RUBRIEK VRAAG EN AANBOD STe koop! H koop gevraagd evraayd £Te huur rc huurgevraagd Viensfaanvroocn. dienshmbiedim diversen 3e BLAD Gromatisctie Harmonika UITROEPERS Door particulier të" koop gevraagd oen Magneet van 1 o! 2 cyllndermotor, behoeft niet compleet te zijn. Brieven met prijsopgaaf onder no. 1025 Bureaux Vraag en Aanbod. s ui „De Blauwe Bril" SPOORBOEKJES WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 9 JANUARI 1925 Het Rijk der Vrouw Panorama lazen Is eigen belang. DAMMEN MAGNESIUMKALK KUNSTMEST „EMB IM L. VAN BENNEKOM Nieuwe Dienstregeling 28 CENT 3 cent kost nu een KLADSCHRIFT k 10 stuks 25 cent Een Uitroeper In deze rubriek, Spreekt eteeds tot het koopkrachtig publiek I 5' CD Pj-jjf dezer advertonüün van 1—4 regels V) cent, Iedere rtg-»l meer 10 cent (tot een max. van Te koop PIJPORGEL met sprekend front, 41/q spel, 8, 4 en 2 voet re- fjisterö, o.a. Holpljp door- oopend, Octaaf 4 voet, Prestant 8 voet, Fluit 4 vt. A 47, Serooskerke (W.) I Een abonnement op en kost samen per week 26 cent Oeef U nog heden op Drukkerij H. Wegeling Noordstraat 44, Vllsslngen Drukk. De Lange Jan L. Delft B 144, Middelb. Oftdergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het elen op Bruiloften* Par- TE KOOP 1 raamkozijn met ramen en buitenblinden, br. 154 cM., hoog 205 cM., 200 oude roode Plavuizen, 2 Ijzeren Dakramen v. holle pannen, een geboende ronde tafel en een kamer- nrivaat. J. de Kroo Cz., Noordstraat, Koudekerke •P tijen, enz. enz. Jos. Math ey. acne straat N 80, M'burg Nu kan een ieder dammen. Voor 12 cent een compleet Dambord met schijven Verder alle soorten Winter- avondspelen nan lage prijzen Boekhandel H. Wegeling Noordstraat 44 Vllsslngen Drukkerij De Lange jan i Lange Delft Middelburg l Qener. vert. v. Nederland Boul. de Ruyter 12 Vllsslngen St. Jacobstraat 14 Vllsslngen Brillen, Bandages Maat-, Breuk- en Buikbanden I Boekhandel H. Wegeling Noordstraat 44, Vlissingen g Drukkerij De Lange Jan L. Delft B 144, Middelburg i Ontvangen i Mooie SINAASAPPELEN 4-5-6 en 8 yoor 1 kwartje W Citroenen V Zoete Dadels Kippenvoer Ochtendvoer Aanbevelend: L. OVAA Vliss. straat Souburg I Boekhandel H. Wegeling Noordstraat 44 Vllsslngen Drukkerij De Lange Jan Lange Delft B 144, M'burg Wat kost een advertentie In deze rubriek? Voor abonné'o j op vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis, de reBt 5 cent per woord. Voor niet-abonné's i 1 tot 5 woorden 40»cent, de rest 5 ct. perwoord.Advertentiën ultgroote letter gezet en handelsadverten- tiën worden k 30 cent per regel berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. no..... kost voor ledereen 25 cent extra. jonge eenden en een tentwagen Boyénk, Qostkapelle Kippenhok met Ren en Kui- kenren f 25.— Lellenlaan 3 Vllsslngen Em mards Boerenwagen M. Meijer E 72 Domburg 12 Kippen en een Haan met Hok en Ramen Anjellerenlaan 14 Tuindorp Vliss Een groote Spiegel Bouleverd Evertsen 6 Vllsslngen Een Kinderwagen Korenstraat 1 Vllsslngen Tarwe en (jerstestroo H. Qarentsen Rltthem Blauwe Poters Qroote Abeele A 258 Souburg Drachtig jong Schaap Hyachintenlaan 2 Vlissingen Zetaardappelen Mitlothiams Jac. Reijnlerse Koudekerke Ongeveer 100 Aardappelkistjes A 144 Koudekerke Werkfiets f 12 J. Koole Koudekerke Vet Varken F. Harpe Koudekerke Werkfiets Walstraat BH Vliss. 