UITROEPERS I I I Schoonmaaktijd WINKELJUFFROUW DIVERSEN i Verf, Vernis en Glas Rubriek VRAAG EN AANBOD Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan WFGRI ING'S NIEUWSBLAD VAN 26 MAART 1926 L. KOOLE Wzn.| Te Koop Tuimelkarns en Melk- a ontroomers B. KOOLE, Souburg EEN MEISJE Aangeboden Aangeboden Wdzeestraat 4 Vlissingen Aangeboden Aangeboden Wij hebben steeds alle on derstaande artikelen voor radig, van prifna kwaliteit en tegen lage prijzen Kastpapier met rand, Kastpapier aan vellen, wit, bruin en blauw. Kastpapier aan rollen, 9 wit, blauw en rood. Kastrandjes, z.gn. losse randjes. Punaises, koper,cellulotd Enz. Enz. Noord straat 44 Vlissingen Te koop aangeboden TE KOOP GEVRAAGD KLEINE LEESBIBLIOTHEEK OF -PARTIJTJES LEESBOEKEN- Te huur gevraagd Gevraagd C. Kleinepier, Zoutelande 14 regels 50 ct. ieder regel meer 10 cent Gelegenheid tot het con- tracteeren van Suikerbieten tegen den hoogsten prijs SOUBURG Eenjarige Springstier* en •ohte Princessenboontjes zonder draad i 75 ct. p. KQ. Seis weg R 168, Middelburg in verschillende merken en grootten, uit voorraadleverbaar I MOL, Biggekerke Wederom gelegenheid tot het CONTRACTEEREN van SUIKERBIETEN bij GEVRAAGD te Domburg voorde morgenuren. Adres te bevragen P. v. Keulen, Domburg van prima kwalfteit J. J. VAN DEN BERGEN I Groenewoud 11, Vlissingen Wat kost een advertentie in deze rubriek? Voor abonné's: op vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. Voor niet-abonné'stot 5 woorden 40 cent, de rest5ct. per woord. Ad vertentiën uitgroote letter gezet en handelsadverten- tiën worden k 30 cent pér regel berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. no... lost voor iedereen 25 cent extra. Lessenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Oroot kippenhok Lelienlflan 3 Vlissingen Een flink Werkpaard, drachtige leugen, jonge fokzeugen en big gen, Vlaamsch ras. Koole Dz. Nadorst Middelburg Broedeieren (patrijs leghorn) Brigdamme B 57 ^Len partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis, taal, rekenen, Fransch Duitsch, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde van de voor- oorlogsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Broedeieren van Koekoek, Ply mouth Roks en Barnevelders B 122 Brigdamme 2 velds en 3 veids zigzag eggen f 18.50 en f27 per stuk. Smederij Brigdamme Broedeieren zwarte leghorn D. C, Louwersë, winkelier Se- rooskerke. 60 K.O. Zetaardappelen (concu- rent) Kr. Louwerse Serooskerke 2 paar Melkemmers 30 en 40 L. en nieuw Juk, witte en bruine boonen voor de zaai en prei. D. Roelse Wz. Kotidekerke Een bienstbodekabinet. P. Boone Koudekerke Mithlotheams S. Klap Koudekerke 200 boonenstokken. Koudekerke dorp A 119 1 konijn met jongen A 158 Koudekerke Cadzandsche biggen jobse Biggekerke Een Italiaansche Mandola en Mandoline voor spotprijs s;",oMe,:t7imtprRtraafl?05M>burg 5 a 600 kilo mooi tarwestroo Jan Minderhoud Westkapelle D 1 Een Varkenshok in 5 deeien Kanaalstraat A 55 O. en W..Soub. Cadzandsche Biggen poeljes, Broedmachine P. Janse Ritthem i00 K.G. hooi No. 72 Ritthem 5 toer bloedkralen P. Marijs Ritthem Kinderwagen Spuistraat 51 Vlissingen Kinderwagen f 20 Breestraat 7, Vlissingen IJzeren ruststoel Zerk. Quakkel.atr. 73, Vliss. |Éen Jytar klomplaarzen en eifert-man agje Dekenstr. 