JITROEPERS I I I i WINKELJUFFROUW Prei en Rhabarber Bloedkoralen DIVERSEN I. RICHTER Vtf, Vernis en Glas - \H Onze bekende soort Verkoopen wij voort De prijs van vijf snoer Lijkt de vroiiw van iederen (boer geneesmiddel WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 2 APRIL 1926. |Ietaalt niet te veel voor uw Rijwielen of On- erdeelen, maar koopt deze in de Rijwielhandel SLIJKSTRAAT V VLISSINGEN t Mme sorteering Lage Prijzen Zie Etalage [Groots Opruiming van 'alle soorten ZAKKEN AFSLAG Aangeboden VOOR UW TUIN ZATERDAG 3 .APRIL Opening Speeltuin J. CL0WTING, Vliss. I Gelegenheidskoopje f! e koop gevraagd: Te huur gevraagd Biedt zich aan Gevraagd HAROl r •=r li B WIK MU EVEM&MU $TELLEri?IKBEN MET REUKJ_GD> IT haaqwateq. II MAC.OL II vöaacjT uw D&ooiyr 91 Voor Engros M. ANGERMAN, VERZENDING VAN ZATERDAG 10 APRIL Mijnhardts Tabletten zijn Uw Donderdagmiddag 3 UUR is de UITERSTE «l]d waarop nog adverten ties kunnen worden aangenomen. Voor plaatsing van adver- tentfes, nè dien t!|d ont vangen, kan niet wor den ingestaan. 1—4 regels 50 ct. ieder regel meer 10 cent Wielrijders en WlelrSJdsters S. Ng eenige 2de hands DAMES- en HEEREN-RIJWIELEN Aanbevelend, A. LOUS ^in prima kwaliteit J. VAN DEN BERGEN Gronewoud 11, Vlissingen (NTVANGEN een nieuwe zending Ie soot Blokjes Matten| 31 cent per el e soortGekleurde Matten 31 cent per el e soor Biezen Matten 32 cent per el ij L. K. VERHULST, win-» kelie, Westkapelle H „De Co;t gaet voordebaetuit" I MINDERHOUT, Koestr. 293 Middelburg fima versch gesl. Rund- en $fjcensvleesch met 10 cent kilo verlaagd. Voorh. best asVleesch 55 cent, Mager °c^0 cent, Vet Spek 50 ct. ireuzel 60 ct., alles p. 5 ons 1INK, Vlasmarkt, M'burg Ve«lendragend paard W. Reijnierse Koudêkerke Een koe, keur uit zeven A. Maljaars Aagtekerke 70000 KG stalmest '91 Zoutelande ret varken l Louwerse bij Grijpskerke Üubbel konijnenhok Rwgstraat 130 Middelburg A'angels en 4 beste vaarsjes 8 nrid oud 1 Houterman Nieuwland firtfl Paaschlelien P- Wisse Mfcliskerke Öfeu. C. Bossciuuul, Nz. Kosdek. Gladiolus ih 15 soorten 2 ct. per stuk Dhalia a f 0.30 per stuk Monbretia's 1 ct. per stuk Rieten Stoelen te koop, voor alle doeleinden geschikt A. C. DE STEUR, „Lommer rijk", Nieuwe weg E 187 Middelburg CAFÉ „BOSCHWEG" Beleefd aanbevelend, Nieuwe Platen f 1.49 en 89 cent, bespeelde alleen Odeon en Beka van 75 voor 50 ct., Zang, enz. van 35 voor 14 ct. Naalden 25 ct. Paaschdagen tot 12 uur Lange Gortstr. 1321, Middelb. Eii flink Werkpaard, drachtige üiiftgen, jonge fokzeugen en big- §m, Vlaamsch ras» J. Koole Dz. Njdorst Middelburg Eahen musterd.. Tuinbaas Moesbosch, Koudekerke Leisenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Groot kippenhok Ldienlaan 3 Vlissingen E«jn partij nieuwe en gebruikte Bóeken op 't gebied van han delskennis, taal, rekenen, Fransch Diiitsch, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde van de voor- oörlogsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Meisjes Fongersfiets Zusterstraat I 203,Middelburg Beste melkgeit P. Louwerse, Grijpskerke Voorkamerameublement Aagje Dekenstr. 21 Vlissingen Een Damesfiets Van Dishoeckstr. 