETER GEKLEED WÈL BESTEED! Onze Koffieroom V. M. I. „KOENA" BURGERS E.N.R. RIJWIELEN BURGERLIJKE STAND A. BENIEST A. BENIEST Step Die Jeuk) DE JöNG's volgens het oude en echte Koopt eenlSGazelle of Kaiser Naaimachine Agent O.W. A. v.d.VEN WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 9 APRIL 026 da uitreiking der gewonnen prijzen en eereprijzen der Het meest bekende tentoonstelling plaats hebben Woensdag 14 April, des avonde 8 uur in de Concertzaal „De Zwaan^ Souburg. Maandag 24 Mei (2e Pinksterdag) zal te Middelburg het jaarlijksch concours plaats hebben van den Zeeuw- schen Bond van Fanfare- en Harmonie-gezelschappen, waaraan door 20 vereenigingen zal worden deelgenomen. Kauwgom na tonsillectomies In de Therapeutic Gazette beveelt Dr. William H. Spen- __r te Philadelphia het gebruik van kauwgom na ton- sillectomie (verwijdering Jer amandelen) warm aan. Hij verzekert dat de Kelen van patiënten bi) wie de amandelen eer ïijn weggenomen, niet geïnfecteerd worden, indien bi de labehandeling kauwgom wordt gebruikt. Nablocdingen komen minder voor. De genezing gaat snel. Daar ales, gegeten mag worden, behoudt de patient zijn weerstands vermogen. Kauwgom bevordert de afscheiding van speek sel, dat, wanneer het ingeslikt wordt,-de wond voort durend afspoelt en de slijmvliezen van de pharynx smeert. Tot zoover de N. Rott. CrJ. Wij voegen hieraan no- toe, dat door het hierboven aangeduide speekselvormen vermogen van kauwgom ook de eetlust wordt bevorderd, terwijl in tandheelkundige kringen deze speekselvorming wordt beschouwd als een der beste middelen ter voor koming van tandbederf (caries). VUSSINGEN, van 1-7 April 1926. Ondertrouwd1 L te Boekhorst 25 j. en M. H. Martens 23 R. Danel 30 j. en M. L. A. Hemelaar 21 j. M. C. Steketee 25 j. en J. van Dijk 23 M. j. CEveraers 22 j. en A. M. van Boven 19 j. I. Poppe 22 j. en G. de Ridder 19 j. C. F. Willems 27 M. v. jole 26 1. GetrouwdM. A. v. Ijzerloo 22 J. on C. Kokelaa L. Dekker 25 j. en T. P. Groenenberg 24 Bevallen: t. C. Dronkers geb. de Zwarte d. B. Wijnen geb. Kneepkens z. Wisse geb. Hoof en 8 8e z. d. (tweeling) E. v. d. Dood geb. v. Leeuwen d. L. Beun geb. de Queierij z. W. A. Schot geb. Dijkstra d. A. M. Zandee geb. van der Wilt z. D. Korpel geb. Mulder d. T. de Klerk geb. de Troije d. Overleden: L. j. de Regt man van'M. de Kok40j. D. M. v. Leeuwen vrouw van C. de Koster 48 j. A. Hannik man van A. A. van Gelder 62 j. A. Ste ketee man van J. P. Beaufort 56 j. D. Bos man van I. M. Snijders 70 j. C. van Dijk wedr. van M. van Dis 89 j. P. J. A. v. Calmthout wedr. van A. de Vet 79 j. MiDDELBURG, van 1—8 April 1926 OndertrouwdH. F. G. Cujé, 23 en P. Qoeman, 26 K. Minderhoud, 39 j. en P. Looise, 40 j. J. S. Holl, 27 j. en P. A. van Dijk, 23 j. BevallenA. P. Sinck-Wiltenburg, d. W. N. Gil lissen, de Nood, d W. Janse-Vogel, d. K. Franse van Tatenhove, d. S. Pijpe-de Voogd, d. J. van den Dorpel-jakobsen, z. Overleden: N. F.M. Roose, 78j., weduws J. van Hove J. P. Bakker, 75 gehuwd met F. de Munck G. van Dort, 39 gehuwd met N. Tange A. de ange, 93 j., wedn. van C. Snoep F. Blaas, 79 j. gehuwd met M. Pijpe. OOSTKAPELLE, over Maart 1926. Geboren: Suzanna, dochter van Pieter jansen van Rosendaal en Maatje de Kam. Pietcrnella, dochter van fan janse en jannetjb de Kam Maria, Helena, dochter van Abraham Melse en Christina van der Ende. OverledenTrans Koole, 73 jaar, echtgenoot van Eli zabeth Klopmeijer. DOMBURG, over Maart 1926. GeborenAbraham jan, zoon van Pieter Dourleijn en van Maatje Oele OndertrouwdPieter Wisse, 64 j. en johanna Bimmel 56 |aar. GetrouwdPieter Wiese, 64 j. en johanna Bimmel, 56 jaar. OverledenJacob Minderhoud, 2 Barbara Neeltje Lurkus 85 j. ZOUTELANDE, over Maart 1926. Hendrik, zoon van Jacobus Koppejan en van Tanne tje Verhage jacomina Katharina, dochter van Pieter la Gasse en van jacomina johanna Brevet ARNEMU1DEN, over Maart 1926. Geboren: Adriaan, zoon van joos Baaijens en van Neeltje Cornelisse Gerrit, jan, zoon van johan Chris- tiaan Willem Kruishoop en van Margaretha johanna Schouten [oris, zoon van joziaa Pieter Kusse en van Cornelia Ditigemanse Hendrik, zoon van Cornelis Marijs en van jannetje van Belzen lacob, zoon van jacobus Meulmeester en van Dina#de nooijer Gillis, zoon van DinJfenus Van Belzen en van Maatje Mulder. Getrouwd: Joos van Belzen, 18 jaar jm en Geertje Schroevers 18 jaar jd.