BOUWVERBOD GEVRAAGD VOOR K. van KOOPHANDEL RADION WAST WITTER... EN ZACHTER Cïndu HULPASFALTEURS EN HANDLANGERS Perfect lopende generale Bouw wachthuisje voor buspassagiers Adverteren doe t U pas goed. als U het vaak en regelmatig in het ZEEÜWSCH DAGBLAD doet. Vrijdag 25 augustus 1961 ZEEÜWSCH DAGBLAD 552ste STAATSLOTERIJ 4e klas 4e lijst WhIV? 23 W mls!4öeet O, Puerto rnoo Achtste Taptoe Delft Inwoonster Den Haag spant kort geding aan JM* kesprak voorts het arrest Pag. 6 HOGE PRIJZEN 2000 2713 17416 1000 12656 13454 20854 f 400 1124 1237 1696 2670 3548 5701 5744 6812 10453 11042 17597 17888 18797 18971 20197 21860 200 4113 4706 4913 5147 5386 5501 5683 5834 6699 7450 7700 7938 8581 9443 10244 14000 14993 17072 17968 193941M37^92M44 PRIJZEN VAN ƒ80.— 1010 040 093 168 282 553 562 570 583 669 748 840 2088 118 191 241 353 461 492 511 634 703 *708 794 JWfi 3241 269 373 403 435 614 643 810 874 956 4010 350 390 480 500 585 697 736 785 863 889 906 5449 451 494 543 711 718 845 972 990 6103 207 258 312 400 431 447 524 635 667 689 779 956 965 984 7098 229 279 312 341 372 388 565 623 703 739 891 8165 176 271 305 416 447 579 625 701 743 941 9050 106 129 146 160 173 205 263 512 542 629 711 804 10066 078 099 147 159 253 301 438 441 449 451 455 618 619 811 967 11043 145 216 255 349 356 375 402 408 439 450 624 694 701 810 911 948 988 12130 141 172 224 281 404 412 585 776 830 13057 081 085 301 318 507 706 751 773 14049 077 122 241 296 434 490 676 712 732 803 963 995 15037 146 177 197 321 346 526 545 576 585 616 664 671 827 953 984 993 16037 194 204 313 376 454 485 508 595 656 675 853 17022 031 057 081 121 148 181 239 368 483 675 816 844 854 948 970 979 18065 080 179 242 318 439 466 519 523 549 832 868 19013 019 141 168 188 247 269 679 728 756 796 828 886 924 964 20092 254 262 379 504 560 584 786 915 947 21017 096 238 320 489 623 703 755 834 932 973 NIETEN 1002 042 231 277 468 475 766 767 2003 048 188 194 393 410 555 567 853 858 3007 027 152 189 345 362 653 656 815 852 4036 038 240 241 395 420 633 653 750 781 5003 076 203 283 549 564 749 816 963 985 «051 071 310 340 639 685 962 7003 021 205 233 350 427 526 610 791 799 8005 023 518 536 714 723 9008 047 351 391 608 626 957 990 10038 055 323 363 603 614 909 919 048 054 290 314 492 546 791 872 082 101 233 238 426 442 569 600 863 876 040 042 229 232 363 389 670 714 877 879 086 093 272 301 422 426 668 669 888 899 078 084 292 300 565 588 819 829 084 126 343 372 718 776 026 085 239 255 442 444 624 625 837 841 132 150 609 612 887 908 088 104 423 425 689 692 093 107 374 401 680 747 950 953 060 080 318 323 572 582 912 926 113 141 250 340 466 495 677 680 892 910 089 094 250 263 392 472 720 731 887 892 120 127 340 345 436 482 673 693 918 936 108 124 332 375 619 621 837 853 092 104 367 399 633 673 966 972 148 150 344 354 499 516 733 767 946 949 095 108 291 296 479 496 754 755 946 957 135 148 352 372 523 552 699 712 947 950 169 176 404 468 629 651 860 865 123 222 402 456 712 716 992 155 186 369 377 535 545 779 817 979 134 142 307 314 545 642 796 808 202 214 385 390 610 632 718 732 988 180 194 493 498 707 730 942 958 168 180 181 211 272 274 435 445 458 478 569 573 806 819 879 896 915 948 091 093 105 257 277 289 463 464 470 640 645 664 872 873 915 205 312 339 631 632 647 920 921 929 156 158 177 430 465 510 737 803 814 133 148 169 309 332 340 480 484 496 727 759 767 956 957 999 433 446 460 690 6% 710 960 221 273 279 521 578 601 861 862 953 139 188 212 223 280 306 403 412 422 436 555 564 752 770 784 862 903 904 960 980 11031 142 490 497 786 797 12015 046 348 378 653 683 836 858 13003 018 297 313 512 519 764 769 14004 006 234 298 675 867 15041 078 252 307 622 691 16042 075 472 526 691 769 961 969 17029 033 197 208 406 419 677 704 947 999 18078 079 272 276 416 432 661 776 984 19025 041 220 226 600 604 813 835 20060 073 316 388 628 678 869 872 31010 033 212 219 497 503 771 781 183 185 208 542 620 636 802 952 972 118 136 180 434 492 581 688 691 745 865 883 987 036 059 067 369 422 434 592 616 664 802 849 853 038 088 096 395 527 531 903 905 910 093 098 138 348 362 366 704 731 856 111 152 166 550 552 591 778 797 801 973 990 036 059 071 217 228 235 425 440 443 720 772 782 211 246 256 278 321 641 689 707 732 773 201 229 292 338 346 606 607 609 619 649 768 775 782 792 803 106 110 128 443 458 461 673 674 725 862 998 106 142 170 552 577 585 930 931 939 163 175 227 371 