26, Vlissingen Jongensrijwiel spotprijs Hoogstraat 132 Middelburg Een vierde van vet varken A Barendsen 140 Koudekerke Kloek met .kuikens, leghorns Scherminlcelstr 7 Vlissingen Brandkast koopje Wagenaarstr. E 113 Middelburg Trekbiljart spotprijs lodengang R 231, Middelburg Broedeieren patrijs leghorn Van Leeuwen Langevielesingel, Middelburg Kaifvaars aan rekening Thorenaar, Zoutelande Blaauwe poters Middelb.str. A 277 Souburg Efti jonge vare koe A,: janse Zoutelande Een paard 9 jaar, een stiertje en vaars, oud 15 mnd W, Verhage Koudekerke Vette geit. No 180 Stjanskerke Zoutelande 6O0Q..KG mangels Marijs 123 Mellskerke ^rfciedeieren van 7 verschillende rassen Simon Janse Nieuwland Een rolblok. S. de Visser Essen- hof Vrouwepolder Een drieling menv/agen C lozi- asée Ritthemschestr Souburg Een heerenfiets. Noordweg R 30 Middelburg Jongens landschoenen 14 jaar C. Dingemanse Biggekerke. Gelezen zaaierwten en droge mutsaards Kr Dekker Meliskerke Kleermakersnaaimachine Jan Provoost E. 106 Domburg Krielhaan met kip Walstraat 107 Vlissingen Zaaigerst (zwaanhals) Molen Zoutelande Een springstier, mooi model J. Koole Wz., Koudekerke Een vette geit. W. Boogaard Westhoek, Koudekerke Maandag kuikens v. d. Swalmestr. 14, Vlissingen Een kinderwagen Noordzeestraat 4, Vlissingen Puike blauwe zetaardappelen Jan Jobse, Koudekerke Een half varken C. de Korte, Koudekerke Twee vaarsjes oud j6 maanden L. Barentsen, Koudekerke 300 preien Anth. Maas, Koudekerke 2 vette vaarsen Kromwege, Oost-Souburg Blauwe zetaardappelen A 103, Koudekerke Roode koolplanten N. Bosschaart, Koudekerke 44 roeden bouwgrond A 196, Koudekerke Broedeieren van wit' ieghorn, mooie konijnen, hkl. met jongen 't Zandt D 173 Een melkgeit J. Reijnierse, Abeelsche zandw. 5 Barnevelder kippen br. 1944 Vlissingsche straat B 286, Souburg Grasmaaimachine als nieuw voor f 10.— Adres St Laurens A 101 Een ovenmond v. d. Bosse, Grijpskerke Bravo's, zeeuwschè blauwe en bonte pootaardappelen Molenzicht, N. en St. Joosland Een Tuinbank Chr. Geerse Davidswegje M'burg Broedeieren, Wit en Patrijsleg horns 8 cent, Aconas en witte Loopeenden 10 cent W. den Hollander Hoenderpark Duinen Oostkapelle Broedeieren van Aconas J. de Visser Segeersweg M'burg Een duivenmand spotprijs Lange Vieie K 233 Middelburg Twee 2-jarige vaarzen A. de Voogd Biggekerke Een haaskieurig Duitsche Her dershond (teef) Hendrikstraat W 69 Middelburg Een promonadewagentje Schroeweg 39 Middelburg Dubbele sportkar Tuindorp D 56 Souburg Bloemkoolplanten Groote Abeele A258 Souburg Wielploeg De Llgny, Smederij Serooskerke. Nieuw fietsstóeltje f t. Wagenaarstraat 37, Vlissingen. Een geit keur uit 2 Olijslager Vrijdomsweg Vliss. 11 ellen wollen looper, overloo- per koperen roeden Bureaux Wegeling's Nieuwsblad 100 stuks oude dakpannen Rijwielhandel Lange Singelstraat Middelburg Wagenaarsboonen. Lourens de Voogd, Domburg. Slachtkonijn. Joost de Moorstraat 27. Vliss. Drachtig schaap. Irishlaan 7 Vlissingen Lap Zeildoek. Beckerstraat 4, Vlissingen Speenlammeren. A. Koppejan Duinen, Zoutelande. Werkssch «enen 42 P. Mesie Zoutelande Gebruikt dames- en |ongens- rijwiel. 