Vraagt uwen Winkelier VAN DER WELLE's Anijsmelktabletten Merk A. V. D.W. HflOH 31 StQinV VEEL MOOIERE CADEAUX de kwaliteit hoofdzaak is en de cadeaux blijven maar bijzaak PRIMA ROOMBOTER J. MAMNUSSE tu kan men U geven dan bij allerfijnste „De Abdij" gegeven worden IJMUIDER VISCHHANDEL A ff 1.15 per pond JAC. L. A. DE LANGE INSULA IR DE ABDIJ Geen waardelcoze prullen GNVlQJVVUguBAT HOUTHANDEL Zeker we geven mooie serviezsn cadeau, uit de bekende fabrieken van Petrus Regout, maar toch de kwaliteit blijft de hoofdzaak! Dagelijks versche gerookte en gebakken Visch, Zuurwaren en Visch-Conserven Pr. blanke Zoutevisch 55 en 50 ct. p. pd. V. MY. ppSANITAS O E L DOF J. DE NOOIJER „SANETAS" WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 23 JANUARI 1925 En Gros Gravenstraat I 290 Middelburg En Detail crane-iiaatM eev Noojaiax xmegwtO narej t -jnauoa ejje nepsoeq jepe) ABONNEERT U OP DIT BLAD Maar een verstandige huismoeder weet, dat bi] allerfijnste Veel oadeaux Is heuseh geen kunst, In kwaliteit moet U 't betalen, Maar wilt U fijne waar en tooh oadeaux Moet U ABDIJ die fQnate halen I Lange Viele K 204 Tel. 334 Middelburg LANGE VIELE K 208 MIDDELBURG »f Te Vllselngen St. Jaeobetraat 1 is een zeer oud en betrouwbaar adres voor alle Gummiartikelen en Patentgeneesmiddelen Uriepiilen genezen Bedwateren radicaal. Kawasan tegen pijnlijke urineloozing. Alle inlichtingen gratis. HYPOTHEEKBANK te Z1ERIKZEE 1 Jan. 1907 1 Jan. 1910 1 Jan. 1913 1 Jan. 1916 1 Jan. 1919 1 Jan. 1922 1 Jan. 1925 Verkrflgbaar: T* VÖssfaigen bfi de Hoeren P. J. SIEGERS £OQN es te Middel den Heer H. C In da PRINSENSTRAAT Vüssingen bi] is allerfijnste altijd versch voorradig. Ze kost maar 32cent per half pond en staat in kwa liteit en smaak aai de spits. ?i ECT jEoer* mine*1"8"11" Per Lit 229. PerfcUtf.12ö Per *lit J.0.65. zonder glas. Uw goedkoopst adres voor enz. la Nienwstraat 57 Vlissingen maar fijne moderne Ontbijt en Theeserviezen uit de be kende fabrieken van PE TRUS REGOUT zt]n op de bons van allerfijnste „DE ABDIJ" te krijgen. Die ser viezen zijn een sieraad in ieder flulsgezin. Duizenden zijn er reeds verspreid. Aanbevelend, Nieuwstraat Vlissingen wgeoruraaiu i»rhju8uji«b BuUUMMMtM - Komas, ttysokM ARBtafivakaad A_ ft. lR8fl PK TOoer-, loWet-w Dal-, Scbo*- a» Kraakieetea, Schroeien, Lat- Tenge* ea febtoot, 1000 «JOOOKIewW «OOM. G&- „DE ABDIJ'' verdwijnf spoedig KoUer oOtkbij Apokh en Droqishen. PANDBRIEVEN in omloop op 788550 2.162750 3.851950 4.828200 7.506500 f 10.272800 f13.172850 UIOËLIJKE EN TOCM EEN PITTIGE WIJN. WUI/d UW MAALTIJD MAAKT ER DAAROM EEN GEWOONTE VAN VOOR UW ETEN 'N GLAS OUOS TE DRINKEN. HET IS LEKKERDER EN... VEEL GOEDKOOPER DAN UW BITTERTJE. OVERAL VIRK1IMUM. ffmali „I U OQ UI.IiI.iIImi.i nvMWVvwini

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 4