43, Vlissingen ienst&bde-kabinet Vliss. weg C 214, Abeele len kinderjasje, leeftijd 6 jaar fan Dalen, Brakstraat, M'burg Ischen musterd. Tuinbaas ""Moesbosch, Koudekerke Oeit 4e dracht. C. Joziasse Jr. Koudekerke Broedeieren van R. Rh. Islands k 8 cent. N. Tramper Noordweg St. Laurens Tuinbank. Groenewoud.38 Vlissingen Een half varken wegende 100 kilo bii P. Zachariasse Koudek. Zondagsche Meisjesschoenen 12 jaar. Anth. Maas, Zwanenburg Koudekerke. Eenpaards 4-balks en 5-balks ijzeren Egge. J. Aarnoutse, Zui derhoeve Koudekerke. Droge Musterd. K. Roelse, Pre laat Westkapelle Zoo goed als nieuwe Leurkar. Adres C. Schoenenboom Domb. finder wagen Üijverstraat 18, Vlissingen Pets. Evertsenstr. 17, Vliss. Vhipcordpak Paardenstraat 17, Vlissingen Etn moderne kinderwagen, zoo fóed als nieuw. Te bevragen adhuisstraat 6 boven, Vliss. Een duivenhok Visser, Geere, Middelburg £r,nceS8enboonen J. Maa9, Oude VliSs. weg Middelburg Oude dakpannen Bode Janse, Westkapelle Een damesrijwiel Zandweg 20, Vlissingen 100 bos kanthooi H. Melis Zoutelartde 2Vj K.G. Rosendaals klaverzaad No. 4 Zoutelande Damesfiets, slee^deur 9 Zoutelai^e Vet Stierkalf. 3 joh. Koppejan Zoutelande Blauwe Zetaardappelen 99 Zoutclandg' Erwtenstroo, kanthooi Z. Janse Boudewijnskerke )ecember-koë. /ed. Besuijen Grljpskerke. nderwagen Jt beestje. D. CoppooiseGrijps- kke. Broedeieren wit en patrijs leg horn 8 cent. J. Minderhoud Chrz. Domburg. 4 Ind. Loopeenden en Ovenmond J. Blmmel Badstraat Domburg Een vette vaars en vaarskalf A. de Pagter Koudekerke Paardenboonen en platte boonen A 100 Meliskerke Erwten en- platte boonen voor de zaai. K. Huijsman, Hof Rave- stein Qrijpskerke. Geit 4e dracht Cor Bakker. Aagtekerke 1000 KG. hooi C. Kerkhove, Aagtekerke Vette vaars J. de Viseer, Aagtekerke Ongev. 400 Kg. puike koolrapen Jac. {obse, Aagtekerke 2 vette vaarzen, broedeieren barnevelders d 8 cent goud nerf Peper, Aagtekerke 2 vette varkens. Aagtekerke 75 Een kinderwagen f 10 en kin derstoel f 4. Van Marle, Lepel- straat 5, Vlissingen Zeug met biggen en jonge trek hond. Roelse slager Westkapelle Voet koolrapen, jan LlêVeillP Lz* B 86a Westkapellej Pathéfoon met 50 nummers B. Ewoudstraat 37, Vlissingen Balken en planken I Füpse, Koudekerke Soliede 2 persoons ressort-ma tras f 7.50 Kasteelstraat 11bov., Vlissingen Vare koelen Brlelsman, Koudekerke t Brandkast, koopje Wagenaarstraat E 1Ï3, M'burg 2 Heerenrijwielen. .Middelburg- sche straat A 276, Souburg Krullen, strikken, bloedkoralen; gitten m. sloten, spelden, zwarte rok en schort, omslag en over- doeken. v. Keulen, Kantoor Meelfabriek, Middelburg Fiets met torpedonaaf Vlissingschestr. B 282 Souburg 2 kamerplanten Noordstraat A 4 Souburg Of te huur niei^w gebouwd huis A. Jongepier, Koepoortsingel, Middelburg Uien. Joh. Jobse, Biggekerke Kip met kuikens C. Vader, Grijpskerke Kamerkookkachel 't Wissel C 146, Souburg Europeesche oorlog, 388 bladz. B 56 Gapinge Duivenhok met duiven Hoogstraat 130, Middelburg Italiaansche Chromatische har- monika, vier rijen Bastion N 58, Middelburg Broedeieren Rhode Islands 10 cent per stuk J. Louwerse, Buttinge Klein Dienstbodekastje 