Gecondenseerde Karnemelk KRAKELINGENVERF Firma Paul v. Sluijs Go. V Zenuwen WITTE WEEK Speclaleaanbiedingen gedurende WITGOEDEREN en VITRAGE Fa. H. L. HENDRIKSE AFSLAG KOLEN Agenten gevraagd P OUD, Even iijd voor n CaraveDis VRIJ BAL Gemak Economie Gezondheid (Semi Solid Buttermilk] N.V. Nederl. Inkoopcentrale „Nedink", Boompjes 40, R'dam „8ANETAS" HALT I Aanbevelend F. COZIJN ALS U KORRELZEEP VERBINDT ALLE HUISVROUWEN MET DE iMUNHARDTSi Extra gelegenheid voor het aan vullen van uw Linnenkast of koopen van Uitzetten Hsmdbn Pantalons 79, 89 98, 1.19 Allovers 19-24-29-39-49 Ct. Gravenstraat - Middelburg Bestelhuis J. DE RUIJTER WEGELING'S RECLAME-BLOC NEEMT PR0EFI J. VLÉUGEL, W. DE N00IJER NIEUWE HOUTHANDEL MET PRIMA LEDER H. BERGMANS WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 6 FEBRUARI 1925 Beteekent Zij, die dit product aan hun Pluimvee, Varkens en Kalveren voeren, willen er niet meer buiten. Dit reeds tal van jaren in Amerika met schitterend succes gevoerde artikel is volle karnemelk, op hooge temperatuur en gecondenseerd. Het is grondig gepasteuriseerd en volkomen vrij van tuberculose- of andere ziektekiemen. Brochure en prijsopgave worden op aanvraag gaarne verstrekt door onzen wederverkooper voor WalcherenG. J. DE REGT, Molanaar, Koudekerke. Wilt gij Uw blouse niet bederven Verft dan met In v*I« prachtige kleuren 20 CENT PER PAKJE BIJ UW DROGIST Verkrijgbaar en gros en detail b|| Grossierdtrij—Drogisterij VLASMARKT - - MIDDELBURG Segeerstraat M 88MhkMar( ButtttiÉa Breukbanden, Elastiake Kotten, Glysoken llallfttaauMoA DaiioviipuiLBfVj uummrworwi, Patent QeneoemMdaien, Zio- kao Verpisfilngeartikeim. Aanbevelend A. ft. KtHflFtt Je adres voor Emaille, Qe- ;alvaniseerde Huishoudel. rtikelen, Borstelwerk, Spie gels Enz. Speciaal adres voor H. H. Kooplieden. Vllu. straat I 171 M'burg PURMIRIND. K U SE E fftJB Op alle bals worden de dansen afge wisseld door n Caravellis en men smaakt dan een dubbel genot De Caravellis rooker behoeft niet naar momenten te zoeken om zijn sigaret te savoureeren. Steeds is zij welkom. FEM1NA 4 ct FINE FLEUR 3 ct Damee-eignretten. <JS# PLEINE'S RADIO OMROEP komen tok pust LZanuw-1» btet+e n KOW750V rvoomi'deechhe voorden flAAftI MIJN HARDT Zie onze speciale Etalages -^0 Eierkolen fl,45 Nootjeskolen f1,45 Kachelkolen fl,45 p. 80 Kg. Alles vrljthuis Walstr. 113 Vlissingen 's Zaterdags en Zondags WESSELS Teerpakhuizenstraat M'burg In alle plaatsen v. Walcheren Ruime bijverdiensten Brieven te richten aan de ADRIAAN TOLHOEK, Krab- bendijke. Zegel Insluiten voor antwoord. HOLLANDSCH FABRIKAAT GS eant Boekhandel H. WEGELING KLEERMAKERIJ BV* Solled adres voor het vervaardigen van Dames-, Heeren-, Uniform- sn Kinder- kleeding. Ook kieren en repareeren, tevens Dekens overtrekken. Nette afwerking. Billijke prijs C. W. GEBRAAD Breewaterstraat23Vlissingen Hótel Noordzeeboulevard te Vlissingen vraagt 2 Meisjes voor alle voor komende werkzaamheden- Vette Belegen Kaas 16 en 18 ct. per ons Volvette Kaai 20 ct. par om Oude Volv. Meikaas 22 ct. per one Edammer Kaas 18 ct. per one Leldeche Kaas 16 ct per om Aanbevelend, Korte Bui^ D 13, M'burg Schilder en Behanger Noordstraat 41, Vlissirtgefl Vloer-, ZoMer-, Dak-, Schcrt- KraakJeelen, Schrooten, Lat ten. Ten goh en Ribhout, 1Q0O Vktfdeeten, 251)00 Nieuwe Tea du Nord Pannen, 1000 M. öe- gal va «Meerde Pijpen metdra*^ Sok, UoctoH» en7.. m Afbraak als Ramen, Ueoron, lt-.lt-,DImLam i MinUttr Kj TCfl ÜdgcNékach geopend tot de» oads uur, Heeren Zolen en Hakkel 12.25 Dames Zolen en Hakken f LBO Alle soorten Schoenwerk naar maat le kL afwerking Scherminkeistr. 20, Vtttt, vóór Uw eten een glas Ouds zit te genieten zou U bijna vergeten dat het zoo goed voor U is. Toch la het zoo. Het wekt Uw eeU lust op. Mtf ptqml met dm Vblmdamttm Uw Mee beate aooUeder Heeren Zolen aa Dames Zolen eo Mokkan Kinderwerk volgens het I LBO Ml MARCDN Marconisch wasschen wil zeggen: ,TIJd sparen, krachten sparen, goed sparen, geld sparen en een .kraakheldere, frischIgeurendo waioh. mam gebruik van 100 vel goed beschrijfb, papier. Noordstraat 44 Vlissingen ML IVOi lot I nor. v ftuirdeiMftt des

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 3