PAASCHEIEREN en Paasch-Figuren Transvalia- Rijwielen i ZIJN GOED PU ROL OPENING Varkensvleesch Rundvleesch Solinger Staalwarenhuis Slagerij JAC.5 DE VISSER Schoonmaaktijd. VOLKSKLEEDING MAGAZIJN EN Ruwe en Schrale Huid PASCHEN-AANBIEDING B Chocolaterie „In den Zoeten Inval" Speciaal adres voor PAASCH- bb MANDJES in alle prijzen ZOETE AFRIKAANSCHE MISSIEWIJN, Denevers Frères, W. v. d. BERG, Bellamypark A. MEIJER, Oost-Souburg AGENT Vraagt Uw winkelier. ATTENTIE B J. J. COZIJN, Volkswarenhuis ZATERDAG GiSi hopen wij het vierde jaar in te gaan. Drie jaren van strijd tegen dure kleeding zijn volbracht en steeds zult U opnieuw verbaasd staan van onze LAGE PRIJZEN. Geregeld brengen wij iets bijzonders, zoowel in Kinder als Heerenkleedlng, Mode-Artikelen en Vakkleedlng OVERHEMDEN Vleeschhouwerij Wagenaarstraat 9 Vliss. G. WERNER Hendrikstraat 44 Vlissingen De drie flesschen samen voor f 1.70 FIRMA M. W. HILDERNISSE N. V. Middelburgsche Verfhandel PRIJSVERLAGING !1 Nieuw Schoenwerk Lange Burg C IIO - Middelburg Groote sorteering Zie Etalage I Zie Etalage Juist geïmporteerd Prijs per fl. slechts f 1.30 ra H Verkrijgbaar te VLISSINGEN bij Agent voor SOUBURGen RITTHEM verzacht-geneest HOLLANDSCH- ZWITSERSCHE ORANGE-CHOCOL J£ SCHOOLPAKKET Adverteert In dit Blad GR0ENEW0UD 68, VLISSINGEN - GRAVENSTRAAT I 257, MIDDELBURG VAN HET ZOMER-SEIZOEN 1926 Dik vet Spek Mager Spek Coteletten Lappen Worst Fricandeau 50 ot. Rosbief 80 ct. 60 ot. Baklap 80 ct. 70 ct. Lenden 80 ct. 80 ot. Haas 100 ct. 60 ct. Biefstuk 100 ct. 90 et. Ründvet50 ct. Neem prceff en bezie de kwaliteit Be&teliingen worden vlug zonder prljsverhooglng bezorgd. Aanbevelend, J. KOPSVSELS IN HET slijpt, polrst en repareert men Messen, Scharen, Scheermessen en aanverwante artikelen -SCHEERMESSEN HOL- EN BIJSLIJPEN Goosje Buskenstr. 72, Vlissingen Onze groote voorraad stelt U wederom In de gelegenheid te koopen. DIK SPEK .90 cent per pond DIKKE BLADREUZEL 65 RUNDERLAPPEN 70 KRIPPEN 65 en 70 Zie verder de prijzen in de Etalage ia ia n Een flesch Zoete Witte Port Een flesch Bordeaux-Wijn Een flesch Zoete Witte Samos-Wijn LIKEUREN In 4 smaken ad fl.— p. flesch Onze SPEOIALE artikelen zijn THANS TUINDERSRUITEN met RAMEN KOUDWATERVERF„FRESCOLITHE" PARIJSGROEN voor den landbouw W. L. HEIJ BOER Co. Magazijn „DE ZWALUW" Heeren Zolen en Hakken f 2.25 Dames Zolen en Hakken f 1.50 een zeer lage prijzen W. M. ROEST SCHOENHANDEL Aagje Dekenetr. 7 Vlieeingen Bij PAUL i SLllIJS Co. Bereide Glansverven, Droge Verven, Vernissen, Lakken, Kwasten Enz. evenals Lysol, Creoline en alle bekende Veegeneesmiddelen. Wl C.MJNC.'s MIEIJWSHLAD VAN 26 MAAKT IU26 uit de Wijnbergen der Witte Paters van Algiers. Wilt gij iets fljn« en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere Na tuurwijn der Paters. Drinkt liever een glas mlndsr maar drinkt niet de vele aange boden Kunstwijnen. Ook zeer geschikt voor feesten, partijen, zieken en herstellenden. Alleenverkoop WIJNIMPORTEURS M'BURO fjuStiijl IL'lllIHHjü'S ünliiSfi iTj li.