Schakelen is geweest: rijd modern variomatisch veilig! Fa. W. A. DE GROENE ZN. Fa. GEBR. VAN FRAASSEN ZN. Onbezorgd autorijden begint hier extra motor oil HET VERLEDEN ZWIJGT DE TOEKOMST KLINKT Adverteren doet U pas goed, als U het vaak en regelmatig in het ZEEUWSCH DAGBLAD doet. Kleine acluerlenb'ts ZEELJVvSiLH DAGBLAD Pag. 10 OFFICIAL DEALERS: AN JET .IERSTRAAT 5-7 - GOES TELEFOON 01100—3441 - 3442 PAUL KRUGERSTRAAT 21 - VLISSINGEN TELEFOON 01184—2175 MAAK GRATIS PROEFRIT f. 4130,- RIJD UW TIJD Y00RUIT1 niet adverteren betekent potverteren De techniek kent geen stilstand. Wat vandaag modern is, kan morgen verouderd zijn. Om deze technische ontwikkeling voor te blijven, wordt het research-werk in de Esso laboratoria onafgebroken voortgezet. Een staf van specialisten zorgt dat de perfectie van Esso produkten blijft gewaarborgd. Van de befaamde Esso Extra Motor Oil is de samenstelling wederom verbeterd. Gevolg? Esso Extra Motor Oil houdt uw motor schoner dan ooit, vermindert slijtage, voert de prestatie van uw motor nog meer op. Gouden Esso Extra Motor Oil: hét recept voor onbezorgd autorijden. Zaterdag 22 april 1961 VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. EINDHOVEN TEL. 04900-62062 ii m Auto langgekoesterde wens. Toch voorzichtig, eerst rekenen. Dan ver standige keuzeDaf, lage aanschaf, winder onder houd (niet doorsmeren) minimum wegenbelasting en verzekering, En zuinig in gebruik! in standaarduitvoering af fabriek, inclusief verwarming. Gemakkelijke financieringsvoorwaarden. 140 dealers in Nederland. COUPON ^tUUr m'j zor"*er eniSe verplichting uitvoerige wUlVli inlichtingen over de Daf personenauto. NAAM: STRAAT: PLAATS:.j. A.u.b. in open envelop zenden aan DAF Eindhoven. Frankeren als drukwerk. Een mooie,ruime auto met een enorme kofferruimte. Ideaal voor mijn werk en mijn vrije tijd. Prima weg- ligging, uitstekende vering en héél belangrijk zuinig in alle opzichten! CranzJazz at the Kijk om u heen en u ziet 't: steeds meer Dafs op de weg, in de stad. Waarom? Omdat een Daf ideaal is... variomatisch veilig, zonder al dat ouderwetse geschakel. Alleen Daf heeft de „variomatic" automatische versnelling. Beide handen aan het stuur, linkervoet vrij. Alléén gas, stuur, rem; alle aandacht voor het verkeer. Dat is vooruitgang! Daf is een échte auto, een mooie, ruime wagen met een enorme bagageruimte. Daf is zuinig in het rijden, lage onder houdskosten (geen doorsmeren), minimale slijtage en laagste categorie wegenbelasting en verzekering. Dat zijn evenzovele redenen, waarom u zoveel Daf's ziet. Het was misschien niet strikt noodzakelijk dat wij een auto kochten, maar wil -reuze fijn. En toen was er maar iin keus: Daf! Een échte auto, solide, vlot van lijn en wat een prachtige kleuren Horman Wat doet U in Uw vrije tijd? Doe het zelf! Het is een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding, die ont spanning geeft en geld spaart. Het tijdschrift Doe Het Zelf biedt beginners en gevorderden de helpende hand. Het is de vraagbaak voor actieve mensen, die graag zelf de handen uit de mouwen steken. Het maakt U óók wegwijs op het gebied van amateurfo tografie, electronica en de verzorging van bloemen en planten. In Doe Het Zelf staat voor elk wat