't Zand D 189 Studieboeken bouwkundig op- zichter. Lazerijstraat 82, M'burg Gramaphoonplaten ruilen 10 ct. Gortstraat 321, Middelburg Concurrent zetaardappelen jan Simpelaar Biggekerke Kalfvaars, vette vaars J. Caljé Biggekerke 2 aandeelen kunstmestfabriek Vlaardingen I. van SIuijs Biggekerke Een houten varkenshok A. de Witte Biggekerke Een vare geit Adr. Janse Biggekerke Jongensschoenen Remijn Biggekerke Speenlammers L. Geldo Biggek. Land- en tuinbouwzaden P. Janse Biggekerke lOO k.g. wijnpeeën en voedster- konijn W, Marijs Biggekerke Mansrokken en vesten A. Bimrnel Biggekerke Linnenkast en tafel E. W. Flipse Oostkapelle Een uittrektafel J. de Voogd 114 Oostkapelle Een gebruikte Menwagen Wagenmakerij Oostkapelle Donkere koperen 'doofpot A. Spruit Meliskerke Kachel J. Geerse Meliskerke Trog en Meelkist A 21 Melisk. firnnte |inn«»nWact Kerkhove Meliskerke Schildertrapje van Keulen Meliskerke Mooi zeilscheepje f 10 Verstraate Korte Zelke 9 Vliss. FlinkeGrekhond Breewaterstraat 9 Vlissingen Zwart 2-pits gasstel, gaslampjes groote koperen gaslamp met toebehooren. cocoslooper, pen dule met candelabers onder stolp, twee mooie reiskoffers Adres Lepelstraat lObov., Vila». Kinderbox, kinderstoel, Vouw- wagentje, waterlaarzen, bakkers- jasjes. Spotprijs v. d. Swalmenstraat 5 Vlissingen aapjéspeen 3. J. de Pagter, Ritthem 129a Een prachthaan f 1.50 Van de Voorde, Koudekerksche weg 124, Vlissingen Jonge trekhond K erkhoflaan 52, Vlissingen Lange Delft B 144M'burg Kinderstoel f 3,00 Kanarivlucht f3,00 Middelburg, straat A 281 Souburg Kunstmest vroege zetaardappe!» sjalotten, zaaiboonen, droogrek blauwe eigenheimers Kastelein Souburg Jonge trekhond B 182 Souburg Trappen, ladders handrolblok Konraad Biggekerke Sjalotten Vrijburgstraat E 83 Souburg Hand-zaaimachines in verschil- lende soorten Mol Biggekerke IJzeren landhekkens uit één stuk vervaardigd Mol Biggekerke Blauwe zetpoters ie nabouw Provoost Az. Domburg Witte boonstroo kanthooi A 55 Koudekerke Of te huur woon-en winkelhuis met gas en waterleiding bevr. C 117 tram wissel 5 Hollandsche witkuifpoeljes met haan* Willemse Souburg 2 paar gouden strikken met echte parels kooptje Kanaalstr. B 159 Souburg Paar zonneschermen emmer kacheltje met plaatje als nieuw Vlissingsche straat B180Souburg Ladder 4Va meter langi 137 Brigdamme Vlaamsche reus spotprijs Jodengang R 231 Middelburg Geëmalleerde pot en ketel en koperen ketel Steenen pad A 76 Souburg 50 zwarte minorcas en 50 witte leghorns broed 1925 en 10 witte Indische loopeenden F. Boone Heerenstr. Middelburg H 130 200 musters W. de Regt Biggekerke Jonge fokshond en dubbelen sportkar A. Duvekot Serooskerke Een tuinbank Chr. Geers Davidswegje 'tZand Heerenrijwiel f 12,50 Pottenmarkt k 175 Middelburg Heerenfiets f i0 L. de Wolf Biggekerke Een gebruikte mahoniekast en 6 ,gaatjesstoelen bevragen Véersche singel 47 Middelburg Kloek met kuikens C. Marinisse St. Laurens Mooi damesrijwiel smederij Terbuttinge Qrijpskerke Nette werkmanswoning Safrbolwerks M °08 Middelburg Kabinet en drachtige geit J. Huijbregtse Zandijk 100 kilo puike zeeuwsche zet aardappelen W. Marinusse Koudekerke Stierkalf P. Huijsman Poppendamme Wissen 30 cent per 100 en wiel- ploeg De Lig»y Serooskerke Nette burgerwoning koopprijs f 3200 direct te aanvaarden cen trum Middelburg fcouws Noordweg St.