De droeve les van Winierihur: P0KON op ndtrs lip! ABASIN Iraakse premier dreigt oliemaatschappijen KLEINE VELDEN, GROTE SPANNING Tal gaf op zonder verder spelen Voetbalclubs moeten militaire spelers twee weken missen Woensdag 12 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. IJ TOEN EN NU Avonddraverijen Hilversum ACHT GEPLAATSTEN OP EERSTE DAG GEWIPT DE ZWAKKE JAMMER NIET DAAROM J0NGENSGR0EPEN Ardennen-weekeinde op 14 en 15 mei Nederlands twaalftal Eerst rechtvaardige overeenkomst SUIKER IN R.A.I. Turnen in ons land staat op een te laag peil w Van onze turnmedewerker ►INTERTHUR. Na de finale van de wedstrijden om de nationale turntitel voor heren schreven wij op 12 december: „Het geheel heeft niet nagelaten een zwakke indruk bij ons achter te laten". Nu wij onze nationale turnploeg in Dattlikon bij Winterthur in een internatio nale wedstrijd aan het'werk hebben gezien is die zwakke indruk nog versterkt. Wij wisten wel, dat door het niet meeturnen van Jaegers en Den Broeder een sterk verzwakte ploeg naar Zwitser land gezonden moest worden, maar dat de reserveturners het er zó bij zouden laten zitten, hadden wij toch echt niet gedacht. schoold voor het zware internationale werk. Kaaks en Ten Bos hebben wel wat in. hun mars, maar zij missen nog de wedstrijdroutine en vooral, de hogere oefenstof. Wanneer voor ringen 7,4 en voor rek 7,7 (Ten Bos) of voor paard 7,5 en voor brug 8 (Kaaks) gegeven wordt, dan is dat wel een bewijs, dat er volgens internationale normen wel een en ander aan de oefeningen ont breekt. Keurturner Blits heeft nog veel tekortkomingen voor internatio nale wedstrijden. HILVERSUM, 11 april. De goed aardige, maar besmettelijke droes (kou) die mom uteel onder de Neder landse dravcv heerst, maar met het huidige zac' weer al afneemt, was toch nog de oorzaak van kleine velden op de desondanks bijzonder spannende drafavond gisteren in Hilversum. De vier of vijf paarden die nu soms de nummers uitmaakten, reden toch re gelmatig adembenemende eindstrijden. Bijvoorbeeld in de eerste race. toen Zorayaii du Commerce (J. T. de Graaf) rustig 'èn schier „onbewogen" de felle aanvallen van Zibello Hanover K (J. van Leeuwen) en Zephyr (J. den Dooye- weerd) weerstond. Laatstgenoemde pikeur won met Ynno Con Dïos „uitgekiend" de twee heat- draverijen. Beide malen voor Ypermoron (P. J. Verhoeve), Winny Cliff (J. T. de Graaf) en Wilma Dear (E. Kruithof). Ook in beide keren in dezelfde volgorde! De sensatie van een falende favoriet was er ook deze avond. Zilver Fazant (S. Wagenaar Jr.) miste de start en werd uitgeschakeld; collega favoriet X Tello (J. Oosting) deed het iets beter, maar kreeg de uitschakeling toch pal voor de finishstreep te pakken. Bij de leerlingpikeurs, die hun belang- Advertentie 20 STUKS Fi.- Engelse voetbalcompetitie LONDEN— (UPI). Voor de Engelse voetbalcompetitie zijn gisteravond de volgende wedstrijden gespeeld: Tweede divisie: ScunthorpeCharlton 00; derde divisie: Watford—Conventry 72; vierde divisie: AccringtonPeter borough 32; Carle IsleWrexham 10. 0 De Zweedse scheidsrechter Eric Jo hansson zal de wedstrijd Nederland— Mexico leiden, die woensdagavond 19 april in het Olympisch Stadion te Am sterdam wordt gespeeld. Zijn landgeno ten Lundell en Loow zullen hem assiste- rijke nummer nog met zeven paarden reden, won Umber (M. Bouwhuis) van kop af. De uitslagen waren: Allstar Boy prijs. 1. Zoraya du Commerce (J. T. de Graaf) km tijd 1,28,1. 2. Zeester, 3. Zibello Hanover K. Toto winn 4,60, pl 1,50, 1,20, koppel 4,20, cov. 3,40. Alna Exkit prijs. Eerste heat. 1. Ynno Con Dios (J. v. Dooyeweerd) km tijd 1,25,8, 2. Ypermoron, 3. Winny Cliff. Toto: winn. 2,20, pl. 1,30, 1,40, kopp. 3,20, COV. 2,90. Tweede heat. 1. Ynno Con Dios km tijd 1,26,6, 2. Ypermoron, 3. Winny Cliff. Toto: winn. 1,50 pl. 1,60, 1,60, kopp. 2,40, cov. 2,10. Amad Kinley prijs. 1. Y. Volann (JT. Oos ting) km tijd 1,32,7, 2. Ysbrandiné'/'ïoto: winn. 7,50, pl. 3,20, 3,10, kopp. 37,60, cov. 3,30. Anja Kitty prijs. 1. Yardley W (J. Wage- Boy. Toto: winn. 2,90, pl. 2,30, 3,60, kopp. naar Jr. km tijd 1,29,1, 2. Xeres, 3. Yewel 13,90, cov. 3. Annemarieprijs. 1. Umber (M. Bouwhuis) km tijd 1,24,3. 2. Troubadour, 3. Uitloper. Toto: winn. 6,10, pl. 2,40, 3,20, kopp. 19,40, cov. 4,40. Anne- Sixprijs. 1. Xerophyt (J. Oosting) kmtijd 1.27; 2. Unaniem; 3. Uppsala Pluto. Winnend 2, pl. 1.50, 1.90, kop. 5.90, cov. 3.90. Totale omzet 70.175. Eddie Machen, kandidaat voor een ge vecht om de wereldtitel boksen in het zwaargewicht, won in San Francisco op punten van Mike Dejohn. 