434 469 867 887 912 175 227 232 598 618 629 803 830 867 129 155 466 475 728 737 226 232 621 632 235 246 492 508 960 967 242 277 660 669 904 959 075 098 111 167 191 258 264 273 309 405 506 514 529 542 563 789 837 877 898 923 099 118 137 147 153 169 236 251 331 349 353 372 381 384 387 407 440 488 501 557 573 599 606 609 870 898 910 917 923 957 963 982 064 065 229 330 606 611 839 866 093 108 391 394 715 716 925 927 042 058 308 345 526 529 810 813 115 130 381 438 621 633 906 932 155 164 406 449 737 742 974 982 084 122 351 370 577 587 879 898 147 155 177 191 450 481 558 599 655 770 771 810 942 960 999 188 224 228 288 480 484 495 562 743 769 809 823 135 178 198 210 371 423 477 483 624 749 759 762 946 955 CHEMISCHE INDUSTRIE UITHOORN N.V. fabrieken te Uithoorn, Krimpen aJd IJssel en Dordrecht vraagt voor asfalteringswerkzaamheden aan het Braakman-project nabij Hoek (Z.-Vl.): Hoog loon en goede sociale voorzieningen. Aanmelden: vanaf 28 augustus a.s. dagelijks van 8 tot 18 uur op het werk dan wel schriftelijk aan ons depot: Academiesingel 27 te Breda (telef. 0 1600-33316). GEMEENTE GOES Officiële publicatie Openbare bekendmaking Woningwet Partiële herziening 1961 uitbreidingsplan in onderdelen Noord-West Het hoofd van het gemeen tebestuur van Goes; gelet op het bepaalde in artikel 37, 2e en 4e lid der Woningwet; brengt ter openbare kennis dat vanaf 28 augustus 1961 gedurende vier weken op de gemeentesecretarie 'Afde ling Algemene Zaken) ter inzage ligt het ontwerp van een plan tot Partiële herzie ning 1961 uitbreidingsplan in onderdelen Valckeslot I, met ontwerp bebouwings voorschriften, regelende de bestemming in onderdelen van de in deze herziening begrepen gronden. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belangheb benden bij de raad der ge meente Goes bezwaren tegen het ontwerpplan indienen. Goes, 25 augustus 1961. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, DR. J. W. NOTEBOOM. GEMEENTE GOES Officiële publicatie Openbare bekendmaking Woningwet Partiële herziening 1961 II uitbreidingsplan in onderdelen Zuid-Oost Het hoofd van het gemeen tebestuur van Goes; gelet op het bepaalde in artikel 37, 2e en 4e lid der Woningwet; brengt ter openbare kennis dat vanaf 28 augustus 1961 gedurende vier weken op de gemeentesecretarie (Afde ling Algemene Zaken) ter inzage ligt het ontwerp van een plan tot Partiële herzie ning 1961 II uitbreidingsplan in onderdelen Zuid-Oost, met ontwerp bebouwings voorschriften, regelende de bestemming in onderdelen van de in deze herziening begrepen gronden. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belangheb benden bij de raad der ge meente Goes bezwaren tegen het ontwerpplan indienen. Goes, 25 augustus 1961. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd. DR. J. W. NOTEBOOM GEMEENTE GOES Officiële publicatie Openbare bekendmaking Woningwet Partiële herziening 1961 II uitbreidingsplan in onderdelen Valckeslot I. Het hoofd van het gemeen tebestuur van Goes; gelet op het bepaalde in artikel 37, 2e en 4e lid der Woningwet; brengt ter openbare kennis dat vanaf 28 augustus 1961 gedurende vier weken op de gemeentesecretarie (Afde ling Algemene Zaken) ter inzage ligt het ontwerp van een plan tot Partiële herzie ning 1961 II uitbreidingsplan in onderdelen Noord-West, met ontwerp bebouwings voorschriften, regelende de bestemming in onderdelen van de in deze herziening begrepen gronden. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belangheb benden bij de raad der ge meente Goes bezwaren tegen het ontwerpplan indienen. Goes, 25 augustus 1961. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, DR. J. W. NOTEBOOM. SCHEEPSBEWEGING AARDYK 25 New York verw ALKMAAR 24 40 m WNW Cape Finisterre AMELAND 24 320 m W Bordeaux ARCHIMEDES 24 vertr Curacao Antwerpen AAGTEKERK 24 15 m N Calais ALMDYK 24 te Lourenco Marques ALPHACCA 24 pass Kreta ALU DRA 24 aank Antwerpen r>niroT AN GO LA KUST 24 vertr Freetown Dakar AMSTELDYK 24 aank Bremen AMSTELHOEK 24 610 m ZZO Colombo ARC A 24 480 m W Manila A MS?ELK R200Nrï23Rl°00dem *N t O Keelung ASMIDISKE 23 300 m OZO Cape Race AKKRUMDYK 24 verw Stockton ALBIREO 24 verw Balboa ALnATI 24 verw Buenos Aires ALNITAK 24 verw Montevideo AMSTELMEER 23 55 m W Kaap San Lucai APPINGEDYK 23 330 m ZO Cape Race ADRASTUS 24 40 m OXO Malta ACT EON 23 170 m NW Guayaquil ADONIS 23 240 m NW Curacao AEGIS 23 800 m ZW