<3 JÊ" GEOPEND Magazijn „DETUINBOUW" I ii m tra W, P. MALJERS I I DRINKT KOENA MELK ZEELANDIA- ZEEPPOEDER r Mie anten „BEZUINIGING" i I 1 HEEREN-, DAMES- KINDER-SCHOEISEL «f GEBR. BAUEU 1 Meisjes Gevraagd 1 I KRACHT V. M. I. KOENA WIE ECHT BEZUINIGEN WIL J.C.BOLDOOT S IS DE BESTE EN VETSTE ZEEPPOEDER 22 '/a cent per half pond kost F. MALJERS ZOON KORTE DELFT F 19 - MIDDELBURG Aanbevelend, D. VAN BELOIS Co. Ontvangen een groote sorteering p „SAN ET AS" '-E VrNC^o,^°°KB0EK K*N Ze heeft het hoogste vetge halte en kost maar 16 CENT PER PAKJE WECiH.ING's NIEUWSBLAD VAN 26 MAART 1926 Het is een prima kwaliteit terwijl ze maar TUIN-, BLOEM- EN L'ANOBOUWZADEN, BLOEM BOLLEN, PLUIMVEEVOEDER, VEEVOEDER, OCHTEND- - VOEDER EN OPFOKVOEDER VOOR KUIKENS - Tegen sterk coneurreerende prijzen Komt en Ziet Zegt het Voort MARNIXPLEIN C 52 SOUBURG m Samos f 1.00 en f 1.20 per flesch Port f 1.00 en f 1.25 per flescH Zoete Spaanscha Wijn f 0.85 p. fl. Prima Advocaat f 2.20 p. flesch Boerenjongens 11.25 en f 1.75 Boerenjongens op Brandewijn (2.75 Markt Middelburg Jliaak de taak lol Vermaak' VA DOOR GÉLÜ AAN RECLAME TE BESTEOEN, WORDT DE MALAISE KRACHTDADIG BESTREDEN n Kerkhove, Meubelmaker MAAR ZIJ BRENGT U GEZONDHEID EN Wwk Spi tt Jicht* Spier* en Zenuwpijnen i7ain-&sp$t£efo W koopt geen dure boerenboter maar het goede merk Dus LAAGSTE PRIJS en toch GOEDE kwaliteit Vraagt ze uwen winkelier Huismoeders!! Eén proef en'U blijft klant! Voor H.H. Winkeliers aan fabrieksprijzen bij VLISSINGSCHE STRAAT 58 MIDDELBURG Handel Kn I I K'.'i BELEEFD AANBEVELEND, t'A V vanaf 14 jaar om als naaister te worden opgeleid Zich persoonlijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek,Molen water M 255-56 M'burg Kinderen LesefTen liet groote nut van tanden poetoen niet. Alleen JWLoeder a «org en een friaacLe tandpasta lean Lg ken ket tanden poetoen tot een vaite gewoonte maken. w keeft een prettig frlsscken pepermunt- sinaak, zóodat de kinderen ket graag gekruiken. Bovendien, reinigt kc. de tanden uitstekend, maakt ze klank ala sneeuw, kesckeimt ze tegen kwalen en koudt den mond friack en gezond. Oreral verkrijgbaar. f. kV* r'.\ *vl \\U r/i p\i' i T£ KOOP Prachtige Mahonie Linoenkast, mooi eken Buffet (handwerk), nieuwe en gebruikte geschilderde Linnenkasten, eiken Scnrijftafel met opstand, éen-persoons Ledi kant met Spiraalinatras en Zee- grasbed, sterke Spikkelmatstoelen nieuwe en gebruikte Stoelen met leer en tryp, Keuken- en andere Tafels, Eiken- engesch. Machine tafels, Waschtatels, Nachtkastjes, Spiegeltjes en wat meer is te koop aan lagen prijs of in te ruilen bij Vlissingschestraat Middelburg Magazijn van alleen soliede Meu belen, ook inkoopen en repareeren SageerstraatH 88 Middelburg Irrlratoren, Spuiton voor alle doeleinden, Qummiwaren voor Dames en Heeren, Pa tent QeneesmiddalerBreuk en Buikbanden, Elastiek» Kousen. Beleefd aanbevelend A. C. KUIJLEN. ;Af^> I °nXJ*°UlV. MAAo '-ï>j üi _Ji M M «SJa ondragelijk. Waarom zoudt U nog langer lijden, waar het won derbare, wereldberoemde geneesmiddel, Anker Pain-Expeller, samengesteld uit ge neeskrachtige kruiden en welriekende oliën, direct baat geeft? Een enkele hryvrijving is voldoende. Het dringt diep in de huid en dagen ldhg bemerkt ten nog de aangenaam verwarmende werking. Het is een pijnstillend middel als geen ander. Hebt ge pijn, gebruikt uwuuei, «j«, meer dan 50 jaren rijn groote genees kracht en pijn verdrijvende eigen schappen heeft bewezen. Atma «M mHomkn hand. Prf* f Ö.M, fL4Q, fiM. Bjf aUn apotheker» en drogisten. imrai——IIS n—ni—i m un—imwm mirs Te Vllsslngen verkrijgbaar bij A. Beniest, Lepelstraat. Te Middelburg m P. v. Sluis Co., Vlasmarkt 157. Te O.&W.-Souburg C. F. v. d. Peijl en L. P. Olijslager, Kanaalstraat 144. N.V. MU „SANITAS" TE VLISSINGEN ST. JACOBSTRAAT 1 Alle Spuiten van Glas en Gummi- Gummiwaren en speciale Geneesmiddelen. Spetontabletten het beste beschermingsmiddel! Haarverfkammen in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elastieke Kousen alles naar Maat, prima kwaliteit, lage prijzen. Briefadres: W. VIJFWINKEL. Vraagt ze uwen winkelier t

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8