met ruim 13 procent Winst Philips gedaald Groen en stmirmanloze twee in de eindstrijd KUINDZHI BESLOOT NA ZESTIEN UUR SPELEN TOT REMISE Tennisleraren in titelstrijd Stayer Romijn toch naar Ziirich OP EUROPESE ROEIKAMPIOENSCHAPPEN Volle winst voor Zuidema en Diekstra SCHOONVADER BESTOLEN Lagere winstmarges- in eerste halfjaar Vrijdag 25 augustus 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 9 TELEVISIESECTOR BLEEF BIJ VORIG JAAR TEN ACHTER Opnieuw lager Later opleving Rutte beste Nederlander in Oost-Duitsland HONKBALTEAM TEGEN BELGIË GEWIJZIGD Lagere marges Grotere voorraden MARKTBEBIGIlfEN JASTREMSKI: NU ALLE RECORDS OP DE SCHOOLSLAG De Provinciale Afzetcomm. voor Zeeland Rotterdam won en verloor op Nenijtobaan Gestuurde twee in herkansing Om de wereldtitel schaken voor jeugd Verbruikt Met nerveus Sporttotonegentien met dertien punten REMISE DE KAMPIOEN ZO ZIEK ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen Nederland: Vit le tape l.gen.t 58 1000 4y3.. 102 >/s 102 Vs 59| 1000 102 Vs 102% 60S 1000 4&... 102 Vi 102% ld. U 102% 102 VA 59 f 1000 4»/4... 100 Va 100% 60s ïooo4y4... lOOVa 100% 61 t 1000 4y4... 100% 100% 61/1000 4 98%-Ht 98%*-99f 98ü 58 f 1000 3%. 98 Va 98% Gb. 1000 3ft. 86% 4? 1000 94%-& 9UV% 94 Va*-i*6 51 1000 3Va... 98§ 98§ 53 f 1000 3Va-. 97 96% 56 1000 3V, 96 96 48 1000 3V4 91 91 Belegg C 3li. 92 jö f 10003V4... 90J-2 9012 54 1 1000 3V4 92% 92 VA 551 f 1000 3 V4.. 92 Va 92% ld U 94% 94% Gb 10003 71% 71% 37 1000 3 93 93 «6 Gb 1000 3 93 93i\ 47 1000 3 91 Va 91j 6 Inv eert. 3 99%* 99Va*-iV N 1962-'64 3. 100% IOOVa-A Bel .c. 1000 2% 99tf* ld 10.000 99H* Gb 1000 2Va- 60Va 60% NJ 35 3Va 97 Va N.l 37 3 99% - Ni 37A3 96 96Va Inschr Gb. 3.. 95% Banken Wonlngbouw6 110% llOx'e B.N.G 58/9 4Va 101% 101% B.N G 59 4ft 101 Vs 10 IA BJM.G 60 4 Va 1013/8 101% ACTIEVE AANDELEN Cultures A'dam Rubbei 110 I08f H.V.A Ver. 1231/2 - Handel, industrie diversen Alg.Kunstz.U DeliMijCert.J K.N Hoogov.. Pbil. G GB A. Unilever Oordts Petr. A Dordts Petr.pj 379-80 370*-71% 146.50 - 904-6 998-99+ 740-41 Petroletun 536%* 534V3 887-89 969*-73 720*-24+ 370-2t 145 889-92 973-51/2 721-5 Kon Ptr .50220 114.2* -4.4t 112.3*-2.6+ Scheepvaart en lucbivaan 528 527i{i 112.4-2.8f HoR.-AmX.lin 164%-% 163-64 163 K.Java-Cb P. 156 ld n roy c„ 160% 159% K.LM 72.50 71.50 K.N.S.M.NatB 198-% 194-95% 195%-6% KonPaketvrt. 148 147% NederlandMij 192 188 188 NieveltGoudr 163 161*-% 161-% Ommeren 333 330% K. Rott. LJoyd 153 151* N Scheepv U 160*-! 156%-57 157*-% Claims en stockdividenden A.K.U. 190 180 DordtschePtr. 267 262 Kon. Ned. Ptr 11.37 11.18 EINDHOVEN. Philips heeft over het eerste halfjaar 1961 de volgende resultaten geboekt: Eerste halfjaar Twaalf maanden boek- 1961 1960 juli 1960 jaar t.m. juni 1961 1960 (in miljoenen guldens) Omzet aan derden 2.114 stijging t.o.v. vorig jaar 3% Bedrijfsresultaat 330 in van de omzet 15,6% af: Overige baten en lasten (incl. 36 294 146 148 7% 11,7% 216.000 minderheidsbelang van derden) Belasting op de winst Nettowinst in van de omzet in van eigen vermogen Werknemers per ultimo De winstdaling die zich dit jaar voor het eerst sedert lange tijd bij Philips heeft gemanifesteerd, heeft zich in het tweede kwartaal voortgezet. Hoewel de omzet opnieuw 3% kon oplopen, lagen de bedrijfsresultaten op lager niveau. De omzet aan derden bedroeg in het tweede kwartaal 1.045 miljoen tegen 1.018 miljoen in het tweede kwartaal van 1960, hetgeen een stijging van 3% uitmaakt. De bedrijfswinst kwam in de ze periode uit op 161 miljoen tegen 185 miljoen en de nettowinst op 71 miljoen tegen 84 miljoen dus een daling van 13 miljoen. Wat het eerste halfjaar betreft blijkt de gehele omzet op 2.114 