0 De voetbalwedstrijd tussen de ama teurelftallen van West-Duitsland en Ne derland, die was vastgesteld voor woens dag 31 mei, zal op donderdag 1 juli wor den gespeeld in een nog nader aan te wij' zen Westduitse stad. De Nederlandse eredivisieclub MW verloor gisteravond met 01 van Ale- mannia Aken. Bij de rust was de stand 0-0. Advertentie kalmeert de zenuwen zonder slaap te verwekken I Wereldtitels tafeltennis PEKING (A.N.P.) De enorme voor uitgang op tafeltennisgebied in China werd gisteren nog eens onderstreept tij dens de eerste ronden van de dames- en heren enkelspelen om de wereldtitels. Verschillende onbekende Chinese spelers en speelsters versloegen namelijk geplaat ste spelers. Nu nog 32 deelnemers, zowel bij de dames als bij de heren, in de strijd zijn en de balans werd opgemaakt bleek dat niet minder dan zes geplaatste heren en twee geplaatste dames zijn geëlimi neerd. De ongetwijfeld beste prestatie van de dag was de overwinning van de achttien jarige schooljongen uit Kanton, Tan Cho- Lin, die de Europese kampioen, de Hon gaar Zoltan Berczik met 2114 2022 21—15 21—18 versloeg. De andere geplaatsten, die het veld moesten ruimen, waren Nobuya Hoshino (Japan), Toni Larsson (Zweden), Bjorne Mellstroem (Zweden), Radu Negeluescu (Roemenië) en de Hongaar Lazlo Foeldi. Slechts vier Europeanen van klasse overleefden deze Aziatische stormloop, nl. de Hongaar Ferenc Sido, Vojislav Marko- vic (Zuidslavië), Conny Freundorfer (Did) en Hans Alser (Zweden). Weer bijzonder goed op dreef was de vijftienjarige Braziliaan Übiracy da Cos ta, die het vandaag zeer moeilijk krijgt tegen de huidige wereldkampioen, de Chi nees Jung Kuo-Tuan. Bij de dames zorgde de zeventienjarige studente Han Yu Chen min of meer voor een sensatie door de oudwereldkampioe ne Tomi Okada (Japan) met 2113 2113 16—21 18—21 21—13 te verslaan. DOS speelt op 1 mei in Utrecht een voetbalwedstrijd tegen Arsenal uit Lon den. t AAT ons op de voorgrond stellen, dat Winterthur dit jaar niet met een etedeploeg de wedstrijd is aan gegaan. Had men in 1959 reeds een enkele kantonale keurturner in de afdeling opgesteld, nu hadden de Zwitsers een geselecteerde keurploeg uit het kanton Zurich samengesteld, waarin alleen de jeugdige Walter Muller in 1959 tweede ontbrak. Daartegenover stelden wij echter de besten, die op dat moment beschik baar waren. Jaegers, de kampioen die een inter nationaal peil heeft bereikt en Klaas Boot, die het wedstrijdturnen in natio naal verband heeft opgegeven, waren niet van de partij en we Hadden geen vervangers, die him peil konden be naderen. Wanneer wij daarnaast Rob den Broeder hadden kunnen opstellen zou de wedstrijd zeker in ons voordeel zijn verlopen. Want hoewel Den Broe der bij de kampioenschappen in no vember slechts als achtste was geëin digd, zou hij door zijn prima afwerking zeker meer punten hebben veroverd dan de nu als twaalfde geclassificeerde Valkenburg. JUIST het niet beschikbaar zijn van turners van formaat, geeft de zwakte van ons keurtumen op dit mo ment aan. De twee besten uit de ploeg in Winterthur Blits en Van der San- de zijn nationaal bezien wel goede keurturnens, maar internationaal heb ben zij nog te veel tekortkomingen in hun oefenstof. Wij bedoelen daarmede, dat zij op bijna alle toe-steloefeningen een onderdeel van de hoogste waarde missen, waardoor zij, zelfs met de bes te uitvoering nimmer hoger kunnen komen dan 9,4, bij een hoogste beoor deling van tien punten. Blits kan 'weliswaar op een goede wedstrijd terugzien, hetgeen ook wel blijkt uit zijn tweede rang. Wij geloven echter niet, dat hij in staat zal zijn internationale C-onder- delen aan te leren. Van der Sande daarentegen heeft bewezen, dat hij zijn oefeningen nog kan verbeteren. Bij' het paardvoltige- ren bracht hij een nieuwe oefening, die uitstekend verliep, totdat hij bijna aan het einde van zijn oefening bij een nieuw onderdeel poedelde, waar door ook zijn afsprong mislukte. Wij konden hem dat vergeven, om dat het de eerste keer was dat hij deze oefening in een wedstrijd turnde. Zijn zwakke punten blijven echter brug en ringen, waaraan hij zijn volle aandacht zal moeten besteden. Ook op rek is hij vooruitgegaan. Hij liet zelfs in een ver-, binding een C-onderdeel zien, dat hem echter wel even moeite kostte. HET was jammer, dat Sallé weer faalde aan rek. Tot dit laatste on derdeel van de wedstrijd stond hij in het totaalklassement op de derde plaats met slechts 0,1 punt achterstand op Blits, maar met 0,6 punt voorsprong op Van der Sande. De gedachte aan zes valpartijen in vroegere wedstrij den kon hij kennelijk niet overwinnen: hij sprong vroegtijdig af. Wanneer wij deze drie turners op dit moment zouden missen, dan zouden wij geen enkele internationale wedstrijd meer kunnen accepteren, want de re