Vleeschhouwerij A. P. HUIJBRECHTS, Groenewoud 55, Telefoon 259, Vlissingen de „Zeelandia" Zeeppoeder, U weet wel Denk er om dat DE KWALITEIT hoofdzaak blijft F. MALJERS ZOON, Vliss. straat 58, Middelburg FIRMA T. MANSE-DAMAVE G0EDK00PE BOEKEN „DELF1A" KIEVIT Mager Gerookt.Spek 75 cent per pondl LINGERIES onze abonné's geldof GEBR. DE KONING Co. Behangsel, Glaspapier, Linnen en Plakmeel H. DE SMIDT Jz. Hofplein D 76, Tel. 466, M'burg Kanaalstr. A 58, Souburg H. v. d, VREDE Jao. L. A. DE LANGE Q. BLIEK WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 6 FEBRUARI 1925 N WIJ geven deze week een luxe Zakdoekendoos CADEAU. L EIJ N S E Eene firma met goede [kwaliteit Van hare waren Weet van geen concurrentie [strijd, Van geen gevaren. Haar Cliènten zijn tevrêe. Zij wil U dit verklaren Zij scheld niet op een [concurrent Zij wil die moeite sparen Maar zorgt voor kwaliteit En geeft nog extra [dividenten Een goed zakenman kent [de tijd, In kwaliteit heeft hij geen [concurrenten. Ned. Zuivelinrichting „Delfia" Telef. 1312 en 690. 6ctJ«EEPEN Spanjaardstraat 68 MIDDELBURG IS UW ADRES VOOR Direct uit voorraad leverbaar Aangesteld als vertegen woordiger voor de Anglo Dutch Frading Co. en Constateur „Toulet" Koudenhoek Vlissingen De Schoenmakerij van Hm BANNIER Walstr. 17, is verplaatst naar GROENEWOUD No. 54 Vlissingen. (2 maal bellen) Minzaam aanbevelend. WIJ geven deze week een luxe Zakdoekendoos CADEAU. LBIJNSE Gravenstraat hoek Markt Middelburg Nog slechts enkele dagen en de Slijters-melkinrichting en Stoomzulvel- fabriek „SAMENWERKING" wordt mr GEOPEND Zij levert U Volle Melk per Liter Slag Room Koffie Room Room Karnemelk per Liter en p. Flesch Kooggepast. Volle Melk Geöler. Volle Melk Room Karnemelk met Gort Prima Kwaliteit Roomboter Al deze producten" zijn te bekomen bij H.H, af nemers en aan de fabriek Melksiijters an Winkeliers kunnen hunne bestellin gen reeds opgeven. Beleefd aanbevelend Aanbevelend Vraagt dan Uwen winkelier nu ook eens naar Zeelandia Huishoud Zeep 11' EEN| PROEF en U blijft klant omdat ZEELANDIA ZEEP Hollandsch fabrikaat Is en voor geen enkel buitenlandsch merk uit den weg behoeft te gaanOmdat ze een zeer hoog vetgehalte heeftOmdat U de bons samen metfjdie van Zeeppoeder kunt bewaren voor mooie SERVIEZEN Vraagt Cadeaux-lijstjes l Vraagt ze Uwen winkelier en let op het merk op lederen doos Uitsluitend voor Wederverkoopers bi] t Bananen, Sinaasappelen, Mandarijnen, Citroenen, Cocosnoten, Vijgen en Vijgedalen, Amandelen, Telnoten, Pruimen. Appelen stukjes en schijfjes, Busgroenten enz. enz. en*. Versch gebrande Olienoten. D. DE SMIT WIJ given deze week ••n iuxe Zakdoakendooi GAOEAU. LKMNII Oravenitraat hoek Markt Middelburg WAUSTRAAT 04-66 VLISSINGEN SPECIALE VOORDEELIQE AANBIEDINGEN IN fjp,||l|'^|l|igl|l{gll||^|ll|^'lll^l||lffl|lli2'i:^|l|i^|l|l^l|l^|l|l^iil^nil^l|ll^lll'^ll|l^llllii^ ouen mi verfwaren behangselpapieren wacom qci schoonmaak artikelen winkelzakken m papier enz. enz. Aanbevelend, Hendrikstraat 13 Vlissingen Tel.-Interc. 255 1s sn 2e Hypotheken Credleten voor iedereen zeer billijke condities. Clats de Vrieselaan 19b Rofc. bardam. Posts, voor antwoord A J, CAUACK VUSilNOEN Nuoriietraat 1 bevaeti ilvfc mtn- iMm aan voor kun verrichten vun aüu Mrttttiwttfk, Witwerk, SchuoietoönvBgB», mk. DBOGtSTERIJ GR05SIERDEPIJ „DESTER" Lvan^LLUSE VLA5MARKT K157 MIDDELBURG Voor Zwakte en Bloed armoede altijd voorra dig Witte en gala Le vertraan, Pink Pillen, Sanguinoea, Sanatogsn, Voordeellg adres voor alle Oeneesmiddeieo. H. H. Winkeliers Fabrieksprijs. Beleefd aanbevelend. VOOR Zoolang de voorraad strekt, zl|n de volgende Boek werken, tegen zéér verladgde prijzen, aan onze Bureaux verkrijgbaar gesteld. Zl|n Madonna, Astrea, 190 bladz. geb. partic. prijs f 2.75, voor abonné's f 0.95. Coralkaansche Broeders, Dumas, 214 bladz., geb. partic. pr. f 1.95, voor abonné's f 0.60 Dageraad, Nouhuijs, 202 bladz. geb. partic. prijs f 2.60, voor abonné's f 0.95. De Barnsiteenheks, Steinhold, 196 bladi. geb. partic. prijs f 1.95, voor abonné's f 0.90. DE UITGEVER. Doet Uw Inkoopen bi] de adverteerders In Vraag en Aanbod Langeviele 208 Middelburg Dagelijks versche Roomboter, Karnemelk, Room. Yoghurt Ruim voorzien van beslist le kwaliteit BoudsoheMLeldeeheKoas in zeer billijke prijzen Voor Hotels en Café'e bij kwantum special* prijs notering Ruime sorteering Biscuits, Chocolade m Suikerwerken Uw goedkoopst adres voor KACHELS te Mtetawtoaat 57 Vlissingen f^Rdwwoteetendtt btodl stab U nsavoor •on(Ld«mk EMU MAN CU eoQLAZKNM AKERS. Marinestraat 34 Vlissingen WIJ geven dere week een luxe Zekdeekendeoü CADEAU. LBIJNSB Oravenitraat hoek Markt Middelburg Gravenstraat hoek Markt Middelburg Neem proef met onze Margarine. HEBT U ZE NU GEPROBEERD? WITTE WEEK QEOUftSNDI 0£ MAAND FEBRUARI BE&TAAT.GE LEGENHEID TOT HET INWISSELEN OER BONNEN Gist-Aminetablatten, Togal, NierpiÜen, Enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 10