Azoren ALGOL 24 verw Port Elizabeth ALHENA 23 250 m NNO St Pauls Rock» ALM KERK 24 verw Bremen ARES 24 verw Santa Martha ARNEDYK 23 500 m WNW Floras AXELDYK 23 vertr Antwerpen R'dam BANTAM 23 rede Bahrein BENINKUST 23 p Finisterre BOVENKERK 23 vertr Antwerpen Rdam BINTANG 24 verw Troonto BREDA 23 130 m ZO Jacksonville BENG KALIS 24 verw Longviouw BENNEK0M 23 180 m ZW Flores BURL S WATSON 23 400 m W Lissabon BATJAN 24 127 m ZO t O Rabaul BOISSEVAIN 23 vertr Durban Mauntus BLITAR 24 100 m W Kreta BORNEO 24 300 m Z Bombay BUSSUM 24 300 m ZW Istanbul CALTEX G0RINCHEM 24 vertr Frederica Kopenhagen CALTEX MADRID 25 verw Suez CALTEX PER NIS 24 300 m ZZO Seychellen CALTEX UTRECHT 24 20 m O Okinawa CASAMANCE 24 33 m W t N Port Etienne CRADLE OF LIBERTY 24 150 m O Malta CALTEX ARNHEM 24 50 m W GaUtona CALTEX DELFT 24 verw Ras Tanura CALTEX EINDHOVEN 24 80 m WZW Little Quoin CALTEX LEIDEN 24 36 m CONGOKUST 24 verw Takoradi CALTEX NAPLES 24 aank Kaapstad CAMIT1A 23 100 m NO Paramaribo CITIES SERVICE VALLEY FORGE 23 45 m N"NW Perlm CARILLO 23 vertr Los Angeles Arnuelles CARTAG0 24 verw Barrios CERES 24 vertr Balboa Buena Ventura CHARIS 24 93 m ZO Jamaica CALTEX AMSTERDAM 24 verw Bahrein CINULIA 23 785 111 WZW Flores CAMEROON KUST 24 aank Antwerpen C0LYTT0 24 120 m O Forth of Forth DALERDYK 23 310 m NW Finisterre DO REST AD 23 360 m ONO Paramaribo DIOGENES 23 vertr Antofagasta Valparaiso D0NGEDYK 23 aank Weser DAPHNIS 25 Paramaribo verw ESS0 AMSTERDAM 24 verw Banias EOS 23 \erw Antwerpen FINA NEDERLAND 24 NW Kaapstad FOREST TOWN 24 130 m NNO Massawa GROOTE BEER 24 180 m W Sclllies GOOILAND 24 verw Montevideo GAASTEBKEBK 23 vertr Port Swettenham GI ESSEN KERK 24 pass Gibraltar GROOTE KERK 24 61) m ZW Dover GUINEEKUST 24 25 m ZW Takoradi GEESTLAND 26 verw Trinidad HOUTMAN 24 verw Dunedin HECUBA 23 1150 m NNO St Thomas HILVERSUM 24 vertr Hamburg Antwerpen HATH OR 24 8 m NW Algiers HOLENDRECHT 24 70 m O Gibraltar H EST IA 21 240 ni NW Alexandria JAGERSFONTEIN 24 vertr Antwerpen Am- sterdam IBERIA 24 40 m Z Pantellaria IZALC0 23 28 m WNW Key West JACOB VER0LME 23 vera Cristobal ISIS 23 vertr Gunnta Puerto Cabello KORENIA 24 aank Rrunsbuttet K0R0VINA 23 dw Ras Fartak KI ELD RECHT 21 280 m OZO Socotra KALYD0N 24 aank Rouaan KATELYSIA 23 420 ni NO Guadeloupe KENNEMERLAND 23 vertr Rio Grande Isa- KREEFT 23 250 m NO Trinidad KALOEK0E 25 verw Fak-Fnk KARACHI 24 300 m Z Bangkok KARAKORUM 24 450 m W Gibraltar KERKEDYK 24 660 m NW Finisterre KOP I ON ELLA 24 80 m NO Ouessant KREBSIA 25 verw Karachi KYLIX 24 vertr Nynasbamn Holtenau KELLETIA 23 330 m ONO Rio de Janeiro KL00STERDYK 23 1200 m NW Flores KREON 23 280 m NW San Miguel LA A ROER KERK 24 verw Basrah LIBERTY 23 340 m NW St Helena LEIDERKERK 24 120 m N Finisterre LEMSTERKERK 24 dw Bizaerta LA DON 24 110 m NO San Miguel LELYKERK 14 130 m WNW Napels LEOPOLDSKERK 24 te Londen LOMBOK 24 564 m NW Kaapstad LANGKOEAS 24 vertr Genua Port Said LOPPERSUM 24 vertr Jacksonville Le Ha vre LEKHAVEN 23 60 m ZZO Vitoria LEKKERKERK 24 verw Stetin LIBERIAKUST 24 verw Port Harcourt LYCAON 23 660 m WNW Algiers MAASDAM 23 dw Kaap Hatteras MA RON 24 verw Maracaibo MATARAM 23 verw Clalao ME DON 23 vertr San Juan Antwerpen MOHAMED REZA SHAH 23 120 Alexandria MADISON LLOYD 24 30 m ZW St Vincent MARISCALL0PEZ 23 dw Pauls Rocks MAAS KERK 24 130 m W Guardafui MEM NON 23 vertr Savannah Charlestown MOLEN KERK 24 aank Bremen MAAS LLOYD 23 vertr Cochin Madras MEGREZ N 23 70 m NO Abrolhos MINOS 24 5 m O Noord Gotland MUNTTOREN 24 340 m N Seychelles NAESS COMMANDER 24 00 m NNO I NAESS LION 24 verw Covenas AESS TIGER 23 570 m NO NIEUW AMSTERDAM 23 New York NIEUWE TONGE 13 180 m 0SSENDRECHT 23 vertr Roads OVERYSEL 24 verw Beira OSIRIS 24 aank Port of Spain OMMENKERK 24 vertr Bunbury Adelaide PHI LINE 24 vertr Thameshaven R'dam PRINS WILLEM 5 24 290 m WNW Valentia oil PAPEN0RECHT 23 75 m W Kp Matapan PRINSES MARGRIET 23 vertr Montrela Ply mouth PYGMALION 24 verw San Jose de Guatemala PRINS FRED HEND 23 225 m O Belle isle PRINS WILLEM V ORANJE 23 850 m Ot O Belle Isle r PUR MEREND 23 350 m NW Finisterre PHI LI DORA 24 10 m ONO Kp Bon PACAYA 23 630 m ZW Fayal POSEIDON 23 50 m Z Punta Arenas PRINS CASIMIR 24 aank Bremen PRINS DER NEDERLANDEN 23 vertr Limon Cartagena PRINSES IRENE 24 aank Le Havre PRINS JOH AN WILLEM FRISO 24 vertr Sar. nia Hamilton PRINS WILLEM TWEE 23 630 m O Belle