Uitverkoop wegens groote verbouwing Coöp, Melkinrichting WALCHEREN ROOMBOTER I I Groote Rottérdamsche Verloting Ie PrijsEen complete Stal Vee WEET U? u? PETTEN 75,90,1.00,1.15,1.25,1.40 FANTASIEBROEKEN Kijk De Ster Groote OPRUIMING LAGAGE'S OCHTENDVOEDER, Gestadig groeit KANS 1 OP 25 SPOTKOOPJES VERKOOPHUIS J. J. COZIJN, Vlissingsche straat K 56, Middelburg gr Filiaal Aagje Dekenstraat Onze prima per K.G. Adverteerders ten goede komen. VOLKSKLEEDINGMAGAZIJN Bankwerkers, lizerwerkers, Timmerlieden, Metselaars, Bakkers, Slagers, Enz. Enz. INSULAIRE 5y|oPandbü991|,0|o Magazijn v v van alle in voorraad zijnde ARTIKELEN GEZ. MOTKÉ KIPPENHOUDERS! Trekking beslist Woensdag 28 Januari a.s. PRIJS PER LOT 1 GULDEN 2.40 2.75 3.00 3.50 4.00 5.25 7.50 J. C. BOUWENS, ST. JAC0BSTRAAT 8 VLISSINGEN Fa C. J. F. LAGACE, VLISSINGEN WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 9'JANUARI 1925 De goederen worden voor ongekende lage prijzen totaal uitverkocht. Zie hier eenige prijzen: Gemoltonneerde Heeren Borstrok van 2.25 voor 1.45 Pantalon 2.25 voor 1.45 Dames laponschorten grijs. Pompadour Damesschorten Boezeroenen alle kleuren Sportflanellen Hemden Gewolde Dames directoir Pantalons Wollen Kousen Lama Wit Katoen 95 cM Linnen voor Lakens 3.90 1.50 1.00 1.75 2.00 1.50 1.50 2.85 0.75 0.25 1.25 1.25 0.75 0.75 breed van 55 voor 25 ct. per el ,72 50 Kleedhemden met boord van 3.90 voor 2.00 Corsetten van 3, 4 en 5 gulden voor-95, 1.25 en 1.50 Gebreide Damesborstrokken van 1.50 voor 0.75 Half Wollen Sjaals Groote Badhanddoeken Wollen Jumpers Wollen Kindertruitjes Molton Dames Pantalons Damast Tafelkleeden 2l/a el Prima Heeren Zakdoeken van 20 ct. per stuk voor Dameslijfje: Doosjes Za es van 65 voor 39 ct oosjes Zakdoeken «60 34 ct Half wollen Tapis Beige Vloerkleeden van 16.50 v. 9.95 Vloerkleeden 3X4 Jutte van 13.50 voor 7.50 Pracht Wollen Dekens, Cretone en Satijn, spotprijzen Petten van 1.25 voor 38 ct., van 1.75 voor 1.25 Sterke Werkschorten voor slechts 1.49 Witte Wollen Sjaals van 1.50 voor 49 ct DAMES! Wij hebben voor U meer dan 300 soorten Kousen, deze worden voor spotprijzen uitverkocht 1.50 per dozijn ATTENTIE. De geheele voorraad Wlntergoederen, waaronder Jekkersp Bonkers, Ulsters en Praoht- Overjassen worden voor elke aannemelljken prijs verkocht. Verder wordt nog een groote partij SCHOENWERK opgeruimd. Deze Uitverkoop heeft 6 weken plaats. Aanvang 9 Januari. Denkt er wel aan, dat het een werkelijken Uitverkoop is, daar wij onzen winkel 60 vlerkante Meter laten vergrooten, daar wij In het voorjaar reuzenpartijen Heeren-Costumes ontvangen IJzersterke Werksokken 3 paar voor 25 ct Dames Handschoenen luxe van 2.00 voor 1.00 p. paar Kameelharen Kraagpantoffels merk Geolo p. paar 1.45 Blauwe. Vrouwen Pantoffels met lederen zool van 1.50 voor 75 ct. per paar 2000 Pijpen aan den spotprijs van 38 ct Alpacca Zilver Tasschen van 7.95 voor 3.25 Alles kunnen wij niet etalleeren, wat Damesportemonnaies 20 ct., Zijde Sjaals alle kleuren van 2.50 voor 1.25, van 3.50 voor 1.75 2000 Haarkammen voor 15 ct Hertshoorn Tafel messen voor 20 ct Reuzen sorteering Werkmansgoederen Reuzen partij Legergoederen van het Amerik. leger Lederen