Bloedkoralen I JAPONNEN AA A Aft db NIEUW ENGELAND DE DUIF1 TECHNIC CYCLE IMPOST. Krabben Kaakt Het Maar Erger Verkoopdepöt L. Delft 90-91 M'burg f5f - r en toch de 10% Korting Onze bekende soort Verkoopen wij voort Oe pijs van vijf snoer Lijkt de vrouw van lederen (boer I. RICHTER tl C. DE PLAA ZOON REINIGT ALLES z s 2 s. 5 s3:* i"2 co J T f 2 «L^ Te Vlissinren bij de heeren P. J. Siegers Zoon Drie maanden lang bij elk pond Melange, Plantenboter en Margarine twee flinke reepen chocolade of melk - chocolade Dordtsche Toren pudding enMaizena A. A. M. G00TE OPRUIMING Een partij nieuwe Dames rijwielen met volle ga rantie, vanaf f 47.50 ROZEMOND Blauw., 50 ct "Rood.... 40 ct. Groen... 35 ct. Geel30 ct. 'mmmmé? V- Door reclame maken, Maakt men goed zaken Voor soliede, degelijke en goedkoope Kleeding gaat men naar Magazijn Langedelft 147, Middelburg Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën Aanbevelend, 1. GERRITZEN w NOORDSTRAAT MIDDELBURG heeft een groote sorteering In alle nieuwe kleurtjes. Een aardig wol Rlbsjaponnetje van prima snit MET LANGE MOUWEN H leveren wij U reeds in den prijs van f16.75 J ♦j ♦1 hel" rijwiel der behere .standen Niettemin spotgoedkoop door levering van f&brfek aöji publfék- 'i'M Con^nk prijs/50- Levenng:FrancoGar&nhe2jaar fë' Tm K Waagt gratie piy courexnt Ne- 37 s-GRJWZNHAGE tt In Land, Stad, Dorp, en Woning Heerscht de Velo-Waschmachine als Koning A Contant en In Huur s 1 2 Ue-~'ll 5 5 2 e 11 i i I Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee PANDBRIEVEN 5 °o Pandbrieven a 1003i Prachtsorteering Behangselpapieren PLAKMEEL II ICIEVIT, Spanjaardstraat «8, Middelburg TEERLINCK Leveren en Herstellen ;°h.L.u'K^, WrGFIINC.'s NIEUWSBLAD VAN 26 MAART 1926 Hebt gij reeds vernomen kan je hier tegenwoordig ook bekomen. VRAAGT CADEAUXLIJST Voor Engros verkrijgb. bij Hobeinstraat Vlissingen Lange Burg C 111 Middelburg Gravenstraat Middelburg NV ÜOWt EöBtBTÓ Tabakófabriow JOUBE UTBECMT A91ÏM ucitf Boevwüu Maas. J 'S.M 0«spcwenschh/2flLB bu' ^Hewrihp he vol- /pj doen, en ƒ30." khzr he betalen Waarom nog langer lijden aia genezing mogelijk is Bedenk eens wat h»t wil zeggen bevrijd te worden vau zoo'n verschrikkelijke jeuk. Een paar druppels D.J.U. en gij voel' onmiddell jk ver lichting. Geen jeuk en geen gekrab m er! De verzach tende bestanddeel en va ieze byzondere vloeistof dringen door de poriën en dooden 'de ziektebrengende bacteriën.- Genezing begint direct. Lijdt gij aan Exzeem, Open been. Ringworm, Huidzeer Insec- tenbeten, Roos en andere huidziekten, één flesch D D.D, «al U bewijzen, hoe heil brengend dit middel is D.D D. tn/f. Af. 0.76 «n t.&o D D.D. M«p f. i« bij allapotk. m Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf fl'O.- Prima Or. hout Modelblad op aanvrage 165 I - Prij» OOct Bij ApotKtnDnxftten. 'v MpQdCSft* CS rx* o o S'f e O •o t - n C 9! z tm o 0 d O in omloop op 1 Jan. 1926 voor f 15.173.500 Vermeerdering in 1925 =RUIM 2 MELUOEN GULDEN— Verkrijgbaar Behanglinnen, Spijkertjes, Grondpapieren en 50 soorten Glaspapier W* Alles aan sterk concurreerende prijzen "W* MARKIEZEN, Zonneschermen Jalouziën Degelijk werk Billijken prijs KLEINE HEERENSTRAAT 168-169 M1DDELBURO

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4