M. VAN L00 u&yeveeJj ■HHH Huismoeders U weet toch dat U de BONS van I)e coede smaak BEHANGSELPAPIEREN Glans- en Grondverf in alle kleuren A. BEiSSIEST Schoonmaaktijd Erven J. Gabriëlse allerfijnste „DE ABDIJ" (32%), ZEELANDIA ZEEPPOEDER (16), ZEELANDIA HUISHOUDZEEP (40) en ZEELANDIA SODA (10) SL MAURICE f 4.-- 18 Glazen Oaurplaten - - Celluloidplaien Bekendmaking. Klein Warenhuis Extra aanbieding f2.75 3^/if n UM? tcLnSen <vQcuxrO? Groote keuze in Kabinetten, Kasten, Spiegels, geschilderde en gepolitoerde Tafels, Stoelen, enz. TE KOOP Blauw...50 ct V.ood....40 ct. Groen... 33 ct. Geel30 ct JOURE - UTRECHT A 91/03 MARAVILLA De Wijnkoopees te Purmerendt 'j&M J t eiJSi f'-m .TECHNICA CYCLE IMDOÜT. s-GRAVZNHAGE RIJSWIJKSCHEWEG 55. Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Donderdagmiddag 3 UUR WE0EL1NG'» NIEUWSBLAD VAN 19 MAART 1926 3 modellen uit onze groote collectie KINDERKLEEDING Norfolkpakjes van sterke Engel sche Stof in diverse kleuren prima af werking, voor leef tijd 3 tot 10 jaar voor 3 jaar Matrozenpakjes van sterke Cheviot met dubbelen waschechten kraag voor leeftijd van 2—U jaar Voor 2 jaar f 3.25 25 ct. stijging p. maat Suffolkpakjes Prima Eng. Stoffen in diverse kleuren en des sins, prima afwerking voor leeftijd 3—15 j. Vpor 3 jaar f 3.7S (2root* ••rloorinfl Sportkousen, Petten, Baretten en Hoeden Korts Noordstr. E 3 Middelburg Adverteert in dit Blad Voor hoeveel wi ltU ze afstaan? Voor geen gelei immers, Uk u n t ze niet missen. Verzorgt ze dus regel matig, zoodat ze gaaf en gezond hlijven. TANDPASTA kan hierbij goede diensten bewijzen. J.C.BOLDOOT Bezoekt het Meubel-Magazijn van Lage Prijzen - Sollede Meubelen allomaal samen kunt bewaren 11111 U kunt ss allemaal samen bij uw wlnksllsr Inlsvsrsn. Gebruikt dus slis bovsnstaands Artikelen. Alles eerste kwaliteit en U hebt zoodoeritie dan heel gauw een mooi Servies oompleet. Let op de merken die op leder pakje moeten staan, Geen onmogelijk sparen, want U spaart alles samen!!! Vraagt Uwen winkelier een cadeauxlljstje. .tl r- f>:: r V r s r'u-.'U L'. H. GOOREN Zn. .TIUBURG Colbert-Costuum G. H. M. PETRI J.C. BOUWENSE Mr. Smid Wijnen van Oud - Zuiver als Goud het rijwiel der betere standen. Niettemin spotgoedkoop door levering v&n fdbriek AAn puolfek- Contante pnjs/50.- Ultvoennó' ^bele remmgn.of feru^ rapremnaal: WaagI- gratis prijscourant N* 3 Te *6ravenhage loopen 11.000 TecKhica's! (OTWflFl Pracht patronen Goedkoope prijzen Groote sorteering Vraagt Staalboeken aan elke hoeveelheid te leveren Drogist naast Jamln Vllsslngtn Nog een paar weken en de zaak wordt gesloten. Reuzen koopjes, bijna halve .prijzep. Korte Noordstr. Middelburg Wij hebben steeds alle on derstaande artikelen voor radig, van prima kwaliteit en tegen lage prijzen Kastpapier met rand, Kastpapier aan vellen, wit, bruin" en blauw. Kastpapier aan rollen, wit, blauw en rood. Kastrandjes, z.gn. losse randjes. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144M'burg la da UITERSTE tijd waarop nog adverten ties kunnen wurden aangenomen. Voor plaatsing van adver tenties, nè dien tijd ont vangen, kan niet wor den ingestaan. 1 Lango Noordstraat over het Postkantoor Middelburg V rf. U - t'-i'.U-, -Jf j''tv CHEMISCH (BENZINE) REINIGEN als nieuw thuis Depot Kortedelft Q 12, M'bur? 2 Geëmailleerde Keu kenkachels en Drie hoekkachels, 1 Hand wagen, ITilburykap en Wagenveeren en 1 stel Wielen met as bij Wagenaarstraat Middelburg NV üowt Egberts Tabaksfabriek#* der damea valt niet te miskennen ra als «IJ aan een bepaald product de voorkeur geven, is dat om da goede eigenschappen. la een soete Spaan sche Wi|n, die si)n naam (het Wonder) met eere draagt. Als ge van ZOETEN WIJN houdt, moet ge eens MARA VILLA vragen. De prijs (Fl i .10) voor zoon wonderlijk goed product Is daartoe geen beletsel. Merlo Merliton P.A.Q. Port Vlinder Port Vlinder Samos Maravilla AMSTERDAM SOEJIABAYA KOI lfcKDAM SBMARANG DEN HAAG BATAVIA Levering: FrancoGaranhc 2 jaar W. M ->\.' Punaises, koper,celluloïd Enz. Enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8