Isle PARTHENON 24 330 m W Fayal ROE PAT 23 1740 m NO Tahiti ROTTI 23 vertr Split Amsterdam RYNKERK 23 vertr Antwerpen Rotterdam REZA SHAH THE GREAT 24 170 m NNW Perim R0EBIAH 24 800 m O Tokio R0SSUM 24 60 m NO Recife SCHELDE LLOYD 25 aank Manila SCHERPENDRECHT 24 45 m W Cape Mata pan SIMONSKERK 25 verw Aqaba STAD AMSTERDAM 24 150 m W Lissabon STAD MAASSLUIS 24 60 m ZO Marseille STAD BREDA 24 120 ml O t N St Vincent STAD GOUDA 24 204 in NNO Finisterre STAD LEIDEN 24 20 m ZZO Wight STAD SCHIEDAM 24 55 m W t N Texel STAD MAASTRICHT 23 276 m NO Vitoria STAD UTRECHT 23 165 m WNW Dakar SAD ROTTERDAM 24 21 m OZO St Vincent SEVEN 24 Pentland Firth 25 Hull verw STRAAT TORRES 24 300 m O Seychellen STRAAT JOH ORE 24 480 m W Sabang STRAAT CLARENCE 24 vertr Colombo Kara- chi STRAAT VAN DIEMEN 23 vertr Santos Vito ria SALOUM 24 95 m ZW Finisterre SEINE LLOYD 24 pass Ouessant sKADI 24 aank La Pallice SOLON 24 vertr Antwerpen Bremen STEENWYK 24 510 m ONO Yokohama SLOTERDYK 23 aank Antwerpen STEENKERK 23 vertr Hamburg Antwerpen SARPEDON 24 verw Curacao SOESTDYK 24 verw New Vork STAD ROTTERDAM 24 21 m OZO St Vincent STENTOR 23 vertr Philippevlllo nr Cartha- gena SCHOUTEN 24 vertr Singapore Beira SOMMELSDYK 23 600 m W Landsend THER0N 24 verw Mackenzie TAMARA 24 vertr Turku Brunsbuttel TJIMANUK 24 vertr Douala Port Harcourt TELAMON 23 70 ni N Haiti TERO 23 170 m OZO Madeira THEMIS 24 dw Dungeness THUREDRECHT 23 320 m N t O Madeira TJILUWAH 23 60 m W Manilla VLIELAND 23 150 m WZW Flores VAN HEEMSKERK 24 verw Walblsbaai VAN WAERWYCK 23 500 m NO Amsterdam ell VAN DER HAGEN 24 160 m ZZW Douala VAN LINSCHOTEN 24 verw Hongkong VIVI PA RA 24 180 m O Gibraltar VI DEN A 24 710 m NW t W Cocos ell VLIST 24 700 ni NW Azoren VOCO 24 300 ni NO Azoren VI AN A 24 verw Mena WATERMAN 23 vertr New York R dam WIELDRECHT 23 40 m Z Puerto Rico WAIBALONG 23 verw Suez WESTER DAM 23 670 m NNW Azoren WEST LAND 23 vertr Hamburg Amsterdam WOLTERSUM 23 750 m Z Cape Race WELTEVREDEN 24 aank Hamburg WITMARSUM 24 aank Le Hawe W ALTON JONES 24 50 m ZO Little Quoin WILLEM RUYS 24 460 m WNW Minlcoy WILLEMSTAD 24 verw Brighton W0N0SARI 24 420 m NO St Helena WONOSOBO 24 420 m ZZW Rasha Fun ZONNEKERK 24 aank Dar es Salam ZAAN KERK 24 vertr Djibouti Singapore KUSTVAART A DAR A 24 dw Terscliellingerbank VS ADRIAANTJE ELISABETH 23 30 ml O St Ca/tharlna Point ARUBA 23 10 ml ZW Almagrundet VS ADINE 24 5 ml O Ouessant AENEAS 24 40 ml NO Ouessant ALICANTE 24 dw Nieuwesluls ANNE HERFURTH 24 dw Lofoten ARGONAUT 24 t.a. St Andrews Bay ARNOUDSPOLDER 24 dw Casquets AURORA 24 dw Owers VS BARCAROLA 24 20 ml ZO Hoek BERKHOUT 24 dw Tersch.b. VS BETTY JEAN 24 dw Smiht Knoll BISCAYA 24 10 ml ZW Beachy Head BOTHNIABORG 24 100 ml W Hanstholm CON BRIO 24 10 ml W Esmond CORNELIA B I 24 pass Hart Point CAW I 23 15 ml NT Sandetti CARNISSESINGEL 24 pass North Goodwin DELTA 24 10 ml WZW Westhinder DICKY 24 pass Dungeness DON I 24 25 ml W Goeree VS DANIEL 23 dw Vyl VS DOM BURGH 23 pass Alderney DOUWE S 23 6 ml N Norderney DUURT 23 25 ml NW Sligo ELISABETH ROORDA 24 dw Owe» VS ELJO 24 dw Dungeness F1VELSTAD 24 20 ml WZW Royal Sovereign FRANKA 2 24 25 ml ZW Tersch.b. VS F RE JO 23 op rede Fleetwood FIDUCIA 2 24 dw Cromer GEERTRUIDA MARGARETHA 24 dw Oos- tende GRONINGEN 24 45 ml ZO Texel GEMMA 23 480 ml ZW Bermuda GEESTDYK 24 10 ml ZO Smith Knoll IDA JACOBA 24 pass Sandettie VS JANNIE 24 op rede Mesane JONAN 24 dw Smith Knoll VS JUNO 24 20 ml vn Texel VS JACARANDA 23 pass lie de Bas JAN BRONS 23 pass Texel JULIA MARY 23 dw Midbarrow LS JAKOB OORBURG 23 dw Dover JOHANNES 23 200 ml vn Firth of Forth JUTLAND 23 5 ml W Elbe 1 VS KARS 24 15 ml ZW Terschellingerbank LEON1DAS 23 10 ml N Malta LINGESTROOM 23 125 ml WZW IJmuiden LELIEGRACHT 23 dw Gotland LYDIA 23 dw IJmuiden MARCO POLO 23 dw Outergabbert MARIE 23 dw Royal Sovereign VS MARKAB 23 400 ml ZZO Suez MARTENSHOEK 24 130 m WZW Hanstholm MARE LIBERUM 24 120 m W Hanstholm MARGRIET ANJA 24 Humber MARIA W 24 30 ml NO Smithknoll MARTINISTAD 24 10 m NO Oster MICHEL SWENDEN 24 Texel VS NEDERLAND 24 Borkuin riff VS NISSE 24 vertr Duinkerken Roscoff NIAGARA 24 dw Petten N USA KAN 23 vertr Hamina-Dublin ORANJE 24 Westhinder VS ORANJEPOLDER 24 Goeree VS PACIFIC 24 Sandettie PAV0NIS 24 pass South Goodwin PERGO 24 Borkum lif PAUL WESTERS 24 10 m W IJmuiden RAPID 23 15 m ZW Terschellingerbank RIO 24 Sandettie RUBATO 24 