Runderlappen „KOENA" Koffieroom f 0.30 per; Mi l.v.GRAAFEILAND ROASTBEEF Lont U niet overbluffen Koopt don bij ons [ft PiaÉiiU Vleeschhouwerij Groenewoud 55 Daar gaan ze allemaal Fa. T. Manse-Damave Heeren Mode-Artikelen Sproeten Onze Koffieroom V. M. I. „KOENA" BURGERS E.N.R. RIJWIELEN Groenewoud 68, Vlissingen - Gravenstr. I 257, Middelburg Alle soorten Heerenhoeden Jongens en HeerenPetten Heeren Overhemden Jongens Sportkousen Fil d'Ecosse Sportkousen I Heeren Sokkenin Ka,°cn^ed Ec°sst TRICOT ONDERGOEDEREN SPRUYOl Groenewoud 55 Behangselpapier A. BENIEST Bussen Prachtverf A. BENIEST, Drogist Groenewoud 55 AukenL, A. P. HU1JBREGHTS Groenewoud 5> OVERHEMDEN PETTEN 68, 85, 1.-, 1.25 en hooger - VILTH0EDEN 2.30, 2.50, 3.00 Aanbevelend, A. P. HUIJ6RECHTS ECHTS I |TE KOOP s Groenewoud 55 Rund-enVarkensGehalt WPC.FI ING's NIEUWSBLAD VAN 2 APRIL 1926 r9 Vleesohhouwerij vanaf f 0.65 p. pond Aanbeval.. A. P. HUIJBRECHTS In ieders bereik Gebruikt in Uw koffie uitsluitend Het is een delicatesse b. h. Militair Hospitaal Middelburg Alle merken Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Enz. Onderdeelen en Benoodigdheden De best ingerichte Reparatie-Inrichting Stalling - Banden Benzine, Olie, enz. Vleesohhouwerij f 0.80, f 0.90, f1.~ p.p. door vergoeding van reiskosten, wl] weten dat U die betaalt. U betaalt ze dubbel, en Wanneer U prijs stelt op een degelijk stuk kleeding, tegen lagen prijs, Runderrollatt vanaf f 0.70 p. pnd Varkensrollale vanaf f 0.80 p. end Aanbtvel., A. P. HUIJBECHTS Eenige prijzen van onze enorme sorteering laten wij hier volgen 'n BEKENDMAKING Heeren-& Kinderkleedlig W. A. GRAAFMAAS wmaamm Telefoon 259, Vlissingen die prijs slellen op een fijn sfuk Vleesch aan concur- reerende prijs :ur- Vlissingen 7plfcffiIflfPfC Fodlard, Crêpe de Chine LGII Oil IIVIVGI o en Crêpe Marocaine vanaf 65 cent f O 60 per pond Versche BRAADWORST f 0.60 per pond Tel. 259, Vlissingen Telefoon-Int 483 Dag en nacht Levering van AOENT Ook goedkoopere soorten. motor .rijwielen alle merken qillet, importeur, eysink Vraag prijs en demonstrate en gemakkei. betalingsvoorwaarden. Gebruikte Motoren te koop Duo-zittingsn de beste 112. oompleet. Verhuren Lujce-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursschool. Prijzen beneden all* concurrentie. verschillende patronen vindt U in de staalboeken van Magazijn van Behangselpapieren Behangt nooit zonder deze boeken in te zien. Pracht patronen. Goed- koope prijzen. Alsmede- SpQksrs, Zinkt Kastnaaldtn. Spanllnnen Ondarpapier, Koudwaterplakmaal, Muiianvaraif, Bahangbaretali 1 K.O. k 85 cent Vj K.O. k 45 cent 1/4 K.O. k 30 cent Rijwiellak in 4 soorten Aanbevelend, Lepelstraat Vlissingen Tal. 253, Vlissingen Volkskleeding-Magazijnen Vleesohhouwerij Tal. 259, Vliaslngtn Heeren-Costuums f 6.75, f 9.75, f 12.—, f 14.f 18.en hooger In prima blauw Kamgaren, kleur echt f 19.—, f 24.—, f 28.—, f 32.f 38.— en hooger Jongeheeren-Costuums aan de zelfde lage prijzen met korte en lange broek Fantasie-Pantalons 1.68 en hooger Kinderpakjes, de nieuwste pa tronen, zooais Radio, enz. van prima Engelsche stoffen f 2.45, ff 3.26, ff 4.50 ff 5.75f ff 7.- en hooger Marinepakjes met kraag en man chetten f 2.75, f 3.50, f 4.25 f 5.50, f 7.00 met slappe en stijve boorden, dubb. manchet, nieuwste dessins 1.68, 1.95, 2.25 in crêpe 2.95 3,25 3,50 I11 Dassen en Strikjes geweldige sorteering 8 cent, 15 cent, 18 cent, 30 cent 45—60—75—90 cent k. j. lagace vlissingm Noordstraat 1 beveet zich mi- zaam aan voor het verrichten vn alle Metselwerk, Witwerk, Schor- steenvegen, enz. tegen billijjm prijs. Ondergeteekende beveelt *:h beleefd aan voor het maken «n Voor solied werk wordt ingestaan Beleefd aanbevelend, PAARDENSTRAAT 21 VLISSINGEN HUISMOEDERS I I Het meest krachtgevende vleesch Uitsluitend van jonge paarden Vette Lappen 40 ct. par pond Magara Lappan 50 ct. per pond Haaa, Landen an Biefstuk 65 ct. per pond Roekvleesch 20 an 21 ct par ons Aanbaielind, C. L. BÈRT1NG B ree waterstraat 16, Vlissingen ORBDIETEN in bedragen van I 20—f 60 zon der borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit Inlichtingen J. J. spapé, Kasteelstraat 11 Ylles. 162 Walstraat 64-66 GROOTE KEUZE in zwait en gekleurd vanaf 95 cent voor Jongens en Meisjes PYAMA's voor Heeren, Dames en Kinderen ALLE SOORTEN HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden ui Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. komen vroeg in 't voorgaar koop tijdig een pot B:j AJts Plagiaten Gebruikte geëmailleerde Keuken fornuizen en Driehoekkachels, mooie wielen met patentassen en veeren, 1 klein handwagentje, 1 Tilburykap, 1 lamoen en 1 draai boom bij J. C. BOUWENS, Mr. smid, Wagenaarstraat Middelburg Vleeschhouwerij Tel. 259, Vlissingen AmW A. P. HUIJBREGUTS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8