60 Zoutelande. Een pathéfoon met 26 platen, 6 veldsleden. A 2, Serooskerke. Een ponny-rijtuigtje. P. Sanderse fruithandel Kleine Markt 11 Vliss. Een voer mangels (jaapjespeeën) bij Adriaanse. Molenaar Vliss. jaarlingstier J. de Visser Aagtek. Boogkabinet J. Adriaanse Aagtek Laarsschoentjes. L. Bakker, 160 Aagtekerke Broedeieren patrijs-leghorn. A. Sturm Aagtekerke Een kinderwagen. W. Bakker Aagtekerke. Kippen met kuikens W. van Eijzeren Aagtekerke Waschmachine met wringer. P Minderhoud Nz Station Aagtek Broedeieren van Patrijs leghorn k 7 cent per stuk bij G. janse 42 Aagtekerke 50 KG late blauwe zetpoters zuiver soort. J. Minderhoud Chrz Domburg Eendags kuikens patrijsleghorn 1. L. Verhage Dbmburg Ijzeren ledikant. Achtersingel Q 307 Middelburg Jonge raskonijnen Kuiperspoort G 8 Middelburg Broedeieren van witte leghorn 7 cent. E. Janse Boudewijnskerke Een gebruikte damesfiets bij G. Taal Breestraat O 156 M'burg 500 KG klaverhooi J. Duvekot Vrouwepolder Prachtige cadzandsche biggen. W. Duvekot Vrouwepolder 2 schapen met lammeren. Wisse kruisweg Vrouwepolder Ter overname een armstoel en spiegel voor de huiskamer spot- koopje Kanonweistrl2f Domburg Zaaierwten P. Gabrielse Westkapelle Doornen mutsaards D. Coppoolse Grijpskerke Damstaken, drachtige geit j. Gideonse St Laurens Een damesrijwiel en een meisjes- •ijwiel beide als nieuw, per stuk 32.50, Gravestraat 314 M'burg Zen vaarskalf en vroege zetaard appelen, muizen. P. Poppe, Bree- veg Koudekerke. 2 vierwielige wagentjes, lemoen en handkar. Simpelaar, Seisweg Middelburg 2 vaarzen, 20 en 16 mnd. W. Duvekot Vrouwepolder. Broedeieren van zilver braekels A. J. Huijsman Meliskerke Speenvarkens bij J. Louwerse, Gapinge Kinderwagen en 80 K.G. Wage naarsboonen. C. Louwerse, Duin- weg, Oostkapelle Een Kamerkachel. Oude Markt 27 Te koop of te huur Winkel woonhuis met schuur, tuin, gas. waterleiding, regenbak. Een vet schaap. C 117, Tramwissel Soub. Drieling wagen A. Wisse Domburg 2 melkemmers 25 liter L. de Voogd, Domburg Stamsuikerboonen 25 ct, p. K.G. W. Meseu Oostkapelle Een paar laarzen. J. de Voogd 114 Oostkapelle - Eenfokshond beste rattenvanger Adres Wegeling's Nieuwsblad Waschton en tob. J. Dekker Meliskerke Plavuizen en stoepsteenen van Keulen, Meliskerke Kleerkist en handzaaimachientje B 112, Gapinge Lage bruine schoenen 33 Adres Wegeling's Nieuwsblad Middelburg Damesfiets f 15.— Oude Vliss.weg E 190a Mooi Damesrijwiel. Smederij Ter Buttlnge Grijpskerke 1 lattentuinbank ijzeren pooten, 1 gegoten ijzeren standaard, 1 j Douglas pomp no. 4, nieuw Nieuwlandscheweg U 10 j Suikerboonen D. Wattel Brlgdamme Een puik veerenbed en peluw en 2 Matrassen Setsplela Q 289, Middelburg 1 uiteenneembare Duivenkooi eji mooie jonge hond 5 mnd. Branderij Molegang M239M'burg Concurrent Zetaardappelen S. de Visser, Serooskerke Een werkpaard oud 6 jaar ge schikt voor loop en strek en doornenmutsaards bij j. Blaas, Aagtekerke Wegens verandering Broed machine 50 eieren W. Marinisse, Koudekerke Een Vaars en hitten gareel Brouwerij, Koudekerke Halfwas konijnen No 110, Zoutelande Een achtjarig bruin Merriepaard