serve die wij tot nu toe hebben kunnen kweken, is nog niet voldoende ge- Drie punten achter MOSKOU. Wereldkampioen Tal heeft de tiende partij van zijn twee kamp met Botwinnik om de wereld titel schaken, welke partij maandag avond na de 42ste zet van wit werd afgebroken, gisteren zonder verder spelen opgegeven. De stand luidt thans: Botwinnik 6J4 pnt., Tal VA pnt. De elfde partij wordt vanavond gespeeld. De partij was in de volgende stelling afgebroken: Stelling na 42. Pg5f3. b c d e f g h Botwinnik had als zet afgegeven 42. Kd7d6 en prompt gaf Tal op. In derdaad is er voor hem weinig eer meer te behalen. Hij kan geen vin meer ver roeren en iedere zet die hij kan doen is een slechte. Er dreigt nu 43. b3; 44. a3, b5 gevolgd door b4 en een doorbraak van de zwarte pionnen. Op 43. b3 volgt 43. c3 (al of niet gevolgd of voor afgegaan door ruil op d4) en de witte koning wordt verdreven. WIJ hebben dit niet geschreven om een aanval te lanceren op de tech nici, die verantwoordelijk zijn voor het keumturnpeil in Nederland. Zij moe- ten roeien met de riemen die zij heb ben. Maar het wordt de hoogste tijd, dat met man en macht gewerkt wordt aan het opvoeren van het tumpeil. Het is gelukkig, dat de keurturnlei- ding dit heeft begrepen, want met een vier of vijf turnuurtjes in de week ko men wij niet verder. Daar komt nog bij, dat in de verschillende verenigin gen te weinig keurturners zijn, die zich aan elkaar kunnen optrekken, terwijl ook vele leiders van verenigingen niet voldoende inzicht hebben in de keur- turnstof. De heer J. D. de Jong, voorzitter der technische bondsbestuurders van het Koninklijk Nederlands Gymnas tiek Verbond, heeft reeds ver schillende malen gepleit voor het vormen van keurturnkernen in de turnkringen of eventueel in meer turnkringen tesamen. In deze keur turnkernen moeten begaafde keur turners bijeengebracht worden om onder leiding van leden van het herenkeurkorps of van oud-keur- turners opgeleid te worden om open gevallen plaatsen te kunnen inne men. Ui AARNAAST zal begonnen moeten ■*-' worden met jongens-groepen van twaalf tot vijftien jaar, die onder be voegde leiding „keurturnminded" ge maakt worden en allengs vertrouwd geraken met de beginselen van het keurturnen. Het is ons bekend, dat in meerdere turnkringen dergelijke jeugd groepen reeds zijn gevormd, maar het zijn er nog te weinig. Turnend Nederland moet eindelijk beseffen, dat de Jao-saliegeest over boord gegooid dient te worden, willen wij niet over enige jaren voor het vol dongen feit worden gesteld, da-t wij op turngebied ver achter zijn. DEN HAAG. Het verzoek van de organisatoren van de wielerwedstrijden Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl, samen het Ardennen-weekeinde vor mend, om dit evenement op 15 en 16 mei in plaats van 14 en 15 mei te mo gen houden, is afgewezen. Op aandringen van de organisatie van de Ronde van Nederland, die op 16 mei begint, was tegen deze verschui ving van de door het kalendercongres van de internationale wielerbond vast gestelde data geprotesteerd. Het pro test is nu toegewezen en de Ronde van Nederland zal geen belangrijke concur rentie hebben te duchten. VEE GRONINGEN, 11 april. Kalf. en melk koeien le soort 10501150, 2e 9501000 3e 875900, kalfvaarzen 875950, 725870, voorj. kalv. koeien 9251025, 700850, vare koeien 775—850, 600—700, kalv. en pinken 190—625, weideschapen 80110, nucht. kalv. 2550, vette lamm. 85118, vette schapen 85120, loopvarkens 70110, biggen 5868, alles p. st. Stieren 3—3.15, 2.75—2.80, slachtvee 33.18, 2,80—2,90, 2,40—2,60, alles p. kg. aan bouten, vette varkens 1.881.92, zeugen 1.701.80, zouters 1,851,90, alles p. kg. lev. gew. ROTTERDAM 11 apr. Aanv. 250 vette koeien, 1957 gebruiksvee, 228 graskalv. vette kalv. 1939 nucht. kalv. 99 paarden, 4 veulens, 5 varkens, 55 lopers, 62 biggen, 129 schapen en lammeren, 54 zuiglammeren, 47 bokken en geiten. Vette kalv. per kg. 3—3,30, 2,75—2,95 2,50 2,75, kalf- en melkkoeien 1275 1100 950, va rekoeien 900 750 650, vaarzen 920 720 620, pin ken 560 460 400, grask 450 350 250, vette kalv per kg. 2,50—2,60 2,30—2,50 2—2,30 nucht. kalv. 60 50 42, slacht paarden per kg. 2,65 2,50 2,30, lopers 150 110 100, biggen 80 70 50 schapen 110 100 80, lammeren 100 80 70. GROENTEN EN FRUIT PIJNACKER, 11 april. Staandglaskomk. 60 kg. 42—47; (50) 37-42; (40) 35—40; (35) 3234; (30) 3032; kromme komk. 7075; grofstekkomk. 5262; fijnstek 1821; toma ten A 3.80—5.20; B 4; C 4.20—4.40; CC 3— 3.40; bonken 1.80—2.20; sla 6.10—9.90; stoof - sla 2027; andijvie 4253; spinazie 3440. NAALDWIJK, 11 apr. Sla A 7—12,50 B 5.