GROF BARKWERKERS De verfijnde natuur azijn uit de Hogeschool der Kookkunst Vinaigre Cordon Bleu ADVERTEER, TELKENS WEER Apotekers-Assïstenie LEERLING-VERPLEEGSTERS Extra gezellig... met Heine Ox/eïa£ /teéstteetó peüzpt/ Laten advertenties U inlichten VAN GEND LOOS Vrijdag 25 augustus 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD 1 Pag. 8 Een. avondje uit, een fuifje thuis... 't is altijd Bxtra gezellig als Heineken in de glazen sprankelt! Daarom: als U uit bent, kies een café waar men mm mm! - Heineken tapt. Niet moeilijk te vinden! Daarom: als TJ gasten krijgt, haal Heineken in huis, en daarmee puur plezier! Goudfonkelend, koel, sneeuwwit-gekroond, heerlijk, helder Heineken. Gezondheid! Heineken PILSENEB, MÜNCHENEB, OUD BRUIN. EXTRA STOUT Anders dan andere door zijn eigen karakter - maar altijd hetzelfde door constante kwaliteit. 20 sigaretten voor echte rokers - 8O ct. EEN LAURENS PRODUCT De Psychiatrische Inrichting „Vrederust" te Bergen op Zoom vraagt een Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties te richten met inlichtingen aan de Ge neesheer-Directeur. Bij de technische dienst van VAN GEND LOOS te Goes kunnen in een nieuw in te richten werkplaats enige worden tewerkgesteld. Geboden wordt een vaste betrekking en afwisselend werk. Goede loonregeling en sociale voorzieningen. 45-urige werkweek. Vrije dienstkleding. Aantrekkelijke mogelijkheden voor binnenlandse reizen. Vrije zaterdag-regeling. Voor sollicitaties of nadere inlichtingen kunt U zich dinsdag, 29 aug. 1961, van 18 tot 21 uur vervoegen op het kantoor Wilhelminastraat 41 in Goes. Vinaigre Cordon Bleu wordt bereid door de volgende azijnfabrikanten: Gulpener, Gulpen - Haas, Haarlem - Heerkens Sebaepman - Edik - Phaff, Zwolle - Van der jagt, Breda Luycks, Diemen - 'De Ooievaar'. Amsterdam - Van Rijn, Utrecht - Tack, Amsterdam - Tromp Rueb, Rotterdam In het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort (Gem. Bloemendaal) kunnen worden geplaatst enige ter opleiding voor het Staatsdiploma B. Bruto-salaris per maand (ongeacht de leeftijd) Eerste-jaars 155.boven het genot van kost, Tweede-jaars 170.— inwoning, geneeskundige be- Derde-jaars 200.— handeling, bewassing etc. Ook 17-jarigen kunnen In aanmerking komen. Een werkweek van 45 uur is ingevoerd. MULO, Voortgezet l.o. of Huishoudschool strekken tot aanbeveling. Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reis kosten voor bezoek aan ouderlijke woning. RUIME EERSTE AANSCHAF VAN UNIFORMKLEDING VRIj Bij eventuele oproep vergoeding van reiskosten, ook voor één van beide ouders, die de minderjarige sollicitante wenst te vergezellen. Schriftelijke sollicitaties onder etters LV te richten aan de Eerste Geneesheer-Directeur. EEN NIEUWE VOOR FIJNPRO en voor ieder die van lekker klaargemaakte sla houdt - ge noemd naar de befaamde Franse kookschool Cordon Bleu. In een handige nieuwe fles, die de tafel siert. Proef hoe deze aro matische, belegen azijn uw sla delikaat verfijnt. Morgen al! DE DOP MET DE BLAUWE® is een onderscheiding - toege kend aan zuivere natuurazijn. En de 'Cordon Bleu' op het etiket betekent: deze nieuwe azijn is extra fijn. Proef en ge niet! Prijs: 48 ets.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 8