* Overleden: Pieter, Willem, zoon van Adriaan Baaijens en van johanna Pieternella jobse Geertruida Groot- jane, 35 jaar. ongeh. Als een bijzonderheü k.«n worden vermeld, dat unde de 19 geboorteaangiften, welke dit jaar hier plaats had den, slechts 2 meisies voorkomen. adres voor Is Drogist Vllsslngen WIJ HOUDEN DE KWALITEIT H00Q EN DE PRIJZEN LAAG Manufacturen - Magazijn van L. J. GROOTENDORST Apotheker, Utrecht zijn zacht 1 a x ee r end, b 1 o e dzulve- rend en slijm afdrijvend, bij- Fabrieksmerk, zonder dien stig tegen ongesteldheden der maag, bevorderen de spijsverteering, nemen de duizeligheid weg en zijn zeer heilzaam tegèn de gal en scherpte in bloed. Prijs per doos met ge bruiksaanwijzing 30 cent Verkrijgbaar bij A. C. sE- NIE T Lepelstraat 14. Ei eh vooral merk „Grootendorst" De meest onbeschaafde volken dragen zoo goed als geen kleeding. Hoe hoog er het pell van beschaving is, waarop een volk staat hoe beter het zich kleedt. Betere kleeding is een der verdachten om te slagen in *t leven, want het Is nn eenmaal zoo In de wereld, dat Uwe vrienden. Uwe kennissen en vooral de dames U voor een goed deel beoordeelen naar Uw kleeding. KREYMBORG levert betere kleeding, beter van model en vooral beter van bewerking, waardoor een goede snit behouden blijft KREYMBORG is WAARBORG voor betere kleeding en in al Kreymborg's eigen zaken - dat zijn er 23 in de voornaamste plaatsen van Ne derland - gelden dezelfde scherpe prijzen. ZIET ONZE ÉTALAGES VLISSINGEN WALSTRAAT 84 in ieders bereik Gebruikt In Uw koffie uitsluitend J. A. VISSER b. h. Militair Hospitaal Middelburg Alle merken Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Bna. Onderdeelen en Benoodlgdheden De best Ingeriohte Reparatie-Inrichting Stalling - Banden Benzine, Olie, ens. Firma J.A. PIETERS per Llterflesch fl.— Witte Port Port per Llterflesch fl. BloedwIJn p. flesch fl Samos p. flesch fl.— Roode zoete Afrlkaan- aohe Wijn p. flesoh fl Bergerae p. fl. f1.20 Het beste en vertrouwdste adres voor Bier, Wijnen, Limona des en Gedistilleerd. Door reclame maken, Maakt U goede zaken lijsten repareeren wij bfaa dagemte Hetero echter afte UJstEBVfStet door out vemardtgd. Ben tQS door oes ge» maakt teat akoma los Hat te alles haartHNsdi De aor- teetSng te poot De petsen teag 0 DE LARIE JAK DRUKKERIJ t Groenewoud 81 Vlissingen IJzersterk en Qoedkoop Drogist naast Jamin Vlissingen Rijwielhandel „Kretta Angin" LANOE SINOELSTR. N 171 MIDDELBURQ W varum nog langer Lijden als geneiing mogelijk U f Ga geen nieuwe naoht of dag meer in, gedurende WBlke gij door ondragelijke jeuk gefol terd wordt. Waarom TJwe gezondheid ondermijnen, waa neer één aanwending van D.D.D. de ergste aanval van jeuk en prikkeling hinnen een paar minuten doet ophoudeob Bedenkt wat het beteekenl na dagen vol marteling en naohtea londer slaan tb bemerk?n. da» Uw huid niet -nee - branderig is, maar heet» lijk kol. In alle gevallaa geeft *.d. verlichting. ODD 0.76 -lit tO. DJ). D. «p f. t - t»i aIU irar*. *r£ Telefoon-Int 483 Dag en nacht Levering van i AQENT Ook goedkoopere soorten. MOTOR.RIJWIELEN ALLE MERKEN GILLET, IMPORTEUR, EYSINK Vraag prijs en demonstratie en gemakkei. betalingsvoorwaarden. Gebruikte Motoren te koop Duo-zittingen de beste 118.— oompleet. Verhuren Luxe-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursschool. Prjses keesden slle Messiwntle. Vlasmarkt K 150 Middelburo LEVERT STEEDS PRIMA Roode Port A Port HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. LOSGELATEN B 144 MidtMtwrg MoonMraet 44

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6