-Laurens Nieuwe Heerenfiets •Vlasmarkt K 160 Middelburg} Vroege zetaardappelen W. Verhage Koudekerke 400 a 500 kg. vlaskaf Boone Arnemuiden Jonge kalkoenhaan j. Koppejan Meliskerke* Puike blauwe zetaardappelen A. Ovaa Oost-Souburg Zetaardappelen J. Luteijn Serooskerke Mangels J. Houterman Nieuwland Heerenrijwiel Vrouwestraat 37 Vlissingen Vloerkleed, steenen beeld met tafeltje theeblad met tegels en lancaster gordijn Nieuwstraat 25 Vlissingen Damesfiets Ouderstraat 9 Vliss. Keukentafel Nieuwstr. 25 Vliss. Zetaardappelen A. Arendse Kuijterstraat 10 Vliss Kruiwagenwiel Walstraat 28» boven, Vlissingen Mangels en Melkkar bij H. Lorier St.-Laurens Sterke lamoenkar op veeren Molen St.-Laurens Tuln-enlandbouwzaden,bloemen en vroege aardappelenen Vitrix Peenzaad A. Midavalne Nieuwe Qostersche straat N 86 M'burg Prachtig speenvarken W. Duvekot Vrouwepolder 10 witte jassen geschikt voor bakker en slager Adres St. Janstraat I 37 M'burg 200 bos gerstestroo A. Roose Zoutelande G witte leghorns met haan •aan de leg Zusterstr. 71 Middelburg Puike blauwe zetaardappelen J. Lampert Pz., Biggekerke Een vaarskalf bij C. Caljé Biggekerke Koe op rekening Klaas Verhage Zoutelande Plavuzen en statenbijbel Heerenstraat 122 Middelburg l'I'I'I 1 vette geit P. Geschiere Meliskerke lOkiio w'alcherschegroenestam- princessen Lazerijstr.Q 83M'burg 12 kippen en haan, volop aan de leg. Kanaalstr. 96, Vlissingen Jonge Vaars, (mooi model) A. Hoveijn. Koudekerke. Een Schuifladder, Wagenaarstr. 37, Vlissingen. Broedeieren van op de leg ge controleerde Barnevelders 10 ct. Tuindorp D 18 Souburg. Kamerameubiement 85 gulden Pierens Spuistraat vlissingen 3000 paaschleliën. j. Louwerse Jz. Gapinge. Driejarig vosmerriepaard. Louws, Oostkapelle. Twee mah. Linnenkasten Hofplein E 230, Middelburg. Jonge konijnen, witte vlaamsche Schroeweg 39, Middelburg. Broedeieren, witte Indische loop- jenden. J. Adriaanse Jz. Boude- wijnskerke. Een 4-jarig vos ruinpaard bij J. Huijsman. Koudekerke. Een Boogkabinet,Regulateurklok en Statenbijbel. A. .Wagenaar, Grijpskerke. Jaapjespeeën eh verb. Wage- j naarsboonen. P. jasperse, Serooskerke. j Nieuwe wielslee met ijzeren I 1 Jggers. W. de Kam,Boudewijnsk j Een zesjarig veulendragend paard. Kr. Verhage,'Koudekerke Vroege Zetaardappelen, Ovaa, Boschweg, Vlissingen 2 Speenlammers. A. Poppe, Meliskerke. koolrapen en mangels, ook bij kleine hoeveelheden. A. Theune, sleeper, Middelburg Oeit, aan de rek. Goedgelegen, Buttinge. Mandoline, Badhuisstr. 77, vliss. Melkschaap M. Janse, Domburg Beste Ponny J. Duvekot, Vrouwepolder. 30 twee- en driekiloflesschen Koestraat K 295, Middelburg Naaimachine. Glacisstraat 17. Vlissingen Hobbelpaardje. Kleine Kerkstraat 1 Vlissingen, Nieuwe Cither, Noordstraat 69, Vlissingen. Boerenspa, aardappelenzetter drieprikkel, houweel Lombardstraat 3 Vlissingen Groot model kinderwagen Anjelierenlaan 54 Tuinstad Vliss. 2 Schapen met lammeren J. Puijpe Koopmansvoetpad Vlisi Vaarskalf. Singel 25, Vlissingen. 