KLM WERKKLEDING ADVERTENTIES BEKIJKEN INBOEDEL- VEILING ASSISTENT ACCOUNTANT Opleiding tol BIBLIOTHEEK-ASSISTENT (E) in Zeeland Geef acht EENGEZINS WONING JONGE ASSISTENT (m.) WINKELEN maandag 11 september 1961 HALFZWARE SHAG J3 €tta BATA SCHOOLSCHOENEN VOOR JUNIOR ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 10 &ïi.Ec HHimpe/y Eis met klem merk KLM, want, Kan Langer Mee TE KOOP vers paardenviees verstopping JANSE VAN N00RDWIJK HET ZEEUWSE NIEUWS BROUWENAAR v. d. KAMER vindt U in deze ZEEUWSE KRANT is even pretiig als De shag met de leeuw. Lekker pittig en zo zacht voor de keel. De koning van de shag! EN ZIJN ZUSJES... STERK, LEUK, GEZOND 1 Na een geduldig gedragen lijden nam God tot Zich in Zijn heerlijkheid onze lieve Man, Vader, Schoon vader en Opa HERMANUS VAN LIERE oud 65 jaar. Psalm 89 vers 8 (berijmd) Terneuzen, P. VAN LIERE— v. d. Ende Heerlen, C. VAN TIENHOVEN— van Liere A. VAN TIENHOVEN DIENEKE HARRY HANS HUUG JUDY Geleen, J. A. VAN LIERE C. VAN LIERE— Eelderink HERMAN Breda, HANNIE VAN LIERE Terneuzen, TONNIE VAN LIERE Terneuzen. 23 aug. 1961 Tokweg 5. De zuinige en verstandige huisvrouw koopt bij VéGé Notaris R. Batten te Mid delburg is voornemens WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1961 des morgens 10 uur i in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middel burg publiek te verkopen: antieke ladekasten, ameu blementen, dressoirs, buf fetten, beddegoed, ledikan ten, opklapbedden, kachels, haarden, divers glas- en aardewerk en al hetgeen i verder ter tafel wordt ge- bracht. ACCOUNTANTS AMSTERDAM 'S GRAVENHA&E ROTTERDAM vragen voor hun kantoor te Amsterdam GESLAAGDEN 1961 van middelbare scholen voor de functie van Geboden wordt: interessant en gevarieerd werk bij diverse bedrijven, studiefaci liteiten en goede promotiekansen; 's zaterdags vrij. Event, tegemoetkoming in pen sionkosten. Sollicitaties aan het secretariaat: TESSELSCHADESTRAAT 15, AMSTERDAM, Tel. 020 82444. I Bij voldoende deelname zal getracht worden in Zeeland de mogelijkheid van een opleiding aan de openbare leeszalen en bibliotheken voor het cursusjaar 1961/1962 te regelen. Een tegemoetkoming in de studie kosten uit het Zeeuws Studiefonds is mogelijk. Degenen, die belangstelling voor deze (twee jarige) cursus hebben, gelieven zich vóór 1 sep tember a.s. te melden bij de Provinciale Griffie van Zeeland, Abdij 6 te Middelburg (Kamer 41). öf) hel merk els U werkkleding koopt. Neem hei besiet bij inschrijving, ruime vrijstaande met garage en tuin. Vlissingsestraat 122 KOUDEKERKE Lammerenburg) Binnenkort leeg te aanv. Te bezichtigen a.s. zaterdag Brieven onder nr. A 20 bur. van dit blad, Vlisingen. Heden vrijdagmiddag 2 uur KLM werkkleding verkrijgbaar bij: Lappen Stukken 1,60 per kilo 2.— per kilo GOES: HET ABATTOIR Seisweg - Middelburg U kunt nu zonder moeite afkomen van Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes-2e week: elke avond één - 3e week: om de andere avond één. Daarna mets meer. Want CARTERS pilletjes zorgen voor de galtoevoer die nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten: ze maken boven dien dat de ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken. Zó helpen CARTERS pilletjes u van hardlijvigheid af, u is een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten, overver moeidheid of gebrek aan be weging toch nog eens ver stopt raken, dan zijn een paar CARTERS pilletjes voldoende om u vlug weer op gang te helpen. Pep flacon f 1.35. Net meisje gevraagd in jong gezin met 2 kinderen, voor dag en nacht. G. Jurrie, Ree 34, Reeuwijk. 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 7, tel. 011006614 MIDDELBURG: Langeviele 8 telefoon 01180—2670 Accountantskantoor SLAGMAN en HERMANS (leden N.I.V.A.) vragen voor hun kantoor te Middelburg een Vereist: Praktij kdiploma Boekhouden of daarvoor studerend. Een vooropleiding van H.B.S. of M.U.L.O. strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan het adres van bovenge noemd kantoor: Dam 59, Middelburg. I I De vergadering der Onderlinge deelhebbers van de Zeeuwsche Brandwaarborg Maatschappij van 1824 gevestigd te Zierikzee, ZAL PLAATS HEBBEN OP des voormiddags 11 uur in het restaurant „Mondragon". Oude Haven te Zierikzee. SAMSON SPAAR DE INTERNATIONALE VOETBALCLUBEMBLEMEN Wat vinden meisjes mooi? Die leuke nopjes van het geprente voorblad! En wat vinden moeders veilig? Ste vige steun voor 't voetje in de groei Prima bruin leer, sterke zool. q- model 89v.a. Stappen, springen, rennen? De sterke Marco Polo kan er tegen! Mooi glad bovenleer, aangevulka- niseerde rubber zooi en-hak (half jaar garantie!). model 59v.a. 11. Mode op kleine voet... er is een BATA filiaal vlakbij! Moderne half hoge schoen (vervangt de hoge schoen van vroeger). Soepel leer in modern bronsgroen. Veilige steun voor jonge, groeiende voetjes, 'n Schoen die er tegen kan. j j- 95 model 33v.a. I O. LEUK OM ER BIJ TE NEMEN! Sterke halfwollen ankiets in moderne strepenv.a 1.35 Nylon ankiets in frisse effen tinlen. 2 paar voor2.25 De kniekous is weer helemaal modern! Wol, in diverse kleurenva. 1.55 A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 10