Goeree VS R0CHAB 23 Thames Londen-Caen REMBRANDT 24 dw Gibraltar RUDOLF J 24 pass Kp St Vincent SUBRA 23 40 ni ONO Recife SINT ANNALAND 23 4 m XTX"W Cromer VS SPES MAJOR 23 30 m ZO Helsinki SCHELDESTROOM 24 dw Xoordhilider SPARTA 24 50 m O May Island STELLA POLARIS 24 dw Malta SHERATAN 24 rede Santona SETAS 24 Spurn Hd STELLA MARIS 24 Opobo verw TRITON 24 Humber THUBAN 24 10 m WZW Dungeness TEUN 23 20 m W IJmuiden TIMCA 23 8 m O Lerwick VOLHARDING 23 20 m NO Sunk LS VECH7BORG 23 Heroosand VAN DA 24 10 m O Owers VESTA 24 80 m ZO Aberdeen WESTERSINGEL 24 ilw Dover WIEMA 24 Terschellinger Bank VS WIEBOLD BOEHMER 24 Kp Villano ZEVENBERGEN 24 10 m Z Texe) SCHELDEVAART HANSWEERT. gep. 24 aug. 1961 namid- dags 4 uur: ANTEMA Backxt SPES Bon- wens; ST PETRUS 2 Sep: EJAPAUMA Hof man: LECA 2 Camermans; SPERA Llngen; BRAM Vermey; BRUGGE Smits: AME- THYSTE RvngoudtVEGHEL van Bie- sum; RISICO v. d. Zee; 2 Gebroeders v. d. Kolk; ANTIGOON Vryland: VARSEVELD Cornet, alle Rotterdam. AD Jegen; WIL- LEMSKADE Ensels: HAUTVILLERS Sin- get; SYRA ten Napel: CHINON Bchlff: IE- SA Yerwey; RAAB KARCHER 80 Keller, alle Dordrecht; JUBLEM Hoeykens, JO MA Ruitenberg; PAULA JEAN Verbraeken; BOR NEO Raaymakers: ALBATROS de Waal; ELWI Blemans; VOOR DEN TYD Kornet; RU NET van Loon; JOHANNES Hooglander, F EN IX v. d. Ryke, alle Kerkdriel; LIN- QUENDA Visser; SACAPO Ridderikhof, bel- de Utrecht- RES NOVA Van Laar Veghel* BONA SPES Brink Groningen; GAZELLA v. d. Vliet Utrecht: STAD AMSTERDAM I Korstanje; STAD AMSTERDAM 3 de Jong beide Wemeldinge; ZUID HOLLAND Grin- wis Enschede: JACO Wagenmakers Steen bergen; JOMA van Meek Zutphen; HOOG VLIET Dane Zoeterwoude; VERWISSELING Fernhout Drachten; AU REVOIR den Bree- jen Uithoorn; ALLIANCE Kamp Nessersluis; TRUUS van Vyven Delft; WYKA Litem- berg Zwolle; ZUID LAND Rycquart IJmui den; J EM A Bouman; NUSSIA 2 Drewello; HENRI Feenstra: INTEBNA Peters; LE J A Nouwen; TIBERIA Maasdam; CITRINE Sinasl; TWEE GEBROEDERS v. d. Ham: LLOYO 12 Bonn; CASSANDRE Duit; CURA de Jonge; JOVIC van Roosmalen; AP0LL1- NARIS de Kimpe; FRANS van Dyke; RA VEL Ullrich; CONFIANCE Maas; HYDRA Ter Heyden; JAVA Lensveld; JANNIGJE van Drimmelen; TANNE van Rooyen; HO- SANNIA de Jong; ST RITA Hoenderop; RESCAPé Bracke; DELCASSIA Villein; RO- Fl Plateau; FREDERIC van Damme; CO- FINEX 2 Brom; SIRIUS Fatho; MAINE Heyberg. alle Duitsland; EXPRESS 36 Boels- ma: BASODINO Panltow; SCHWYZ Kern; EXPRESS 41 Grull; MISSISSIPPI Aebi; BEATRIX Kenbeelc, alle Basel. HANSWEERT, 24 aug. 1961 voor 4 uur: SUZAN NA van Damme; CONTACT de Ruvter- SCHELDEZONEN de Koning; VAR- SEVEL'D Cornet: PHILIPPE Overeera; NA- VICO do Jong; PRO TEMPORE Verskuis; LEJA Patje: ADRIANUS van Suylekom; FIAT Kikkert; CORNELIA v d Steen; PA TRICK Kievits; MARIS STELLA Schullcr; ESSO ERLANGEN Friedricli; BROEDER TROUW Haasnoot; SALF 14 Selleuslagk; ONDERNEMING Faasse; WILFRA Ver- sluis- WILLEM ADRI Schram; PURFI NA 29 Wioland; VIGNY Tromp; BERDU Nie- boer* VRIENDENTROUW Kwint.; GAND1A Dubbelman; AVONTUUR Zeemerin#: FA- TIMA I Krist; VERA PAX Cool; AM CITIA Saanen; WILHELM Kron; JEAN „PIERRE Franken; MAD I v d Jagt; RUHRTANK 6 Rieker: NOV ARA Kaan; HALVO van Hal; VERTROUWEN Theimisse; D P Broeken; MAINLAND Nauheimer; LES ARDENNES Beck; FREISCHUTZ Dannenberg; PAX Roeters; VAUTEGE 4 Boschert: CHRISTI- AAN Hamel; WILLY DiUema; MARIA Hoo- gendoorn; DEO GRATIA Derksen; CASSIO- PEE Ilanssen: LIMOUSIN Sohmitt; NOVUM van Lith: BOO RN ST ROOM Schooneville ESSO NEDERLAND 70 Visser; TOPPER STAD Somers; RIEJO van Oost; MARINU Schipper; THYSSTAD Somers; BANZY- TARDE Wygand; LOUISE de Paauw; ANI TA Gelper; ST MARTIN Wilbert; PILATUS Kievits- ALLIANCE Bevelander; CUMIE- RES Muller; RH EN US 9 Wunder; CAMPO- LUNGO Lippert: EXPRESS 152 Bahchstein; VERZY Guth; SUEVIA van Meel; CLORIN- DE Lotz; SAN ARA 60 Schugard; AVI A ES- PERANZA Spier: HILGUS 2 Engelsma; ALLEGRO Hartog; LEEMAN Köpp; DOR DRECHT 15 Grootenhoer; DORDRECHT 3 Klop: DORDRECHT 14 Smits; BP HOL LAND 2 van Dun»; NASSOVIA Baan: LE NA ADRIANA Kristeleyns; OLD I LI A v d Velde; ELISABETH Besjes; CITERNA 40 v. d. Linden; DORDRECHT 7 Ritmeester; RIJN SCHELDE 5 van Wezeraaal; DOR DRECHT 3 Zwalua; TWENTE Y Hollan der; DON BOSCO Bonman; STORNO Ver wijs; BOUILLON Verstrepen: HOOP OP ZE GEN Bakker: BUTANIA 3 Nouwen; VENUS de Kniik; FLANDBJA van Cnef; WEST- FRIESLAND Drinkwart; ELISABETH Koe- nen; WANDRIA Roers; LEONIDAS 