„DE kSL een bruine Hit, Conner- ^fteij a BIJ Het beste adres voor MANUFACTUREN is dat vae L. E. RIVIèRE, Groots Markt Hoek Gravenstraat Middelburg. BIJVERDIENSTE. Speciaal Mantelmagazijn. PADELIGIIïi MANTELMAGAZIJN. C. DEN HOLLANDER DAKS-EN JONGEDAMES- HERFST- Kindermantels REGENMANTELS. DA II IJS- I V KIVIÏERIIiVIELS Pelerines Jacquets, Capes en Dames-Winterblouses. Zwarte en gekleurde Japonstoffen, Crépons, Cheviots, Dameslakens, Flanellen enz. F. Q. 8. DEN HOLLANDER. Breskens-Maldeghem, O iN T V A N G E N COSTUMES en MANTELS. F. P. J. STURM. S. DB REGT, MAÏSMEEL, ZEMEL8 MMMGM r FRAWOQ OP ZICHT; Lange Kerkstraat, -- Goes. Nieuwe Japoiistofleu in groote keuze eu alle prijzen. Nieuwe OMSLAGDOEKEN,Zwart en Gekleurd, Bonkers voor poot en klein, Groote collectie Winterjas-, Demi- Saison- en Costumes STOFFEN. Levering naar direct van O IS O ÜQ STOOMTRAM DIENST. ZIERfKZEE-ROTTEROAM VERTREK VAIM SPOORTREINEN. WIHfESillKIf. 7--I 9 10,31 11,10 |F 7- "ÖNELBÊRBDRUK G. M. KLEMKERK GOES. Maan. 14 Dins. 15 Woenlö Dond.17 Vrijd.18 Zater.19 Zond.20 Maan.21 Dins. 22 Woen23 Dond.24 Vrijd.25 Zater.26 Maan.28 Dins. 29 Woen30 Dond.31 7,40 7,40 7,40 7,40 7,50 7,40 7,40 7,40 7.40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7.40 7.40 7,40 Maan.14 Dins. 15 Woenlö Dond.17 Vrijd.18 Zater.19 Zond. 20 Maan.21 Dins. 22 Woen23 Dond.24 7.50 7.50 7,50 6- 7,50 7,50 7,50 7,50 6,30 7,50 Zater.26 Zond.27 Cortgene ter. n. ZZ.9,15 Maan.28 7,50 Dins. 29 7,50 Woen30 7,50 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2.30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 7.50 12.— naar 7,50 2,|Dond.31 6,— 2,30 2,30 2,30 2,30 van Zat een aan De Commissi geplaatst tegei^ ter, die zonder stad bad veria stukken zou lJ Voor deze al saris dankof plicht. Nu neemt, ecu het hem evenw nalement de me! bedoelde persoo liet"is. En aan trekking toegei wel in de sigm den of ieman lid var. bot Le enz. is. De aanval id gerechtvaardig! of dom. Wat toch is Niet dat be^ zijn geloof is, Israëliet was d maar dat bij b toontinderdat een eignalemen aan de waarsch deze byvoegin Maar boven<| politie is verp geven, zooals en zoo deed ot^ niet meer dan ment te public den bedrogen lj Dit eischt De politie i „Circulaire va dd. 7 Maart 1 aan gepleegde openbaarheid r door het opnerl derszins." „Deze open ministrieele aai voudig voorde misdadigers te behoedzaam ei waakzaam te „Daar waar gezetenen wor misdaden, in belang heeft, i inlichtingen m beid worden c De commiss allerminst blat En wat de betreft als zor| katholieken e aldus moeten ai ken hiertegen 0 zijndat Room Katholiek en d doch waren ge danig kenbaar de Joden, die hebben bewa| bepaald beves een zoo getn signalement uiterlijkis En het is ook bedoelde persd gevonden; hij wegens laster duistering van Critiek op' achten ook w zij moet billij De S Reeds haddi den melding leurstellingen sclie kolonie, den beer Nijd lifornië te veq Thans heeft land Enquin onze dagen e voor emigratid rika niet ver is, wel do as Bet komt „In de Sari kan men than blijfselen was Colony. Ten de leleurgeste vreeselijke on fortuinen in