óór de Gecondenseerde Karnemelk VOLKSKLEEDINGM AG AZIJN Uw kleeding Prima Engelsche Petten 75,85,90,1,25,1,30,1.50 HAARNETTEN [Model Badmuts) Even tijd voor'n Caravellis A. J.W. DE NIJS FANTASIE-BROEKEN 2.40 Ie klas Toiletzeep VAN BOVEN WIJ geven deze week naar verkiezing een prachtige roode Japansche Dames Kop en Schotel, Koek, Rijst of Chocolade cadeau. Bovendien geven wij bij Leijnse's Margarine of Zeeuwsche Leeuw, Stokvisch en Zoutevisch extra bons. Deze bons geven recht op een Japansche Theepot, Suikerpot of Melkkan, dus in enkele weken een compleet servies. LEIJNSE, Gravenstraat hoek Markt, Middelburg Gemak Economie Gezondheid Erven Wed. Joh. Gabriëlse P Hoest en Keelpijn (Semi Solid Buttermilk) N.V. Nederl. Inkoopcentrale „Nedink", Boompjes 40, R'dam 0MV1I3JVVM3UBAT W. DE NOOIiER Voor alle vakken vindt U bij ons GROOTE VOORRAAD AMEUBLEMENTEN Wed. Simpelaar, Koudenhoek Viissingen WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 30 JANUARI 1925 s Onder het genot van een Caravellis komt er de stemming reeds in, voordat de fuif eigenlijk be gint. De heerlijke geur van Caravellis sigaretten plooit zelfs het gelaat van den zwartgalligsten tot een glimlach. De Caravellis sigaret is de sigaret voor den kenner; uitgelezen tabakken worden er in ver werkt Rookt U ze ook? Prime 2 cent (itroo mondstuk) Specials 21/t cent (goud mondstuk) 3 cent (zonder mondstuk) üjd ytUlS Beteekent ZIJ, die dit product aan hun Pluimvee, Varkens en Kalveren voeren, willen er niet meer bulten. Dit reeds tal van Jaren In Amerika met schitterend succes gevoerde artikel is volle karnemelk, op hooge temperatuur en gecondenseerd. Het ls grondig gepasteuriseerd en volkomen vrij van tuberculose- «of andere ziektekiemen. Brochure en prijsopgave worden op aanvraag gaarne verstrekt door onzen wederverkooper voor Walcheren: O. J. DE REGT, Molenaar, Koudekerken. Kleine Markt 18 - Vllsslngen WIJ leveren U prima glftvrlje Geëmailleerde Artikelen, voor zeer lage prl|zen Pracht kwaliteit ZIET DB ETALAGE klM basta bo al teder Hoeren Zolen so ftetfcea ftp Domes ZolfS O tofcks» f 190 Kinderwerk vatgee aarnmei, Ml Ie sn 2e Hypotheken Gredletee voor iedereen zeer billijke condities. Claes de Vrleselaan 19b Rot» terdam, Postz. voor antwoord OTE neiaaaiM CBV NOOJ313X uneipqa eui|e)| s -eguej -joouoo ajffe uepeueq jefjiq Schilder en Behanger Noordstraat 41, Vlissingen GROENEWOUD 88, VLISSINGEN Hli Keper Jassen Keper Broeken Simson Jassen Simson Broeken Oestreepte Broeken Manchester Broeken Bruine Pilo Broeken Bruine Ketelpakken Blauwe Ketelpakken rvoor 1.75, zijn wl| all< 2.25, 2.50, 2.80, 3.25 1.75, 2.30, 2.50, 2.85 4.50, 5.25, 6.25 4.—, 4.75, 5.25 2.50, 3.75, 4.25, 5.— 4.—, 4.95, 5.50 3.85, 4.90, 5.75, 7.— 5.90, 9.— 6.25, 8.25 en speciaal Ingericht Bakkersjassen 3.10, 3.60, 4.30 Bakkersbroeken 3.75, 5.— Witte Slagers^ssen 3.10, 3.60, 4.30 Grijze en Blauwe Slagersjassen 3.25, 3.85 Korte Stofjassen 1.95, 2.10, 2.75, 3.75 Lange Stofjassen 2.75, 2.90, 3.26, 4.50 Dames Stofjassen met sjaalkraag 2.75, 2.95 Boezeroens 1.35, 1.45, 1.55 Schilderskielen 2.40, 2.60 2.80 3.00 3.E8 3.80 3.78 4.00 4.78 8.28 8.28 Manchester Costuums 18.— Heeren Costuums 11.50 0 Winterjassen 8.— Jekkers 9.75 Manchester Pakjes 4.75 Kinderjekkers 4.25 Jaeger Borstrokken en Broeken 1.65, 1.80, 1.95, 2.15 Molton Hemden dubbel borst 100 cM lang 2.30, 2.85 Flanellen Hemden dubbel borst 100 cM lang 2.10, 2.50 Overhemden met boorden 1.95, 2.25, 2.75, 3.— Piqué Overhemden 2.65, 3. Vilthoeden 2.50, 3.25 Blauw Laken Petten 1.50, 2.25, 2 75, 3.30 EXTRA AANBIEDING DUBBEL GEWEVEN ECHT HAREN Per stuk 10 ct., 3 stuks 25 ct. 6 stuks 45 ct., 12 stuks 85 cent Zoo Juist ontvangen groote partij In doozen van 6 stuks 60 cent per doos Losse stukken 11 cent per stuk, zeer groote stukken. Voor kwaliteit wordt Ingestaan Aanbevelend, St. Jacobstraat 4 Vllsslngen DE KLEINE BAZAR In Moquette, Trijp, Leer, enz. Bezoekt onze Magazijnen MT* La9e PriJzen Aanbevelend, Magazijn van Moderne en Antieke Meubelen Lange Noordstr. L 126 tegenover Postkantoor, M'burg Uw plicht I is het Huismoeders om verstandig te bezuinigen, dus zoo dat U minder uitgeeft zonder dat uw gezin er onder zal lijden 1 Wij garandeeren U dat aller fijnste DE ABDIJ maar 32V> cent per half pond kost en dezelfde voedingswaarde heeft als Natuurboter, dank zij de moderne bereiding. Bewaart U de bons trouw en vraagt cadeauxlijstjes Let op het merk op ieder pakjeAanbevelend, bij u Zelf of uw Kinderen Mijnhardt op de Verpakking Uw 2.80 Met Hoest tab lettenKeelpijntablett^n of een flacon Hoestsiroop met den naam heeft U altijd iets dat goed is en spoedig ik mijn F- helpt. Ons boekie ,.Hoe Genees Hoest en Verkoudheid" is eveneensdoch gratis verkrijgb. bij Apoth Drogisten en ook bij PharmFabriek A. Mijnhardt. Zeist

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 3