wils. Koop het bijzonder interes sante nummer van deze maand bij een kiosk of boekhandel. Indien niet meer voorradig kan het ook worden besteld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra gefran keerd te sturen aan maandblad Doe Het Zelf postbus 955, Rotterdam met vermelding: „Voor het nummer van deze maand". Hebt. U een giro rekening? Dan is het ge makkelijker 0.90 over te schrijven op postrekening nr. 4530 met op het „bij"- strookje dezelfde aanteke ning. Woody-Wonder. Moderne houten vacantiebungalows voor zelfbouwers. 420 x 520 cm 1645.en groter. Le vering meestal uit voor raad. Betaling ook in 24 maanden. Grond beschik baar. Plak 1.extra op briefkaart voor catalogus- 1961. Bezichtiging dagelijks Bovenstraat 218228, Rot terdam-I Jsselmonde, telef. 177567. Gezonde mensen, geluk kige mensen. Het maand blad Spreekuur Thuis geeft een gezonde kijk op Uw gezondheid. Het is het voorlichtingsblad van de Kon. Nederlandsche Maat schappij tot Bevordering der Geneeskunst. Bijna al le Nederlandse artsen zijn hierin verenigd. Doktoren met een grote praktijker varing vertellen in begrij pelijke taal hoe U gezond kunt zijn en blijven. Zij houden als 't ware ..Spreekuur bij U thuis". Spreekuur thuis bevordert uw gezondheid en die van uw naasten. Lees het bij zonder interessante num mer van deze maand. Het is verkrijgbaar bij kiosken en de boekhandel. Het kan echter ook worden besteld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra ge frankeerd te sturen aan Maandblad Spreekuur Thuis, postbus 705, Rotter dam, met vermelding: ..Voor het nummer van de ze maand". Hebt U een girorekening? Dan is het gemakkelijker 0.90 over te schrijven op postreke ning nr. 121000 met op het ..bij"-strookje dezelfde aan tekening. Per brief maakt u kennis met uw toekomstige vriend of vriendin d.m.v. uw corr. club m. aparte afd. v. ge loofsrichting en milieu. Br. aan de G.C.K. te Lichten voorde (nader adr. overbo dig). Autorijles met Taunus 12 en Taunus 17 M, scooter. Autorijschool Van Zweeden. Tel. 370, Domburg. Erk. en gedipl. F.N.O.P. Thuis geh. en gebr. Algemeen handelsbureau C. J. Huissoon - Kapelle, van der Biltlaan 1 - Telef. 294 (01102). Inrichting, controle en bijhouden boek houding. Behandeling Be lastingzaken, Incasso's en informaties. Woningruil Vissingen Rotterdam. Aangeb. te Vlissingen mod. <P-k. flat, huur 13.p. w. Gevr. gelijkwaardige woning te Rotterdam of omg. Br. on der no. 1178 aan het bu reau van dit blad. Levensmiddelen. Filiaal: Simon de Wit, Noordstraat 32, tel. 01187-304, Westka- pelle. Uw adres voor gebak, koekjes (ook verpakt), cho colaterie en andere levens mid-delen is: L. v. Sighem, Noordstraat 20, Westkapel- le, tel. 227. Te koop: Nieuwe binnen en buiten deuren. Nieuwe Eternit en geg. golfplaten. Nieuw hard en zachtboard. Nieuwe closetpotten. Lage prijzen en thuisbezorgd. Gebr. de Witte, tel. 01187 340—372, W. Kapelle. Te koop: Alle soorten sloopm. als deuren ramen, planken, balken, dakpannen enz. Vele soorten metsel steen en steenpuin. Beton nen aanrechten en rioolbui zen. Versch. afm. schuur tjes schuilhokjes enz. Alles thuisbezorgd. Gebr. de Wit te W. Kapelle. Tel. 01187— 340—372. Te koop: zeer goedkope nw. naaimachines. Hand naaimachine 198, electr. 