Zeeuwsch Dagblad U blijft er niet mee zitten... Onbezorgd autorijden begint hier FELIX j/Vegens het enorme succes van de Sunil theelepels komt Sunil nu met een nieuwe verrassende aanbieding gebakyorkjes (zwaar verzilverd op basis 90). Wat een rijk bezit is zo'n complete collectie gebakvorkjes, vooral als u ook de bijpassende theelepels spaart. 3 ZWAAR VERZILVERDE GEBAKVORKJES OF THEELEPELS VOOR DE UITZONDERLIJK LAGE PRIJS VAN F. 2.75 +10 SUNILMERKJES a 81108-257 Plaalsl uw Dit is nog altijd bét sportwagen-juweel wanneer u 't méér dan 16.000 mensen vraagt! EXTRA MOTOR OIL ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 8 - Wat moet u er mee? Wat doet u er mee? SPELENDERWIJS SPAART U EEN PRACHTIGE SERIE BIJEEN APOSTEL-MODEL LUXE DOOS CADEAU MODERN MODEL nette zelfstandige winkeljuffrouw, TRACTOR CHAUFFEUR Plaats een „Kabouter" - Vanavond nog! M. J. v. d. Guchte KA]fCt/ï$'rubriek n.... U zult slagen J MERCEDES-BENZ 490 SL MET ESSO BENT U BETER UIT! De deskundigen in de Esso laboratoria staan voor een nimmer eindi gende taak. Iedere ontwikkeling in de motortechniek stelt nieuwe eisen aan de kwaliteit van motorolie. Dag in dag uit speurt een staf van Esso specialisten naar wegen om deze ontwikkeling voor te blijven. Zij zoeken... en ontdekken. Van de befaamde Esso Extra Motor Oil is de samenstelling wederom verbeterd. Gevolg? Esso Extra Motor Oil houdt ïiw motor schoner dan ooit, vermindert slijtage, voert de pres tatie van uw motor nog meer op. Gouden Esso Extra Motor Oil: hêt recept voor onbezorgd autorijden. Woensdag 12 april 1961 l|Jjk GEBAKVORKJES Sunil brengt complete collecties uit van 12 apostelvorken en 12 apostellepels (iedere collectie is verdeeld in 4 series van 3 vorkjes, resp. lepeltjes, A, B, C en D). Het ontwerp is geïnspireerd op de be kende 17e eeuwse zilveren apostel lepels, die oorspronkelijk uit Fries land komen. Als u 6 vorkjes of 6 lepel tjesvan één soort aanvraagt, krijgt u deze toegezonden in een keurige luxe doos. Ook énig om aan anderen als geschenk te geven. Dit model is een voorbeeld van de fraaie, strakke vormgeving, zoals wij die kennen van vele moderne Zweedse en andere ontwerpers. Een stijl, die ook Nederland stor menderhand verovert SUNIL gevitamineerd Felix (met vlees of vis) A geelt Uw kat een prachtig glanzende vacht. Felix is een lekker, gezond en voordelig voedsel. Per pak van 275 gram 40 cl. GEREF. GEMEENTE KAMPERLAND DONDERDAG 13 APRIL 7.15 uur Ds. W. HAGE, Middelburg Wij vragen een liefst met ervaring. Aanmelden na 6 uur Brood- en banketbakkerij G. P. WATTEZ, Lange Delft 99-101, tel. 349S Middelburg. 4 CLUBS ƒ220.— BANKSTEL ƒ270.— Keukentabouret 6.75 Keukenstoelen 12.50 Kamerstoelen 30. Naaibox 24.50 Gangspiegels 4.— Borstelgarnituren 5.90 Kapstokken 23. ERVEN CABRIËLSE MEUBELHUIS Noordstraat 41 - Middelburg o/h Postkantoor GEVRAAGD op modern gemachiniseerd veeloos akkerbouwbedrijf. (Geheel nieuwe woning in kom van de gemeente Hoek beschikbaar op gunstige voorwaarden). Bij FRANS DEES, Withof, Hoek. Voor direct gevraagd In za- kengezin (geen kinderen thuis) een BESCHAAFD MEISJE (intern). Mooie kamer met radio beschikbaar. Zelfstan dig werk en goed salaris. De reiskosten worden vergoed. Br. aan Mevr. A. Wüutrich. Ruigrocklaan 176, Den Haag. Tot 's avonds 9 uur kunt u uw annonce telefonisch opgevenl 2009 (01180] 1 pers. Wol Bedden ƒ29. 1 pers. binnenvering ƒ52. Halfwol Deken 13. Kinderdeken wol 1 pers. spreien 4.50 13.90 19.75 Stalen Slaapkamer compleet 128.— MEUBELHUIS ERVEN CABRIËLSE o/h Postkantoor Gewijzigd telefoon no. van veehandelaar, is nu Vlaamscheweg 6 's-Heer Arendskerke T5 er één sportwagen die zich kan meten met de Mercedes-Benz 190 SL? Zo'n lijn, zo'n motor, zo'n interieur op zo'n veilige en betrouwbare basis... dat is werkelijkuniek. Dat is puuoauto - puur Mercedes-Benz. Uw goede ster op alle wegen MERCEDES-BENZ IMPORTRICE N.V. A.G.A.M. Dealer voor^eveland Car< Q. E. Burm v/h J. M. Kooien Co. Gees: H. H. Kinderenstraat 60 Telefoon 01100—5254 Voor Walcheren: „Zeeland" I. Sukkel DJ'ddelbnrg, Rotterdamsche vaar. „£.ceianu J. aunivei Kade 59-63, Tel. 01180-2057 Pockets, pockets, pockets! Ze stapelen zich op, ze zijn allemaal uit, er is geen ruimte meer voorl Wat moet u er mee - wat doet u er mee? Een „Kabouter" plaat sen! Dan blijft u er zéker niet mee zittenl Een ander is er dol blij mee. (En onder de meer dan 16.000 lezers van het Zeeuwsch Dagblad zijn er massa's die uw pockets graag overnemen!) U maakt er nog een aardig prijsje voor... en u maakt bovendien ruimte voor nieuwe pockets! On derstaande advertentie zou u b.v. f 1.47 kosten. Te koop: 50 Amerikaanse en Engelse pocket-books, zien er nog uitstekend uit. Brieven onder nr. 1111 aan het bureau van dit blad te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 8