Tapora RAKONA en U'S Neem De Gruyter's m ERRES TELEVISIE met ill© én© fles bent u klaar MEISJES voor de administratie TYPISTES LEERLING TYPISTES mannelijk personeel Doe mee aan de ERRES SEVEN ACTIE TRANSPIRERENDE VOETEN? ABONNEERT U OP HET ZEEUWSCH DAGBLAD Koop nu een ERRES radio of TV on win f 5.000.- in contanten Wekelijks prijzenpakket Woensdag 12 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 10 U De Gruyter's wasmiddelen? zo voordelig door EEN VERSTANDIG BESLUIT: De schoonmaak heb altijd Trexop voor m n hele was. Bleken en blau wen niet meer nodig. maak minstens 4 pakken in de week op: dan zet 10% korting zoden aan de dijk! - Huishoudzeep, dubbel stuk 27 ct. Zachte zeep.pot 47 ct. Zelfwerkend Wasmiddel pak 81-42 ct. Trexoppak 83-43 et. Trexop Blauw pak 83-43 ct. Wolwasmiddelpak 40 ct. Bleekpoederpakje 10 ct. Zakje Blauw12 ct. Kristalstijfselpak 40 ct. Poederstijfselpak 40 ct. Clansstijlselpak 30 ct. Koudwaterstijfsei pak 54 ct. Critol fles 35 ct. Gritol, geconcentreerd flacon 98 ct. Rensa.reinigingsmid.de! grote bus 42 ct. Rensa extra sterk grote bus 47 ct. DE GRUYTER 'S LANDS GROOTSTE LEVENSMIDDELENBEDR1JF 610411 N.V. Koninklijke Maatschappij „DE SCHELDE" Scheepswerf en Machinefabriek VLISSINGEN VRAAGT: Mulo, Handelsavondschool of daarmee gelijkgestelde opleiding vereist. 'Aanmelding zowel schriftelijk als mondeling bij de afdeling Personeelszaken, Glacisstraat 165 te Vlis- singen. In verband met de gedeeltelijke invoering van de vijfdaagse werkweek zijn TATFDfV Af* f>r(| ATCII onze kantoren en magazijnen van 15 APRIL TOT EN MET 22 JULI 1961 op AA I EKUAw UbjLU I tN Coöp. Landbouwvereniging EILAND WALCHEREN, MIDDELBURG N.V. Graanhandel S. VAN EENENNAAM ZN., MIDDELBURG N.V. ZEEUWSCHE VOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL, MIDDELBURG EN VLAKE. Afdoende behandeling! Doe 's avonds wat Japora op de voeten. Een behande ling van twee of drie dagen voorkomt overmatige tran spiratie. Huidporiën gaan weer normaal functioneren. Resultaat verzekerd - an ders uw geld terug. Extra grote tube 3,20 - grote tube 1,95. Bij apotheker, drogist, speciaalzaak. |j helpt altijd Natuurlijk koopt u uw ERRES TELEVISIE bij een zaak van vertrouwen. RAKONA zorgt nauwgezet en vol interesse voor de be langen van haar cliënten RAKONA geeft een juist advies en uitvoerige demon stratie RAKONA zorgt voor perfecte plaatsing en blijvende service Filialen te BREDA en WAALWIJK Bergen op Zoom: Kremerstr. 4, tel. 3068 DE POSTDIENST TE HAARLEM vraagt voor bestel-, perron- en expeditiedienst. Vereisten: leeftijd 18 t/m 25 jaar, Lager Onderwijs, van onbesproken gedrag, ongehuwd. Indiensttreding als geoefend werkman op arbeidsovereen komst en op een leeftijdsloon van maximum f348,56 f 17,40 huurcompensatie per maand (bruto). Na gebleken geschiktheid volgt bevordering tot besteller op arbeidsovereenkomst met een maximum brutoloon van f373,61 -f f 17,40 huurcompensatie per maand. Voor de krachten niet uit Haarlem een relskostenregeling en voor zover nog geen 24 jaar ook tegemoetkoming in pensionkosten. De toeslag voor onregelmatige diensten bedraagt 20 tot 40% van het uurloon. Per kalenderjaar 15 dagen vakantie met 4% vakantie uitkering. Door verdienstebeloning kunnen goede krachten boven dien een driemaandelijkse uitkering verwerven van maximaal 12% van het brutoloon. Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van voiledige gegevens, te richten aan de directeur van het Postdistrkt Haarlem, Gedempte Oude Gracht 2 te Haarlem. i Van 6 april t/m 24 mei,1961 heht TJ de kans om één van de adembenemende prijzen te Winnen. Want elke week opnieuw start de ERRES SEVEN ACTIE. Iedere koper van een ERRES radio of televisietoestel ontvangt gratis van zijn handelaar een deelname-formu lier met volledige inlichtingen. Profiteer hiervan. Koop vandaag nog en win een fantas tische geldprijs. Hoofdprijs; f 5.000.— in contanten waar voor TJ o.a. kunt kopen een Austin Seven, een fonkelende 4-persoons automobiel, onge kend ruim, ongekend snel 2fl prijs: 1.500.in contanten of een vakantiereis naar het zonnige Italië 3e prijst f 1.000.in contanten of een vakantiereis naar Groot-Brittannië 4e prijs: het nieuwste ERRES televisie toestel tiw.v. 925— 5e CD Ee Prijs: een waardebon van 500— waarvoor V o.a. een prachtige Friventa koelkast kunt'kopen 7e t/mlüe prijs: een luxe ERRES platen speler in sierijjko koffer ERRES radio vanaf f 125.- ERRES televisie vanaf f 695.- Vraag Uw handelaar de prachtige kleureniolders over ERRES radio - televisie en platenspelers. ■Bovenstaande ERRES-produkten zijn oa. verkrijgbaar bij: JA De Gruyter looft 1000 pakken wasmiddelen uit voor de beste antwoorden. U kunt kiezen uit Zelfwerkend Wasmiddel, Trexop, Wolwasmiddel of Afwas- middel. ïjfe U krijgt 10 pakken wasmiddelen gratis als Uw antwoord behoort tot de 100 beste en leukste. Zó kunt U inzenden: Neem een briefkaartSchrijf er op: ik kies De Gruyter's was middelen, omdat Maak da zin af met hoogstens 20 woorden. Vermeld duidelijk Uw naam en adres. Adresseer aan De Gruyter, postbus 276, 's-Hertogenbosch. Uiterlijk zaterdag posten! Honderd winnaressen krijgen een waardebon voor 10 pakken wasmiddelen gratis thuis gestuurd. Wint u deze keer niet, doe dan toch volgende keer wéér. mee! gebruik Zelfwerkend Was middel ideaal voor de kookwas. WEL VAERT 'N HAUTE COUTURE CREATIE Zonder dat u zich behoeft af te vragen: waarmee krijg ik dit of dat nu weer schoon? Lodaline maakt immers alles schoon! Intens schoon. Als nieuw! is daarom échte Lodaline- tijd! Muren, behang afwe ken, houtwerk, vloeren, sa nitair, meubelbekleding, kle den. Alles schóón met het wonderbaarlijke middel Lodaline bevat huid-beschermend schuim N 149 JTante couture !n vorm: slechts 2S tot 32 cm diep benadert ERRES televisie het ideaal van boekenplank-breedte. Zie, hoe fantastisch een ERRES staat in Uw interieur. Haute couture in techniek: één druk op de toets en volautomatisch ontvangt U een briljant, Stabiel en storingvrij beeld. Zie hoe fantastisch een ERRES TJ iedere avond de voldoening geeft van een verstandig besluit. ERRES «MADELEINE»: 43 cm - superontvanger. In hoogglans uitvoering 695.- In Zweedse naturel uitvoering f 703.»

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 10