miljoen te zijn gekomen hetgeen 3% meer is dan de 2.059 miljoen van het eerste half jaar 1960. De nettowinst bedroeg in deze eerste periode 148 miljoen en lag dus 23 miljoen lager dan die in de eerste helft van 1960. In percenten uitgedrukt bedroeg de daling ruim 13%. De voornaamste oorzaak van deze stagnatie lag ook nu weer in het achter blijven van de televisiesector in ver schillende landen (Engeland, Duitsland, de Scandinavische landen en Australië) hoewel in Engeland bijvoorbeeld in de maanden mei en juni een opleving in de verkoop van televisietoestellen te be merken viel. Mede op grond hiervan en van andere feiten die wijzen op een verbetering in de televisiesector hand haaft het bestuur van Philips zijn opti mistische zienswijze voor de verdere 2.059 16% 377 18,3% 21 356 185 171 8,3% 14,7% 197.000 4.817 815 16,9% 73 742 368 374 7,8% 15,1% 216.000 4.762 862 18,1% 58 804 407 397 8,3% 16,6% 211.000 Dit is nu de heer Greaves in civiel. Diep denkend over het probleem of hij met vrouw, kind en heimwee terug zal gaan naar Milaan of dat hij contract breuk zal plegen en in Engeland blijft. Hij heeft in de twee dagen dat hij weer in Engeland is al even pertinent verklaard dat hij terug gaat, als dat hij zeer beslist in Engeland blijft. De Engelse voetbalbond vuurde gisteren min of meer officiële adviezen af op Greaves: „Ga je niet terug, dan behoef je op onze medewerking niet te rekenen als de internationale voetbalfederatie je voor het leven schorst". En iedereen in Engeland en Milaan maar kijken wat de grote ster doet: stapt hij vandaag in het vliegtuig of blijft hij thuis? DEN HAAG De resultaten uit de strijd om de Nederlandse titel voor tennisleraren. die gisteren in Voorburg is begonnen, waren: Enkelspel, eerste ronde: G Bunt versl H van der Heuvel 6—3, 6—8, 6—2; Th Borst versl A Ley ten 6—1, 6—1; J Kraaykamp versl J Gosman 64, 8—6; A Warmenhoven versl E Verhoef 60, 63; A Blom versl R Streuker 6—2, 6—1; A Bernart versl W van der Bijl 4—6, 6—2, 64; D Nierberg versl A Brouwer 6—2, 6—2; A Bunt versl W Warmenhoven 6l, 62, A van Leeuwen versl J Heemskerk jr 6—0, 6—2. Tweede ronde: M Buytelaar versl G Bunt i2, 62; K van der Torre versl Th Borst 2, 6—0; H Hemmes versl J Kraaykamp 6—3, 6—0. Zaterdag en zondag wordt op de Kra- lingse plas de Kralingse Zeilweek ge houden. De eerste start op zaterdag is om 2.50 uur. De Tiliburgse voetbalclub NOAD ver loor in Aalst (België) met 3—0 van Een dracht. Op 10 september zal te Utrecht tus sen de dahploegen Jozef Blankenaar en RDG een beslissingswedstrijd worden gespeeld om het clubkampioenschap van Nederland. De Russische dames-gymnastiekploeg versloeg in Moskou het Amerikaanse da mesteam. In het persoonlijke klassement d'eelden de Russinnen Latynia en Asta- khova de eerste plaats met 38,85 pt. De best genlaatste Amerikaanse was Muriel Grossfeld, die vijfde werd met 38.1 pt. Het verschil in de landenwedstrxjd was echter niet bijzonder groot: de Russin nen wonnen met 192,2 tegen 187,5 pt. STENDAL, (ANP) De Oostduitser Wolfgang Grabo heeft de zevende en voorlaatste etappe van de Ronde van Oost-Duitsland, die liep van Dessau naar Stendal over 168 km, gewonnen in 4 uur 27 min. 2 sec. Hij versloeg in de eind sprint zijn landgenoten Braune en Ling- ner. Een groot peloton, waarin alle favo rieten, kwam 1 min. 36 sec. na de win naar binnen. Hierin bevonden zich ook de Nederlanders Rutte en Schuuring, die zich respectievelijk als twaalfde en veer tiende klasseerden. Van Kemmenade was 54ste met 4.45.18 en Boom 58ste met 4.50.18. De Oostduitser Schur behield de leiding in het algemeen klassement met een tijd van 31 uur 27 min. 53 sec. De Ne derlanders bezetten de volgende plaatsen: 33. Rutte, 32.17.06, 43. Sehuuring 32.43.01, 46. Van Kemmenade, 32.51.54. Boom 33.13.59. In het ploegenklassement is Ne derland tiende. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM Werper Bobo Echo- bardo (Storks) zal, evenals Kramer en Busch, geen deel uitmaken van het Nederlandse honkbalteam, dat zondag in Antwerpen tegen België uitkomt. Door coach Fraser werden alsnog Bru- ning (OVVO) en Slaman (Ajax) aan de ploeg toegevoegd. ontwikkeling van het concern in het lopende boekjaar. Vastgehouden wordt onder meer aan de verwachting dat de gezamenlijke om zet de 5 miljard in 1961 zal overschrij den. Aangezien in de eerste helft ruim 2 miljard werd ontvangen betekent dit dat de omzet in de rest van het jaar met 8 tot 10 procent zal moeten stijgen wil deze prognose bewaarheid worden. Dit is aanzienlijk meer dan de bereikte omzetstijging van 3% in de eerste helft van 1961. Of de winst dienovereenkomstig: een stijging zal vertonen valt moeilijk te zeggen. Doordat bepaalde kosten door het achterblijven van de omzetstijging niet kunnen worden opgebracht het geen o.m. tot de winstdaling in de eer ste helft van het jaar heeft geleid is men hier minder optimistisch. Hogere loonkosten en de verkorting van de werkweek hebben mede de winstmarges verkleind. Het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 1961 bijvoorbeeld maak te 15,6% van de omzet uit tegen 18,3% in de overeenkomstige periode van 1960. Ook hieruit bljjkt duidelijk de daling van de winstmarges. De andere sectoren van Philips wer ken onder hoogspanning. De stijging daar komt overeen met de prognose tijdens het schrijven van het jaarverslag en die een jaarstijging van 8 tot 10 pro cent betekent. Ook de sector van huis houdelijke artikelen ondervindt een be hoorlijke groei. De export uit Nederland heeft, zich gunstig ontwikkeld. _De stagnatie in de televisiesector heeft niet tot produktiebeperking aanleiding gegeven. Hierdoor stegen de voorraden in de eerste helft van 1961 tot ongeveer 39%' van de omzet op jaarbasis. Eind juni 1960 bedroeg dit percentage 32%. De gemiddelde krediettermijn van debi teuren bieef drie maanden. De liquide middelen bedroegen eind juni f 520 miljoen tegen f 579 miljoen een jaar geleden. De onderhandse GOES, 24 augustus. Export en Industrie- veiling James Grieve KL. I 83-90 62—71, 80-85 6875, 75-80 74—76, 70-75 69—76, 65-70 69—70 KL II 85-90 56—59, 80-85 57—67, 75-80 63—77 70-75 66—81, 65-70 62—69. Mank's Codlin KL. I 80-90 48, 70-80 50, 60-70 42. KL. II 80-90 44 70-80 48, 60-70 37—39, II D 21—23. Zigeunerin KL. I 85-95 50, 75-85 56, 65-75 60—62. KL. II 85-95 46, 75-85 50, 65-75 52—53, II D 29—30. Tydeman's Early Worcester KL. II 75-80 107 70-75 102, II D 34—36. Clapp's Favourite KL I 75-85 52, 65-75 48.80—49.80, 55-65 41—42. KL II 75-85 50, 65-75 47 55-65 40, II D 34 Br d'Amanlis KL. I 70-80 41, 60-70 43. KL. II 70-80 37, 60-70 35—36, II D 32.10—32.50. Br. de Merode JL. I 70-80 46, 60-70 45, IID 31 Dtv. appels kroet 12. Zigeunerin val D. Reine Victoria fabriek 19. Bramen II 55, afw. D, Dubb. pr. bonen I 47, II 40.90—41.50, afw. 35. Verpakt fruit. Tydeman's Earley Worces ter KL. I 75-80 112, 70-75 117. Gewone veiling. Mank's Codlin grof 28—41, fijn 10—28. Zigeu nerin grof 44—46, fijn 21—30. James Grieve grof 40—58. Tydeman's Earley Worcester grof 45—69, fijn 26. Clapp's Favourite grof 3543, fijn 2631. Br. 