4 Kippen, Glacisstraat 62,-vliss. Heerenfiets, Korte Zelke 8 vliss. Kinderwagen. C. v.d. Sande, Tuipenlaan 2 vlissingen. Een aankomend springstiertje en 2 vaarskalvers H. Brasser Ritthem Een jonge Fokshond. Heulzicht, Oostkapelle. 5 snoer bloedkoralen mei slot f50.Mej. C. Wisse, Aagtekerke. Keuken- en driehoekkachel ,'t Zand D 104 Huistrapje. Tuindorp 7 Amcm. Princesseboonen en Wagenaars- boonen voor de zaai H. Kesteloo, Koudekerke. Een Kamerkachel Oude Markt 27, vlissingen Een ftets, J. Koole Jz. Koudek. 7 eenden aan den leg, Kanaalstraat 96. vlissingen. Waschmand f 2.50 Vrouwestraat 31. Vlissingen. Vare koe, en vette vaars. J. Franke Lz. Aagtekerke. Een tuinbank Noordweg B 156 St. Laurens 2 K.G. Doperwten C. Brasser Koudekerke Krielhaan en hen. C. Maas Oostkapelle Vaars en Stierkalveren Jan Wattel Oostkapelle Een voer stroo. A. de Pagter Koudekerke Prei. J. Koole Jz. St. Laurens Gebruikte kleine Trom Noordsingel R 64 Middelburg Opgaven van aantal en prijs onder Brieven no. 1219 Bureaux We gelings Nieuwsblad 100Ö roeden land voor Suiker bieten gunstig gelegen aan den straatweg. Adres Spoorstraat Q 100 Souburg. Met Mei een knecht J. Reijnierse, Koudekerke Met Mei een meid. W. Kluijfhout Jz. Koudekerke Dishoeck Werkvrouw voor de schoonmaak A. Barentsen, Koudekerke. Pakhuis. Gr. Markt 16 Vliss. Klaver. J. Flipse, O.-Soub. B48 Werkster. W. Castel, West-Soub. i Spitwerk. Bureaux Weeeling's Nkawsblad Arbeiderswoning. Segeerssingel Adres J. Poppe St. Laurens Nette Dagdienstbode, netjes kunnende werken, goed loon, Zondags vrij, liefst uit den boe- renstsnd. Te Roller, St. Jscohstrsat, Villi. Verbouwers van Stamboonen. C. Dingemanse, Biggekerke. Ruime bergplaats of werkplaats Oude Markt 9 Vlissingen Een flinke ruime werkplaats ui f pakhuis. Te bevragen Vrouwe- j straat 35 VliRRlngen Timmermansknechts bfl D. W. Ovpruicff Aaofplrprlrp. DCnCUCMWUIIMlg v UUI UIVIII Bureau Wegelings Nieuwsblad Wei voor een jaarling paard Simon Janse Nieuwland Benedenhuis, liefst 't centrum te Vlissingen Brieven no. 1218 WegeHng's Nieuwsblad Een nette Werkvrouw voor de schoonmaak. Verk. Quakkelaa'rstr. 6bov. Vliss. Een Meisje voor de morgenuren Artrps I. G. Smits, Breestraat 4 )ude Vriendschap Vliss. naast Nette Juffrouw voor winkel en hulp In de huishouding. Brieven 1219 Bureaux Wege- ling's Nieuwsblad. Terstond of met Mei een aank. Meid. Melken geen vereischte. Poppe, Poelendale Middelburg. Wasch, bleek en regenwater aan- wezig. B 97b Koudekerke Met Mei een aankomende knecht bij I. Brasser Koudekerke. Met Mei een Meid ofaankomende Nieuw Erve, Ritthem. Terstond of met Mei een Meid. J. Koene, Meliskerke Schoonmaakster, Kerkhoflaan 1, vlissfngen Hondje aangeboden Ritthemschestr. B 410 Souburg. Zaaien van Maan-en Bietenzaad Gelegenheid contracteeren Sui ker^letemA^Dekker^a^^ Les, Fransch, Duitsch, viool. Wal 101, Middelburg Ondergeteekende contracteert suikerbieten tegen hoogste prijs. Melis, Zoutelande. Gelegenheid tot zaaien blauw maan- en bietenzaad. W. Marijs, Biggekerke. Boekhandel enz., te Middelburg vraagt voor spoedige indiensttreding een leeftijd ongeveer 17 k 18 jaar, goed verkoopster Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent genoten onderwijs onder no. 1217 Bureaux Wegelings Nieuwsblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7