6 van Dijk; HARVRIE de Vries; TRIO Siereveld; LEK de Haan, alle België. RIJNVAART Opvaart: ALVRACHT II Krcgting- RIVAL Kamphuizen; WESTERSCHELDE Bos; HOLLANDIA Lubbingc; TAUNUS seyer; NEDERLAND v. Weelden: BP OLEX 56 Wlpfler; RIJNDUW 12.11.10.9 Ebert; NIJLPAARD Ebert; VULCAAN 67 Melnen; HELEBA Beck; PRONTO 4 Surlngh; WAN- GARD Southart; LODEWICUS Tnllcmans; LORRAIN van Dam; DE GRUYTER 29 Welkerling; GREIF Buliholz; MANNES- MANN 5 Schafer; DR GEIER Muller; BI SON Zwnrtepoorte; RHEINSCHUB 1,2,3,4 Schwclkert- WASSERBUFFEL Sehwelkert; LEVERRIER Lambe; MERANO Schoenma kers; MALM 4 Bllz; NESKADUW 3,5.12.13 Baars; J. v. HEEMSKERK Baars; GRIPPA Ripzaad; SHV 5 Brouwers; RHEINGOLD Kamerlk; ETZEL Meyer; CURA do Bruin; KRUPP 34 v. d. Voir; HANNEL0RE Kron; J. DE GRUYTER 13 Welkerling; CAROLI NA Timmer; ROMA Ruitenberg: EBEN HAEZER Meyer; ANIMO v. d. Wal: SE- CUNDA DerksenHOOP DOET LEVEN Be rends; ATALANTA Speksnijder; INTERNA TIONAAL Veltman; GERARDUS MAJELLA Janssen: LIS Brantsmar PASSANT Smal- burg; WILHELMINA Zwiggelaar; CORNE- LI A v. d. Broek; ELLY Leeuwenstcin; J. F. v. Seumeren v. d. Berg: MARIA Erd> huizen: JAWI v. Pels; GE JAN de Groot; SOLI DEO GLORIA 4 Miggelbrink; BONNE ATTENTE Verschoor; ANNA Berendts; JOHANNA de Bleecker; VOORWAARTS Krulzinga- PATR1A Pauwels; MARIA Cor net; LÏNÓUENDA Scholten; RIJAN r. Bon: PRO RATA Bastianase; HENDRIKS ter Wee; PADUA v. d. Geer; SYRIA v. d. Graaf; AD NO Verhuls; ANGELA Riddering; MOSELLA Hofmann; SALF 10 Rops; HE- LENA 2 Joosten; TRIO Hofstra; GLORIA DEO Brand; MANNELSTEIN Zimmermann; MOGUNTIA Pols; MAUPASSANT Groen hof; CHAT. NEUF DU PAPE Boban; ST PETRUS CANISIUS Petera; SOLVENT CAR- RIER Praet: HEINZ WILHELM Lltroeyer; M AU RITSWEG Metlach; HILDEN Neuer; FRANZ TRIMBORN Seeger; RHEIN RUHR 13 Ihrig; RAMEAU Ulff; JUDITH Boer; PAM 14 Sperling; ERNA ME LOT A Dobert; SALF 8 Poppelier; TUISKO I Palentin: CARPENTARIS Helleman; TRAMINER Menu; ABBOIS Gabel; H.KURIER 55 Noe; CHAMPLA1N 3 v. Poucke: GENF Anthony; POMMARD Collin; ONDERNEMING de Jon- ge; MAFI Kesteleijn; RHENUS 41 Volle; NOVA LIS Messendorp; JOHANNA JANTI- NA Eleveld; MARIA v. Lent; TWIOD Ou- denbroek; RHENUS 55 Keiffenbeim; INGO- NA Hommer; EXPRESS 4 Ertel; ST ANTO- NIUS Bosman; MARGRIET Koster; LIN- QUENDA Hogeveen; ASTRA Noldes; DAM- CO 263 de Bruyn; SCHIESTROOM Netel; BERDINA Seinen; WERNER BREHM Jun- lcuhnMAASLAND Ebert; REPOS AIL- LEURS Bodenburg; JULIET Radeke; HEN RI Oom; JATO de Vries; JULIA Schmidt; SONY v. Vugt; HENCOR 3 Wigman; GU- TER WILLE Bauer: WILHELM KNIP. SCHEER Humraler* SALF 4 Jonck; SALF 58 Chain aye; RUHfcTANK 9 Luck; ROELS Boom; ANTJE Zwiers; CHARLES de Her tog; VALZE1NA Pedrazzi; ANNA ALIDA Blom; BAYERN I Hoiiauann; ESSO BIN- GEN Wartenberg; THERESIA SPECHT Oehl; FRANZISKA Spoolstra. Lobith uepass op 24 aug vm 13 uur AFVAART: MARIA Rasenberg: M. STINNES 14 Dumig; ANNA Leemans; KIBO Zwets- VULCAAN 41 v. d. Graaf; M. STIN NES I Verhoeven; STERNA Burm; RHEIN- TANK II IlartmannNOMADOS Enmns; WARTENBERG Kieffer; ACTAN1A v. Deur- sen; burflundia bom; LOUIS MEYN Mevn; MATHEJO v.d. Spek; WILLY HO- LEBT Tweslen; ALVRACHT I Scholten; NOLDINA v. Emmerloot; FENDEL 107 Sanders; RUDE Meyer; BRIENZERSEE Goedegebuure; ZERMATT Kohier H. STINNES II Ratz; H. STINNES 26 Kru- ger; FENDEL 21 Franke; NE&KA 64 Keg ge; GOBO Botter; BETO Ottens; RHENUS 127 Lindeberg; M. STINNES 117 Itusch- minder; MSK I Hofman; SEAM 6 Plóoster: SEAM 13 Hofer; FRAUENLOB 8 Mitten- dorf; WTAG 160 Muhlhofer; STEPHAN Bogaerts; SANCERRE Hewel: MON DE- SI R v. Leeuwen; SPES SALUTIS Bouw man; MARMA 2 Wijneue) QUO VADIS Fjrnhout; alle Rotterdam; LEONIDAS 5 Broere Alblasserdam; CLAUDIA Houwing Amsterdam; FURST BISMARCK Becker Amsterdam; HANS GERTGES I Isanows- kl Amsterdam; IDEAL Burgunder Amster dam; MARVIK Buehel Amstredam; VOORT HUIZEN Bultje Amstredam: THEMA van Megen Apeldoorn; ALIDA do Vries Arnhem LELY Nooltgedacht Arnhem; MARIA 2 v. Ros.sum Arnhem; ANNA Langenberg de Brasem: VOORWAARTS Wegger Does burg; VULCAAN 59 Cornelisse Dordrecht; ANNA Hof Emmen; DUO Lubbers Emmen; ELSJE Nieboer Emmen: STADT WORTH Firmbaeh Goor; AMBULANT v. d. Veen Groningen; BM 5014 Mika Groningen; AN- TONIE 2 v. Leeuwen Halfweg; REGENTES Bosman Hengelo; SOLI DEO GLORIA 5 Engelaar Hengelo; ONDERNEMING v. d. Veen Hoogeveen: WENDELINA v. Oyen Huisscn; EX VOTO Schotten Katwijk-Rijn; RIVAL Feenstra Leeuwarden; JOHANNA Trouwborst