2 Varkens P. C ij vat Koudekerke Zwarte ÖessenstruikenAfdde 100 A. de Lange. Koudekerke Halfvarken, Zwartstroo, Paarden- boonen Dlngemanse Dlshoekscheweg 'Koudekerke Varkenshok Koudekerkscheweg B 159 Koudekerke Alle kleuren Kunstbloemen Breewaterstraat 12 Vlissingen Ladder A. Harpe B 166 Koudekerke Koolrapen, Kanthooi W. Wielemaker Wz., Koudekerke Kortmolen klein model f 10 Jan Jobse; Koudekerke Alle soorten Stroo Willem Roelse, Westkapelle Nieuw Pitch Pine tweepersoons Ledikant'met Ressort v. Dishoeckstraat 41, Vllsslngen Een blauwe Weener (zog), jaf-L komstlg van de verloting Simon Koole, Qroeneweg Koudekerke Een bekroonde Hermelijn, Sus sex haan. C. Dingemanse, A 5, Koudekerke Padvindershoed en stok v. d. MandereStr. 30, Vlissingen Qroot Keukenfornuis Badhuisstraat 34, Vlissingen Pakkisten Wilhelmlnastraat 5,- Vllsslngen Splinternieuwe lange Oliejas f 10 Badhuisstraat 85, Vlissingen Houtskool per zak Bakkerij De Klok, Vllsslngen Tarwestroo. J. Koppejan Boomdljk, Rltthem Lorrekooi Kerkstraat 5, Vllsslngen Slachtkonljnen P. de Witte, Koudekerke Spotkoopje Door- omstandigheden een mas sief eiken Hang Linnenkast Brieven no. 1023 Bureaux vraag Vraag en aanbod. Ka Een Kabinet eikenhout ,A 75 Westkapelle 12 Poeljes Vrouwestraat 20, Vjjsslngen 2 houten Ledikanten zoo goed als nieuw, koperen Qaslamp f 4 NoordBtraat 25, Vllsslngen jonge Haan Koudekerksphe weg B 1Ö3 Koudekerke Zuringplanten P. Ovaa, Ritthem Een compleet Kapokbed Toussaint, Souburg rismakijkers en wollen Dekens Winkelmanstraat 16, Vllsslngen kortmolen St. Sebastlaanstraat 8 174 Middelburg Lyraclther 61 Snaren Boogaard Buttlnge Bijenkorven en Honingslinger Seisweg 124 Middelburg Mooie Antieke Hangklokken 't Zand D 189 Kanaries (Mans) Oude Markt 27 Vlissingen 3 Stuks compléte Jalouziën 1.20 Meter breed, een sterke Hand wagen. Closetpotten enz., enz. Vrouwestraat 26 Vlissingen Nieuwe Ladder L. de Buck Biggekerke Tusschen 7 en 8 uur melk 12 cent per Liter L. P. Wijkhuis Biggekerke Krielaardappelen Q. Polderman Biggekerke Pas gekalfde Vaars en Vaarskalf K. Zachariasse Biggekerke Regulateurklok A 28 Meliskerke Duiven P. Dekker Meliskerke Werkschoenen B 143 Mariekerke Een Dekbok Sturm Mariekerke Droogrek, Schildertrap, Ladder Konraad Biggekerke Carbidlamp, A 11 Oranjeplein Souburg donkergrijze Vogelstandaard, Qaslamp, nanttafeltje, Spiegel, don Regenjas, Inmaakpotten Kasteelstraat 90 boven, Vllss. Roode Kool Louws Noordstraat Souburg Twee Hulzen grooten Tuin Padweg B 42a Souburg Stoelen en mooie Vulkachel met tegelplaat Nleuwstraat 29 VHsslngen NarCissenbollen blauwe Poters Stoofperen A. Schout Zaalhoek Z 4 Vliss. Een wit geschilderde mooie Winkellessenaar Oroenewoud 55 Vllsslngen Duizend Kilo Qerst en Paarden- boonen Jacobse Meliskerke 2 Lammers, Belten S. Jobse Orijpskerke Hoogelande 2 voer Mangels en een Menwa- gen K. Janse Biggekerke Qramafoon met 19 Platen voor spotkoopje P. J. Hoogesteger Nieuwkerksche weg Arnemuiaen Een roe en Kinderkruiwagen J. Tramper Arnemuiden Kwartobijbel Sleeperslngel Q 181 Middelburg Nantes Peeën S. Stroo Biggekerke Poeljes en Melkkar Seisweg R 111 Middelburg Nieuw Varkenshok f 27 of in ruil voor Mestputlooper N. Tramper St. Laurens Een Velo Waschmachine met wringer en verstelbaren ijzeren Ruststoel Domburgsch Schuitvlot Q 217 Middelburg Circa 1700 mooie Dakpannen J. van