bij K. Wielemaker Fz. Koudek. Woningen, bouwterrein 'tZandt Lageweg E 100 Broedeieren van Witte Leghorns en Reds. W. Krijger, Kanaalstr. Souburg Cadzandsche Biggen en poeljes Janse, Ritthem Tortelduiven. C. Verhage Zoutelande Waschmachine. Flipse, Tram- singel, Middelburg Klavers- en Mangelzaden J. M. Cevaal, Ritthem 2 Jaarling vaarze M. Moens, Oostkapelle Goed naaiende naaimachine f 10 Scheldestraat 26, Vlissingen Paar klomplaarzen Aagje Dekenstraat 43, Vliss. Pakkist Breewaterstraat 20, Vlissingen -Een geit een jaar, oud Arnemuidsche pad T 105 Groote Konijnen Lange Zelke 52, Vlissingen Eenige vatett voor elk aanne melijk bod, inhoud 50 liter Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Jonge en drachtige konijnen P. Kesteloo Hz., Koudekerke Open haardje met buizen en plaat f 3, wit marmeren toon bankbascule. Gillissen, Nieuw- straat 58, Vlissingen Wegens opruiming een zes-per- soons brikje, met compleet har- nassement Bureau Wegeling's Nieuwsblad IJzeren ligstoel Verk. Quakkel.str. 73, Vliss. Vroege zetaardappelen P. de Witte, Koudekerke Een Si-b Clarinette Badhuisstraat 65, Vlissingen Kamerameublement 85 gulden Pierens, Spuistraat Vlissingen Kinderwagentje met kap, grama- foon, tafel Bureaux Wegeling's-Nieuwsblad .Vare Geit Papaverlaan 14, Vlissingen Heerenfiets J. Koole Jz., Koudekerke Kar en hond Breewaterstraat 9, Vlissingen Gramaphoon f 12.50 Giststraat 321, Middelburg Broedeieren witte leghorns van bekroonde, eerebekroonde, 10 cent per stuk. P. Polderm Couburg, Koudekerkean. Tuin- en landbouwzaden, Dhalias en andere bollen en zetaard appelen. A. JAdriaanse, Nieuw Dosterschestr. N 86, M'burg Eenloopsjachtgeweer S. Duvekot, Serooskerke 2 vaarzen. P. Besuijen, Kleversk Bruine boonstroo J. Abrahamse, St. Laurens Een werkpaard, keur uit 3 A. Cevaal Lz. Ritthem Een damesfiets Clijverstr. 11 Vlis. Java krielen met haantje Geraniumlaan 14, Vlissingen Mooi klein kastje. 'tZand D 189 Gekleed costuum f 15 Verk. Quakkel.str. '7bov. Vliss 1—5 Witkuifhoenders, 10 kilo houtwol. Willemse, Souburg Vulkachel nikkel, alle soorten tulnboonen. J. van Akker, Sin- gelweg 27, Vlissingen Heerenfiets. Breestr. 7, Vliss. Gouden stikken Kanaalstr. B 159 Souburg Transportfiets C. Daniëlse C 18 VV. Souburg Een nieuw boerenpak Spoorstraat A 106, Souburg Kinderstoel 3.—, Kanarievlucht 3.—, Middelb.str. A 281, Soub. Voedster vlaamsche reus. Jon- ;ensschoenen. A. Bimmel Bigk. geiten 1ste dracht H. Janse, Oostkapelle Geschilderde linnenkast, kunst mest, Zaaiboonen, sjalotten Kasteleiin. Souburg Zetaardappelen, bascule 0 Kg. Simpelaar, Biggekerke Kuikens op bestelling 27V2 ct. per stuk, elk aandeel. C. van Keu'eiyBiggekerke Cementton. broodblikken strijk- pan. Adr. janse, Biggekerke Boekhandel enz., te Middelburg: vraagt voorjspoedige indiensttreding een leeftijd ongeveer 17 a 18 jaar, goed verkoopster E rieven met uitvoerige inlichtingen omtrent genoten onderwijs enz. onder no. 1217 Bureaux Wegelings Nieuwsblad 2 jarig® vaarsjes. P. Janse. Biggekerke Paar jongenswerkschoenen I. van Sluijs, biggekerke Gebruikte damesfiets Koi raad, Biggekerke Jon>ensschoengn, Remijn, Bigk. Velte geit. M. Kleinepier, Bigk. Half varken, A. van Keulen, Biggekerke Land- en tuinbouwzaden P. Janse, Biggekerke Schaap met 2 lammeren A 41 Biggekerke 2000 K.G. groenkraagvoeder- bieten, P. de Lange, Biggek. Speenlammeren. J. W. Renierse, Biggekerke Kot bij J. Willemse Grijpskerke Mooie Tuinschelpen Bode Janse Westkapelle Geit keur uit Zoutelande 8 Een Heerenrijwiel L20.