Leiden; BEAU ME Wijnhof Nij megen; VERTROUWEN Bosman O. Flevo land; 3 GEBROEDERS v. Vliet Opheus- den; MARIANNE Olliges Pernis; ELISA BETH Rump Kaalte; SOLI DEO GLORIA I Liet Raalte; SOLI DEO GLORIA 2 Jan- sennUheden: BINNENVAART 7 ten Wolde Seheemda; MIRI v. Donderen Stadskanaal MUTATIO Ludewigs Utrecht; POWER v. d. Donk Utrecht: NELLIE Niels Wagenin- gen; DWAAL. IK WACHT U Van Dam Woerden; RESULT Ooms Wijhe; MARIA V. Bon Zutphen: ANTONIA VEGlENAWes- terhuis Zwolle; MARIJKE v. d. Wal Zwolle; LOTUS Hofman Zwijndrecht; EMS de Raad; VIATOR Oudakker; DANA Sassenburg; RO- CA Goedgezelschap; Tl RE AU Delmo VIR- Fl v. Dongen; TONNY Rnabe R. KAR CHER 21 DJeekermann: MUSCADET Bord ERICA Moser; PIERRE de Vos; DIRK JACOBUS v. Doodewanrd; ATALANTE Troost; TRAMP Vergeer; RUPEL de Lamper; ST JOSEPH GervUet; ALMA Gankcina: JOMA Driessen; alle België; CI TO v. Wijk Londen; HEIMAT Hemme Norddelch; TINY Foekens Oldenburg; AN- NELIESE DE HAERD de Haerdo Olden burg; JUTTA 2 Petscl) Rendsburg; SLEEPBEDRIJF GELE ZEE 24 v Hoek van Holland n voor- gaats SCHOUWENBANK 24 v Hoek v Holland nr voorgaats CYCLOOP 26 Rotterdam verw Van een onzer verslaggevers DELFT „Een natte generale be kent een droge première", zou men kunnen zeggen met een variant op de bekende zegswijze. Dat valt te hopen, want het plensde met bak ken uit de hemel, toen gisteravond de generale repetitie van Taptoe Delft werd gehouden. Het schouwspel was er overigens niet minder om, de weerspiegeling van de flonkerende muziekinstrumenten op het natte plaveisel droeg zelfs nog iets bij tot de schittering van het geheel. De tribunes zaten propvol, de ramen van de omringende huizen ook, het publiek had zich beschut met regenjassen, para plu's en plastic zeiltjes, en gaf keer op keer met daverend applaus blijk van zijn enthousiasme. Deze taptoe is weer een show die klinkt als een klok, of liever: als de twaalf militaire muziekkorpsen die er aan meedoen. Imposant is het ope ningsnummer met het massale opmar cheren der verenigde orkesten. Het ta fereel uit 1831, waarbij de prins van Oranje kurassiers en dragonders in specteert, is een fraai en bekoorlijk stukje historische reconstructie. ORIGINEEL Het tempo leek wat laag, maar dat zal ook wel zo geweest zijn in die ja ren toen onze dapperen bakzeil haalden voor de opstandige Belgen. De sabel exercitie, begeleid door somber pau- kengedreun, was zeer bijzonder. Alleen dient men het anachronisme te voor komen, dat deze zware trommen wor den aangedragen door militairen in battledress! Origineel is de pittige show van de luchtmacht, met zijn piloten, aan flitsende landingslichten en motoren- gebrom. Toen Marinierskapel en daarna het exercitiepeloton van de luchtmacht, Het vermaarde „spookpeloton" in actie kwamen, was het met het weer hele maal mis. In een wolkbreuk stapten de militairen over het plaveisel, waarvan de dikke regendroppels hoog terug spatten. Zij kregen een daverend ap plaus, vooral de mannen van de lucht macht. Het was verbluffend te zien, wat zij, allemaal reeruten, weten te bereiken in hun show-exercitie met de Engelse B 40 geweren uit 1913, die door hun lengte zo geschikt zijn voor dit werk. Het weer was zo slecht, dat de finale werd uitgesteld. Maar ondanks de ver traging was het een spectaculair slot. Deze achtste taptoe is een perfect lopend schouwspel, dat de Delftse tap toetraditie op passende wijze voortzet. W. H. In Heerenveen is gisterochtend de tweejarige Ferdinand Bottinga in het water gevallen en verdronken. De kleu ter was aan de waterkant aan het spe len geweest. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. In een kort ge ding, dat gistermorgen voor de pre sident van de Haagse rechtbank diende, heeft mevrouw Van Paas- sen-Schroot een bouwverbod voor de Haagse Kamer van Koophandel Raad s-Heer Abtskerke 's-HEER ABTSKERKE. In zijn vergadering van donderdagavond be sloot de raa d van 's-Heer Abtskerke zonder discussie om over te gaan tot de bouw van een wachthuisje voor de buspassagiers. Deze waehtgelegenheid zal worden gebouwd aan de Dorpsstraat tussen het café De Pundert en de boer derij van de heer Remljnse. Voor deze bouw voteerde de raad een bedrag van S 1500. De raad ging ook accoord met een jaarlijkse uitgaaf van 340 zijnde het gedeelte dat 's-Heer Abtskerke voor haar rekening moet nemen in een totale ver goeding van 1700 voor de autokosten van de