schoone vd bewaarheid w} waarheid kon beschouwer ni| „Deze kolo van goede op een fortuin va in gond hun 1 eigendom te waarvan zij d< ten. Zij berc tische landbot gelijk die in was in hun van de slacht dollars bestee ttau yan besc Echte zuivere Bakbloem, le soort goed koops, Voerbloem per 50 kilo f 2,80 en hooger. De beroemde Schepp's Lijnkoeken weer voorradig en zeer goedkoop. Lijnmeel en andere Voerartikelen, alles tegen zeer •oncnrreerende pryzen. MELIS, Pottenmarkt, Middelburg. Voor een der OUDSTE LEVENSVER- ZEKER1NGM.PI JEN worden tegen gunstige voorwaarden AGENTEN gevraagd. Brie ven te adresseeren aan Z. H. VAN OSS, Jacob Catsstr. 41 Rotterdam. GOES. Ontvangen de Nouveautés in alsmede en 00 Zwarte en gekleurde Stoffen, DAMESLAKENS effen en gewerkt, CAPONS,CHEVIOTS.GARNEERIN- GÉN, FLANELLEN, PEIGNOIR-en ROKSTOFFEN, winter BLOUSES, TAILLES, winter ROKKEN en KOUSEN. bericht de ontvangst eener fijne collectie voor Herfst- en Winterseizoen, BESTAANDE IN DE NIEUWSTE MODELLEN BELEEFD TOT EEN BEZOEK UITNOODIGEND OMNIBUSDIENST WOLFERTSDIJKSCHE VEER—GOES. Dagelijks met uitzondering van Dinsdags Zondags geen dienst. Vertrek Veer's morg. 7,'s namid. 12,30, 's avonds 5,uur. Vertrek Goes (station) 'smorg. 8,37, 's namid. 2,54, (Slot Ostende), 's avonds 6,30. Des Dindags vertrek Veer 'smorg. 9,'sav. 5,Vertrek Goes (Slot Ostende), 's nam. 2,30, 's av. 6,30. Stoonitranidienst Winter dienst.) Van Breskens naar Draaibrug 6,23, 8,28, 10,34, 1,18, 4,15, 7,20. Van Draaibrug naar Maldeghem 5,31, 6,13, 8,37, 11,51, 2,37, 5,20, 8,31. Van Maldeghem naar Draaibrug 7,40, 10,12, 1,37, 4,20, 6,35. Van Draaibrug naar Breskens 6,50, 8,50, 11,6, 2,37, 5,28, 7,45. Van Draaibrug n. Sluis 5,31, 6,9, 7,43 9,37, 11,7, 11,51,2,32, 5,25, 7,40 8.30. Van Sluis n. Draaibrug 5,51, 6,29, 8,15, 10.45, 11,29, 2,10, 5,01, 7,18, 8,08, 8,53 Schroefstoomschip „Schelde" Oct. Amsterdamsche tijd. Van ZierikzeeVan Rotterdam de nieuwste VOOR OprilGoes. GOEDKOOP, SOLIED en STERK 1* Bèt Druk- an Bin&wwk ex het omlijsten tün Plaatwerken, by STEPH. VADER, in goedkoope Boekwerken, Branderij straat, achter de Kerk, Vlissingen. TE KOOP: (merrie) oud 9 jaar, vlug en mak, des ver langd met TUIG en WAGENTJE OP VEEREN, te bevragen by Logement „Korenbeurs" te Cortgene. TE KOOP: EenBAROCHET, een RIJTUIG voor een hit en een gebruikte MEN> WAGEN, bij J. M. VAN DE SWALUW, Heinkenszand, TARWEMEEL, uer8temeel, KORT, enz. J. F. PLEIJTE, Nieuwe Molen, Vlissingen Vraag pryzen. «II» WITtgMiHanaBBMM s morgens. Zaterdag 12 Dinsdag Dond. Zaterdag Dinsdag Dond. Zaterdag Dinsdag Donderd. 15 17 19 22 24 26 29 31 6.30 7- 9- 6,30 6,30 7,30 6,30 7.— 9.— s morgens. Maandag 14 Woensdag 16 Vrijdag 18 Maandag 21 Woensdag 23 Vrijdag 25 Maandag 28 Woensdag 30 9,30 10.15 10.15 10.30 10.15 10,15 9,30 10,15 In FEBRUARI en volgende maanden eiken Donderdag te Middelburg, Eigenhaardstraat P 139u. Tnsscben 3 uur en half 4 voor donateurs en leden met hunne gezinnen gratis, en voor ieder ander tegen betaling van f 1, Tusschen half 4 en 4 uur gratis voor ieder. Stoombargedienst h~i' Midd.