^illÜTTl I iJPtIi n.TIlUlSiliSid lliT.il Uitgevers-Mij. te 's-Oravenhage zoekt voor haar Volksromans in afleveringen, geschikte personen, als die zich hiermede een bestaan kunnen verwerven. Soil, brieven onder motto „Agent" Bureaux Wegeling's Nieuwsblad. Wij berichten de ontvangst van een REUZEN PARTIJ rechtstreeks uit Frankrijk waaronder de nieuwste soorten in alle genres van kleuren, zooals RADIO, WHIPCORD, enz. Al deze soorten worden tegen de goedkoope koers van de Franken verkocht. Wij verkoopen uitsluitend prima Fransche Confectie. Wie bij ons f 20.—, f 22.50, f 25.—, f 27.50 of f 30.— besteedt, ontvangt een COSTUUM van PRIMA STOF vervaardigd. Dus geen Atelierswerk, doch Kleermakerswerk Alle veranderingen zijn gratis. Dus komt U eens een kijkje nemen zonder verplichting tot koopen Costumes bv. "van f 8.f 10.of f 12.50 verkoopen wij niet, daar wij daar niet voor kunnen instaan. Let wel op 't adres Vlissingsche straat K 50 - Middelburg Vanaf Zaterdag 27 Maart tot en met Vrijdag 2 April geven wij onderstaande artikelen voor EEN GULDEN: 12 Schoolschriften 5 of &10 flacon Schriifinkt Pennen in doosje Penhouder Blocnote Waarde fO.bO 0.23 0.20 0.08 0.10 Samen f 1.21 Alles In de bekende goede kwa liteiten voor slechts één Gulden Profiteert hiervan. Iedereen kan deze artikelen gebruiken. Zie het pakket in de Etalage. FRANS TIMMERMAN Walstr. 44 VHssingen Scheldestr. 7 'r- f V .ir:,/' als elk ander. Eenige prijzen van onze enorme sorteering laten wij hier volgen Heeren-Costuums f 6.75, f 9.75, f 12.f 14.f 18.en hooger In prima blauw Kamgaren, kleur echt f 19.—, f 24.—, f 28.—, f 32.f 38.— en hooger Jongetoeeren-Costuums aan de zelfde lage prijzen met korte en lange broek Fantasie-Pantalons 1.68 en hooger Kinderpakjes, de nieuwste pa tronen, zooals Radio, enz. van prima Engelsche stoffen ff 2.45, ff 3.25, f 4.50 f 5.75, ff 7.- en hooger Marinepakjes met kraag en man chetten f 2.75, f 3.50, f 4.25 f 5.50, f 7.00 met slappe en stijve boorden, dubb. manchet, nieuwste dessins 1.68, 1.95, 2.25 in crêpe 2.95 In Dassen en Strikjes geweldige sorteering 8 cent, 15 cent, 18 cent, 30 cent 45—60—75—90 cent V'v':*. v. :-i\ w Pooo/rta Uoants •i ii ii ii Ledig* flesch 5 ct. per stuk retour GORTSTRAAT K 9-10 MIDDELBURG Lange Delft 89 - Middelburg is het beste en goedkoopste adres voor Kruidenierswaren. Prima witte Suiker p. pnd. 24 ct. Lichte 28 ct. Bruine 26 ct. Prima gels Zeep 14 ct. Qlycerine 16 ct. Oriesmeel 16cL 10 ct. liet. Aanbevelend, MAOAZIJN „DE ZWALUW" Kuikenrijst Prima Kuikenvoer DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT K157 MIDDELBURG vindt U als ieder jaar de prima bekende In de bekende Schoonmaak-artl- kelen ruim gesorteerd. De steeds grooter omzet garan deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Gros En Detail

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10