'd Amanlis grof 24 32, fijn 2530. Br. de Merode grof 30, fijn 26—28. Reine Victoria I 70—88, II 39—53, grof 4066, fabriek 1431. Belle de Louvain I 78 grof 71, fabriek 40. Reine Claude d'Althann I 6283, II 3750, grof 4770, fabriek 20—32. Abnkoospruim I 50—54, grof 40—52, fabriek 15—31. Jefferson I 57—66, II 24—36, grof 34 —55, fabriek 1719. Frankenthaler II 160 Per doos: Bramen I 35, II 26—31. THOLEN, 24 aug. dore gewone 21,65., bintjes bonken 12.54., gewone 10—10,80 eigen heimers gewone 12,53—16,11., poters 4 71 koopmans blauwe 12,70., kriel 2,60., aanvoer 38 ton. plantuien bonken 10,14—10.57, gewone 11,21, aanvoer 21 ton. ST. MAARTENSDIJK, 24 aug. Eigenhei mers 1 15.88—16.20, 2 13.81—14.36: drielingen 6.21—5.91: furore 10.26—10.25; bintje 1 10— 11.46, 2 7.019.56; drielingen 3.30; bonken 1 12.6012.53, 2 10; voer 2.56; aanvoer 105 ton Zaaiuien 40-55 14.43—14.40, 55-70 12 02- drie lingen 22.90; picklers 24.18; hybriden 40-60 34.30; plantuien bonken 11.01; aanvoer 35 ton. Peen b. 23.08; aanvoer 3 ton. Tarwe 28—29; gerst 2428; haver 2324: schokkers 2430; groene erwten 24—30; bruine bonen 35—50; blauw maanzaad 6065. KRABBENDIJKE, 24 aug. Dubb. bonen 62, 75-80 67, 70-75 69, 65-70 62; II 85-90 48, 80-85 I 42, II 39, III 31; Prelude bonen II 36; James Grieve I 05-100 44 90-95 49 85-90 54, S0-85 01— 62, 75-80 67, 70-75 69, 65-70 62; II 85-90 48; 80-85 53, 75-80 58 70-75 62 65-70 59 III Gr. 43—51; III F. 36: Kr. 19-28; Val 11-18; Manks Cod lin I 60-65 35—37, II 70-80 43, 60-70 37, D 24' III Gr. 29; III p. 21; Kr. 8-9; Val 10: Zigeunerin I 75-85 47, 65-75 44, II 65-75 38, D. 34, UI Gr. 33, III F. 19, Kr. 5, Val 9" Benoni I 60-70 81, II D. 59, Kr. 16: Cox. O Pippm Val 10; Goudreinette Val 10; Br YaI 8' '^r- Cronsels Val 9; R, Cl. a Al than II 5975; Reine Vict. I 6972: Bra men per doos II 22—23; Clapps Fav I 75-85 5L 65-75 51, 55-65 45, II D. 35, III Gr 36, III F tnlf'ei n'iT^i B.r' d'Aman'is II 70-80 34, o™ JSt ï- 29' 111 Gr' 32> 111 F. 24—28; Bon Chretien 175-85 39. 65-75 40, 55-65 38, II D. 15, Gr. 23. III F 10. Verpakt Fruit: James Grieve 1 90-95 58 85-90 61. 80-95 64-66. 75-80 68-72, 70-75 70 II 65-70 65; Zigeunerin I 70-75 66 65-70 65—66-' CI2.PPS-1 70-75 59 65-70 55 60-65 32. COLIJNSPLAAT, 24 augustus Export loT? 4 i ao?' i.95.-]!3' bande,s garnalen (li-®-*-1'3,6-1'38', bot 339 k®- sch0> 14 kg. y.f' kg' Palmg 56 kg. rog 12 kg. taï- vis 818kg,;gkab0l:lauw 0 kS- krab 18 kg, onges. GROENTEN EN FRUIT ROTTERDAM, ?4 augustus. Eigenh 9— A n ifp'fr1?; andijvie 7—10; bloemkool A 1541, B 1117; dubb. bonen 25—51, c-jiji. =?ne-" 60,—151Pronkbonen 48—50; spekbonën 58—79; sla 3.50—10.40; spinazie '.6—42; poste- W», '2~'8; kroten 4—24; prei 31—34; rode kool 11—22: gele 2337; groene 1426; selde- riJ 27; peterselie 56; uien 10H; was- Se„%n 32' tomaten exp. A 3.70—3.75, B J;25!-3'0"' c 3-303-40; benoni IA 90—109 4B 88, IC 36—62. IIA 61—1.02, UB 03— 8>. ïo james ®r' IA 59—89, IB 46—79, 'F 44r7f IIA 50-81. IIB 47—58. TIC 40—54 clapp's fav. IA 44-59. IB 36—49, IC 30—45 'JA 54—46. IIB 30—41; zigeunerin IA 49—70, IB 40—65, IC 26—54, IIA 43—55. IIB 36—47, I1C 27—44; manks codlin IA 31—44. IB 26— f' ^J2^36' IIA 26-42' IIB 24.37; clapp's fav. IIC 2635; reine victoria 36—98: gnfdën champ. 2.502.60; alicanten 1.802.29. r,K^FEIiI'E' 24 auf,,stus Bramen ind ll 54—?4, afw. 44, in doosjes I 101—111. II 69; R. Vicotria bloc II 25—31, III 24; dubb. princ. bonen I 46, II 39.70—42.20, afw. 31.53—32; leningen waren tot begin augustus met f 54 miljoen gestegen. In de loop van 1961 zullen er nog 15 miljoen bij komen. Zowel investeringen als afschrijvingen zullen in 1961 25 meer bedragen dan in 1960. Dit bete kent dat het Philipsconcern in 1961 ongeveer f 550 miljoen voor uitbrei dingen e.d. zal uitgeven. Dit is ruim het dubbele van twee jaar gelden. Het aantal werknemers in Neder land kon in het tweede kwartaal niet worden uitgebreid. Advertentie FRESNO (ANP). Chet Jastremski heeft tijdens zwemwedstrijden