—5.70 C 5 radijs A 20—31 B 17—18 raapstelen 5—5 50 selderij 27 peterselie 16 tomaten export A 4.60 C 2.80 binnenland A 2.60 B 2.60 C 1.70 spinazie A 38—56 B 12—38 rabarber 1217 andijvie 4357 prei 10. 11 stoof sla 20—21. ROTTER.DAM, 11 april Aardappelen 6 12, andijvie I 5968, II 3155, winter bloemkool IAAA 81—93, IAA 69—78, IA 40 —78, IB 27—49, IC 17—32, ID 10—18, aan voer bloemkool 36000 stuks, witlof IA 1.13— 1.19, IIA 53—91, IB 1.00, IIB 60—86, spi nazie I export 4656, I 2945, II 22—32, sla I 7.20—11.80, II 5.90—9.40, C 5.00—7.00, 24— 40, rabarber 2125, radijs witpunt 19—30, selderij 2038, peterselie 22, prei IA 10—16, IB 8—17, uien 12—36, sjalotten I 38 49, grote peen 45, Golden Delicious IA -99. IB 89, IIA 62, IIB 59, IIC 49, Jona than IA 63, IB 55—59, IIA 56—59, IIB 38—49. IIC 38-41, Lombart Calville IIA 62—67, IIB 57, IIC 45, St. Remy IA 23—27. GRANEN EN ZADEN GRONINGEN, 11 apr. Rode en witte tarwe 2032.80, rogge 18-21, extra kwal. 21.3022, wintergerst 21.3024.30, extra kwal. 24.30—24.80, zomergerst 21.3024.30, extra kwal 24.60—25.30, witte haver 1821, extra kwal. 22.8023.80, groene erwten 20.8526.35, paardebonen 18.35—24.35, karwijzaad 50 61.40, lijnzaad slag 3441.55. EIEREN VEENENDAAL, 11 apr. Aanv. 98.000 eieren 11,7512,25 per 100. Handel redelijk. KAAS BODEGRAVEN, 11 apr. le kW. 2,25— 2.32, 2e kW. 2.20—2.24. DEN HAAG (ANP) In verhand met de interlandkorfbalwedstrijd BelgiëNe derland op 30 april komt het voorlopig Nederlands twaalftal donderdagavond 20 april te Amsterdam uit tegen Allen Weer baar. Het team is voor deze ontmoeting als volgt samengesteld: Aanval: dames: Annie de Jong en Tiny Dieterman (beiden Rohda). Heren: Kees van Lunteren en Wim de Vries (beiden Rohda). Midden: dames: Ida de Vries (Wester kwartier) en Rie Reudink (Rigtersbleek). Heren: Rinus Munnikes (Luto) en Nico Janssens (Westerkwartier). Verdediging: dames: Lenie de Waal (Deetos) en Lenie Diepstraten (Deetos). Heren: Gerard Bos (K.H.V.) en Hans van Eek (Spangen). Reserves zijn Loes Wals (Ons Eiber nest), Lucy van de Bijl (Westerkwartier). Nelis van Eekelen (Archipel) en Jan Krijgsman (Het Zuiden). Advertentie Kunstmest voor Kamerplanten 65°/o - 100 grs. 65 ets. Doordat de tweede ronde van het internationale militaire voetbaltoernooi dit jaar wordt gespeeld, in een periode dat de Nederlandse competitie nog niet is afgewerkt, zal een aantal clubs hun geselecteerde militaire spelers voor twee wedstrijden moeten missen. Aangezien het Nederlandse team Tweede Pinksterdag (maandag 22 mei) naar Ankara vertrekt en op vrijdag 2 juni naar Nederland terugkeert zullen de militairen voor de competitiewedstrijden op 22 en 28 mei niet voor hun clubs beschikbaar zijn. Zo zal Ajax in de wedstrijden tegen DOS en NOAD zonder stopper Pronk moeten spelen. MVV kan in de ont moetingen met Feijenoord en PSV Bergholtz en Pieters niet opstellen. Voor de wedstrijden tegen Alkmaar en VVV zal NAC niet de beschikking hebben over Lazeroms en Visschers. Ook VVV zelf is gehandicapt, aangezien het Heynen 'voor de ontmoetingen met Rapid JC en NAC zal moeten missen. Behalve deze vijf eredivisieclubs zullen ook de leiders van de eerste divisies A en B, alsmede de ranglijstaan voerder van de tweede divisie niet op volle sterkte kunnen aantreden. Volewijckers, dat de eerste plaats in la bezet, moet tegen Stormvogels en Hermes DVS dat zelf Pronk zonder Ajax zonder De Groot en Eikenbroek zal spelen de steun van Ajax zonder Pronk Boogaard missen. Blauw Wit, de leider van lb, dat tegen VSV en SW uit komt, zal het zonder Euwes moeten stellen. Haarlem, nummer één van de tweede divisie ten slotte, kan tegen Rigtersbleek en Hilversum tweede op de ranglijst Jonker niet opstellen. BAGDAD (Reuter) Premier Kas sein van Irak heeft de oliemaatschap pijen gewaarschuwd dat zij het explora tie- en boorwerk buiten de oliegebieden die op het ogenblik in exploitatie zijn, zullen moeten staken, totdat „een recht vaardige overeenkomst" zal zijn bereikt. Onlangs zijn onderhandelingen tussen de Iraakse regering en de directie van de Britse Iraq Petroleum Company af gebroken. Volgens de premier mag de tegen woordige gemiddelde olieproduktie in geen geval getroffen worden. Het land zal zich houden aan zijn overeenkoms ten met de maatschappij, voorzover zij overeenstemmen met de belangen van het land. In een door radio-Bagdad uitgezonden verklaring werd „de schandelijke en onderdrukkende houding van de Iraq AMSTERDAM Beslist geen zoetelij ke, wel een zoete geschiedenis zal het de komende dagen zijn in het nieuwe gebouw van de R.A.I. Minister mr. V. G. M. Ma- rijnen heeft daar gisteren de vijfde in ternationale tentoonstelling De suiker ge> opend. Daarbij vertelde hij, dat de suikerver werkende industrie in ons land in 1960 260 