FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vriidag 12 Februari 1926 mm HEI BEGIN IS ER! Met ophoogen v/d grond voor het nieuwe Stadion te A'dam is begonnen. 1EGENSTAND8TERS; Suzanne Lenglen (rechte) en Holen Wills. EEN FRAAIE FOTO VAN DE ST. JAN BAPTIST KERK TE WAALWIJK» IN MANDARIJNQEWAAD. Een foto van de echt- g*noote v/d Chineeschen gezant te Washington. ;>r\ PANGERAN ARIO SOERJODININGRAT met gemalin en zoon, in Javaansch gala cos tuum DE HEFBRUG OVER DE KONINGSHAVEN TE ROTTERDAM nadert baar voltooiing. Het monteeren van een der torens. ROF. EINSTEIN, de beroemde geleerde, bracht onlangs een bezoek aan ons land. DE LIJKSTOET VAN KARDINAAL MERCIER verlaat het Aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen. WELK EEN SCHADE DOOR HET WATER IS AANGERICHT kan men nu eerst overzien. Een mooie boomgaard, in een woestenij herschapen. DE BELGISCHE POILU'S DRAGEN KARDINAAL MERCIER TEN ORAVE: een foto van da drom plechtigheid. R. KOOPS: een roeier met toekomst! AmmK i %4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3