in Fresno zijn jacht op de wereldrecords school slag voortgezet. De Amerikaan kwam op de 110 yards het enige wereldre cord schoolslag, dat nog niet in zijn be zit was tot 1 min en 9,6 sec. Jastremski was hiermee 2,8 sec snel ler dan de oud-wereldrecordhouder, Ter ry Gathercole (Australië). De Amerikaan Mealiffe egaliseerde met een tijd van 1 min en 0,2 sec het wereldrecord op de 110 yards vlinder slag. Het record stond al op naam van Mealiffe's landgenoot Mike Troy. ZURICH. De Haagse amateurstay- er Bert Romijn zal toch mogen starten in het wereldkampioenschap wielrennen. Hij stond in Nederland op de nominatie om afgevaardigd te worden, maar werd in een laatste kwalificatiewedstrijd als derde aankomende achter Van der Meu- len en Van Campen uitgeschakeld. Dit jaar zouden namelijk per land maar twee renners mogen uitkomen bij de amateurstayers. Gisteren werd in de vergadering van de Internationale wielerbond echter op voorstel van Frankrijk toch toegestaan dat er drie renners per land zouden uitkomen. Vanochtend vliegt.,Ronujn naar Ziirich. Advertentie maakt aan de fruittelers bekend dat op veilingen kan worden aangevoerd en ge veild vanaf maandag 28 augustus 1961: James Grieve, alle maten, met gele tint, op 5 mm. sorteren Transp. de Croncelles, alle maten, met gele tint Jacques Lebelle, alle maten, 20 kg. p. kist Triomph de Viennes, 70 mm. en op, op 5 ram. sorteren Seigneur d'Esperen, alle maten Beurré Lebrun, 55 mm. en op Bonne Louis d'Avranche, 60 mm. en op, mits niet grasgroen op 5 mm. sor^ teren, donderdag 31 augustus 1961 Ellisons Orange, 65 mm. en op, met blos en gele tint Triomph de Viennes, alle maten, op 5 mm. sorteren Pitmaston Duchesse, alle maten Beurré Hardy, 70 mm. en op, op 5 mm sorteren, maandag 4 september Bramley's Seedling, alle maten, 20 kg. per kist. kroetappelen gepl. 12, val 12, valappeien 12; J. Grieve val 1415; zigeunerin val 12; eouci- remetten val 19; kroetperen 3; J. Gri-ve I 8o-90 58, I 80-85 63—64, I 75-80 72, I 70-75" 74— 75. I 65-70 68—69. II 85-90 53, II 80 85 58. 'I 75:80 64, II 70-75 60, II 65-70 62, III grof 52, fijn 30; manks codlin I 70-80 46—43, I 60-70 41.10—4L5Q, II 70-80 43, II 60-70 33—40, IId 24.20 24.70, grof 2731, fijn 1516; zigeune rin I 75-85 52, I 65-75 56—58. II 75-33 45, II S5"75T.4<jr2Ü' „IId,28' grof 31' «j» 48; perzikap- E?1.? L'2' IId 39' flin 26; keswick II 70. 08 3o, II 60-70 35, IId 19; early victoria II 60-70 33. Hd 24. lijn 18; benoni IId 37; tyde- man E.W.I 70-75 91; B. Chrétienne W. I. 65- 7a o9. I 55-65 53.60—54.20, II 65-75 48. II 55-6 45' 4ijn 31; br. de méroae 1 70-80 45, 1 60-70 45, II 70-80 42, II 60-70 34. 34, 4'ln 2225; br. d'Amanlis I 70-80 41, I 60-70 42, II 60-70 34, IId 30, grof 31; dr Julius G.I. 65-75 32, I 55-65 28, IId 23, grof 20. fijn 15; clapp's fav. I 75-85 53, I 6o-75 51, I 55-65 45, II 75-8 48. II 65-7 42, II 5-65 40, IId 33, grof 39—40, fijn 39; jutten II 45-5o 62; pruimen: r. victoria I 47—77, II 24—31, grof 42—2, fabr. 6—14; r. cl d'Al- than I 62—87, II 24—42, grof 42—62. labr 10— 26; jefferson I 52—55, II 13—21, grof 31—46 fabr. 6—14; Warwick I 73, grof 30. fabr. £2; kirkes I 96, grof 46; abrikoospruim I 36--49. grof 21—46; b. de louvain I 33—48, II 19—30 grof 31. - „?0:?.LDIJK' 24 au®- Tomaten A 3.70— 3.95, B 3.45—3.50, C 3.50—3.60., CC 2.50 per kistje van 6 kg., Gold. Champ. 1.80—1.95, Alicanten 1.651.75, p. kg. suikermeloenen (o) 1.5a, (6) 90—1,25. (8) 65—90. VEE DELFT. 24 au». Biggen 58—S3--68; drachtige zeugen 375—475; lopers SO—105 »1- les p. st.; magere varkens i,90— 2,10 oer kg lev. gew. BARNEVELD. 