Burgers Rijwielen Onze Slagroom is een Delicatesse SNIJ- en SPERCIEBOONEN Mag. „De Houdt", Dam, Middelburg PUROL Zeelandia-Zeeppoeder Zooals Michiel de Ruyter zijn vijanden versloeg zoo verslaat ook ALLE CONCURRENTIE!!! Het Hoogste Vetgehalte kost maar 16 at. per pakje F. MALJERS ZOON Vlissingsche Melkinrichting J. A. VISSER Ruwe,Schrale Huid BEHANGSEL PAPIEREN L.P.OLIJSLAGER Ze was, ze is, ze blijft de fijnste, lekkerste en billijkste Koek J. BOONE, Koudekerks Per Heel Blik 55 ct. Per Half Blik 34 ct. ÉÉN PROEF EN U BLIJFT KLANT WEGELINO'a MIEUWSBLAD VAM 12 TEBIWARI 1926 Ze kost 20 cent per stuk en op iedere Koek een bon voor mooie cadeaux. Huismoeders, net iets voor U Wederom ontvangen In elke gewenschte uit voering direct leverbaar DRUKKERIJ H. WEOELING Qed. Handelsm. „Koena" Neemt U eene een proef I Adverteert In dit Bied merk Sleutels RODENT lokt Ratten en Muizen springende lippen w VVulmw kwuiw vanaf 10 ctnt per rol Grondpapler, Linnen, Spijkers, Deurzlnk, Plakmetl, Karton pa pier veer zelderbekleedlng, Kanaalstraat 144 Souburg Wilt ge Uwe goederen Spoedig omgezet In geld, Pleete den rap een advertentie U „allee goeds" vertelt. Tot Woensdag bij elk pond Melange a 80 ets-Een doosNapolitains^ Margarine a 10 ets- Plantenboter a 00 ets -Een Tablet Chocolade Margarine a SO ets -Twee Goud-Reopen Margarine a 45ets-Twee Reepen 3>t üjnt hMtt mn DE BONS op d« pakjaa kant U bawaran voar moola aarvlaim en andere oadaaux. Vraagt uw winkelier aan oadaaux-IIJale Mooht Uw winkelier se niet hebben, vraag ana ar wij wijzen U aan adraa In uw buurt aan Ultalultend engroa bij i VLISSINttSCHE STRAAT C» - MIDDELBURG) ZEELANDIA-KOEK de zoo beroemde Vervaardigd uit de beste materialen. Met verdere woorden niet aan te prij zen daar de vele vraag er naar de beste reclame is Agent Burgers E. N. R. en Fongers-Rijwielen Voor ills «oorton DRUKWERK li nog itoodi 't beste Adros NOORDSTRAAT 44 VUSSINOEN Onze Producten itaan onder voortdurend» contrei» van da Vtreenlglng voor ZulvaHnduatrle an Mslkhygiln» naar hun verderf. Het werkt betooverend en fataal en maakt absoluut een eind aan de rattenplaag. Het Secuurste en goed koopste verdelgingsmtddel. Koop nog heden een doosje. Doosje» van 50 at. en ft.- lep.i Pa. B. MEINDRRSMA. Dm» Haag PaW.i TH. HARLF.Y, Apoth c.th WÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊËÊÊÊÊÊÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIÊÊÊÊSÊKP 1- Sm Ooo?50-60-90ct.Tube 60 cl ij Apoth en Drogisten WAARSCHUWING BedrlagaiIJke Namaak. Aan belanghebbende inwonera van Vllssingen en Omatreken wordt bekend gemaakt, dat ainda eenigen tijd de verpakkingen on zer Broena Kruis Ho»»tbonbons worden nagemaakt en in den han del gebracht Het is daarom, dat vwe aan dacht geveatigd wordt op het ▼olgem All geveatigd de: leen de Broene Kruis Hoest» bonbon» met het merk „Loetrblts" zijn wettig gedeponeerd en du do oenig echte. Deze alleen worden vervaardigd volgens de orlgineele recepten van Dr. ALPH. LOUOUETTt. De eenige fabrikante hiervan ia de LOMDbH CARAMEL WORKS te BRiDA. In stad en dorp, ja overal Leest men de Uitroepers [eerst van al. f

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8