Prima kwaliteit Rundvleesch Vartavleesch fïrmaT:manse-damave KINDERWAGENS 1 I I i i I I i DE KLEINE WINSTÜ Rund- en Varkensvleesch „DE ZON" - WALSTRAAT VLISSINGEN KARPI ETTEN REUZEN S< URTEERING tege ra extra C. BEI lege Prijxen. F3LAGE VAN LOO Meisjes Gevraagd J.C.BOLDOOT VLEESGHHOUWERIJ WAGENAARSTRAAT 9 VLISSINGEN De DERDE zending ONTVANGEN Moeders, denkt om de dubbele veeren en schokbrekers W. HENDRIKSE i Paasch-Aanbieding i Zeer voordeelige Dames-Mantel, prima statten Japonnen Rips Traver f 11,75, f 13.--, 115.50 Gabardine Regenjassen en -Mantels Walstraat 64-66 - Vlisslngen 50 60 80 80 8ü 100 ioo 50 Goedkoope Handdoeken, Theedoeken. Alle soorten Graslinnen, Katoen, Flanel. Huishoudzeep en luxe Zeep. Damesschorten in alle soorten. Kleedjes en Loopers. Voor Pyama's en Jongenspakjes goedkoope sephirs. co c ammm E ISI ca .TANDPASTA' (l) s TELEFOON 366 ST.-JACOBSTRAAT VLISSINGEN Wilt gij voor de Paaschdagen nog een nieuw Rijwiel hebben Aanbevelend C. ËVBINET Slagerij Noordstraat 50 - Vlissingen Blauw.. 50 ct Rood.... 40 ct. Gvoen...35 ct. Geel30 ct. N. V Douwt Eöbcrtó Tabaksfabriek^ JOU Pt - UTRECHT m Mantelmagazijn „L'INNOVATION" =^j Lange Delft Naast Bakkerij Blok Middelburg m Sportmantels reclameprijs f 12.75 Zie Etalage M m o co co Ui ClleJert ïfw lippen ALEVUNSf* cchèmdvoer en opfolvoer Jan leeft U luttel genot Kka m groot a den aker in tD 56$, Want luiks groots eieren is toch knss. 05 V) c Kleedlngmagazljn KORTE NOOROSTRAAT E 3 - MIDDELBURG Colbert Costumes „Radiostoffen" HOLKA Jassen en -Mantels f 17.— Ui 3 WPC,FUNG'S NIFUWSBLAD VAIN 2 APRIL I9J6 Dik vet Spek 50 ct. Mager Spek 60 ct. Coteiet 70 ct. Krippen 65 ct. Worst 60 ct. Lappen 10 ct. Fricandeau 90 ct. n bezie de kwaliteit Bestellingen worden vlug zonder prijsverhooging bezorgd. Aanbevelend, J. KOPMELS Vette Lappen 60 ct. Magere Lappe n 70 ct. Riblap 75 ct. Soepvleesch 65 ct. Rollade 70 ct. Schenkel ct. Gehakt ct. Rosbief ct. Baklap ct. Lenden ct. Haas ct. Biefstuk ct. Rundvet ct. fWËT Neem proef M 5 cu 03 03 M o 09 •*-* O O Alleenverkoop Stadion-wagens voor Middelburg en Vlissingen CD 03 Ui O O =3 CL CD 3 03 CD =3 Ui staan u dagelijks terzij Je tij tet nuttigen van Uw maaltijden - een gewichtige taak. Goed kauwen is een eerste ver- eisckte voor een goede spijsverte ring en om goed te kunnen kauwen kekt U gezonde tanden noodig. Gezonde tanden krijgt TJ door ket gekruik van houdt uw mond gezond Pastol ij volkomen zuiver, reinigt uitstekend en kesckermt de tanden. tn aluminium doos, de meest hygiënische verpakking. »Yt CJl i CU Koopt deze dan in den RIJWIELHANDEL, Korte Noordstraat, Middelburg We hebben ontvangen een Reuzenzending te klas RIJWIELEN aan scherp concurreerende prijzen. ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Voor dé a.s. Feestdagen ruim voorzien van prima aan scherp concurreerende prijzen Kom en zie de Etalage Bestellingen worden zonder prijsverhooging thuisbezorgd. Beleefd aanbevelend 4917M y. ïuJSTu üi^TIiiii^aUiiyrii J BHT f 18.25 IQ 03 a u 03 O 09 co m Bedrijfskleeding naar Maat 0) XI E O) O cu O CU co S =i CU PRACHTVOLLE SORTEERING in de nieuwste kleuren Blauw Diagonaal en moderne Fantasieetoffen f 9 50, f 12.75, f 15.-, f 17.50, f 20.- en hooger Voor Kleeding n. Maat Stalen en Modelboeken op aanvraag met 6 maanden garantie voor waterdichtheid C/3 O) co 3 O Q. CO 3 vanaf 14 jaar om als naaister te worden opgeleid Zich persoonlijk aan te meiden Zeeuwsche Confectiefabriek,Molenwater M 265-56 M'burg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10