I ZWITSERSCHEI ZWITSERSCHE I DOET HET DAN SPOEDIG! ZWITSERSCHE Schoonmaaktijd. geneest ZWITSERSCHE ■HAZELNOOT HOPJ ES j CHOCOLADE I HEBT GIJ EEN VAN DEZE REEPEN NOG NIET GEPROEFD NIEUW ENGELAND KOOPMANS'""»""»". BAKMEEL Militairen LOOPT UW SCHOONMAAK VLOT VAN STAPEL PRIJSVERLAGING!! Nieuw Schoenwerk uonwetea* 1 ZEEPPOEDER KH VETL00GMEEL Voor soiiede, degelijke en goedkoope I Kleeding gaat men naar Magazijn Aanbevelend, J.GERRITZEN MAISON „DE BONNETERIE" Mantels en Japonnen Kindermantels en Kinderjurken pupfii8?| Leveren en Herstellen M^ÊOHOLLANDEMÊÊÊKï 1 HOLLAND E3UÊÊÊKI» ijSCH ADVOCAAT, FRAMBOZEN .SINAASAPPEL. CITROEN en ANANAS 'ISCH Bij PAUL y. SLUIJS Go. Bereide Glansverven, Droge Vfrvan, Vernissen, Lakken, Kwasten Enz. evenais Lysol, Creoline en alle bekende Veegeneesmiddelen. W. M. ROEST Op WALCHEREN verkrijgbaar bij onze Agenten te Aagtekerke P. Faassen BiggekerkeH. Brasser BrigdammeGebr. Hiilebrand Domburg J. Passenier Gapinge P. de Bue Koudekerke J. L. v. d. Velde MeliskerkeA. Spruit Middelburg C. L. Jongepier Lange Viele N. St.-Joosland J. Joosse OostkapelleS. Wisse Serooskerke: P. Willeboordse Souburg en Ritthem A. Maijer, Oost-Souburg Vlissingen W. v. d. Berg Vrouwepolder: J. Geerse Westkapelle: Gebr.Westerbeke ZoutelandeP. Leijnse JkJ Wm I n EEN GREEP UIT ONZE CADEAUUJST J|J HOL LA)Y\ Langedelft 147, Middelburg Voor soiiede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën nieuwste modellen en modekleuren smaakf als room KOSTER TEERLINCK bereidt elke huisurouou de HEERLIJKSTE MEELSPIJZEN uan WECiELING's NIEUWSBLAD VAN 2 APRIL 1926 .ece^sof* tEN ledig BükmeelzaKje weten reedt, dat WHIG- LEY'S Pepermunt Kauw- bonbont op marsch een heerlijke versnapering Jfiju. WRIGLEY'S P.K. voor komt dorst, daar het den mond vochtig hoodt en de verfr sschende peper- uiu tsmaak langen tijd bcFonden blijft. LEY'S houdt tevent ':>i< in orde. Ook rooken na een beter. HO-I WRIöLEYS TRANSVALIA BESTE RIJWIEL DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT K 157 MIDDELBURG vindt U als ieder jaar de prima bekende In de bekende Schoonmaak-arti- kelen ruim gesorteerd. De steeds grooter omzet garan deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Oros En Detail Heeren Zolen en Hakken f 2.^5 Dames Zolen en Hakkenf 1 50 aan zeer lage prijzen SCHOENHANDEL Aagje Dekenstr. 7 Vlissingen Bellamypark 'fef 't ^eoruiKt.by j l het meest doelmatige en J succesvolle middel j^ss^Hadensa'l we111g opdëoonetnd* Voor Vlissingen verkrijgbaar bi] H.H. Apothekers en Drogisten A. J. v. Ockenburg, KI. Markt 54 S. J. Engering, Nieuwstraat 79A. C. Boniest, LepelstraatJ. Roeise, Scheldestraat 25. Te Middelbarg b| HH. Drogisten N.V. v.h. C. A. Schutte en Co., Lange Deft; Firma Damen, Korte hoordstraat; Firma Kuij'en, Se- geerstraat Voor 25 DutfmerVef) I 3-vaka Messenbak j 1 Hanger met kleerborstel Ie 1 Kindertaschje Voor 35 DutfmeTken t Waschbord I'Tabakspijp en*. 6 Kinderbeker* Voor 50 Dulfmerken 0 Koppen ea schotels (eigen décor)| 8 Voorraadponeo(Kotfk>-Thee-Suiker) enz. Voor lOO-Oulfmerfcen I Vulpenhouder (14 karaats goud) 1 ffnhte leder» (ismestasch Eetbordaa (hiel eigen décor) VRAAG UW WINKELIER ONZE CADEAUUJST LANGE DELFT MIDDELBURG I Groote sorteering in alle maten voorradig DAMES- EN KINDERJURKEN Chique modellen, Concurreerende prijzen SIC Zie Etalages m □•gelijk werk Billijken prijs KLEINE HEERENSTRAAT 168—169 MIDDELBURO FABRI KAfSTE.' N V. KOOPMANS' MEELFAÖRI EKEN'LEEUWARDEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4