grote bedrijven (met meer dan tien man personeel) rijk was. De binnenland se omzet aan suiker had in dat jaar een waarde van 552 miljoen gulden. Voor bij na 358 miljoen gulden werd aan suiker uitgevoerd. Op de beurs zijn de produkten te zien van ongeveer tweehonderd ondernemin gen uit 'binnen- en buitenland. Er zijn on der andere machines voor de produktie en voor de verpakking. In 61 etalages to nen de Nederlandse banketbakkerijen en de 'banketbakkersseholen tal van grote en kleine voorbeelden van hun prestaties. Ook wordt het model tentoongesteld van de taart, die de Nederlandse banket bakkerij op Moederdag de Koningin zal aanbieden. Petroleum Company in de afgelopen drie jaar" betreurd. Verder werd ge zegd dat de oliemaatschappijen aan het kortste eind zullen trekken, als zij wei geren de rechtvaardige eisen van Irak te aanvaarden. In Londen heeft de Iraq Petroleum Company meegedeeld zeer teleurgesteld te zijn over het gebeurde. De directie had gedacht dat zij al een heel eind aan de Iraakse eisen tegemoet was gekomen, waarbij het ging om afstand doen van eerder ontvangen rechten. Advertentie BATAVOS zeevaart N. Waterweg binnengekomen I april: EFTYCH IA Griek Aarhuus RDM leeg Rolt Steam; BENREOCH Eag Bangkok Maashaven. 8 stg Meyer; GEFFEN Isr Lon den Schiehaven NZ stg Van Ommeren; MA- RIN Zweed Vasteras Parkhaven stg Muller; BEECH WOOD Eng Rascanura Shell st 12 olie Worms; FIDUCIA Ned Londen Maassluis leeg Ripmeester; STEENDI EK Dts Casa blanca Schiehaven NZ stg Muller; SU NET- TA Eng Norrkoping boei o 4 leeg Van Om meren; LYLEPARK Eng Amsterdam Rijn haven NZ stg VNS; CALA FIGUERA Spanj Valencia IJselhaven Terminal stg Anth Ve ler. N. Waterweg vertrokken II april: KONINGIN EMMA Ned Harwich vn H v Bolland: THORSVAAG Noor Rastanura; TRANSQUIBEC Dts Zeebrugge, TODORE KORNER Dts Rostock; GROOTE BEER N'ed Las Palraas; JOHAN WILLEM FRISO Ned Antwerpen; AUGUST THYSSEN Dts Narvik; BERT A BECK Dts Hamburg; GRIESHEIM Dts Huelva; BETTY JEAN Ned St Nazalre; DARLINGTON Eng Goole, CITO Ned Felixstowe vn Dordt; NANCY LEE Fin Hamburg; GRIESHEIM Dts Huel va; TRIESTE Itnl B. Aires Vlaardingen; ESSO NEDERLAND Ned Tripoli; KENiA Ned Stanlow; BORGSUND Noor Grimsby; CONSUL ARLT Dts Hamburg; ZAPADNAJA DVINA Rus Riga. Aangekomen te Amsterdam, II -4: GOUWEBORG Ned vn Mantyluoto inkla ren Stenenhoofd Wagenborg; TRAVEMUN- D E Dts vn Rotterdam bijladen Suriname- hade KNSM; SYDHAV Noor vn Thamesha- ven ldg reparatie NDSM v Es en Co; FRIG- GA Dts vn Walm erts Rietlanden Sem; PIETER WINSEMIUS Ned v Antwerpen bij laden v Gothenburg stukg Coenhaven VCK. Vertrokken uit Amsterdam, 11-4: SCHELDEBORG Ned nr Utrecht; FOREL Ned nr Hull; CORSEA Eng nr Dunston; GOUWEBORG Ned nr Utrecht; PHOENIX Ned nr Botterdam RELIABLE Ned nr Ant- scheepv aartbewegingen ACMAEA 11 te Genua ALCOR 11 vn Hamburg nr Antwerpen ALGOL 11 te Melbourne ALIOTH 11 vn Kingston nr New Orleans ALKES 11 te Durban AIMSTELMEER 11 230 m NNO Brisbane AMSTELSLU1S 11 540 m WNW Fromantlo ARKELDYK 11 100 m W Azoren AXELDYK 11 aank Antwerpen ALHENA 11 Las Palmas n Rio de Janeiro AMMON 11 aank Puerto Cabello AMSTELDYK 11 800 m WZW Azoren ARENDSKERK 11 550 :n NNO Singapore AR GOS 11 Burgas n Izmir ATTIS 10 300 m ZO Jamaica nr New Orleans ALCHIBA 11 aank Djeddah ALGORAB 11 te Rio de Janeiro AMSTELHOEK 11 aank Cristobal ARCHIMEDES 11 te CallaO ATYS 11 te San Lorenzo ACHILLES 10 te Talchauano AGAMEMNON 11 aank Antwerpen AVERDYK 10 bremen nr Hamburg ALBLASSERDYK 10 450 m OtZ Bermuda AMSTELDYK 10 690 m OtN Bermuda ATTIS 10 180 m OZO Cape San Antonio ALNATI 11 180 m NO Madeira AMELAND 10 60 m WNW Martinique 4CILA 11 450 m NO Nieuw Zeeland 3ANGGAI 12 verw te Penang BATU U 100 m W Algiera BENGALIS 11 te Hongkong BL1TAR 11 30 m Z Kreta BALI li Bahrein n Mufatta BREDA 10 240 ra NO Trinidad BENNEKOM 10 Bremen n Hamburg BARENDRECHT (t) 11 60 m ZO Straat Or- moesz CALTEX AMSTERDAM 11 140 m ZO Llttle- quoin CALTEX DELFT 11 240 m ZW Bombay CALTEX DELFZIJL 11 te Klolerkanaal RALTEX ROTTERDAM 11 70 m W Algiers CONGOKUST li 250 m ZtW Las Palmas CA LA MA RES 10 370 m OZO Miami CALTEX MADRID 10 200 m NW Alexan dria CAMITIA 22 p m te Curacao verw DONGEDIJK 10 1000 m WZW Fayal DIOGENES 10 900 m NO Sombrero DAHOMEYKUST ll te Abidjan DRENTE 11 vn Port Swettenham nr Bang kok DELFT 11 SO m ZW Landsend EENHOORN 11 150 m Z Cyprus EEMLAND 11 180 m WZW Lissabon EUMAEUS 12 verw te Marseille FOREST LAKE 11 te Aden FRIESLAND 11 Kopenhagen nr Szczecin FINA NEDERLAND (t) 10 310 m NNW Fi nisterre FOREST HILL 11 360 m WZW Ouessant GAASTERKERK 12 verw te Genua GIESSENKERK 11 450 m WNW Minicoy GAROET 11 aank Mombasa GEESTLAND 10 170 m W Ouessant HAARLEM 10 830 m WZW Fayal HEEMSKERK 