Vlissingsche straat 62 Middelburg cent Huismoeders Gebruikt U ook Let op het merk „DE DOLFIJN" op ieder pakje Gedurende ACHT Dagen ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE DRUKKERIJ DE LANGE JAN, LANGE DELFT B144, MIDDELBURG Voor de a.s. Bal-Masque's G. M. SMOLDERS DOE HET NU! kost 1 bloc SCHRIJFPAPIER Koopt geen Naaimachine A. BENIEST, VsssclBrt-Elteniiell OP EN OM DEN NOORDZEE - BOULEVARD FIRMA GEBR. KAAN, MIDDELBURG Wegeling's Vraag en Aanbod Werpt Vruchten Af TOGAL Tabletten 80 ct. Gistamine Tabletten 75 ct. INDRA Lange Delft A 90-91 Middelburg RUISCH WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 9 JANUARI 1925 (100 vel) met 100 prima witte Enveloppen U betaalt hetzelfde bedrag alleen voor Uw schrijfpapier. Bij ons ont vangt U er nog 100 enveloppen bij DRUKKERIJ H. WEGELING DRUKKERIJ DE LANGE JAN Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144 Middelburg Koopt Uw Wij zijn GOEDKOOPI SCHRIJFWAREN bl| onsl alvorens kennis gemaakt te hebben met onze MACHINES en PRIJZEN. Catalogus op aanvrage. P* Verkrijgbaar bij eiken goeden Handelaar Zóó jong nog en nu reeds op z'n lauweren rusten Dit kunt U ook spoedig. Alle zorgen kunt U spoedig aan den kant zetten. Maar doet als bovenafgebeelden man en durft zelfs uw laatsten cent aan reclame besteden. Uw geld aan reclame besteedt, brengt honderdvoudig rente op. Besteedt het echter goed, overtuigt U, als U adver teert, waar en hoe een blad gelezen wordt. Zeker zi|t gij, wanneer U adverteert in dat Rheumathiek Armbanden Drogist Vlissingen Koopt een „VELG" en (toet uur wasoh thnhLEebotaleiulob- leff in korten tijd Verkrijgbaar en In wer- «tog te Han In om Filiaal U weet wel dat allerfijnste merk dat In EEN WEEK Ieders hart veroverde WAAROM Omdat de kwaliteit beslist prima prima is Omdat U naast een prima kwaliteit een maximum van cadeaux krijgt! Prachtige cadeaux voor U en Uw kinderen Op 10 bons een mooie pop, Enz., Enz. Haalt nog heden een pakje bi] uw winkelier tegen 35 cent verkrijgbaar ift den Boekhandel van DRUKKERIJ HL WEGELING NOORDSTRAAT 44 - VLISSINGEN DRUKKERIJ DE LANGE JAN LANGE DELFT B 144 - MIDDELBURG Het eerste wat de menschen 's morgéns doen, is naar 'tweer kijken. Mistroostig zeggen ze dan: „Weer het zelfde weer, alweer regen" en de rheumatieklijder* en zij die last hebben van spit en spierpijn, kijken dan zuur en met reden, want dat regenachtige weer maakt het leven niet prettiger. Vooht is de grootste vijand van rheumathieklijders en verergert de pijnen. Waarom neemt ge niet eens de verwarmende, verzachtende, pijn stillende Kloosterbalsem, die diep in de huid dringt, de pijnscheuten verdrijft en U lenig maakt als een gymnast van 18 jaar. Probeer het eens. Voor de kosten hoeft ge het niet te laten, want voor f0.50 is al een pot Akker's Kloosterbalsem bij alle apotheken en drogisten te krijgen. ruim voorzien In goede COSTUMES, door agentschap eener prima costumier ALLES te leveren. Tevens ruim voorzien in alle soorten DOMINO'S en andere MASKERS, GARNEERINGEN voor costumes, SERPENTINES, MUTSEN, enz., enz. Het adres voor alle feesten In ruime sorteering is het magazijn van alle mogelijke FEESTARTIKELEN AANBEVELEND, DOLFIJN DOOZEN POST 20 PROCENT KORTING

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 10