H.H. Winkeliers let op de kleintjes! KOLONIALE WAREN KORRELZEEP VERBINDT ALLE HUISVROUWEN MET DE WIJN Denevers Frères GLASHELDER GLAS KRAKELINGENVERF F. MALJERS ZOON ReuzensorteeringBiscuitser» Suikerwerken Depothouders Suikerfabriek „Dinteloord" GOEDKOOPE KOLEN EDUARD F. DE PAAUW, J. J. VAN DEN BERGEN -VLISSINGEN Uw voordeel Is het ons prl|s te vragen <,5chrafe>. N A AIM AC H I WBRK G. BLIEK MET PRIMA LEDER H. BERGMANS WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 16 JANUARI 1925 Wl| l«v«pen U Scherp concurroerend Alléén-flrosslers voor Walcheren voor de Firma VAN NELLE, Rotterdam, voor de Firma VERKADE, Zaandam en anderen MAQQI's Bouillon blokjes en Soepen aan de fabrieksprijs, daar we door de firma als grossier zijn aangesteld. Op aanvraag komt de reiziger U gaarne geregeld bezoeken Aanbevelend VLISSINGSCHE STRAAT 58 MIDDELBURG Zoolang de voorraad strekt afgehaald aan het Magazijn Korendijk P 47 f 1.25 per 80 K.G. f 1.25 per mud f 1.25 per mud f 3.05 per mud f 3,25 per mud Prima Duitsche Stukkolen lt Noten Eierkolen Belgische Antrachlet 20x30 Belgische Antrachlet 30x50 DC Zaterdagmiddag tot 4 UUR te verkrijgen Tehuis bezorgd alles 15 cent per mud meer BESLIST PRIMA KWALITEIT Beleefd aanbevelend, Kinderdijk P 118, Telefoon 519 Bestellingen worden ook aangenomen bij J. DE PAAUW, Krommeweele K 110, Telefoon 394 Middelburg met sierlijke elegante kast, sluitkast, voor- en achteruit werkend 155.- eenlge prils 155.- W. GELDOF - BAZAR St. Jacobstraat IS Vlissingen PLEINES* RADIO OMROÊP! Marconiech wasschen wil zeggen: Tijd sparen, krachten sparen, goed •paren, geld «paren en een kraakheldere, fnech geurende waech. GEDURENDE JANUAR11925 op iedere doos Marcon EEN GRATIS «PROEFSTUK Triomfzeep met Duivenplaatje. Vraagt er Uw winkelier om. Marinestraat 34 Vlissingen Me|. L. B. is te spreken van 10 tot 1 en van 3 tot 9 uur. Zon dags tot 6 uur. Alleen voor Dames. Adres Mplenstr, 34 2xbellenp Vlissingen Heeren Zolen en Hakknn 12,25 Dames Zolen en Hakken f 150 Alle soorten Schoenwerk naar maat 1 e kl. afwerking Scherminkel8tr. 20, Vliss, is van oudsher een artikel van vertrouwen en indien gij dan belang stelt in zuivere Natuurwijnen, drinkt dan liever een glas minder, maar stelt prijs op kwaliteit beter dan de vele aangeboden kunstwijnen en koopt dan in de van ouds bekende Wijnhandel en Likeur stokerij der Firma te Middelburg Zuivere, goede en toch goedkoope Wijnen Voor Fessten speciale korting; Gratis gebruik van glaswerk UIT ,,'t GLASHUYS" GROENEWOUD 24 wordt alom gevraagd, geleverd en geplaatst ,,'tGlashuys" levert prima Glasp Zonder blazen, zonder kras. VERF, OLIE, en BEHANGSELPAPIEREN aan billijke concurreerende prijzen GROENEWOUD 11 24, PLEIN VIERWINDEN 36 tl. DE NOOIJER Schilder en Behanger Noordstraat 41, Vlissingen MIJ. v. Levensverzekering, Arnhem MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 1.000.000.- VERZEKERD BEDRAG ONGEVEER f 30.000.000.- Op alle plaatsen actieve vertegenwoordigers ge- vraagd. Adj.-Insp«cteur C. J. NIEUWENBURG, Vliss. Wilt gij Uw blouse niet bederven Verft dan met I. v.I. praohtige kleuren 80 CENT PER PAKJE BIJ UW DROGIST ruwe huid.Gesprongen St handen, Springende lippen. JÊ XX i Ondergeteekende biedt rich aan voor schilders-, be hang- en glazenmakers- Bij uw Drogist. Fransche Appelwijn uit Nor» mandië geïmporteerd, zeer lijn zoet en droog verkrijgbaar per flesch f 1.00 Myatella, zoete Fransohe Wijn iets fijns, per flesch f 1.26 Fransohe Bordeauxwijn per flesoh f 1.26 Roode zoete AfrikaanschewIJn per flesoh f 1.50 Witte zoete Italiaansohe wijn per flesoh f 1.60 Zoete Turksohe wijn per flesoh f 1.60 FRUTTY BRANDY ter vervan ging van Inmaak-BrandawIJn per Liter f 2.00 Zeer fijn voor inmaak van Sun Maid Rozijnen en Advocaat (Met gebruiksaanwijzing) Advooaat f 2.50 en f 2.76 Supra Koren Jenever per Liter f S.70 Supra Koran Brandewijn per Liter f S.SO Fransohe Cognao p. fl. f 3.60 Bisschopwijn (van zuivers Bordeauxwljn) p. fl. f 1.00 Stroop van Punoh p. fl. f 2.60 Citroen Punch f 3.00 Witte Arao Punoh f 3.60 .AbAOk VLISSINGEN Noordatraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoorsteenvegen, enz. tegen billijken prijs.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 3