10 200 m NNW Perlm HERSIL1A 12 verw te Hamburg HEELSUM 11 dakar naa.r Bremen HECUBA 10 30 m NO Belize HELENA 10 70 m O Jamaica HELICON U verw San Josede JAPARA 12 verw Laurènco Marques JAGERSFONTIEN 11 470 m O St Helena JASON 10 565 m ZW San Miquel JOHAN V OLDENBARNEVELT 10 70 m W Oporto KARIMATA 11 nog steeds op Tandjong Ana- ni KA ROSS A 11 aank Sorong KATWYK U 21 m N Malta KOPIONELLA 10 125 m NO Natal KAR I MUM 10 Marseille nr Lissabon KATELYS1A 10 560 m ZWtW Azoren <E1ZERSWAARD 10 250 m ZW Madeira KOROVINA (t) 10 180 m N Curagao KOSICIA 11 vn Stanlow nr Avonmouth KYLIX 11 75 m ZO Littlequoin KON IN GS WAARD 11 Oostpunt Flores ge- pass nr Miri LIBERTYBELL 11 aank Bandarmashur LOENERKERK U pass Gibraltar nr Bou- LOOSDRECHt'u 160 m N Benghazi LANGKOEAS 1)1 vertr Port Moresby-Rabaul LIBERIA KUST 11 240 m ZZO CaDe Three- points LISSEKERK 11 250 m ZZW Athene LAARDER KERK 11 Basrah nr Ashar LEKKER KERK 11 aank Hamburg LA DON 11 Hamburg nr Rotterdam LEKHAVEN 10 250 m ONO Montevideo MARNELLOYD 12 verw Sandakan MINOS 11 pass Brunsbuettel-Hanko MOORDRECHT 11 45 m N Oran MARIEKERK 10 vertr Elbe-Rotterdam MAUREEN 10 480 m W t Z Flores MA RON Orinocorivier nr Puerto Ordaz MERWEDE 11 Sapele nr Lagos MAAS 11 60 m NNO Finisterre MUNTTOREN Ll 12 m OZ Cartagena MYDRECHT 11 90 m ZW Kreta NAESST1GER ll 18 m N Kreta- NEDEREBRO 11 140 m N T O v Massawa NEDEREEMS 11 90 m NNW Jesselton NEDERWESER 11 verw Halifax NESTOR 11 12 m NW Bizerta NIEUWE TON GE 11 ten anker Cuxhaven NEDERWAAL 10 1875 m ONO Thaiti ORANJE NASSAU 11 verw Port of Spain ORANJEFONTEIN 12 verw Kaapstad OOSTKERK 11 Aden nr Suez OMMEN KERK 10 Lissabon n Laspalmas ORANJE STAD 10 1080 m ZWtZ Fayal POSEIDON 10 240 m WNW Jamaica PRINS FREDERIK HENDRIK 11 verw Montreal PURMEREND ll Buenos Aires nr Curagao PEPERKUST 11 Takoradi nr Abidjan PHILIDORA 11 120 m OZO Port Sudan PRINS WILLEM 3 12 verw te Gandia PHILINE It reede Suez nr Mena PROVENIERSSINGEL 11 950 m NtNO Yo kohama PENDRECHT ll 360 m ZW Casablanca PERICLES 10 Lalibertad n Balboa PG THULIN 11 verw New York RADJA 11 Beha n Dares Salaam ROEPAT 11 110 m W Colombo ROTTE 11 Duban n Lurenco Marques RE MP AN G VI 80 m NNW St Vincent RAKI 10 680 m NO Midway RYNDAM ]0 160 m OtZ Cape Race ROTTI 10 110 m OZO Mnnzanilla SCHELDE LLOYD 11 vn Aden nr Singapore SLIEDRECHT 11 25 m ZW St Marladileuca STAD AMSTERDAM 11 20 m W Ouessant STAD DORDRECHT ll -10 rn ZZW Finisterre STAD UTRECHT 11 130 m ZZO Suez STATUE OF LIBERTY 12 verw te Mena STRAAT RIO 11 vn Hongkong nr Singapore STAD BREDA 11 470 m ZtO Kp Palmas STRAAT CUMBERLAND 11 280 m W Fre- mantle SLAMAT 10 45 m N Belawan STAD ARNHEM ll te Reggio STAD KAMPEN 10 700 m W STENTOR 10 100 m ZZW Ushnnt, SUNETTA 10 Bninsbuettel Pernis SENEGALKUST ]2 venv te Luanda SALON 11 120 m ZW Finisterre STAN VAC ADVENTURE 11 vertr Tguban- Saigon STRAAT TORRES It Singapore n Iloilo STAD DELFT 10 340 ra NO Feraandonoron- ha STAD MAASTRICHT 10 200 m O Babla TALISSE 10 285 m O Gibraltar TAMARA 1 0840 ZZW Azoren TAMO 10 70 m Z Freetown THURFDRECHT 10 450 m WZW Blsliop Rook TAHAMA 11 60 m O Malta TJIKAMPEK 10 Hongkong n Singapore TJIM ENTEN G 11 660 m NO Mauritius TER O 10 Antwerpen nr Bremen TJIMANUK lil Sydney nr Dunedin TWEELINGEN 11 Narvik nr Rotterdam THEMIS 10 Guanta nr Cumana TJ ISA DANE 10 Rio de Janeiro nr Santos TJILIWONG 12 te New Castle VAN NECK 11 105 m N Surabaya VAN WAERWYCK 11 27 m O Basllan VAN LINSCHOTEN 10 140 m ZW Reunion VLIELAND 10 210 m NW Monapassage VASUM 11 100 m ZZW Rasalhad VIVIPARA 11 200 m ONO Aden VLIST 11 100 m NO Bermuda WATERLAND 10 pass Feraandonoronha nr Santos WIELDRECHT 11 verw Amauaybay WILLEM BAREN DZ 11 verw Kaapstad WATERMAN 10 1250 m ZW Tahiti WILLEMSTAD 11 140 m ZZW Finisterre WONOGIRI 10 verw New York WA1KELO 11 te Lamu WOENSDRECHT 10 500 m ZW Bermuda YSSEL ll 50 m O Gibraltar ZAANLAND 10 120 m O Bahla ZEELAND lil Chimbote nr Callao ZUI DER KERK 11 aank Duinkerken ZONNEKERK 11 Manilla n Singapore kustvaart ADMIRAAL DE RUYTER 11 80 ml O Lists ADMIRAAL NELSON 11 12 ml zw West- hinder AENEAS 11 dwars Wandelaar nr Antwerpen ALETTA JOHANNA 11 30 ml NO Sandham- raeran AR DE AS 11 40 ml ZO Villana AURORA 11 dw Cromer nr Brussel ALLETTA 10 5 ml N Ameland ANNE CHRISTINA 18 Charleston verw AUDACIA 11 v Bayonne nr La Roche AMIGO 10 te Boston BETTYANNE-S 11 49 ml NO Kp Villano BRAM 11 Texel vs nr Hamburg BONANZA 10 dw Startpoint nr London BISCAY A verm 11 v Dublin nr Par BONAFIDE 12 Roquetas verw BOSCO ,16 Khorramshar verw BRANDARIS pass 11 Terschellingerbank m Aalborg BINNENHAVEN 12 to Casablanca verw BEEKBERGEN 20 te London verw BLOEMGRACHT 11 20 ml NW Hanstholm BRINDA 11 8 ml W Ymuiden CARNISSESINGEL 11 dw Goeree