-Vliss. Winterdienst. Amsterdamsche Tijd. Uren van vertrek ongeveer Van MiddelburgVoorm. 5,20*, 6.25* 8,9,10, 10,11,Namid. 12, 1,30, 2,30, 3,35, 4,20, 5,15, 6,—, 7,—. Van Vlissingen: Voormid. 6,40*, 8, 9,05,10,—, 11,—. Namid. 12,—, 1,30, 2,30, 3,30, 4,20, 5,—, 6,10,7,05, 8,05. Alleen op werkdagen. STOOMTRAM BERGEN-OP ZOOM-THOLEN Van Bergen-op-Zoom naar Tholen, 5,30 7,20, 11,—, 1,30, 3,—, 5,30, 8,18. Van Tholen naar Bergen-op-Zoom 6,5, 9,55, 12,40, 2,10, 3,50, 6,—, 8,55. Afstand van Bergen-op-Zoom n. Halsteren 20 min., van Halsteren naar Tholen 15 min GOESCHE STOOMBOOT. Oct. Van Goes Zondag 13 's morgens 7. Van Rotterd. Woen. 16 'smorg. 3. STOOMBOOTDIENST V LISSIN GEN-MIDDELB.-ROTTERD AM Amsterdamsche tijd.) October. Dagelijks, uitgezonderd des Zondags, van Vlissingen, voormiddags 7,30van Middel burg 8,45van Rotterdam 8,15. Van Middelburg Donderdag 24 9 uur. STOOMBOOT TBLBGKA AT.. October. Van Rotterdam Van Antwerpen Zondag Woensdag Vrijdag Zondag Woensdag Vrijdag Zondag Woensdag s morgens 13 16 18 20 23 25 27 30 8- 2,30 4,- 6- 7- 7,30 7,30 2,30 Zondag Woensdag Vrijdag Zondag Woensdag Vrijdag Zondag Woensdag s morgen* 13 2,— 16 18 20 23 25 27 30 4,— 8- 8,- 1- 3,30 VLISSINGEN—MIDDELBURG. Van Vlissingen vm. 4,50, (alleen op werk dagen) 5,55, 8,9,30, 11,12,30, I,15, 2,—, 2,45, 3,30, 4,15, 5,10, 5,55, 6,55, 7,45, 8,30, 9,15, 10,15. Van Middelbnrg naarVlissingen vm. 5,20, (alleen op werkdagen) 6,23, 8,45, 10,15, II,45, nm. 1,20, 2,05, 2,50, 3,35, 4,20. 5,15, 6,—,7,—, 7,50, 8,35,9,20,10.20,11 STOOMBOOTDIENST. Stoombooten Stad Zierikzee en Zeeland. en tusschen gelegen plaatsen. October. (Amsterdamsche Van Zierikzee: Zaterdag 12 Zondag 13 Maandag 14 Dinsdag 15 Woensdaglö 17 18 19 20 21 22 Van AmsUrd. ov. Utr. Utrecht (C S.) Amsterdam H, IJ. S. 's Gravenh. id. Rotterdam (Bears) Roozendaal Wonw Ber(»n op Zoom Woensdrecht Rilland-Bath Krabbendijke Kruiningen Vlake Kapelle-Blerelinge Gees '•Heer Arendskerke Arnemnidea Middelburg e Vlissiagen (Haven) 5,14 a6,58 7,8 7,18 7,27 7.40 7.46 7,66 8.1 8,8 8,17 8,25 8,89 8.46 8,56 6,28 7,48 9,24 9,84 9 44 9,58 10.6 10,12 10,22 10,28 10,34 10.41 10,48 11,— 11.7 11,15 7,20 7,68 510,06 510,21 5 il. §11,21 §11,30 Vlissiagen (Haven) V. ||5,5 6,15 Dond. Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag23 Dond. 24 Vrijdag 25 Zaterdag 2G Zondag 27 Maandag 28 Dinsdag 29 Woensdag 30 Dond. 31 7- 8,- 8,_ 8.— 7.— 7.— 8.— 7.— 8- 8- 8- 8.~ 7.— 9.— 7- 8- 8- 5- tijd). Van Rotterdam Zaterdag 12 10.30 Zondag 13 Maandag 14 Dinsdag 15 Woensdagl6 Donderdag 17 Vrijdag 18 Zaterdag 19 Zondag 20 Maandag 21 Dinsdag 22 Woensdag 23 Dond. 24 Vrijdag 25 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 30 Dond. 31 26 27 28 29 5,56 8,27 9,06 f 10,21 110,37 111,16 111,87 111,46 7,20 7.58 9,10 10,20 11,28 1,10a 1,20 1,30 1,39 1,52 1.59 2,9 2,14 2,25 2,34 2,42 2,57 8,5 8,14 12,30| 1.08 11,05 1,37 2,10 4,10 4,20 4,30 4,39 4,52 4,59 5.9 5,14 5.25 5,84 5.42 5,55 6.3 6,12 8,46 6,15 4.27 6,54 8.65 6,31 4,40 7,18 5,25 7,52 7,40 §1,15 7,50 8,- §9,30 8,9 8,22 8,29 8,39 §9,57 8,44 8,55 9,4 §10,12 9,12 9,25 9,84 §10,86 9,48 §10,45 7,40 6,14 10.G £3 e <1 11.7 7,33 9,08 Middelburg Arnemuiden 's Heer Arend skerke Goes Kaprlle-Biezelinge Vlake Krniningen Krabbendijke RillandBa tb Woensdrecht Bergen-op-Zoom Wouw Roosendaal Rotterdam (bears) 's Graveuhage Amsterdam (H. IJ. S.) Utrecht (C. S.) Amsterd. over Utre-bt. A. d 6,10 7,16 8.09 9,30 6,20 8,11 8,45 5,22 5,82 5,88 5.50 5,57 6,4 6.10 6,16 6,25 6,32 6,45 6,55 7,3 7.11 9, 9,52 57, «9,15 57,10 57,29 58 3 58,17 9,86 10,12 11,23 10,31 11,10 9.24 9,31 9,46 9,54 10,5 10,12 10,17 10,27 ■1.7 1.18 1,25 1,40 1,49 1,57 2,4 2S 2.19 10,84 2,26 10,472,39 10,57 11,6 11,15 12,29 1.3 2.11 1,29 2.10 2,52 3,1 8,10 5,19 5,54 7,3 6.21 6,59 8,50 4,1 4,8 4,21 4,80 4,88 1,44 4,49 4,59 5,6 6,19 5,29 5,38 5,47 7,17 8,24 9.37 I 5,25 5 ,,33 6,40 h 5,44 6.4'J 6,56 7,9 56,08 7,17 a 7,25 H* a 7,32 9 E3 7,37 to 7,47 W 7,55 B, 8,8 m 5 46,86 8,18 8,27 6,80 46,49 8,36 47,54 9,41 9, 10.19 10,17 11.27 8,56 10.17 9,31 11.30 11,— 11,- 11,— 10,30 10.30 10.30 10,30 10.30 10.30 10,30 10,- 10,- 10,- 10.— 10.30 10,30 10.30 10,- 10,- STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee. Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goe». Oct. Amsterdamsche tijd. Van Middelburg Van Zierikzee: 'smorg. 's mid.| 'smorg. smid Zater.12 7,40 2,30 Zater.12 7,50 2,30 jZond 13 naar I Cortgene 7.50 ter. n.ZZ. 9.15 De trein die 's morgens om 5,5 uit Vlissingen vertrekt, wacht op aankomst der boot van Queenborongh en vervoert van de met de lke bestemd zijn voor Daitschland, en die voor België over Eindhoven. Die van 'a avonds 5.25 uit Vlissingen vervoert slechts die s morgens en 1,7 's middags van VLISSINGEN stoppen dagelijks te Noord-Kraaiert. Ook 8e klasse voor passagiers die van verder komen dan Roosendaal. aansluitende boot uit Engeland aangekomen voor Dnitschland over Venloo en reizigers alleen die we voor België over Esschen. Trein 6.58 's morgens en 1,10's middags van ROOSENDAAL en 9,15 Deze treinen ook 8e klasse voor passagiers 1 die verder dan Roosend .al reizen. t Stopt alleen tot nitlaten van passagiers. VanTerneuzen 5,30 8,87 Sluiskil 5,43 8.48 Philippine 5,4.1 8,5- Sas van Gent 6,— 9,1 Salzaete. - 6,20 9,1 TeGent(Gr. station). 7.10 9,58 1) Woensdag vertrekt 1)12,3 1)12,15 1)12,20 1)12,29 12,49 1,30 15,13 5,24 5,28 5,37 5,52 6,88 8,10 8,20 8,31 VO 9,84 Van Gent (Gr. station) Selzaete SaB van Gent Philippine. Sluiskil (Brug) Te Terneuzen. 5,26 6,21, 0,3(7 6,45 6,50 7,1 8,23 2) 12,6 9,9 9,21 9,30 9,34 9 43 12,51 1,3 1,11 1,14 1,62, ,5,2 ',5G J 5,56 8,5:1 ,23 9,15 6,35 0,45 7,2 9,28 9,35 9,50 Van Terneuzen Aiel Hulst Te St. Nicolaas Mechelen Antwerpen. 6,25 9,50 1,35 6,40 10,6 1,50 6, .,8 10,23,2,6 7,32 10,55 9,24 11,52 8,28 12,20 2,35 4,3 3,28 5,50 6,5 6,22 8,14 7,55 Van Antwerpen Mechelen StNiculaas Hulst Axel Te Terneuzen 6,58 6,41 7,50 8,32 8,49 9,5 10,38 2, 6,25 10,28 1,25 6,7 11.10 3,10 7,25 12,22 3,48 8,10 12,39 4,13 8,27 12,56 4,30 8,45 deze trein 10 minuten later. 2) Vrijdags te 12 uur. 2.— 2- 2- 2,- 2, 2- 2- 2.— 2, 2- 2,Vrijd.25 7',50 2- 2- 2- 2.— in verschillend

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1895 | | pagina 4