Vraagt uwen Winkelier VAN DER WELLE's Anijsmelktabletten Merk A. V. D. W. KOOPJES I KOOPJES Firma T. MANSE-DAMAVE VANAFHEDEN GROOTE in de Dames-Afdeeling Spotkoopjes vooral in Pelterijen In de Heeren-Aldeeling Zaterdag LAATSTE DAG der Opruiming HOEST EN VERKOUDHEID 1 boterham met allerfijnste DE ABDIJ 1 boterham met een ander merk onverschillig welk Dat is het groote succes van allerfijnste „De Abdij" GROOTE OPRUIMING BUITENGEWONEN Maison De Bonneterie A. J. DELST sp Walstraat Vlissingen NEW EDISON GRAMAPHOON UITNOODIGING N. V. v.h. C. A. SCHULTE Co. GEEN CADEAUX Bal-Masque TUE en U zult zien dat ALLERFIJNSTE „DE ABDIJ" het wint I "Wi Ze komen allemaal weer op ALLERFIJNSTE „DE ABDIJ" terug van GLAS, PORSELEIN en AARDEWERK Enz. Enz. van Dames- en Kinder-Con- fectie, Hoedenen Mode-Artikelen. CH. L. DERT, VLISSINGEN Prima qualltelten, tegen ONGEKEND LAGE PRIJZEN I SWT Uitsluitend CONTANT "W LANGE DELFT MIDDELBURG WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 9 JANUARI 1925 de •yl heli doc gea op 7.3. Scl ,.M Vr PU ee wa wa W( 8tl 01 De wi wi be is nc za he b< v< di di b< bi st dt te vi b. et ei n n n d f< 0 2 1 t P 8 e 8 d v ii t En Gros Gravenstraat I 290 Middelburg En Detail Goederen bulten de opruiming worden met lO pGt. korting verkocht big contante be taling en zonder zlchtzendlng. Goederen van de opruiming worden niet geruild Hiermede maken wij het geacht^ publiek van Vlissingen en omstreken bekend, dat wij het Agentschap hebben aanvaard voor Walcheren van de New Edison Gramaphoons en Platen. Wij hebben voor deze speciale Machines vanaf 4 Januari een EDISON-SALON GEOPEND en ndodigen leder, die hierin belang stelt tot een bezoek uit. Eerste Zeeuwsche Gramaphoonhandel, NleuwendQk 38 Telefoon No. 97 Onderstaande artikelen zijn bij ons in groote verscheiden heid voorhanden, o.m. Bruine Kandij f 0.20 p. ons Witte Stroop f 0.30 p. pnd. Anijsdrop f0.35 per ons Pijpen drop f 0.15 p. staaf Pijpen (gehakt) f 0.35 p. ons Abdijsiroop vanaf f 1.50 p.tfl. Thijmsiroop f0.20 per ons Kruid- en Borsthoning vanaf f0.40 per fl. Aspirin Bayer. Anijssuiker f.0.25 per ons Prima Lofodinsche Stoom-Levertraan f0.45 per flesch Prima Lofodinsche Medicinale Levertraan f 0.35 per flesch LANGE DELFT H 2 OUDE ZAAK M'BURG maar goede waar voor weinig geld I BOTER vanaf 40 ct. p. p. C. CORNELISSE Kanaalstraat Souburg WAARSCHUWING I 1 Om misverstand te voor komen, maakt ondergete kende stad- en landgenooten bekend, dat door hem geen gedichten van huis tot huis zijn verspreid nog veel minder tot elk aangeboden bedrag of gift zijn afgegeven of verkocht onder motto „Werkeloosheid of 'tHon- gerspook" doch wel door iemand, N. Vogel genaamd, die zich onze stadgenoot noemt, doch b( gebleken onderzoek' niet Is. L. VOGEL, Vertegenwoordiger der firma Wegeling, Uitgever van „Vraag en Aanbod", algem. Weekblad voor Walcheren en Noord- Beveland. P.S. Men zie onder rubriek Stad en Provincie in de Middelb. Courant van 27 December j.l. DeDansclub„Middelburg" geeft in het Schuttershof te Middelburg een groot om geldprijzen op Vrijdag 16 Januari aanvang 8 uur met strijk orkest en orgel. Costumes aan de zaal. Entrée 75 cent plus 11 cent sted. bel. Bij i gen. deeln. wordt voor auto bus gezorgd. De balletmeester SMOLDERS AL ZIJN DE TIJDEN NOG ZOO KWAAD, GOED ADVERTEEREN GEEFT U BAAT in Overal en altijd wint ze het In smaak en kwaliteit! Alle merken ziet U gaan maar ALLERFIJNSTE „DE ABDIJ" die blijft bestaan Dat komt omdat Iedere hulsmoeder die van ons merk afstapt al heel gauw merkt dat Iedere verandering nog geen verbetering Is. Wel moer Cadeaux kan man U geven I maar nooit en nergena vindt U dl* PRIMA KWALITEIT en SMAAK TERUG. BIJ gaan enkel ander merk wordt U DEZELFDE VOEDINGSWAARDE ALS NATUURBOTER GEGARANDEERD! BIJ geen onkel ander merk las DE KWALITEIT HOOFDZAAK, de Cadeaux (hoe mooi ook) BLIJVEN BIJZAAK. Vraagt ze uwon winkelier en let op het merk op ieder pakje POTTENMARKT MIDDELBURG Geen Zlohisendlngen Far t* Balans-Opruiming UITVERKOOP

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 8