FIJNE VLEESCHWAREN Rijwiel compagnie FIRMA T.MANSE-DAMAVE Slagerij JAC, DE VISSER Allerfijnste „DE ABDIJ" ZE KÜST 32'U CENT PER HALF POND 3e BLAD op peTplanken R. P O L DUIZENDEN MERKEN ZIJN ER AANBEVELEND C. J. PAUL BURGERLIJKE STAND Extra Paaschreolame PROBEER MIJN FIJNE HAM EN ROOKVLEESCH W. HENDRIKSE Prachtig Roastbeef TOTALE UITVERKOOP „SANETAS" PASCHEN-AANBIEDING De drie flesschen samen voor f 1.70 FIRMA M. W. HILDERNISSE Voor de Feestdagen s maar er is'maar één merk Niet de mooiste cadeaux geeft U „DE ABDIJ" maar de allerbeste en fijnste kwaliteit HT WT Is u dat ook iets waard "Wt Ze staat door haar geheime bereiding aan de spits van alle merken en heeft dezelfde voedingswaar de als Natuurboter!* Let op het merk „DE ABDIJ" op ieder pakje WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 2 APRIL 1926 VLISSINGEN, van 25—31 Maart 1926. Ondertrouwd F. van Boekhout 24 j. enj. C. Krul 24 j. getrouwdL. Kosten 32 j. en J. Stroo 22 j. A. Blanken 35 j. en E. G. Kuijl 291. A. de Landfneter 49 j. m A. Ht Waltz 37 j. Bf vallen N. M. Verdonk geb. Goedhart d. L. Roelse geb.j de Ridder z.S. A. C. de Roos geb. Kolijn d. G. Bakker geb Koets d. A. C. Kuijl geb. Machgeels d, -j- Z. L. Kosten geb. van Bloois z. B. C. Louis ^eb. Zijlstra z. E. van Oorschot geb. Vinke z. Buitenkamp geb. Perdok z. H. C. Brasser geb. Tromp z. W. P. Dewachter geb. de Winter d. Gazan geb. Scherpenisse d. H. A. Versteeg geb. v. d. Leeuw d. Overleden Ch. v. Pamelen man van A. W. Hoeksema 57 j. Daalhuizen jd. 33 j. M. Geene z. 9 j. C. C. Hekhuis jm. 16 jaar OOST WEST-SOUBURG van 9—31 Maart 1926. OndertrouwdGovert jozias Geldof 25 j. Aafje de de Beer 25 j. GeborenCatharina d. v. jan Ce,vaal en Johanna Pouwer Lourens z. v. David Davidse en Leuntje de Rijcke Gerda Willy dochter van Willem Ovaa en Bertha Maria Kotois [aeoba Bertha dochter van An- tonius van Bagerijen en Willempje Vreeswijk Cornelis zoon van Willem de Rijcke en Cornelia Vermeulen Willem zoon van Willem Theune en Adriana Jobse MIDDELBURG, van 24—31 Maart 1926. Getrouwd J. L. van den Berge, 24 j, en M. J. Waage 25 j. R. Nonnekes, 25 j. en P. N. v.d. Welle, 22 j. Bevallen: W. J. Gtoen-Barentsen, d. - J. M. Verduijn- Nortier, z. j. van den Bosse-Poppe, z. L. Peene- van Keulen, d. E. M. van Waesberghe-Hamerlinck, z. Overleden: M. C. Will, 87 j., weduwe C. Dockheer M. P. Roose, 77 j., weduwe D. A. Giesbers J. Avot, 38 j., geh, met J. Verpoorten G. C. Dirven, 1 mnd., z. v. R. Dirven-Geilman. Mandoline-concert „Tovldo". J.l. Zaterdagavond hebben we een bezoek gebracht aan het Concertgebouw te Vlissingen, alwaar b.g> vereeni- ging een concert gaf. Ten allereerste zij gezegd, dat mandoline-muziek geen meesleepende muziek is, ze maakt geen indruk op den gevoeligen hoorder. Toch is er goed werk geleverd. No. 1 de „Palvu-marsch" werd goed gem.takt, de „tegenzang" had sterker gekund no. 2 de concert-ouverture no. 7 van J. B. Kok was mooi van inzet en best genuanceerd de 2e mandoline maakten evenwel enkele verkeerde grepen. Bij no. 3 was de be geleiding eenigzjns onrustig, toch voldeed dit nummer de „teekens" werden best in acht genomen. „Gilly Flaver", wals van J. B. Kok was iets minder in kwaliteit. Met het tempo van het kwartet konden we ons niet vereenigen de klankkleur evenwel was mooi en 't werd muzikaal gespeeld. Het Guitaar-duet kon niet bekoren we misten hier de vloeiende toon van dit snaar-instrument de „toegift" had beter weg kunnen blijven. No. 7 en 8 vermeldden mandoline-solo's. De solist beschikt over een pracht gehoor en is vrij vaardig. Het begin van no. 9 was ongelijk, over het algemeen toch verdienstelijk gespeeld. In de „Donauwellen-wals", waren enkele dunne plekken eenige eerste mandolines* waren in hun positie-spel niet zeker. De mooie en gelukkige melodie van no. 11 maakte het nummer tot een goede uitvoering. De finale was te veel gejaagd, dit had een oorzaak, die we beter achten achterwege te laten. „Tovido" heeft ons met dit concert ernst getoond, laat deze ernst evenwel niet verflauwen. Vooral