Motorjekkers, Gummi-laarzen, Lederen Laarzen Verrekijkers (Belgische) de mooiste aan spotprijzen Verder groote partij Zeep, Parfum, Odeur Gummizooien 20 ct. p. paar, Gummihakken 10 ct. p. p Reuzen partij Lader voor schoenmakers en zilf- reparateurs aan spotprijzen Heerenhoeden van 7, 6, 5 en 4 gld. voor 4.50,3.50,2.75 U niet mocht zien vraagt dat binnen. Elke stap naar ons zal U guldens besparen MIDDELBURG (bij de Remise) Telefoon 66 Vlissingen met Rijksmerk Hgr f i,35 "ai onze lezerskring. Dit kan niet anders dan den I Koopt nog heden een Lot van de t.w. 1 Paard, 4 Koeien, 1 Varken, 2 Schapen, of een 4-persoons Auto, naar keuze van den winnaar. In totaal 100 waardevolle Hoofdprijzen en 900 prachtige Luxe en Huishoudelijke prijzen Drukkerij H. WEGELING Drukkerij DE LANGE JAN HAAST U 1 VOORRAAD BEPERKT rt£v QROBNEWOUD 68 VLISSINGEN sorteering Vakkleeding brengen. dat wij U een overweldigende dat wij alleen hier lager prijzen kunne Keperjassen 1,75 2,55 2,80 3,25 Keperbroeken 1,75 2,50 2,85 3,40 Sim8on Jassen 4,25 4,75 i, Broeken 4,00 4,75 Ketelpakken 5,90 6,50 Gestreepte Werkbroeken 2,65 3,75 4,25 Bruine Werkbroeken 4,25 5,25 speciaal in zijn, eh daardoor aan veel en verkoopen als.elk ander 3.85 3.75 6,00 5,00 8,25 5,00 7,00 Bakkersjassen 3,10 3,50 4,00 Slagersjassen 3,10 3,50 4,00 Grijze Slagersjassen 3,85 bl, 3,25 4,15 Bakkersbroeken 3,75 5,25 Kellnersjas8en 5,00 Kappersja88en 5,25 DoktersJa8sen 7,00 Witte Kruidenlers]ai8en 2,25 Overhemden Vilthoeden 1,55 m. boorden 1,95 2,25 1,95 2,25 Ulsters 7,25 9,00 12.0Q Winterjassen fluweelen kraag 10,75 Kinder Ulsters 5,00 6,00 7,50 Strikjes en Dassen 25 35 40 75 ct. Fietsjekkers 8,75 9,75 13,00 HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE PANDBRIEVEN In omloop op 1 Jan. 1907 f 788550 1 Jan. 1910 f 2.162750 1 Jan. 1913 f 3.851950 1 Jan. 1916 f 4.828200 1 Jan. 1919 f 7.506500 1 Jan. 1922 f10.272800 1 Jan. 1925 f13.172850 Verkrijgbaar Te Vlissingen bij de Heeren P. J. SIEGERS ZOON en te Middel burg bij den Heer H. C. REIJERS. TE KOOPi 1 Geëmailleerd Keukenfor- nuisie en nog enkele Kan toorkachels, 1 mooie Gas haard, 1 vierwielig melk- of groente wagentje op patent assen en 2 handwagens. Ook in ruil bij Smid, Wagenaarstr., M'burg In onze Eti met NIEUWENDIJK 23-25 VLISSINGEN Wij geven U in overweging gedurende één maand uw Pluimvee eens te voederen met dan kunt U oordeelen over de uitslag en zult U voor uw Pluimvee het gezochte voeder heb ben gevonden. Er bestaat wel duurder doch geen beter en ook goedkooper, doch hiervan laat de kwaliteit te wenschen over. 2 kg. f 0.65, 5 kg. f 1.25, 10 kg. f2.30, 25 kg. f 5.50, 50 kg. f 10.50. Alom verkrijgbaar. Waar niet verkrijgbaar zenden wij 50 kilo franco huis. WEDERVERKOOPERS GEVRAAGD. Telefoon 375 Vraagt uwen winkelier onze gratis Kalender met eierlijst en datumbloc bij elk zak]». 1.25 0.28 0.75 0.43 3.50 1-95 1.75 0.75 1.75 0.95 4.90 n 1.95 Kon. Goedgekeurd bij Besluit van 8 Mei 19X4 No. 48 NOORDSTRAAT 44 - VLISSINGEN LANGE DELFT B 144 MIDDELBURG 'V J. LAGACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metsólwerk, Witwerk, Schoorsteenvegen, enz. tegen billijken prijs. OPRUIMINGS ARTIKELEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 7