vs nr Am sterdam CATHARINA-W 11 26 ml O Terschellinger bank CORNELlA-b 3 11 Barcelona nr Valencia CASANA 10 20 ml Z Dungeness CASCADE 10 Drogheda n Cardiff CUMULUS 11 20 ml v Vlisslngen n Burlings Bristol CATHARINA 10 20 ml CON ZELO 11 v Bayonne DANIEL 10 Aalborg vs Pi DU IVELAND 11 Texel vs Harlingen ELSA 11 Lizardpoint nr Mantyl EE MS 12 te Brussel verw ERAS MUSSING EL 11 v Montrose nr Gran gemouth FOREL 11 40 ral N Eider Vuurschip FIDUCIA 11 25 ml W Goeree vs GEJA 11 5 ml GRUNO 10 20 ml Z Peter hd GRUTTO 11 te London GRESTSTROOM 11 Tongue vs Maassluis HOOGLAND 11 40 ml O Flamboroughhead HOUTMAN 11 dw Wight nr Grangemouth HELEMAR b verm 11 v Eavenne nr Mil- luzo HOOGVLIET II 45 ml W Finisterre HONDSBOSCH 11 dw Ymuiden Londen INTREPIDE 11 te Dublin IMKE 11 dw Terschellingerbank nr Rotter dam JOHANCA 11 30 ml ZO Kp St Vincent JOHN-M 11 te Bremen JAN l< REU MER ll to Colchester LIEN 10 te Bilbao LINDESINGEL 11 v Bayonne nr Lelth LIES 10 50 ml NNW Kaapstvlncent LYNSBAANSGRACHT 10 dwars Seegerstad nr Turku LYDIA 10 dw Arltlow vs nr Dublin LEON I DAS pass 11 Dover nr Antwerpen LIBERTAS 11 Beachyhead nr Rotterdam MAGAS 10 160 ml NNO Villano MA LUC A 10 Golf v Genua nr Genua MANTA 10 Fehmarnbelt vs nr Plymouth MERCURIUS 10 Owers vs nr Thameshaven MYNIAS 10 15 ml NNO Tripolis MAJORCA 11 Villano nr Leixons MEGREZAN 11 15 ml ZW Noordhlnder MARIAN H 10 40 ml ZO Venetië MIES 11 150 ml N Kp Villano MOLENSINGEL 10 v Cardiff nt Rouen MUPHRID-N 11 Belfast verw MALTA 10 te Mostljn MARIA.W 10 te Hull MATTHEW 11 dw Dover nr Liverpool METEOOR 11 40 ml nr Dieppe MAASKADE 11 30 ml nr Texel MAR KAB 11 232 ml W Beaehyhd NAEREBOUT 10 30 ml Z Kp Roca ELLY 10 bar vs Irvine NOORDERHAVEN 11 30 ml ZO SmithknoU NIJKERK 1/1 Royalsoverelgn nr Antwerpen NERO 11 10 ml O Royalsoverelgn NOTOS 11 aank Halmstad PALLAS 11 torhoogte vn Vigo nr Antwerpen PHIDIAS 11 100 ml WNW Kp Bon PHILETAS vn 11 50 ml NNW St Vincents PROSPERITE 11 40 ml N River Time REGIANIDA 11 Dover nr London RESULT 11 50 ml Z Ouessant RIFOAN 11 Texel vs nr Göthenburg ROZENBURG 11 15 ml O Terschellinger bank RIJSBERGEN 13 Dover verw SPPORSINGEL verm 11 v Newlynn nr Ro chester STRIJPE 11 v Oporto nr Bilbao SUBRA 10 vn San Francisco Do Sul nr Mon tevideo SANTA MARIA 10 te Liverpool SHERATAN 11 te Gandia SO E MBA 11 rede Casablanca STATELAAN 11 dw Westhlnders vs nr Swansea SPESMAJOR 11 Bastgoodwin nr Honfleur THEODORA 11 20 ml NW Ymuiden TRI TO ll East Goodwin nr Amsterdam TASMAN IE 11 20 ml Z Texel vs TIDE 11 5 ml NO Casquets URKELSINGEL VERM 11 vn Galway nr Cork VANBRAKEL 10 40 ml W vn Oporto VOLHARDING 10 15 ml W vn Marseille VREDE 11 12 ml NO Texel vuurschip VESTA 11 Sandettie nr Rouen VEDETTE 11 t-a Schelde WESTERSINGEL verm 12 vn Casablanca ir Algerie WULP 11 te Manchester WAVERSSTROOM 11 Noordbinder nr Am sterdam W1LLBOEHMER 11 30 ml NO Kp Sparti- vento WILLEMYN 10 bar vs Wexford WARTENA 11 dw Seabam nr Blyth ZEVENBERGEN 13 te Bremen verw scheidevaart HANSWEERT, Gepas, llapril na. 4 uur: DIETRICH Melsen; GLUCK Koster, MIS- SISSPI Aebi, MARTHA ANTOINETTE de Bruyn. COSTI van Cauwenbergh. LIZA de Backer, GOTTHARD Brenk, ANIO van Fessem, DANA Sassenburg, COS MO POL IET Koster, TRIO de Kunder LIPPIA Brugts KOOPHANDEL 3 Berrevoets. MOSELIA Duyser, NASSOVIA Baan, alle Rotterdam. AMSTEL 4Sys, HOLSATIA Lentjens. HEN- Rl Oom, alle Amsterdam. SAIGON Brand, CHATEAU PAVIE Weisenburger. alle Dordrecht. BEAU ME Janssen Vlaardingen ATALANTA Touw Utrecht; TYDSTROON Hage Leeuwarden; APERANZA Versluis Kerkdriel; PURFINA 29 WennJger 's-BoboIi; ESSO NEDERLAND 71 Visser Zwolle; VI- OS v. d. Heuvel, Wapenveld; REGGE- STRO0M de Jong AlblasserdamTOR PILE van Fessem, Geertruidenberg; JUBLOM Houykens, Kerkdriel: YZERMOT Kreuze Bergen op Zoom; LIS van Laar Alphen a. d. Rijn; JACOBA van Weelden, Deventer: AVONTUUR Waasdorp Woerden. EXAUDI Otjens, VALOROSO van Dessel, ONDERNE MING Klos, SALF 22 de Paauw. SALF 17 de Mayer, RAAB KARCHER 101 Lingner, NEUCHATEL Dilzer, MATAUGERMA Mng- NUS NELLEKE Super. HENDRIK van Doo- dewaard, DERK BUISMAN Vos, ISOLA Femhout, ZURICH Goe.t7„ DIANA Schouwe- naar, CITERNA 32 Pieters. THERMO I van Noolen. alle Duitsland LLOYD 6 van Dam. POLE Sehwob. EXPRESS 30 Krieg. SCHWYZ Brabtel. ZERMATT Kohier alle Racel. RUBENS Schram. DIRKJE v. d. Plas PAX Bos. STAN DA ART 27 van Baaien. DRIE GEBROEDERS v. d. Plas. DORA V. D. Helm, JANNY ten nnf. RU NET van Loon. RIVAL Kornet. FLUVIALE 26 Eberwrn, SALF 3 v. d- Poel. WSSO WIES- BADEN Podcsta, LINOUENDA Stavast SLAMAT Molengraaf. TINE Rvksen. DE HOOP Smedemnn. RIKA Koster, DAMCO 90 Ferwerda. SIRENE Zuyddam, LISOMAR van Looelc. SGD 26 de Bruyn. SPES Pi- kaart. STROMEYER 7Leufz TITAM Viveen