I I !J> DIVERSEN Rubriek VRAAG EN AANBOD WF.GFLINCi's NIFAJWSBLAD .VAN 19 MAART 1926 ii" Wij leveren uit voorraad Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel B. KOOLE, Souburg Een partij Mulde Pan- nen en Straatklinkers f Handzaaimachine MARKTBERICHTEN Middelburg, 18-3-'26. Boter? Particuliere prijs. Eieren Particuliere prijs. Eenden Eieren Particuliere prijs Ganzen Eieren Particuliere prijs. Aangeboden Aangeboden Aangeboden Aangeboden Aangeboden Te koop gevraagd: Te koop gevraagd: Te huuraangeboden: Te huur gevraagd Gevraagd 1 1 I I I 1 1 1 I! 1 11 I I I I 1 I 1 1 1 Mi I I 11 M I M I! UITROEPERS I 111 wii'!* I I I l' I I I I I I I I I M I I I 1 M I I I I I I I M I I I I I I 1 I h I I I I I Pf^éezer aduerfentiga van 1—4 regek 90 cent, tedere regei Otter 10 cent (tot een «sol ran O regels) I Eerste klasse DUITSCHE PIANO's prachtvolle toon met vele jaren schriftelijke garantie, voor den laagsten prijs D*~ LEVERING FRANCO ~VI Zeer gemakkelijke betalingsconditiën KORTE BURG MIDDELBURG I Te Koop ROYAAL HUIS of werk plaats rjiet bovenwoning in de Nieuwstraat, groot 140 c.A. Adres C. Sanderse Hobeinstraat 79, Vliss. I Die dit seizoen nog tijdig ^Kuikens wenscht te hebben, gelieve dan nu te bestellen Prijs 30 cent per stuk Vanaf 40 k 50 Kuikens-Kunst moeder in bruikleen. Ver moedelijk vanaf 22 APRIL iedere Donderdag eenige losse Kuikens. Aanbevelend, C. VAN KEULEN, Biggekerke Wederom gelegenheid tot het CONTRACTEEREN van SUIKERBIETEN bij M. WILLEMSEN Gedipl. Costumière Stationstraat 36, Domburg beveelt zich beleefd aan tot maken van Dames- en Kin- f derkleeding. Tevens patronen naar maat verkrijgbaar Te Koop Te bevragen N. Melkfabriek Walcheren, Middelburg Te Koop: dubbel Gaskom foor, Bascule draagkracht 100 K.G., 6 Aardappelzeeften, 4 Melkwagentjes van 2 en 1 van 4 bussen, 10 Veldsleden met volledig beslag, Nieuw Lasso, 35 Piossen, Dames rijwiel alles in ruil A 2 Serooskerke (W.) IEen weduwnaar, niet onbe- middelend, zoekt kennisma king met een weduwe of jonge dochter van 50 of 55 jaar uit den boerenstand 'Brieven no. 1215 bureaux Wegelings Nieuwsblad H.H. Landbouwers 1 Ontvangen de nieuwste C. BRASSER, Landbouwwerk tuigen, Schroeweg, M'burg BROEDEIEREN van mijn met eerste en eere- prijzen bekroonde Toornen wit Leghorn en wit Wyan dotte respekt. 15 en 10 cent per stuk. Voor leden V.P.Z. 10 cent Goede legstam en goede bevruchting. P. J. TER- WOERT Jr., Koudekerke In stad en dorp, ja overal Leest men Uitroepers i [eerst van al. f 1.00 1.105 5.00j 6.00 5.50 6.50 20.00 Een partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis,taal, rekenen, Fransch Duitsch, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde- van de voor- oorlogsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Als nieuw houten varkenshok jac. y. Keulen A 97 Vrouwepolder Belgisch Orgel merk Mortier Vermont 's Heer Arendskerke Efen kinderwagen Oprit 11 Vlissingen Damesfiets Kasteelstraat 84 boven, Vliss. Blanke zuurkool H. Kesteloo Koudekerke Klein model hittengareel Zwanenburg&che weg 7, Vliss. Schaaldeeien Vriiburgstraat C 110 Souburg Gramafoonplaten B. v. Belzen Breewater9tr.53Vliss. Kinderwagen Anjelierenlaan54 Tuinstad Vliss. Heerenfiets met nieuwe banden zeer billijk Branderijstraat 16 Vlissingen Stel lamoenen met beugels Walstraat 7 Vlissingen Strikken, spelden, roode kralen D 3 Westkapelle r Groote konijnen Lange Zelke 52 Vlissingen Vroege zetaardappelen Mitlothi- ams Botting Koudekérke Hswagen met alle toebehooren ~*aHngstraat 24 Vlissingen Heerenrijwieljmet carbidlantaarn Prijs f 25.