GLASHELDER GLAS i Groote Balans Opruiming Verkoophuis Gortstraat 18 GORTSTRAAT K 18 HOUTSKOOL Stumpertszijnhet Hoest unnyiyinv PU ROL Bolle Betonsteeieo 555*3! GUDS ■s VERKOOPHUIS És ,J.VANDEN BERGEN-VLISSINGEN MIDDELBURG Zie EtalageZie Etalage Dus allen naar het MIDDELBURG ALEWIJNSE's Ochtendvoeder LONDON CARAMEL WORKS Balsempillen Kanaalstraat A 58 Souburg NIEUWE HOUTHANDEL Het geachte Publiek Aanbevelend F. COZIJN Hoestsiropen voor Kinderen Nog altijd BB®** MEELFABRIEKEN-LEEUWARDEN W. DE NOOIJER A A I MACHINES per zak TE KOOP Bakkerij „DE KLOK" GELDOF HOESTBONBONS L. P. OLYSLAGER D. de Smit HALT I H. v. G. BLIEK Kachelkolen Eierkolen Anthraclet20/^30/» Nootjes Turf Sloffen VISSER EN REMIJN „DEFAAM"Souburg WEGELING'8 VRAAG EN AANBOD VAN 9 JANUARI 1925 Zwakken, zieken, die herstellen, Is 't nog noodig te vertellen, Waar g'Uw krachten mee herwint?? KOOPMANS' BLOEM, in keur van spijzen Zal U zonneklaar bewijzen, Dat ge hierbij baat slechts vindt I O ktordeo met de i zorg t/ervöördigcf en uo/doen. ööo de hoogste eüchen r/0 we/pökhfngent D cx KS UIT ,,'t GLASHUYS" GROENEWOUD 24 rprdt alom gevraagd, geleverd en geplaatst ft't Qlashuys" levert prima Glas, Zonder blazen, zonder kras. VERF, OLIE, en BEHANGSELPAPIEREN ii aan billijke concurreerende prijzen "BKI ROENEWOUD 11 24, PLEIN VIERWINDEN 35 DRINKT F- OUD, Schilder en Behanger Noordstraat 41, Vliwingen In het Met deze opruiming zullen wij door onze lage prijzen leder een dwingen tot koopen. Deze lage prijzen zijn echter niet ge steld om daarvoor minderwaardig goed te verkoopen, maar alleen slechts om al het resteerende goed op te ruimen en dit jaar met een geheel nieuwe collectie voor den dag te komen. Wollen Kinder Mutsen 9 ot Trloot Dameslijfjes 29 ot Blauwe Linnen Handdoeken 70 bl] 70 26 ot 2 persoons Grasllnnen Lakens, gefestonneerd 196 ot Poolbonten Damesschorten 89 ot Heeren Flanellen met dubbele borst 129 ot Sloopen met Feston en Overslag 49 ot Sloopon gefestonneerd en Overslag 66 ot Dames Hemden met breede borst 89 ot Dames Pantalons, pr. kwaliteit, met Feston 89 ot Dames Naohthemden 189 ot Dames Onderjurken met Feston 179 ot Dames Tailles met Broderie 69 ot Flanellen Kinderjurken 129 ot Flanellen Kinderpakjes 149 ot Kinder Borstrokken 19 ot Witte Kinder Onderrokjes 49 ct Linnen Tafelkleeden 110 bi] 110 99 ct Wollen Doeken 269 ct Poolbonten Kinderschorten 69 ct Prima Grasllnnen voor Lakens 150 cM. 69 ct Dames Kousen 21 ct OVERAL VERKRIJGBAAR Pakken van 5 Kilo f1.20 per pak waarin verpakt keurig porselein Eierdopje Baaltjes van 50 Kilo f 0.50 per baal waarin verpakt Emaille Voederschaal. Franco één veer geleverd. MIJNHARDTs Staal-Tabletten 00 Maag-Tabletten. 75 Zenuw-Tabletten73 met sierlijke elegante kast, sluttkast, voor- en achteruit werkend 195.- eenlge prijs W. GELDOF - St. Jacobstraat IS Vlissingen 155.- VLISSINGEN Uw goedkoopst adres voor enz. is Nleuwstraat 57 Vlissingen die in 1925 nog niet weten, dat de GROENE KRUIS merk „Looarblts" het aangenaamste, goedkoopste en fijnst smakend middel is tegen Hoest on Verkoud heid Overal verkrijgbaar ad 25 cent per ons of ad 1 cent per stuk. Eenlg Fabrikante BREDA ZW De hevigste SCHULTE THIEME, Alle soorten Drop Hoest-Tabletten Hoestpastillen Medicinale Levertraan Scott Emulsion De echte Grieksche Bloedwijn Drogisterij, O.