TELEGRAAF 14 Oeeno, MINERAAL 10 Slager. FENDEL 64 Ttatz, WH HELMINA K Neyenhoff. JAXO Ebert. SYRA Lankheet. SANCTA MARIA SiivkerUnlk, ALMAMA Loei rs, CHATEAU PALMER van Lent. MOGADOR v. d Heuvel. CYBf-LE Weg man. STROMEYER 5 Krauth. FRATERNI- TE D'eoenhorst. FLUVIALE 53 Ernrei s. P'ETERNELLA MARIA <1e Wachter FLU- VIALE 4 Dvkstra. PAM 31 de Weerdt DRANACO XI de Zeeuw, JURANCON Sehauinger, B1TUMA 3 Dooms. THESSA- LIA Koers, VIVAT Wagenmakers. BUTA- N1A I v. d. Weyde, ARENOOCK van Praet, DIWI Verschuren. MENAPIA den Dikken, TWENTE AMSTEL de Weerd, APPIA de Bruin, alle België. rijnvaart Lobith gepass 11 april '61: Opvaart: FIJS Blom: MARIA Meemvsen: JOHANNA ADR1ANA Schot; DAMCO 205 Wever; GREENFINCH Baker; LAJA Pil;; WATERWEG 2 Klop; DANK BAARHEID Bouwman; ANTON HUGO Pikaart; ESSEN Walny; ANDANTE Esle- rlk; MEA VOTA Vonk; OLIEVIER V. NOORT Cat-ersels; HELENA NELLY Wick: VULCAAN I Baars; GROOT AMERS 2 Rit meester; VELDZICHT v. d. Valk; JOHAN NA Sanders; STAN LEI J Kolen; GILJA Ho ving; REEST Teelunan; JALTJE Mole- graaf; NOORDSTER Meijer; PECHEL- BRON Schnorlng; ASM A Raaynsakers; NERV1A Leeuwensteijn; NANS v. Dijk; GERARDUS MAJELLE Jansen; ELMA Jorens; ALPHA Wellinga; LEONIDAS v. Loon; PIZ LA MARGNA Klefer; TH ECO Kramer; SALF 2 Bosman; INSULINDE De Jager; MARGARETHA Fortuin; HANS GERTGES Insovagoard; KON. JULIANA Jansen; VERWISSELING De Vries; JILKO Koopmans; RAVADI Rekkers; NIETS BE- STENDIG Moret; RIVAL Fernhout; AL« JAN ThijsbertsWAALESTEIJN Smaal; SECUNDA Bastiaanseii; LEONARD HEN DRIK Kempermann; JOHANNA Botter: TENNYSON Kipperus; NESKADUW 9 10 Ca tersels; CLIVIA Brulnsma; JOHANNA HENDRIKA Lischer; KATHARINA Talens; MORGENSTER Eekma: SOL» DEO GLO RIA Jansen: ELISABETH Rump; GEERT JE Kalk; GERARDUS v. Yzendoom; SAM. BR IA Bosman; RISICO De Jonge; EMMA HamannRIVAL Kamst; 4 GEBR. V. Pelt; MUNOT Hartog; IRMGARD Schafer; STU- VESANT Witjes; SCHWAO Berkenpas; MORGENSTER Bakker; NIXE Breedveld; REJAN Do Bie; HENDRINA Koenen: PI- MA Brake!M. STINNESS 5 Briel; AN TH EMAAL v. Dongen alle Duitsland. Afvaart Rotterdam: KARL HEINZ Frund; MARIANE Otten; WILLEM Borgharen; Ml NE RAL 21 Wij- ?.e?4„.N.^SSAUKADE de Gelder; ORANJE NASSAU Oudakker; LU D WIG Bildersteijn; ANDREA Tichter; GERJAN Krikke; A Jajnï CLEX 5 Bultjes; THEODULA de Vries; AMPAUMAR v CORNELIS JOHANNA Huygens; Scow?.. GALLIA Kranendonk: HERMAN Schaab; THRACIA De Vroedt; BOURGUIGNON Nelff: LOUISE Bongers; RH EN US 30EichelhardtENJO Engelsma; JADI WlolsonCORNELIA Engelaar; RHENUS 12 Kosak; MINERAAL Strayer; ANNA Flelschauer; ALVRACHT 13 Boekho ven: GUTE GUNST Fuchs; DUI VELAND Dekker: MATHS de Vries; JENNEKE Kor- Doraal; INZNITAS 2 Mol; FIAT VOLUN- TAS20 v d Bosch: MALM 6 Sibbert; HERMINA Tennings; GERMA I Germes; BATAVIA Rieman; HUGIN Jacobs; RI CHARD 5 Laak; W v DRIEL 72 Verwoij; IYfi0D Westerheek; FRANKONIA Jarnin; ANTON IA Oeriemans; YMA Schot. Afvaart naar overige plaatsen KARPER 30 Schmitt A'dam; EN 4VANT Bastiaansen Vianeu; JENTJE Tee- kema Apeldoorn; EJO v Oo.ven Wester voort; JOHANNA Derksen Apeldoorn; JAN TI EN A Hammer Kampen; HEIN Melboor Ymuiden; WIM Jallinger Delfzijl; EEN DRACHT Touwen Harderwijk; RESULT Ooms Deventer; GOUJE Bruins Harden- berg; MARJA Drast Vrijhoeve Capelle; HAARY Waert A'dam: HIBERNIA Zijl mans A'dam; VRIEZENVEEN Verkalk "Nij megen: ATLAS Okeline Nijmegen; BIE- LERSEE Dietz A'dam; COTA Bakker Alk maar; FLEVOLAND Bongers Remmerden; ONRUST Heuvelman Alphen; QUO VA- DIS Heuvelman Den Haag; ZAGRIBA v Dijk RbedenDE HOOP Gerrits Hengelo; COURAGE Hoekstra Erica; VOOR WAARTS 2 Wicggers Doesburg; LIAD Neef Bergen op Zoom; AVONTUUR Schomv- stra Vreeswijk; ANBERI Ylcelstam Lobith.; ANIMO Heuvelman Alphen a d Rijn; HEAN Bommel Kampen: JOANTO Derk sen Zutphen; PEW1L Buil Wageningen: SO LI DEO GLORIA 4 Miggelbrink A'dam; ORBECO v d Stroom Tilburg; QUO VADIS Kluitenaar Tilburg. ROVA Gent; ROVA DE bmcrc: NEJA Pol: ALLEGRO Hartog; GASCHURN Schurri JORIS Kasius; LLOYD 5 Seblesehewitz? VOUS 2 de Vree; RODORT 5 v Wiien:- R SCHELDE 13 Weblink; AVONTUUR de Rober; ST ANTON I US Bayen; NOV A' CURA Schaart: EDELWEISS 16 Lanceti-, slag; COMPTdiR 10 Lonx; TINA Onde- naerde; THERMO 2 Heijlen; DAMCO 206' Spit; MAG DA Roftert. Afvaart overige plaatsen: l-EHNKERING Nobbe Em*en: MARGA RETHA Johann Emden: USEDOM Ja- «•hmtneck Helshufhovg: LOUISE 1 De Kor te Hamburg; HINNERK Kretzer Stock-, holm. sleepbedrijf m NO Algiers nr Suez kan fJ-GE li vn Vlisslngen nr Antwerpen ur. n d 75 m Z Monrovia nr R'dam WELP 10 50 m NO Algiers nr Suezkanaal NOORDHOLLAND 10 1000 ra WZW San Francisco nr Japan TITAN 12 Rotterdam verw ZEELAND 10 35 m ZO Plymouth nr Mon treal

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 11