— St. jacobstraat 19 Vlissingen Emaille Keukenfornuis Seisweg R 107, Middelburg. Kapanula's en Anjelieren J. Maas Wisselwachter Koudek. 200bos gerstestroo.l 50tarwestroo Anth. Maas Zwanenburg Koudelc. 2 boomheitels en turk L. Jongepler Koudekerke Krugkachél B 102 Koudekerke Prei A. Wielemaker Molenpad Koudekerke Róode koolplanten Wielemaker Keiweg Koudek. 44 roeden bouwgrond A 196 Koudekerke Roode Rhode Island Haan Begonialaan 4 Vlissingen IJsbussen met kuipen en cho- col dekast Lampsensstraat 14 Vlissingen Schoorsteentje Verk. Quakkelaarstr. 139 Vliss. Drachtige geit F. Roose Koudek.weg Vlissingen Klaver- en mangelzaden J. M. Cevaal Ritthem Uiteenneembare kippenhokken Nieuwstraat 58 Vlissingen Hobbelpaardje Kleine Kerkstraat 1 Vlissingen Groot kippenhok Lelienlaan 3 Vlissingen Nieuwe 2-persoons gehaakte sprei Evertsenstraat 2 Vlissingen Een Kinderwagen Kerkhoflaan 44 Vlissingen Rieten kinderwagen Wagenaarstraat '6 Vliss'ngen 2—1 Fazanten teelbare Ritthemschestr. A '27 Souburg Kunstmoeder 100x50x50, fiets1- mandje beide als nieuw Nieuwstraat 98 Souburg Kinderwagen en voetbal Van Dishoeckstraat 3 Vlissingen Ledikant, Stoel Qroenewoud 34 Vlissingen Emmerkacheltje Nieuwstraat 57 Vlissingen Guitaar, piccelofluit Plasse Palingstraat Vlissingen 41/2 kilo schoone kranten en Haardplaat Ritthem no. 23 Waschtobbe H. Werkman Nieuwstraat B 70 Souburg Fietsstoeltje Oprit 43 beneden, Vlissingen 2 stel, glazen deuren, 2 stel zon neblinden zoo goed als nieuw Paardestraat 43 Vlissingen Lessenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Zuiver bed f 25 Bureau Wegelings Nieuwsblad 2 drachtige geiten J. Dommisse Biggekerke Land en tuirtbouwzaden P. Janse Biggekerle 8 kiln stamstt'kerboonen A. Bimmel Biggekerke 25 mud kriel en poters 1. Geertse Biggekerke Vroege zetaardappelen Mitlothi- ams H. Krijger Biggekerke Een melkgeit Adr. Janse Biggek. Koe rekn. 24 Maart Z. Roelse Biggekerke Broedeieren witte leghorn van bekroonde eere-bekroonde 10 ct. per stuk P. Polderman Couburg Koudekerke 1 drachtige geit „Goedgelegen" Buttinge Drachtige Geit A. de Kam Veerscheweg Horden f 2.50 per stuk S. Boone Brigdamme 14 Kaapsche Eenden aan de leg Pottenbakkerssingel Q 61 Middelburg Pootaardappelen zeeuwsche blau we en bonte eigenheimers J. W. Wiliemsejz., Vrouwepolder Een koppel roepduiven A 56 Meliskerke Broedeieren van zw. minorca's P. Geene, Meliskerke Koppel pauwstaarten A. Spruit, Meliskerke Petroleumstel snelbrander v. Keulen, Me iskerke 300 musterds, slaplanten P. de Kam, Oostkapelle Een vaars 15 maanden F. Dekker. Oostkapelle Waterlaarzen, werkschoenen en vloerkleed. Oostkapelle 141 Chiffonière E. W. Flipse, Oostkapelle 8 k 900 KG. Tarwestroo C- v. Keulen, Biggekerke Nieuw Engelsch Damesrijwiel Smoorsgang S 48 Middelburg Prima hondenmand Brakstraat O 275 Middelburg Wiegen, kachelscherm