Bloedkoralen s> KOOPT HEDEN VERSCH GEKARND H.H. Landbouwers J. K. KODDE NIEUW ENGELAND DIT PAKJE REEPEM Een wolk van een kind Torenpudding en Maizena MAG IN GEEN GEZIN ONTBREKEN 30cer?r per naif pcna Onze bekende soort Verkoopen wij voort De prijs van vijf snoer Lijkt de vrouw van iederen [boer I. RICHTER Voor soliede, degelijke en goedkoope Kleeding gaat men naar Magazijn Aanbevelend, J. GERRITZEN vol kracht en pit, npTenaan met armen en beenen slaat. Een KjncfermeeJ jq spartelend hoopje menschengeluk. A. A. M. GOOTE f Op ras - opdefiets - inde autof Vraagt het Uw winkelier. Chocolade - Weck m Ve yi^aJ?mne ^tlkiiUeUen hi Koopt een Gazelle ol Kaiser Naaimachine Agent C. W. A. v. d. VEN BEKENDMAKING W. A. GRAAFMANS TE KOOP „SA NET AS" PRIJSVERLAGING Nieuw Schoenwerk WBGEUNCVl NIEUWSBLAD VAN 19 MAART 1929 VLASMARKT K 149 - MIDDELBURG ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD Langedelfft 147, Middelburg Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiön WeetU'tal, WeetU'tal gebruiken ze tegenwoor dig overal CREDIETEN Tot Woensdag; a.s. alleen in VLISSINGEN Reepen-Napolitains Elke kooper van 2 stuks- ontvangt 3 stuks Elke kooper van 4 stuks ontvangt 6 stuks Elke kooper van 6 stuks ontvangt 9 stuks Elke kooper ran 8 sinks ontvangt 12 atuJa «Ml toch de 10% Korting Heeren- Kinderkleedlng W. M. ROEST &M( op Uié ledum Jooi U la«fi pan Ae/ interessante BLUE BAND TIJDSCHRIFT Vm* 0* Winkelier BLUEBAND Uw voordeel Is, Indien U KLEINE IJZERWAREN noodig hebt, eerst even bl] ons aan te (jopen. WIJ leveren U prima waar tegen uiterst oonsurreerende prijzen. De tijden zijn duur, zoekt dus In uw elgea belang GOEDE WAAR voor WEINIG, GELD, wat U beide bij ons vereenlgd vindt BeleefJ aanbevalend, Lange Burg C 111 Middelburg is het kind dat M o 1 e n a a r's 'Kindermeel in z'n fleschje krijgt. Oeen slap, papperig kindje, met neiging tot Engelsche ziekte, doch een baby JLf EP die kraaiend van genot Vraag attesten-boekje aan P. MOLENAAR 8c Co., Westzaan Voor Engros verkrijgb. bij Hobeinstraat Vlissingen HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Staltouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé •met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billjjkst adres voor groote brikken f om Walcheren en Zuid-Bevelatjid te bezoeken. N.B. De tarieve» van het rijden zijn heden verjaagd. in bedragen van f 20—f 40 zon der borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit. Inlichtingen J. J. SPAPÉ, Kasteelstraat 11 Vliss. door de heerlijk opwekkende en verkwikkende kracht van Eau de Colognes Boidoot Zij heeft een wonderlijk wel- dadigen invloed op patiënt en omgeving. Eischt vooral Boidoot op elk etiket. Bij ziekenbezoek is het beste geschenk Rijwielhandel „Kretta Angin" LANGE SINOELSm N 171 MIDDELBURG Ondergeteektnde beveelt zich beleefd aan i'oor het maken van Voor solied iverk wordt ingestaan Beleefd aanbevelend, PAARDENSTRAAT 21 VLISSINGEN IJzeren en tinnen maten van 50, 20, 10, 5, 2, 1 en V- L., benevens Ijzeren gewichten van 25, 10, 5, 2 en 1 K.O. Voorzien van laatste ijkmerk. Adres Glacis--tr. 47 Vliss. M Segeerstraet H 88 Middelburg Irriqatoren, Spuiten voor alle dosle'nden, G mmiwaren voor Dames en Heeren, Pa tent Geneesmiddelen, Breuk en Buikbanden, Elestieke Kousen. Geleefd aanbevelend A. C. KUIJLEN. Heeren Zolen en Hakkenf2.?5 Dames Zolen en Hakken f 1.50 aan zeer lage prijzen SCHOENHANDFL Aagje Dekenetr. 7 Vlissingen U1IUI8U

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4