— Oude vlissingscheweg Abeele A 223 Souburg Woningen en Boerderijen 't Zand, Lageweg E 100 Krlelhaantje. Aagtekerke 112 Va irs en stierkalveren Jar Wattel, Oostkapelle Een tuinbank Noordweg B 156 St. Laurens Benedenwoning Koestraat 4, Vlissingen Bovenhuis in Ruijterstraat. Te bevragen L. F. Dert, Nieuwen- dijk 31, Vlissingen Met Mei een woning te Buttinge B 173 Buttinge Ijskar met toebehooren Kolvenierstraat 7, Vlissingen Klein bovenhuis k f 1.75 p. w. Noordpoortstraat M 5, M'burg Benedenhuis voor klein gezin Brieven no. 1220 Wegeling's Nieuwsblad Klavers A. A^nderhoud, Westkapelle Meisje vraagt naaiwerk Souburg B 265 Er biedt zich aan halfwas bak kersknecht Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Tegen 1 Mei een flinke dienst bode. Adres Nieuwendijk 7, Vlissingen Dagmeisje gevraagd tot 's mid dags 4 uur Groenewoud 55, Vlissingen Met Mei een knecht bij A. Koene Grijpskerke Knecht benoodigd, die met paar- den om kan gaan en melken kan bij A. Goedbloed, Krtiis- weg, Veere Terstond een aankomendesmids knecht L. Alewijnse, Biggekerke Wegens huwelijk van stonden aan of met Mei een meid ge vraagd bij K. Geschiere, Ritthem Wasschen aan huis Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Werkhuizen voor de schoonmaak Groote JMarkt 10, Vlissingen Een aankomende jongen. Jan Wisse, Vluchtenburg, Oost-Souburg Een dagdienstbode. Visser en Remijn, Zandstraat, Middelburg Kostgangers N. Abeele C 221, Souburg Wasch. Klein Vlaanderen M 136, Middelburg Gebruikte kleine trom Noordsingel R 64, Middelburg Net dagmeisje. A. Pierens Walstraat 1, vlissingen Natte of droge wasch Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Een dagmeisje tot 4 uur, niet beneden 15 jaar Koningsweg 11, vlissingen Weggevlogen een manskanarie. Tegen belooning terug te be zorgen L. F. Dert, Nieuwendijk 31vlissingen Joh. Marteijn, Veere, biedt zich aan tot het zaaien van bieten met Haka-zaaimachine MARKTBERICHTEN Middelburg, l-4-'26. Boterf 1.025 Particuliere pi ijs. 1.126 Eieren groothandel 4.80 Particuliere prijs per 25 stuks. 1.45 per stuk 0.06 Eenden Eieren 5. Particuliere prijs 6. Zagen scherpen. Maartense, Werf straat P 152, Middelburg Bellamypark 37 VLISSINGEN Voor of op 8 April opgaaf bij GELDOF, Veersche weg Mid delburg. (Steeds grlegenheid tot verzen ding op Duitschland.) Lange Burg C 111 Middelburg Zenuw 75 Hoofdpijn6ÖHoest60ct. Maag 75 ct. Staal 90 ct. Uxeer 60 ct Rheumatiek- 75 ct Keelpijn- 60 ct Kiespijn 60 Griep 4 Influenza 75 ct Nier 4 Blaas- 1 gld. Oalsteen- 1.50 Worm 80 ct. Bloedzuiverende 75 ct. Koorts 60 Eetlustopwekkende75 ct Verkoudheids 60 Pijn»tillende75ct Bij Apoth.en Drogisten. Alles voor zien van naam Mijnhardt. Let hierop)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7