en andere artikelen Londensche kaai 58 Middelburg Mooie jonge kippen La Soe West Souburg Bloemkoolplanten levering Mei Nu bestellen bij B.KooleSouhurg 100 kilo zetaardappelen Nieuwe Vlissingscheweg C 184 Souburg 2 kamerplanten Noordstraat A 4 Souburg Kookfornuis klein model bij B. Koole Souburg Een koe op rekn. 2e kalf en lelies L. Louwerse, Grijpskerke Een sterke vrachtwagen en ijzeren wagenlichter K. Janse Biggekerke 2 voedster konijnen A. de Witte Biggekerke Meisjes fongersfiets Zusterstraat I 203 Middelburg Bespeelde gramafoonplaten 25 cent Gortstraat 321 Middelburg 50 K.G. blauwe Eigenheimers 1500 prei ,en zetpoters B 101 Brigdamme Partij kisten in alle maten Kleine Markt 7 Vlissingen Compleet woonkamer-ameuble ment en 1 eenpersoons ijzeren ledikant Adres Pterens, Spuiatr. 9, VHss. Speenljonijnen witte Vlaamschc Schroeweg 39 Middelburg Tuin-enlandbouwzaden,bloemen en vroege aardappelen en Vitrlx Peenzaad A. Midavaine Nieuwe Oostersche straat N 86 M'burg Veulendragend paard of In ruil over leeg paard P Lievense D 52 Westkapelle Slaplanten K. Roelse Prelaat Westkapelle Tuin- en landbouwzaden W. Slabber Westkapelle L nnenkastje C 42 Westkapelle Land-, tuinbouwzaden en zaai- granen L, Bastiaanse Domburg Een paar waterlaarzen (leer) Jac. Maas D 12h Domburg Een worstmolen P. Lourénse Domburg 250 bos kanthooi W. de Voogd Domburg IJzeren weidenhekken verschil lende prijzen Smederij Buttinge ongë raskonijnen uiperspoort G 85 Middelburg Pootaardappelen Mitlothiams A. Houmes Segeersweg V 98 Middelburg 2 vlaamsche reuzen 13 weken oud Molenberg 80 Middelburg Mooie broedeieren Rhode Island a 10 cent en gevraagd drie ge golfde platen 3x0.8 Meter Molenaar Nieuw ór St.-Joosland Platteboonen voor de zaai W. Duvekot Vrouwepolder Kalfkoe, drachtige zeug, schaap metlammers.Bravozetaardappels W. Verhage Zoutelande Een parapluistandaard Hugo Brasser Koudekerke Mooie pootsjalotten P. de Witte Koudekerke Van Delft Kinderwagen KI. Werfstraat D 32 Middelburg Zetaardappelen, blauwe. 1. Willemse St. Laurens Vet varken. E. de Korte Meliskerke Damstaken en brandhout J. Gideonse St. Laurens. Een nieuw Heerenrijwiel en 3 paar tule glasgordijnen. Vlasmarkt K 160 Middelburg 3 Heerencostuums Lange Qeere K 3i5a M'burg Blauwe Eigenheimers. J. Vos Gapinge Een aftands veulendragend werk paard en zuivere blauwe zet aardappelen. H. Brasser Koudekerke Poters en kriel. Broeke, Norrdweg Middelburg. Half varken ongeveer 400 K.G. Reijnierse Breeweg Koudekerke Heerenrijwiel f20 Abeele A 223 Oude weg Veulendragend paard, keur uit 2, mak en vertrouwd. A. Vader, Koudekerke Een schaap met 3 lammeren 170 Poudewijnskerke Koe, rekening 1 April. Koppejan, 12 Zoutelande Eénpaardsploeg. Sanderse, Karelsgang M'burg Ulster-overjas f5.