24 aug. Biggen 65—78, drachtige zeugen 375—550, alles per stuk. EIEREN BARNEVELD, 24 aug. Coöp. Veluwse Eiervemng weekaanv. ca. 1.050.000 stuks w.v, 313.783 geveild. Handel vlug. kleine eie ren duur (per 100) eieren 43—4B gr 6 98 8,53; 48—53 8.80—10,23 53—58 10,55—'2 74 38 ïï6a» 13l°9r14'40 63—68 14,54—14,75; 68—70 Eierveiling S.B.E. Aanv. 456.450 stuks, klei ne. eieren laag in prijs, grote eieren traag, handel vlug. (per 100) 48-53 gr. 3,70—10 04- 40-9'—13-I5i 59—64 13,10—14,47; 64—69 64Ü7S ÏSÏÏOSL" 53~64 gr' 6'95-9'26' 1C' Eiermarkt. Aanv. 2.350.000 stuns, handel redelijk, kleine eieren traag, 6065 gr 13 90 —14,75, alg. prijs 14,40, kiloprijs 2.32, basis 62 gr. Henneeieren 42—57 gr. 7—!2,90. kilo prijs 1,67—2,26. KAAS GO«U15A' 24 au£- lste kW. 2.192.26, 2o"e kw. 2,10—2.18. extra kw. 2.27—2,54, alles per PLUIMVEE BARNEVELD. 24 aug. Aanv. 50 003 st handel traag, in kuikens redelijk. Per kg: slachtki'poen 1.30—Mn- i 30 1,60. ROTTERDAM. De gisteravond op de Nenytobaan gehouden atletiekwed strijd tussen een Engels team en Rotter dam is bij de dames door Rotterdam (4236 pt) en bij de heren door de En gelsen (8878 pt) gewonnen. De Engel se ploeg bestond uit atletes en atleten uit Hull en Nottingham. Van een onzer verslaggevers PRAAG. De eerste dag van de Europese roeikampioenschap- pen te Praag is een Nederlandse dag geworden. De twee zonder stuurman van Nereus (Vene- mansBlaisse) en skiffeur Rob Groen wonnen hun serie over tuigend en plaatsten zich daar door direct voor de finale. Njord behaalde in de twee met stuur man een derde plaats, maar het is morgen niet kansloos in de herkansingen. Het resultaat van de Nederlandse twee zonder stuurman dwong grote bewondering af van de ruim twee duizend toeschouwers langs de rivier de Moldau. De Amsterdammers train den namelijk nauwelijks voor dit num mer. De grootste concentratie werd en wordt immers gericht op de vier zonder stuurman, waarin Venemans de slag- en Blaisse de boegplaats in neemt. Als tegenstanders traden Finland, Groot-Britannië en Tsjechoslowakije aan. De Finnen Lethela en Pitkanen gelden als zeer sterk en zijn ook hou ders van het Olympisch brons. Zij zetten dan ook alles op alles om de Oranjehemden achter zich te houden, hetgeen tot op 1700 m inderdaad gelukte. Toen waren de laatste krachten van de Finnen verbruikt en konden Vene mans en Blaisse in een prachtige eind sprint de overwinning behalen. Het gebrek aan oefening op dit nummer beide Nederlanders trainden ten hoogste twee maal per week deerde Venemans en Blaisse niet in het minst. Zij maakten met een lichte wind mee de snelle tijd van 6 min en 47,84 sec. Het tweede Nederlandse succes kwam van Rob Groen. De Groninger is in het roeierskwartier om zijn grappen en goede humeur bekend. Hij maakt zich niet zenuwachtig voor dit kampioen schap en at gisterochtend met veel smaak vier Tsjechische gebakjes. Gistermiddag rekende hij snel en efficiënt af met zijn tegenstanders Fink uit Oostenrijk en Rebek uit Italië. In een vrij laag baatempo won hij deze serie. Desondanks maakte Groen de kleine Nederlandse aanhang stil met zijn goede roeien en zijn snelle tijd. De Groninger bleek de snelste uit de series; hij was zelfs sneller dan de sterke Rus Ivanov, de tweevoudige Europese kampioen en winnaar van het Olympische goud in Rome. Het kon niet allemaal zo goed blijven gaan voor Nederland. De loting van de twee met stuurman had Njord in een bijzonder sterke serie geplaatst met Duitsland. Tsjechoslowakije en Zweden. Wamsteker en De Ruiter moesten de Duitsers meteen laten gaan. Achter de Tsjechen hielden de Leidenaren echter goed vast. Stuurman De Leeuw lag op een gegeven moment zelfs naast de Tsjechische stuurman, maar hij lag voor in de boot en de Tsjech zat achterin, hetgeen een