250. Electrisch m. zig-zag 275, automatisch zig-zag 375. Met deze machine kunt u beslist alles auto matisch. Alles compleet in koffer, met 15 jaar schrift, garantie. Ook vanaf 4. p. w. Vraagt ze vrijbl. bij u thuis op zicht. J. Cysouw, Zuidstraat 103, Westkapel- le, tel. 287. Wenst u goed stencilwerk en snel geleverd? Ga dan in onze stencilafdeling praten. Lange Vorststraat, Goes. Fa. S. Birkhoff en Zn. Gevr. een le fruittelers kracht m. diploma op de Z. H. eilanden. Huis aan wezig. Br. onder no. 1177 bur. van dit blad. Alleenstaande, gescheiden man (eiser), 34 jaar, vast werk, eigen woning, zoekt kennismaking met eenv. lieve vrouw met hartelijk karakter, één kind geen be zwaar. Discretie verzekerd. Brieven no. D 1865 bureau van dit blad. Te koop 10 kg. zaaigerst (Delta), 10 kg. Furore poot- aardappelen. Essen boon stokken. Vleesblok. Vrij burgstraat 49, Souburg. Verpleegster worden. Onze cursus vangt aan op 1 september 1961. Inlichtin gen Directrice Diaconessen- huis, Parklaan 95 A, Eind hoven. Wasspoeldroogcombina- tie van 598 voor 398 of 5 p.w. Direkt van fabriek, daarom 200 korting. Vr. vrijbl. zichtzending. Dutrag, Postbus 485, Den Haag. Honderden dames en he ren zoeken via de Neder landse Correspondentie Kring een partner. Bent u die misschien? Wie weet! Bestudeert u in ieder geval hun gegevens eens. U ont vangt (die in gesloten, blanco enveloppe) na toe zending van 2.50 aan de N. C. K., Europaplein 75, Amsterdam. (Giro 602349). Fineer in diverse hout soorten en voorts alle ma terialen voor de knutselaar. Het Hobbyhuis, Langevorst- straat 4, Goes. Tel. 5927. -H-Voor al uw bloemwerken (ook losse bloemen altijd vers) naar Nic. Heyboer, Langevorststraat 46—48 Tel, 7067 Goes. Voor Bruidsfoto's en re portages: D. Speetjens Goes. Ook uw adres voor foto-artikelen. -X~ Waar koopt u veiliger? In 't Naaimachinehuis P.A. de Kramer, Goes, Lange vorststraat 6. Telef. 7330. „Anker" - „Gazelle". Met mei een Arbeider ge vraagd bij C. Gideonse Schroeweg 57 - Middelburg. Te koop wegens gevorder de leeftijd: een reeds 35 jaar bestaande Textielzaak annex woning en pakhuis, op eerste stand in groot welvarend dorp op Z.-Beveland. Ruime hypotheek beschikbaar. Ook voor andere doeleinden zeer geschikt. Brieven onder No. A 2512, bur. Z. Dagblad te Goes. Jongedame zoekt vriendin. Leeftijd 23 jaar. Houdt van muziek. Br. onder no. A 2511, Bur. van dit blad te Goes. Te koop: Zwarte Poedel, y2 jaar oud. Zuiver ras. Gouden Regenstraat 19, Ter- neuzen. Gevraagd een Fruitteelt arbeider. Ook bekend met landb ouwwerkzaamheden Woning in het dorp beschik baar. J. L. de Jager, Goese- straatweg 4, Kapelle. Gevraagd: Ongemeubileer de Kamer met gebruik van keuken. Br. onder no. 5896, Bur. v. d. blad, Middelburg. Uit voorraad verkrijgbaar Gras- en Klaverzaad, Tuin zaad enz. L. Koole, Noord- weg 102, St. Laurens, telef. 