— lodenkerkhof 274 Middelburg. Tafel en kïeerkist. St. janstraat 1 15 Middelburg Half varkem Middelhnrgschestr. A 274 Soub. H<>ndonl<arnmolen als nieuw en essenbnom. geschikt voorwerk- hout. Jac. Sanderse St. Laurens Nadorst. Vaarskalf. D. Coppoolse Grijpsk. Bankwerkersgereedschap, eerste leerjaar ambachtsschool. J. Langedijk, Nieuwe Vlissing- sche weg C 137 Souburg. Een Mestputje. W. Willeboordse A 93 St. Laurens 12 vette vaarzen, Broedeieren Rarnevelders goudnerf k 8 cent Peper. Aagtekerke Een mooie Hond. INo. 85 -Aagtekerke Geit le dracht Jacobus de Voogd Aagtekerke Of In ruil vaars voor stierkalf. W. van Eijzeren Aagtekerke Blauwe pootaardappelen 1 maal verbouwd. Joh. Wijkhuis Aagtek. j' Flierplanten in knop 3 cent per J stuk Steutel Simpelhuisstraat j Middelburg Broedeieren patrijs leghorns A. Sturm Aagtekerke Tuinbank Chr. Geerse Pavidswegje 'tZand I Een zoo goed als nieuwe baseul L. Wouters Wal B 105 M'burg Kinderstoel Jodengang R 231 Middelburg Een vos jaarling merripaard J. Davldsc St. Laurens Vroege Zetaardappelen blauwe eigenheimers 4 J. Lelnse Vlissingschestr.M'burg Een werkfiets Nieuwe Vliss. weg C 214 Abeele 2 regulateurklokkeii, trog- en broodblikkcn Bode Luteijn Koudekerke Ter overname aangeboden een goed onderhouden kinderwagen Adres A. Stahlle Mlddelburg- schestraat A 184 Oost Souburg apeenkoniJnenll7 Zoutelande Jongw vette vare koe Briclsman Koudekerke 7 jonge legkippen loopeenden Kolvenierstr. 15 Vlissingen Een zoo goed als nieuw da mesfiets tegen elk aannemelijk bod Noordstr. 10 Vlissingen Bijt met lammers, schaap 2e dracht en Kippen 2e leg J. La Soe Arnemuiden Koppel roepers en wieg Wed 't Gilde Arnemuiden Drachtig schaap C. Wondergem Zoutelande 2000 K. G. weihooi C. Kleinepier Zoutelande 2 drachtige geiten tafelkastje met schuiven De Voogd Weren- dijke Zoutelande Kloeken met kuikens J. A. de Visser, Ritthem Melkwijk Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Handwagen en jonge trekhond 4 maanden oud Kerkhoflaan 52, Vlissingen Bloemkoolplanten. J. Polderman, Gr. Abeele, Souburg 50 kilo puike vroege zetaard appelen, kinderstoel Willemse, B 359, Souburg Kunstmest, stamprincessen, ver beterde wagenaarsboonen, sja lotten, droogrek Kasteleijn, Souburg Groote fornuiskachel Ritth.straat B 386, Souburg Blauwe zetaardappelen en broed eieren van witte Leghorns E. Janse Boudewijnskerke 50 kg. bravo zetaardappelen J. Luteijn Serooskerke Een geit keur uit W. Wattel Lellendaalscheweg St.-Laurens Een goed onderhouden brikje koetsierszitting onder de kap Bureau Wegeling's Nieuwsblad Werkmanswoning prima stand Klein Warenhuis^ Middelburg Manskanaries en poppen P. Kesteloo Domburg Electrische lamp Palingstraat 21 Vlissingen Bpnte en blauwe zetaardappelen ook vroege Muizen C. Melis Serooskerke 600 KG. Koolrapen f 4.50 Kr. Louwerse Serooskerke Pathéfoon 26 platen A 2 Serooskerke 8 kilo Wagenaarsboonen G. Janse Serooskerke 2 Mandolines Nieuwstraat 66 Vlissingen 6 stoelen met leeren zittingen Steenenpad A 76 Souburg Belgische tegelkachel zoo goed als nieuw Weststr. D 22 Soub. Heerenrijwiel Vrouwestraat 37 Vlissingen Zetaardappelen De Ruijterstraat 10 Vlissingen Jonge konijnen Bakkersgang 9 Vlissingen Waschmand f 2,50 Vrouwestraat 31 Vlissingen Bloemkoolplanten, Slaplanten, late blauwe zetaardappelen D. J. de Visser HoogewegZ173 Vlissingen 1200 K.G. Prei Wissel C 117 Souburg Mangels groenkraag Noordstraat 80, Vlissingen Zomermantel, mantelcostuum Prinsenstraat 19, Vlissingen Geit 4de dracht. Grijpskerke Fietsen en boogzaag A 3 Grijpskerke Circa 800 KG. hooi, 30 bossen erwtenstroo, 20 bossen bruine boonstroo A. Schout, Ritthem 3 loopeenden en