r ner Even tijd voornCaravellis si NU BALANS- OPRUIMING Hoest DE KLEINE MAGGI BOUILLON BLOKJES MAGGI SOEPEN en AROMA DE ABDIJ F\ ALTER FASTENAU DE ABDIJ H.H. WINKELIERS II DENKT U ER AAN 11 J. VLEUGEL, BEBELAAR Balsempillen DE ABDIJ NEEMT PRjïEFI ij n C. VAN DER LEIJE Aanbev., F. MALJERS ZOON, Vliss.str. 58, M'burg H.H. WINKELIERS! H. v. d. VREDE WÏRK G. BLIEK Holle Betonsteenen A. WACKER, Beenhouwerssingel K 77a, Middelburg WEGELING'a VRAAG EN AANBOD VAN 23 JANUARI 1925 'Wto? A c j <sv Na een copieus diner is 'n Caravellis een buitengewoon genot. De zachte geur van de met uiterste zorg ge mengde tabakken streelt de zinnen. Het is geen wonder dat men in elk illustre gezelschap Caravellis rookt. Daaronder vindt men de kenners en die blijven bij Carravellis. Prime 2 cent (stroo mondstuk) Specials 21/g cent (goud mondstuk) Corona 3 cent (zonder mondstuk) ca** T A L A G KUNT U PROFITEEREN VAN DE GEWELDIGE SPOTKOOP JES TIJDENS DE IN GORTSTRAAT K 14 MIDDELBURG ZIE KOOPJES ZIE KOOPJES In alle standen Arm en rijk I gebruikt tegenwoordig aller fijnste omdat ze maar 32'cent per half pond kost en de zelfde voedingswaarde heeft als Natuurboter. Aanbevelend, Glacisstraat Vllssingen Dat wij door do FIRMA PAUL HORN als grossier In ds MAGGI-PRODUCTEN zijn aangesteld en wij dus en aan Fabrieksprijzen en Fabriekscondities aan U leveren I OC Winkeliers Prijscouranten voorradig Vette Belegen Kaas 16 en 18 ct. per ons Volvette Kaas 20 ct. per ons Oude Volv. Meikaas 22 ct. per ons Edammer Kaas 18 ct. per ons Leldsche Kaas 16 ct. per ons Aanbevelend, Korte Burg D 12, M'burg Wilt U ernstig bezuinigen Haal dan even een pakje allerfijnste voor 32l/t cent per pakje Dezelfde voedingswaarde en fijne smaak als Natuurboter Dank zij de zeer moderne bereiding. Aanbevelend, Noordstraat Vlissingen Adverteereri Doet Verkoopen Vraagt prlfs en monster van onze PRIMA KLOMPEN J. GOEDBLOED KU6SI aroenteroud M •ffltltftttttttttl De hevigste SCHULTE THIEME, Alléén bij „allerfijnste DE ABDIJ'1 wordt U gegarandeerd dat U precies dezelfde voedings waarde krijgt als Natuurboter Huismoeders, er zijn vele merken maar denk er aan er is maar één merk dat is ook Uw merk. Ze kost maar 32l/i cent per half pond maar let op het merk op ieder pakje. De echte allerfijnste „DE ABDIJ" is steeds versch te krijgen J. C. VAN HERKULES Palingstraat Vlissingen Aanbevelend, Hendrikstraat 13 Vllssingen Tel.-Interc. 255 Marinestraat 34 Vlissingen Me|. L. B. is te spreken van 10 tot 1 en van 3 tot 9 uur. Zon dags tot 6 uur. Alleen voor Dames. Adres Mplenstr. 34 2 x bellen, Vlissingen 6 Cts REEPEN Di f ZIJN ONZE REEPEN CHOCALADE- FABRIEK Deze schuur is gebouwd met holle betonsteenen VRAAGT ZE UW WINKELIER NIEUW I i-g NIEUW I geschikt voor alle bouwwerken zooals Schuren Enz. Vraagt prijs bij T Doos60 90(t.Bij Apoth.cn drogisten J. LAGACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoorsteenvegen, enz. tegen billijken prijs. Klompenfabriek en Brandhouth, Dampoortsingel M'burg Laat Uw schoenen eerste klas repareeren roet kei beate zooileder Haeren Zolen sa Hakken IS.2Ö Damai Zolae an Makkan fV0O Klndarwark volgsoa nummer M| benauwdheid, pijn op de borst, keelpijn, heeschheid prikkelingen, verdwijnen na het gebruik van enkele van H. VAN AKEN, Apoth. Specialist te Selzaete BALSEMPILLEN maken het vast zittend slijm los, de stem helder en geven den lijder een rustigen slaap. Bij Asthma, Kortademig heid en Bronchitis geven enkele BALSEMPILLEN direct verlich ting, en na het gebruik van enkele doosjes volkomen ge nezing, zelfs bij verouderde kwalen. Per doos ƒ1. Bij alle Apoth. en Drogisten. Hoofddepét voor Holland: POSTBOX 55, MIDDELBURG. .JUfN en VERFWAREN BEHANGSELPAPIEREN -VASCH en SCHOONMAAK ARTIKELEN WINKELZAKKEN PAPIER ENZ. ENZ. Ondergeteekende biedt zich aan voor SCHILDERS-, BE HANG- en GLAZENMAKERS- nj IJ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 3