achterstand van ongeveer een halve lengte betekende. Dit gebeurde op 150 m voor de finish. Daarna gooiden de Tsjechen er een eindsprint uit, die Njord niet kon be antwoorden. De Nederlandse gestuurde twee start morgen in de herkansingen tegen Polen en Frankrijk. In het enige nummer van gisteren, waarin Nederland niet meedeed, de vier met stuurman, plaatsten zich direct voor de eindstrijd de sterke en aan elkaar gewaagde ploegen van Duits land, Tsjechoslowakije en Italië. De eerste dag van de Europese kam pioenschappen was voor Oranje hoop vol. De Nederlandse equipe is goed geacclimatiseerd niet in het minst door het feit, dat zij reeds vorige week woensdag in Praag aankwam. Kegel- matig werd de baan verkend die, tussen twee eilanden in de Moldau ingeklemd, zich als prettig roeiwater heeft doen kennen. Vandaag komen de acht van Laga en de vier zonder stuurman van Nereus aan bod. De uitslagen waren: Twee zonder stuurman: eerste serie: 1 Nederland (Nereus; Blaisse en Vene mans) 6 min en 47,84 sec; 2 Finland 6.50,49; 3 Groot Britannië 7.15,07; 4 Tsjechoslowa kije 7.21,45. Tweede serie: 1 Duitsland 6.59.73, 2 Zwit serland 7.02.86 3 Italië. Derde serie: 1 Denemarken 7.36.04, 2 Rus land 7.45.16, 3 Frankrijk. Skiff: eerste serie: 1 Rusland (Ivanov) 7.27.23, 2. Amerika (Cromwell), 7.28.70; 3 Andrs (Tsjech). Tweede serie: 1 Duitsland (Von Grod- deck) 7.28.63; 2 Polen (Kubiak) 7.29.70; Rob Groen na zijn knappe overwin ning, die hem een plaats in de finale garandeert. 3 Finland (Karteleinen). Derde serie: 1 Nederland (Aegir: Groen) 7 min en 25,26 sec; 2 Italië (Rebek) 7.32,73; 3 Oostenrijk (Fink) 7.46,35. Twee met stuurman: eerste serie: 1 Duitsland 7 min en 26,03 sec; 2 Tsjecho slowakije 7.34,44; 3 Nederland (Njord: WaTnsteker, De Ruiter - stuurman De Leeuw) 7.37,16; 4 Zweden 7.58,15. Tweede serie: 1 Rusland 7.24.53; 2 Polen 7.38.96; 3 Denemarken. Derde serie: 1 Roemenië 7.44.92; 2 Frankrijk 7.47.72; 3 Hongarije. Vier met stuurman: eerste serie: 1 Duits land 6.34,60; 2 Oostenrijk 6.42.69; 3 Honga rije. Tweede serie: l Tsjechoslowakije 6.33,69; 2 Denemarken 6.34.48; 3 Rusland. Derde serie: 1 Italië 6.34.63; 2 Ver. Staten 6.37.60; 3 Zwitserland. Alleen de winnaars plaatsten zich. direct voor de finale. DEN HAAG. In de eerste sport toto van het nieuwe seizoen zijn negen tien gelukkigen met dertien goede uit slagen uit de bus gekomen: zij krijgen ieder (in waardebonnen) een bedrag van ruim vierduizend gulden. De tweede prijs (42.810 gulden) moet door 404 inzenders met twaalf punten gedeeld worden. Voorts waren er vijf inzenders, die ieder vijf gelijke spelen goed voorspel den; zij delen de prijs van 21.410 gulden. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Kuindzhi heeft het geduld van een kat, het uithoudings vermogen van een beer, de toewijding van een kunstenaar en de vechtmen taliteit van een vrijwel uitzinnige, doch karaktervolle terrier. Mogen wij melden dat hij na vier zittingen in het jeugdwereldkampioenschap schaken de afgebroken partij tegen Gullbrand- sen tot 140 zétten opvoerde, zestien uur liet noteren en remise maak te. Van Gullbrandsen verbaasde het niemand; ten slotte zingen de bossen eeuwig en dat is nóg langer dan zes tien uur schaken. De middagronde begon met veel t.v. en een dubbele gongslag vanwege de t.v. maar toen was het spoedig ernst geblazen. Zuidema had zwart tegen de IJslander Larusson. Die is van huis uit zeer onder nemend, doch als men hem in een soort diepteverdediging opvangt, begint hij een op tien te lopen (tien minuten per zet wel te verstaan); dat leidt dan tot onop losbare tijdnoodconflicten; aldus ook gisteravond. Zuidema won; secondant Bouwmeester gromde