de tweede partijen dienen goed te beseffen, dat zij er ook moeten zijn en niet alle „éérste" kunnen spelenmet z'n allen wordt het een goed geheel. Ook meer aandacht voor den directeur zij in het vervolg gewenscht. Directeur Ventevogel kan zeer tevreden zijn met hetgeen is «»e- presteerd geworden. ADVERTENTIËN Dames Hemden vanaf 69 ct. Dames Pantalons vanaf 69 ct. Damesnachthemden vanaf 159 ct. Dames Directoires vanaf 49 ct. Dames Kousen vanaf 25 ct. 3S Dafnes Corsetlijfjes vanaf 49 ct. gj Heeren Overhemden vanaf 169 ct. 8) Heeren Bretels vanaf 34 ct. "ï- 3 Heeren Sokkenh. vanaf 16 ct. Heeren Fantasiesokken vanaf 34 ct. Heeren Tricot Onderbroeken vanaf 129 ct. DAMRUBRIEK. Slagerij Noördstraat 50 - Vlissingen Voor de a.s. Feestdagen puim voorzien van gedurende de Paaschdagen 3, 4, 5 en 6 APRIL de Pluim vee- en Konijnen-Tentoon stelling In de Concertzaal „De Zwaan" te Souburg ging St. Jacobstr. 9, Vlissingen 70 ct. per 5 ons Lange Delft 152 b/d Markt Middelburg Walstraat 64-66 c Vlissingen Een flesch Zoete Witte Port Een flesch Bordeaux-Wijn Een flesch Zoete Witte Samos-Wijn LIKEUREN in 4 smaken ad f 1.- p. flesch Goosje Buskenstr. 72, Vlissingen Voor de PAASCHFEESTENeen extra voor raad prima kwaliteit RUNDROLLADE vanaf 70 oent per pond VET SPEK 50 u MAGER SPEK NU 60 VARKENSROLL. vanaf 80 BLADREUZEL 65 Zie verder onze prijzen in de Etalage si is ii ii ii ii n n Alle soorten Tricot Ondergoederen voor dames en meisjes. Dlrectolrs In katoen, ffll d'Ecosse en zlfde. Kinderkousen In zwart en gekleurd. Katoenen Dameskousen vanaf 34 ct. Fll d'Ecosse Dameekousen vanaf 86 et. Luiermand-artikelen tegen zeer voordeellge prijzen. Volledige uitzet voor j| f 3 75 ALLE SOORTEN ALLERHANDE AMANDELGEBAK PRIMA GEVULDE CHOCOLADE de Luiermand ranaf 14 cent per ona vanaf 18 cent per ona vanaf 20 cent per ons Je adres voor prima Paasch- brood aan concurr. prijzen St. Jacobstrbat 5 Vlissingen Drinkt Holland en Kwatta Cacao SO en 60 ct- per K.G. De menschen die ze gebruiken blijven vaste klanten I probleem no. 126. Zwart: 6, 7, 11, 14, 19; 23/26 en dam op 45. Wit: 17, 21, 22, 30, 32/35, 40, 42, 43. Wit Zwart Ooede oplossingen ontvangen van: Jac. 21—28 11X13 Boogaard, O. C. de Vries, J. I. Lipjes, J. de 43—391 26X17 Bruijne te Vliss.J. Roelans, W. Boogaard 34—29 45X28 te M'burgP. Meijers SouburgJ. Ooed- 29X2911 25X23 bloed Bergen op ZoomDaane Zoute- 33X2 en wint. lande; K. Marinusse Koudekerke. Kampioenschap Zeeland. 22Maart gespeeld te VlissingenL. Ooedbloed Jr. 1—1 W. Boogaard; C. M. van Poelje 1—1 J. Strooband. 26 Maart gespeeld in Qoeslac. van Zweeden 02 J. Strooband A. Corstanje 1—1 W. Boogaard. 29 Maart gespeeld in QoesJac. van Zweeden 02 L. Ooedbloed Jr. A. Corstanje 0—2 C. M. van Poelje. CA C/3 (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L Ooedbloed Jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 128 (8e wedstrijd Probleem) Auteur J. C LE BLEU, Breskens. Zwart 9 schijven op2, 4, 9, 10, 17, 19, 22. 28, Só. Wit 9 schijven op26, 34, 35, 37. 38, 40/43. Wit speelt en wint Oplossing in te zenden bianea 10 dagen. Beleefd aanbevelend, OF" Zaterdag bij de openingen Maandagnamiddag wordt de Ten toonstelling opgeluisterd door de ngsche Mandoline-vereeni- „T.O.V.I.D.O.". Het Bestuur Voor de Paaschdagen heb ik het fijnste van het fijnste vanaf 40 CENT Bestellingen worden zonder prijs- verhooging thuisbezorgd Beleefd aanbevelend van Rijwielen, 1000 banden in alle maten 1/2» ook Hiel- banden, de Spijkerband f 1.95 een prachtband f 2.35, enz., Pe dalen f 1.25, Ketting f 0.95, Rem f 0.75, Brugzadel f 2.90. Leerdoek Kettingkast f 1.75, Koordnet f 0.40 partij Ijzerwaren, Nijptang f 0.15 Ijzerzaag f 0.49, Hamers f 0.25, Rubberzolen en hakken, enz. SegserstraatH 88 Middelburg Irrlgatoran, Spuiten voor allo doeleinden, Qummiwaren voor Dames en Heeren, Pa tent Geneesmiddelen Breuk en Buikbanden, Elastieke Kousen. Beleefd aanbevelend A. C. KUIJLEN. Ledige flesoh 6 ot. per stuk retour .GORTSTRAAT K S-10 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9