Slooten b d hofstede Driewegen Serooskerke (W) Papegaai met Kooi en Mandoline Verkuljl Quakkeiaarstraat 141 Vllsslngen 4-pits Oliestei en Eiken Vouw stoeltje Tramsingel 118 2xbellen West- Souburg 2 Overjassen Vlamingstraat 6 VHsslngen Bruine Studiepiano Steenenbeer 7 Vlissingen Kinderledikant Koudekerkscheweg^ VHsslngen Naaimachinetafeltje f 3.50 nieuw pluche Kindermanteltje leeftijd 2 jaar f 4.50, Mantel voor 10 jaar f 3, Mantelcostuum f 6 Ridderspoorlaan 19 Vllsslngen 4 Postduiven Pioenlaan 7 Vliss Mahoniehout Buffetje Callenfelstraat 6 Vlissingen 6 Stoelen met Kussens en mooie Qaslamp Kolvenierstraat 40 Vlissingen 6 Stoelen en Driehoekkachel Scheldcstraat 13 Vllsslngen Een Keukenfornuisje Breeslop 5 Vlissingen Zwart étagèretafel gulden Noordstraa 70 bov., Vllsslngen 1—2 zwart Cochins Krielen A 172 Nieuw en St Joosland Eikenhouten Keukentafel Breeweg D 172 't Zand Kalfvaars aan de rekening P. de Visser Serooskerke Of in ruil een paard en een Koe J. Schout Jz., Serooskerke 1 Kortmolen, 1 Mangelmolen, 1 Qraanbreker De Ligny Smederij Serooskeke Kc Twee Kortmolens voor hand-en Rosmolen en een Mangelmolen firff Meiier, Smid, Serooskerke 350 droge Mustaards C. Maas Qostkapelle 4 rijtuig Lantaarns P. de Ki am Az. Qostkapelle Heerenfiets Flesschenstraat 9 VHsslngen Oerstestroo C. van Keulen Biggekerke 2000 Kilo Wijnpeeën A. de Witte Biggekerke 850 bos Oerstestroo lob Dekker Biggekerke 500 bossen Zwarteboonstroo C. Wielemaker Biggekerke Kaapsche Eenden broed 1924 Js. Vlieger Biggekerke Cadzandsche Biggen jobse Biggekerke Cadzandsche Biggen Z. Zachariasse Biggekerke Een Vaarskalf bij A Janse Cz. te Zoutelande Puike Tarwe R. Clarlsse Zoutelande Koe keur uit 3, Lamoenkar Vee- renwagen model F. de Voogd Hoogelande Werkfiets f 9 Pottenmarkt K 175 Middelburg Een gekalfde Vaars en een Vaars kalf K. Verhage Koudekerke Ionge Hond acob Kleinepler Zoutelande Een Tentwagen met Portieren F. Boone Fz. Biggekerke Een Kapokbed (1-Per800n8) Nederstraat O 201 Middelburg Kinderwagen zoo goed als nieuw Nieuw n*odel Karregat E 16 Domburg Ouderwetsche Hangklok H. Lievense Lz., Westkapelle Mooie Poeljes B 86a Westkapelle 2-persoons ijzer Ledikant P. Brasser Koudekerke Suikerbietenkoppen W. de Voogd Domburg Een paar jonge Postduiven Zuidstraat C 3 Domburg Poeljes f 3 per stuk Chr. Wisse Domburg Leghorn en Zeeuwsche Fokhanen Minderhoud Chrz. Domburg Flinke Werktafel Oude Markt 9 Vllsslngen Nieuwe Handkruiwagens Zuidstraat C 4a Zuidstraat Dom burg Een voer tarwestroo, H. Koppe- jan, Meliskerke. 6 toer bloedkoralen f 45.—Mej. C. Wisse, Aagtekerke. Half varken, J. van de Broeke, St. Laurens.; Ee* groote partij Frambozen- planten „Hornet" en „Superla tief" ook per 'honderd. Billijke prijs. B. Leijnse M 222, Middelb Posteleinzaad (geel br.) Hugo Brasser, Koudekerke. Een nieuw rl wiel. C. Brasser, Schroeweg, M ddelburg Prima vroege zetaardappelen, mlthlotheam. W. Joziasse, Serooskerke. Blauwe poters. A. Ovaa. Vluchtenburg, Souburg Mangels. K. Huljsman, Hof Kavestein, Orijpskerke. Tulmelkassen. A. de Visser, Veere. Jongensfiets bij smid Steketee, Souburg. Puike verbeterde Wagenaars- boonen, eigen teelt, per 10 KQ. f 22.- per KQ f 2,50. Zie de prijskouranten. J. Koole Jz., St. Laurens. 