01180-2296. mm Gaarne contracteer ik straks uw suikerbieten. Bie tenzaad nog steeds verkrijg baar. - L. Koole, Noordweg 102, St. Laurens, tel. 01180- 2296. Scholing tot rijswerker. Op de cursus te Bruinisse is nog plaats voor enkele ge gadigden. Goede arbeids voorwaarden. - Inlichtingen op de arbeidsbureaux. Te koop: Opel Olympia, meuwe banden en in pri ma staat. Van Zweeden, Domburg. Tel. 01188370. Te koop: een Taunus 17 M 1960. Elk deskundig on derzoek toegestaan. Garan tie als op nieuw. Van Zwee den, Domburg. Tel. 01188 370. -#■ Chevrolet Bei-Air '59. Louisse - Middelburg N.V. Gortstraat 60-62. Tel. 01180 -2146-2147. Ford Taunus 17 M '59. Louisse - Middelburg N.V. Gortstraat 60-62. Tel. 01180- 2146-2147. Opel Caravan '57 en '59 met bagagerek. Louisse - Middelburg N.V. Gortstr. 60-62. Tel. 01180-2146-2147. Opel Record 1700, 1960 Louisse - Middelburg N.V. Gortstraat 60-62. Tel. 01180 -2146-2147. Beter stencilwerk met vlottere tekeningen levert stencilinrichting J. A. West- strate, Rouaanse Kaai 21, tel. 2453, Middelburg. Vrienden en vriendinnen uit eigen kring (15-40 jaar) vindt u bij de Geref. Jong. Kontakt Klub (G.J.K.K.), Postbus 19, Surhuisterveen. (Voor inl. postz. bijsluiten). ■X- Bezoekt onze tentenshow Nieuwe Markt te Roosen daal. Ook 's zondags ge opend tot 6 uur. St. Antoi- ne, Roosendaal, tel. 4318 en 3516. Voor uw verlichting, stofzuigers, radio, televisie, strijkijzers, scheerappara- ten, kachels, schemerlam pen, koffiemolens enz. naar Fa. Buibregtse, Markt 89, Westkapelle. Chr. Contact Bureau voor Nederland (C.C.B.), Linde laan 32, Krommenie. Huwe lijksbemiddeling en briefw. Voor inl. postzegel bijslui ten. Te huur nieuwe solexen en snelbrommers. All risk verzekerd, lft. 18 jaar. Ce- vaal. Molenweg 15, Nieuw- land. Horloges, klokken, wek kers, Gero-artikelen, naai machines voorradig. Steeds 't nieuwste in alle prijsklas sen. Hengst, Markt 69, tel. 245, Westkapelle. P. Verhage, Zuidstr. 105, Westkapelle. Tel. 288, voor al uw Confectie, Woning textiel en Manufacturen. Daar heeft u een uitgebrei de keus. Opel Record '54-'58 en '59. Louisse - Middelburg N.V. Gortstraat 60-62. Tel. 01180-2146-2147. Opel Olympia 1954. Louis se - Middelburg N.V. Gortstraat 60-62. Tel. 01180 -2146-2147. Te koop tomaten-, kom kommer- en meloenplanten in perspot. Iz. Joziasse, tuinderij „Moesbosch", Koudekerke. Tel. 303. Tractorchauffeur ge vraagd of aank. jongen hiervoor. Oranjepolder, Ar- nemuiden. o* Te koop gevraagd: IJzeren buitentrap van pl.m. 4 m Fa. Sandijck, Middelburg. - Tel. 2273. -> Te koop wegens plaats gebrek: 1.000 goed onderhou den bibl. boeken voor de uit zonderlijk lage prijs van f245,—. Fa. Sandijck, Lange Delft 28-30, Middelburg. Te koon wegens aanschaf trekker, een 2-paards Viking Grasmaaimachine met nieu we vingerbalk. K. Poppe, Mina's Hoeve, Grijpskerke. v Te koop gevraagd: 4 a 5- spels Orgel, soort, kast en prijs. Br. onder No. A 5894, Bur. v. d. blad te Middelburg Te koop: le nabouw „Bal der" gerst. F. Dingemanse. „Heulzicht", Grijpskerke. B.z.a.: Huishoudster, mid- delb. leeft., zelfstandig de huish. kunnende doen, met verpleging bekend. Liefst bij heer alleen. Br. onder No. A. 5895, Bur. v. d. blad te Middelburg. Wij hebben weer een zen ding B.M.W. 250 cc. met bud dy seats en garantie. Verder N.S.U. Max 250 cc. Matchles 350 cc. J.L.O. Twin. D.K.W. enz. Motorhandel J. Hoek man, Langeweg 10, 's-Gra- venpolder, tel. 01103-359. Te koop: 25 kg. Balder Zaaigerst, le nabouw. I. Minderhoud, Weststraat 20 - Domburg. Te koop: 70 kg. Kogel bonen. Vlissingseweg 38, Koudekerke, 4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 10