Mooiste Reclame %h- l V? ïut -VV. v "1~.-A. té'Jkè^ ttH VRAAGT wmm heele Zwermen FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 19 Maart 1926 C. DE PLAA ZOON Wegeling's Nieuwsblad BESCHIKBAAR VOOR ADVERTENTIE Vrijdag werd de schutting om het nieuwe 'gebouw van „De Bijenkorf" te 's-Gravenhage verwijderd en kan men thans het geheele nieuwe Warenhuis paleis bewonderen. Wij geven hierbij een foto van het nieuwe gebouw, dat zeer teker een groote aanwinst voor 's-GraVenhahe beteekent. De Voetbalwedstrijd BelgiëNederland te Antwerpen 11 Het Hollandsche publiek barst in een geestdriftig gejuich uit toen de Hollanders het eerste doelpunt maakten. Ratten en Muizen R O D N T De zaak Ds. Geelkerken. Ondanks schorsing sprak Ds. Geelkerken Zondag toch te Amsterdam. Een foto van Ds. Geelkerkon met vrouw en kinderen op weg S naar de Parkkerk in de Gerard Brandtstraat. De vorige week is te Den Haag het huwelijk voltrokken van den Giuverneur-Generaal van Ned.-Indië. Mr. D. Fock met Mevr. A. F. j. Diemont. Als „handschoentje" van Mr. Fock trad, op de ^ice-admiraal C. Fock, commandant der marine te Den Helder. De Belg. keeper Gaudron in aotie Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf HOr- Prima Or. hout Modeiblad op aanvrage Een foto van de menigte voor de Parkkerk te Amsterdam. Het was Zondagmorgen daar een ongekende drukte. Reeds geruimen tijd voor het aanga'an van^ de kerk stonden de menschen in rijen te wachten en moest het binnengaan door de politie worden geregeld. voor plaatsen van Advertentiën op t^e- ze pagina onze spe ciale prijzen. Is beslist de ADMINISTRATIE '■mm 1* Kinderjurkje van wollen Mouwtjes ingezet; aan weerszijde smalle opgestikte paudjes, van Do ven openblijvend en daardoor een zakje vormend. 2. Schooljurkje voor meisjes van 7-10 jaar. Van dit kfelniodel is de lange 3. Avondcape van' groen en goudbro- caat. Groote col en gecfeelte onder a. de cape v.donkergroene velours-chiffon. blouse van onder bet schouder stuk uitgeplooid; van voren sluitend met een rij knoopen. Het rokje is er glad aangezet. Door de plooien heen &aat de ceintuur die evenals het kraagje van een contrasteerende tint is. worden In é&n paoht door _Dg Radicale Rattendoodar" finaal uitgeroeid. RODENT werkt als «en retaal toovermlddel op dit ongedierte. Qeen ratof mule kan de aantrekking» kracht van Rodent weerstaan en leeft ooit weer op van het eerete hapje dat zij ervan nam. Koop nog vandaag to doosje. Uw Droglet verkoopt h«. DOOSJES van 80 centen Fl 1.— Imp.: Fa. B. Melndsreata, Den Haag Fabrikant: Th. Harlejr, A pottv, Perth

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3