2 Petrolcum-hanglampen, zoo foed als nieuw. Oude Vliss. weg 54 Souburg Alle soorten stroo en puike blauwe aardappels. Bode janse Westkapelle. Hittekar en handkar, Simpelaar Seisweg M'burg. 2 Barnevelder Hanen. K. Janse Vrouwepolder. Groote linnenkast, eiken geschll- derd. Oroenewoud 57, vllsslngen Bruin leeren luierstoel f5. Geraniumlaan 5, Vllsslngen onje Herdershond. urg C. Brasser 10b Qunkkelaar8tr, 92, Vllss. Een houten varkenshok 43 Ritthem 150 Kö. bl. pootaardappelen! C. loziasse. Ritth. weg Souburg Een huis. A. Abraharnse. Veerscheweg M'burg. Een varekoe. C. Vermeulen Vrouwcpolder. Groote uien en loopvarkens. W. Duvekot, Vrouwepolder. Puike Zetaardappelen. A. Min- derhoud, Prelaat Westkapelle. Een Hobbelpaard., 106 Aagtekere 6 Stoelen met rood pluche. Hobelnstraat 33, Vlissingen Duitsche Herdershond, waak- zaam. Seringenlaan 2 Vllsslngen Heerenrijwiel. Tuindorp D 12 Souburg Een goed onderhouden Burger woonhuis met tuin. Adres Ritth. str. 124, Soubur, Lakensche rok, Aagtekerke Alle soorten zakken onverschil lig wat. tevens groote kisten te koop. Minderhout, Koestr. 293 Middelburg Boter en eieren Breeweg D 172 't Zand Een beste rattenvanger B 134, Koudekerke Krielaardappels met poters C. Brasser, Westhoek Koudek. Een Dekbok met opgaaf van prijs Adres 1. Polderman, Oude Vliss. weg, Middelburg Tamme konijnen C, Danlëlse, West Souburg 50 witte kool Kauaalstraat A 81, Souburg Wasch gevraagd Adres Bureaux vraag en aanbod Sandow Veerert Molenstr, 17 1 x bell. VHsslngen Melkleverancier 80 k 90 liter Adres bureaux vraag en aanbod Wekelijks groote hoeveelheden versche Eieren C. Adriaanse Koudekerke Zlt-Slaapkamer. Noordstraat 70 boven Vlissingen. Pakhuis, omtrek Markt. Magazijn „De Maan" Middelburg. Kleine J Benedenwoning. Wal straat 123 Vllsslngen. Gem. Kamers met pension. Walstraat 15 Vllsslngen. Benedenwoning Marnlxplein W.- Souburg. Te bevragen Vrijburg- straat 79 W.-Souburg. Een Benedenwoning, centrum der stad Brieven onder No. 1024 Bureaux Vraag en Aanbod Kleermaker vraagt Keer- anRe- paratlewerk Oude Markt 35 Vlissingen Gediplomeerd Tuinman vraagt snoetwerk. M. Wattel, Dampoortstr. M'burg Met Mei een handknecht. L. de Witte Domburg. Met Mei een aankomende knecht H. Brasser, Ritthem. i Maart een ongen TSgSï__ A. Hollebrandse Jr. Koudekerke Terstond of met Mei een Dienst bode gevraagd bij J. Ovaa, Oost- Souburg. Een Jongen gevraagd bij B, Koole, Souburg. Gevraagd net Meisje, vervoe^ gen 7-8 uur.Ruljterstraat 1Q bov, VHsslngen.^ Met Mei een Handknecht ge vraagd. P. Francke Pz. Biggekerke Met Mei een Handknecht ge- vraagd. A. de Lange Koudekerke Een Loopjongen gevraagd bU J. v. d. Bergen, Plein VI«r {vinden 3 Vlissingen Met Mei een Meid benoodlgd K. Wielemaker Fz. Koudeker Ik koop en verkoop tweedehands Meubelen en laat mij aan huis ontbieden. Mej. R. v. Blene, Lange Zelke 27, Vlissingen. Aan komen loopen bruine fox- hond. Adres „Qlenfalr",Domburg Qevonden 14 dagen geleden een slagersgoed pakje Dronl ronkers, Evertsenstr. 6, Vliss, Een springbeer te bekomen bij R. Verhage, Achter Klein Hazen- berg, Domburg. MARKTBERICHTEN M'burg 8-1-1925 Boter f 117Va Particuliere prijs - 1.27Vi Eieren. - 8.50 Part culiere prijs - 9.50 Poel e Eieren - 6.50 Part culiere prijs - 7.50 Eenden Eieren 8. Part culiere prijs - 9. Ganzen Eieren. - 0.00 Particuliere prijs - 0.00 a Dl 51 t/J IC 3 CD O m

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 9