Ons bijzonder aanbod Vraagt Uw winkelier Van der Walla's Aniistabletten merk A.v.d.W. e"""»! im DEKKER, Glststraat, Middelburg N.V. v.h. SCHULTE Co., VIRGINIA Cigarettes BIJ uitzondering worden door ons dit jaar alle sigarettenbons, onverschillig van welk merk of van welke fabriek, ter in wisseling van geschenken aangenomen, onder de navolgende voorwaarden: GAREELEN EN PAARDENTUIG Het koet U niets - - RADIO - - DROP DROP DROP Als Uw Kinderen PUROt™ IO a 15 Cents QGARETTES TOSCA EN FLYER „DE FAAM" - SOUBURG met voetballersportretten en bons voor geschenken. H. L. SCHMELZER Pfaff, Vesta, Veritas, Wlnse'mann ei en Hard Neu fabrikaten m Drogisterij Firma F. H. J. DAMEN Zie de ruime sorteering ge- moltoneerde Ondergoederen a®~ Vergelijk de prijzen 4llt Radio-Artikelen 0. J. LABRUIJÈRE Om iedereen in staat te «tellen te genieten van de cigarettes Tosca en Flyer doen wij hef volgende aanbod: Op de bona moet de waarde in punten zijn vermeid; Zij moeten uiterlijk 31 December 1923 zijn ingeleverd; Daarbij moet minstens eenzelfde puntenaantal van ngge bons zijn, Bona van andere mgareocnfabrtekcn gelden dua pok voor 12E geschenken, méoi men tergefcjkertijd MINSTENS eenzelfde aantal pimten uuendt vaa ONZE bons. Lees aandarhog de bon m elk pakje I Nu beetaal a geen beletsel meer om vandaag een dooaje Tom ai Flyer te Itoopeo en Ie gemeten van di bwtengewone kwaken. aoharp oonoupp, prl|s*n T«vtn« lt®par®tl®-lnrlohllrm voor Machine® van BLK fabrikaat Izlch bezeerd hebben gebruik dan dadelijk I Vllsslngsche s'.raat 67 WCCiELINQ's NIEUWSBLAD VAN 30 OCTOBER 1025 «ASIEL- IN IAPILMAKIR ON. MANKT t, VUMINQKN Levert alia soorten Beleefd aanbevelend wnnnoir ge een Naaimachine wenicht te koopen en eerst etna gaat kijken bij [)c grootste sorteering Naaimachines vindt U daar, zooals Korte Noordst nat E 19 - Middelburg Tetjcn hoesten 5 Abdijsiroop, Pljpdrop, losse Drop" soorten, Hoestbonbons, verpakte rloestpastllles, o.a. do bekende Zwltsersche Pectoral ad t 0,25 Voor 't springen der huid: Diverse Zalven In tuben en doozen Neemt U eens proef 11 Beleefd aanbevelend Vosr LIIFHIMFR» van RADIO-MUZIIK is or thans In Vila- elngen van praohtlga gelegenheid om dit ItDERIN DAG tot HALS TWAALF dee avonds to komen hooron. Oo muslok wordt gogovon dopr ton vsn do NIIUW5 f TOESTELLEN, welke tot hodon werden gemaakt Prlcefd Aanbevelend, A* N. ra UT A*. Café „De Icheldtitroom" boulevard Bankert 2ö Vllsslngen PS. Aan hen d!e genegen Fijn etn dsrgf Wk tosstel nn f'rmjlnbf taling tt koojen worden gams ft.le gewenschls inlichtingen re^tvrn. Strafjes Anijsdrop f 0,33 per ons Stavm Drop f 0.15 por ituk Msnthol. Fuc. Ponboni f n.40 p, 0. Oocand. Zoute JuJubei f 0.30 p. 0. Zouts Knoopjetdrop f 0.20 p. 0. „Zwltsersche Pec*o-al Pait'lles" 1 oco Wybert tabletten f 0.40 p. 0. Zouts Jujubui f 0.23 per om Katjes Drop f 0.20 per ons Salmiak Pastilles f 0.20 per ons En., ent. Verder iljn slis bekends middelen tegen hoest sn verkoudheid fa IJ ons verkrijgbaar. Lange Delft Oude Zra'<Middelburg Souburg ONTVANOEN Prima Zuurkool en Snlfboonen Aanbevelend, L. OVAA k. j. lag ac-e vlissinqcn Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het. verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs. In TIMMERMAN** Sahaan. magailjn koopt U aan Reform* •olu on van «hroom glaaé voer f »,T8. Voor RngrusN. V. v/h C. A. SchulteA» Co., M'burg; Firma H. v. D. Vrede, Vllsslngen. in prima kwaliteit en tegen lage prijzen kunt U steeds bekomen bij DE RUYTERSTRAAT 8 VLISSIN8EN r TOSCA en

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 4