-Souburg Prima eigen ingemaakte Zuurkool, Snij- en prinoeita Boonen, uitgewogen Spinazie, verder prima kwaliteit Bus- oroenten, Piecali|y, Mexced Fikklas, Garnalen, Moaaalan, Haring in 't zuur, Sardientjes, Tomaten, Zalm en Leverpaatlj Aanbevelend, van Vlissingen en Omstre ken wordt beleefd verzocht om bij ROOSE indien men in het Huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé metVolgrijtui- gen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis Billi kst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken N.B. Da tarieven van hat rijden zijn heden verlaagd. Je adres voor Emaille, Ge galvaniseerde Huishoudel. Artikelen, Borstelwerk, Spie gels Ens. Speciaal adres voor H. H. Kooplieden. Vliss. itraat 1 171 M'burg Hendrl katraat 13 VI i eaéngon - TeMctflfe 255 KLEERMAKERIJ TMT Soiled adres voor het vervaardigen van Dames-, Heeren-, Uniform- en Kinder kleding. Ook keertn en repareeren, tevens Dekene overtrekken. Nette afwerking. Billijke prlja C. W. GEBRAAD ounaiaaaiN Eötp NOOJ31U ÜNVIDJVVMÜueAT 'sjnsjjeijo eui|B)| -euuaj -jnauoo es||e uepeuaq jape} voor de Handen aan concurr. prfla WAARSCHUWING Vraagt Prllsopgssf Zandstraat Q 180, M'burg TB KOOI» voor alle Bouwwerken Billijke prijzen Bij A. WACKER, Beenhou werssingel K 77a, Middelh. leen 2e Hypotheken Credletefl voor iedereen zeer billijke condities. Class de Vrieselaan 19b Rob» terdam. Postz. voor antwoord {Manufacturen- en Meubelhendel JE ADRES voor DAMES- en KINDERCONFECTIE en LINGERIÊN aan lage prijzen 1 VOOM UW ETEN 't beter dan let* anders PURMBREND Mat attquet mat dm VoLendammet Bij Apoth. en Drogisten benauwdheid, pijn op de borst, keelpijn, heeschheid prikkelingen, verdwijnen na het gebruik van enkele van H. VAN AKEN, Apoth. Specialist te Seleaete BALSEMOLIËN maken het vaat' zittend «lijm ioa.de stom helder en geven den lijder een ruatigen slaap. Bii Asthma. Kortademig heid en 8 onchitii geven enkele BALSEMPiLLEN d.rect verlich ting, en na het gebruik van enkele doosjes volkomen ge nezing, zelfs bij verouderde kwalen. Per doos ƒ1. Bl) alle Apoth. en Drogisten. Hoofddepdt voor Holland: POSTBOX 55. MIDDELBURG. Vloer-, Zolder-, Dak-, Schot en Kraaldeelen, Schrooten, Lat ten. Tengels en Ribhout, 1000 Vlotdeelen, 25.000 Nieuwe Tul du Nord Pannen, 1000 M. Qe- talvaniseerde Pijpen met draad, ok, Bochten enz. en Afbraak als Ramen, Deuren, zware Balken, Platen enz. Dagellikich geopend tot dea avonds 0 uur, des Zaterdags tot 5 uur. Paardenmarkt VUssingen Stalhouder te Middelburg Aanbevelend W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg OLltN an VERFWAREN BEHANGSELPAPIEREN WASOH on SOHOONMAAK- ARTIKELEN WINKELIAKKEN RAPIER INI. KNS, Mllnhardt'e Borsthonlngelroop 60 Mljnhardt'e Thl|melroop JJ Ange-elroop (ook bij Kinkhoest) LTS BIJ APOTH. EN DROGISTEN Breewater8traat23Vll8singen gaat er veel oud papier verlo ren en komt op de vuilnisbelt terecht, dat men gemakkelijk zou kunnen bewaren, om mee te helpen eenige menschen ge regeld aan 'twerk te kunnen houden. Zakken disponibel. Geeft kennis aan een van on derstaande adressen en bet wordt gaarne afgehaald. te Walstraat 44 TeL 76 Vlissingen Walstraat lObovea aan de Werkplaats Breewaterst hij de Trap; 'r: M Ondergeteekende biedt rich aan voor SCHILDERS-, BE- HA NO- en GLAZENMAKERS- te Midd- ar kt 1-2. Marineatraat 34 VHssingen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 3