Wegefing's Vraag en Jtanbod Bijblad van De Avonturen van Dikke Dorus WEGtLlNG's VRAAG EN AANBOD VAN 30 JANUARI 1925 DIEREN KNIPPEN 4. Buitenzorg. Vroolijk Hoekje 31e JAARGANG VRIJDAG 30 JANUARI 1925 No. 4 *5 Plak de plaat op dun carton, en vouw dan de "plaat op stippellijn A dubbel. Knip nu zoo de figuur uit, de kop slechts éénmaal. Daarna knipt ge aan weerszijden de gearceerde (ge lijnde) deelen uit en bevestig de kop met behulp van een pa pierbinder tusschen beide helften. Door de pooten van één te buigen kunnen jelui het dier laten staan en z'n kop omhoog of omlaag laten dragen. Ook kunt ge het fraai kleuren. VOOR DE JEUGD. Oplossingen der raadsels uit het vorige nummer Voor Grooteren 1. Dotterbloem Waterlelie Akelei Aronskelk Pioenroos 2. Spieringgier, spin. 3. KINDERCOURANT. K pit liNde aarDbol wandElaar kindeRkamer KinderCourant prijscOurant specUlaas c i t R o e n paArd o T s Voor Kleineren 1. Gort, port, kort, fort. 2. Reiger, steiger. 3. Heb je gister nog aAN JE Rok genaaid (Anjer). Was de oppasSER INGe- Domen met zijn fooi sering Onze lesROOSter is hee- lemaal veranderd. (Roos). |a, KooL IS CHocolade gaan halen. (Lisch). S c H i e Hilversum China DeLf t v ij V e r BrEda m e R e 1 AsSen PlUto haMer Raadsels. Om op te los&en. Voor Grooteren 1Mijn geheel wordt met 7 letters geschreven en noemt een plaats in Friesl. 1 2 3 6 7 is een rivier in Rusland. 4 5 5 3 is nooit weinig. 3 7 4 7 is uitw erpsel van een vulkaan. 6 7 3 is bitter vocht 6 5 5 3 is een kleur. 2. Welk teeken wordt met één letter er achter een rivier in Frankrijk 3. Ik kom meestal uit verre landen, al word ik in ons land ook verbouwd, om eerst door veler handen te gaan en dan verbrand te te worden. Zou het waar zijn Volgens onze teekenaar bekijken dames en heeren de, op een partij verschenen dames, op verschillende manieren. De dames zien slechts dat gene volgens plaatje 1 en de heeren dat volgens plaatje 2. 4. Welk rijk in Azië wordt als men de laatste letter verandert, een sappige vrucht Voor Kleineren 1. Welke vensters sluit men 's nachts zonder een grendel, een pin of een knip op te doen Z Eerst kruip ik. dan hang ik, Dan spreid ik mijn vleugels En zweef ik en vlieg ik Langs velden en heuvels. 3. Met m ben ik een ang stig diertje, met kl een ander woord voor hut of cel, met h een woning en met kr ben ik een teeken soms een ramp. 4. Verborgen jongensna men. Louise liep iets te zoeken (2) Amuseer u dolfiets echter niet te veel. Is die klant onlangs ver huisd Het is toch wel wat bar en dom om zoo boos te worden. Hoeveel menschen kunnen in het hotel logeeren? Oor een idee. Het huwelijk is een punch bowl. De man is de arak, de vrouw is de citroen, de bruidschat is de suiker en deliefde is het heete water, dat langzamerhand koeler en eindelijk zoo koudt wordt als ijs. Voor Jong en Oud 141 Vliegensvlug kleedde de kleine Dorus zich aan, tot hij weer de kleine Dora was van eerst, Karl hielp gauw eventjes en'maakte toen dat hij weg kwam. 143 „Kom hier, kind", riep hij en zette haar op zijn schouders. Hij was een beetje verknocht aan z'n klein meisje. 142 En toen gauw naar den tuin, waar meneer om politie stond te schreeuwen. Wat was hij blij toen zijn dienstbode weer terefcht was. 144 Nou gauw naar binnen! En dan gauw eten koken, hoor Dora! Want ik heb honger gekregen van de schrik.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 9