burgemeester. In een vorige ver gadering was hiervoor reeds 325 be schikbaar gesteld. Voor rekening van de gemeente Nisse komt 408 en voor 's-Gravenpolder 952. De raad, bij monder van de heer J. C. van 't Westeinde, toonde zich ingenomen met deze verdeling die men billijker noemde dan de tot nu toe geldede re geling. De vijfdaagse werkweek voor het gemeentepersoneel leverde al even min veel stof tot discussie. De secre tarie zal hierdoor voortaan geopend zijn van half negen tot twaalf uur en des middags van tien over een tot kwart over vijf. Bij de ingekomen stukken was een brief van de Ver. Nederlandse Scheep vaartmij. uit Amsterda mwaarin deze maatschappij zich zeer erkentelijk toon de voor het aanbod van de gemeente 's-Heer Abtskerke om het gemeentewa- ,aan, brengen in een in aanbo/w zijnd schip, dat de naam zal krijgen van een der buurtschappen van 's-Heer Abtskerke nl. de „Sinoutskerke". Zo dra dit schip in de vaart komt zal con tact worden gelegd tussen de schooljeugd van 's-Heer Abtskerke en de beman ning van dit schip. De Stichting Katholiek Militair Vor mingscentrum zag zich een jaarlijkse subsidie toegewezen van vier gulden. In de begroting 1961 werd een twee tal wijzigingen aangebracht. De post onvoorzien werd gebracht op 3717,75 terwijl bovendien gelden bescsikbaar een motormaaier, de post verbetering werden gesteld voor de aanscnaf van Langeweg werd voorlopig verhoogd met van deze toegangsweg zijn momenteel nog niet bekend. Eveneens werd nog goedgekeurd een wijziging in de begroting van het bur gerlijk armbestuur alsmede de begroting geëist. De Kamer heeft een bouw vergunning gekregen voor haar nieuwe pand aan de Alexander Go- gelweg, in de villawijk Zorgvliet. Mevrouw Van Paassen, gesteund door andere eigenaren van villa'» in deze wijk, wil het kantoorgebouw weren. Een der juridische punten in het kort geding was het bestaan van in 1913 geregelde erfdienstbaarheden tus sen de gemeente en de toenmalige maatschappij Zorgvliet. Daardoor werd vastgelegd dat Zorgvliet zou wor den bebouwd met villa's, met waarbor gen voor parkaanleg en veel groen. De gemeente, zo stelde mr. G. H. Zweers namens de eiseres, heeft het vertrouwen beschaamd. Als „heer send erf' had zij geen vergunning mogen geven voor het bouwen van een kantoorpand in Zorgvliet. Als de gemeente haar servituut niet wil handhaven, zei mr. J. Kist na mens de Kamer van Koophandel, kan men niet diegene aanspreken die daar van gebruik maakt. Mevrouw Van Paassen had de gemeente moeten dagvaarden, niet de Kamer, zo meen de hij. Overigens heeft mevrouw Van Paassen daartoe al een rekest tot de Kroon gericht. Krachteloos van 1949 van het Leeuwardense hof in een gelijksoortige zaak. Daaruit bleek dat dergelijke erfdienstbaarheden te- S'K?ir ue Semeen'c krachteloos zijn. Tenslotte voerde mr. Kist aan, dat m overeenkomst van 1913 was voor- zien m de bouw van vijf andere ge- ,?orSvliet dan villa's, zoals ?r?e4L jven openbare gebou- Ïj5n' nu *oe 2^n maar twee van dergelijke panden in de wijk te vin den. De gemeente is niet buiten haar boekje gegaan, zelfs niet als men zou aannemen dat de erfdienstbaarheden nog van kracht zijn, betoogde hij. Brommer zwaar beschadigd WESTKAPELLE. De bromfietser L. H. reed op zijn voertuig tegen een busje, waarbij de fiets ernstig werd be schadigd. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. Industrial Acceptance Corp. behaalde over 'het eerste halfjaar 1961 een netto, winst van $5,63 (v. j. $5,52) miljoen of 1,80 (v. j. 1,83) per aandeel. 1962 van deze dienst- In de rondvraag toonde de heer Remijnse zich verheue.i o het feit, dat de klachten over het ophalen van vuilnis nu tot het verleden behoren Burgemeester Janssen verzocht eC,hJtJer,v aC.hten Iln toekomst nog on middellijk te zijner kennis te brengen Deze dienst kan en moet ook goed func tioneren, aldus de burgemeester. Mooi! dazi kijk je met plezier naar, het witste pakje van het park: dat wordt eenfijnerit! Want haar pakje is bovendien, ook zo zacht gewas sen. Mooi zo, moeder... daar heeft U goede zorg aan besteed. Dat is direkt te zien: hier is gewassen met zorg. Door een zorgzame moeder en Radion. Want Radion geeft het beste sop: op en top veilig en vol stevig schuim, om alles aan toe te ver trouwen. Sop op z'n zachtst. En je ziet het direkt: dit is een wittere was!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 6