tevreden. Had hij niet gezegd: „Neem risico's en speel tot de laatste ademtocht; er valt niets te verliezen. Overigens had Zuidema er reeds vier uur opzitten; 's morgens verlengde hij de hangpartij tegen Westerinen tot om streeks de tachtigste zet. De prognose luidt thans vanochtend wordt opnieuw voortgezet mits er oplettend wordt gespeeld. De Fin pleegt namelijk een soort valkuilen-schaak te spelen, dat de argelozen nogal eens noodlottig wordt. Gullbrandsen kon het tegen de flitsen de Roemeen Gheorghiu niet bolwerken. Wij veronderstellen het recht te hebben de wereldtitel aan Gheorghiu te profete ren; de titel internationaal meester zal hem bovendien beslist niet misstaan. Thomson uit Schotland scheen Nagy uit GHEORGHIU grootste favoriet Hongarije te kunnen verslaan. Het was een soort Slavische ruil-variant geworden, met een brede witintocht op de dame vleugel.- De zwarte tegenactie tegen wit- monarch kwam echter juist op tijd; re mise. Pfleger verliest vrijwel zeker van Par ma; Kinmark en Kumdzhi zitten in de re misesfeer, terwijl Calvo het tegen Wes terinen heel moeilijk zal kunnen krijgen. Een prettig toetje was de winst van Diekstra (zwart) op de Amerikaan Gil den, die ter afwisseling met 1. b£ open de. Hij kwam er trouwens heel goed mee te staan, maakte toen fouten, achtte zich doodziek, trok zich officieel, compleet met verklarend schrijven, uit het toer nooi terug, besprak trein, hotel en vlieg tuig voor morgen naar de States en besloot om 9,45 vrijdag normaal aan te treden. Men wacht af. De uitslagen van de vierde ronde luiden: Finalegroep: Larusson—Zuidema 01: Cal vo—Westerinen afg: Gulbrandsen—Gheor ghiu 0—1; Pfleger—Parma afg; Thomson— Nagy V2—V2Kinnmark—Kuindzhi afg. Gheorghiu bezet de eerste plaats met vier punten. Hij wordt gevolgd door Nagy met 3 punten en Parma met 2V2 punt Zui dema deelt de zesde en zevende plaats met Pfleger. Beiden hebben IV2 punt en 1 afge broken partij. Eerste kwalificatïegroep: Rosnio—Holas- zek V2—V2; Gilden—Diekstra 0—1; Jakobsen— Keogh 1—0; Phillips—Küttner 1—0; Smith— Rubinetti afg; Minaya was vrij. Jakobsen bezet de eerste plaats met vier punten uit vier partijen. Phillips volgt met 3V2 uit 4 en Rosino is derde met 2Y2 uit 4. De Rus Kuindzhi en de Noor Gulbrandsen kwamen in hun partij uit de eerste ronde remise overeen na 140 zetten. De hangpartij uit de derde ronde Westerinen—Zuidema werd opnieuw afgebroken. Jaar cel geëist Eigen nieuwsdienst HAARLEM. De officier van jus titie bij de Haarlemse rechtbank heeft gisteren een jaar gevangenis straf met aftrek geëist tegen de 28-ja- rige bankwerker N. van A. uit Haar lem, die zijn aanstaande schoonva der zou hebben bestolen. De aanstaande schoonvader is een Haarlemse juwelier. In februari, toen de ouders van zijn verloofde niet thuis waren, had Van A. stiekem de sleutel van de winkel uit de tas van het meis je gehaald. Het meisje ging 's avonds naar de bioscoop, Van A. ging de winkel binnen en haalde voor ongeveer tweeduizend gulden aan sieraden uit de etalage. Hij ging ermee naar Parijs, verkocht daar de sieraden en maakte van de opbrengst goede sier. De verdediger vroeg clementie. Het meisje heeft de verloving niet verbro ken en dat pleit voor verdachte, betoog de hij. Tijdens een algemene ledenvergade ring van de voetbalclub Xerxes is het bestuur als volgt samengesteld: H. Kee- ven voorzitter, S. de Leeuw penningmees ter, H. van Bokhoven secretaris en de commissarissen M. Cammeraat, Th. Goud, P. v. d. Heyden, W. Lagendaal, H. Leensma en P. v. Putten. PSV verloor in Waterschei van de Relgische voetbalriub uit de eredivisie Waterschei Thor met 32.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 9