krielhaan H. Barentsen, Ritthem Een half varken A. Goedhart, Ritthem Jonge en d»achtige konijnen P. Kesteloo Hz, Koudekerke Een tafel, een spiegel Nieuwstraat 25, Vlissingen M'thlothiams Zetaardappelen 10 cent per kilo Jan Geerse Grijpskerke Koe op rekening K. Osté Vrouwepolder Twee Heerenrijwielen Mlddelburgschestraat A 276 Middelburg Blauwe zetaardappelen eerste nabouw W. Wisse Vluchten- burg Souburg Ronde bruine' boonen Qebr. Verhage Domburg Een tuinbank! Noord weg B 156 St. Laurens 100 K.G. witte zetaardappelen C. Brasser Westhoek Koudek. Klein keukentafeltje Badhuisstraat 4 Vlissingen. Plm. 200 K.G. Stroo. B 137 Brigdamme Een stel ringen, kookstel 40 L. Molen Zoutelande. Uittrektafel. Kogelpark 15 Vlissingen Pilow broek en buis. West-Souburg C 56 Geitjes en bokjes Meijers Buteuxstraat Souburg Linnenkast. Zoutelande Jonge Geitjes. B. v. d. BosseJz. bode Gapinge, Vaars- en Stierkalveren. Jan Wattel, Oostkapelle Land voor Vlas C. Bosschaart Kondekerksche weg Koudekerke Vlasland P. de Pagter Koudekerke Lucerneklavers, 96, Zoutelande Woonhuis, „Klein Vrederust" Serooskerke. Mooie Woning met grootentuin aan den Noordweg bij Middelb. Brieven no. 1216 Wegeling's Nieuwsblad Klavers, liggende aan Kleine Putweg. K. Janse, Vrouwepolder Ruime Werkplaats of bergplaats Oude Markt 9, Vlissingen. 150 roeden Rozendaalsche klaver Qoedbloed. Biggekerke, i Zit-slaapkamer en zit- enslaap- kamer met pension. Brieven 1213 Bureaux Wege- Hng's Nieuwsblad. Bovenkamer. Scherminkelstraat 22, VHss. Met Mei, een Woning te But- tinge. B 173, Buttinge. Slaapkamer. Adres Wegelirg's Nieuwsblad Benedenwoning voor klein gezin Brieven no. 1212 bureaux We geling's Nieuwsblad Arbeiderswoning. J. Allaart, Kleverskerke. Flinke Bakkersknecht om direct in dienst te treden. Brieven no. 1214 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad. Naaister voor costuumnaaien en verstelwerk Oprit 11 Vlissingen Een net meisje voor halve dagen Adres Koningsweg 21 Vlissingen Gekleede jas maat 52 Kromme Elleboog 1 Vlissingen Werkmeisje voor Donderdag of Vrijdag Koudek.weg 48 Vliss. Medelezer Middelburgsche cou- rant A 209 Koudekerke werkvrouw voor de Vrijdag Koudekerk, weg 79 Vlissingen flink, meisje niet beneden 16 jaar Koudek. weg 36 Vlissingen Een dienstbode Brouwer slager Serooskerke Met- mei een aankomende meid bij A. Francke Pzn. Domburg. Met Mei, knecht of aankomende A. Poppe, Buttinge. Terstond of later Huishoudster. mb. 1. J. Reijnierse Abeelscheweg Mei Mei een meid of aank. H. Brasser, Ritthem. Met Mei een meld bij P. de Potter Koudekerke. Net meisje van 8—12 of van 8 —2 uur. Palingstr. 28 2xb., Vliss* Met April een Meid-Huishoud ster, liefst uit den boerenstand in een werkmansgezin. Inlichtingen Lange Gortstraat 1326 boven Middelburg. Minorcahaan in ruil voor kriel Kogelpark 5 Vlissingen Vermist twee duiven no. 55717 55718 Wilhejminastr. 3 Vlissingen Tegen advertentiekosten terug te bekomen een donkergrijze herdershond. L. scheele Arne- mulden. Contracteeren van Suikerbieteu S. Stroo Biggekerke Rarr. ter dekking Koningstraat 178 Middelburg Aangeboden net degelijk kost huis. Glaclsstraa: 164 Vllsslngca

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7