Het nieuwe „Wonderwereld" boek!! BANK- en PLAATWERKERS WAM NELLE la collection CÉCILE de menko 't MODEHUIS Het Stoffenpaleis T/ióóM-XvoÜ U bent een BG-huis; waard! Adverteren brengt resultaten! Redacteur- Buitenland Leerling- Opmaakredacteur VAKLIEDEN METSELAARS en OPPERLIEDEN FILIAALHOUDER/VERTEGENWOORDIGER speciaal Damesstoffen DE NIEUWE EXCLUSIEVE COUTURE-STOFFEN VAN De Nieuwe Rotterdamse Courant VLOTTE EERSTE VERKOOPSTER EEN SERIE ZOMERSTOFFEN VAN INTERNATIONALE ALLURE, DOOR VOORAANSTAANDE ONTWERPERS SAMENGESTELD VOOR DE EUROPESE VROUW. op de Grote Markt W. J. DOMINICUS GOES Grote Markt 6, tel. 6015 Bovenstaande Menko-stoffen zijn verkrijgbaar bij: Menko-stoffen verkrijgbaar bij: Zend mij vrijblijvend inlichtingen over het verkrijgen van een eigen huis met BG-medewerking. Naam: Straat: Plaats: Zenden aan hoofdkantoor Bouw fonds Nederlandse Gemeenten, Javastraat 7, Assen. 72 N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER COUPON TIMMERMAN EN VERBEEK N.V., handel in landbouwwerktuigen, Zierikzee, Lewedorp, vraagt op korte termijn voor haar bedrijf te Lewedorp een Vereisten voor deze zelfstandige werkkringcommerciële kennis van landbouwwerktuigen en trekkers op behoorlijk niveau. Sollicitatiesschriftelijk of mondeling (na telefonische afspraak) aan ons kantoor té Zierikzee, Telefoon 011102435. De COÖP. MELKINRICHTING EN ZUIVELFABRIEK „WALCHEREN" Poelendaelesingel 6 Middelburg vraagt een Kantoorbediende (mnl. of vrl.) Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur vóór 1 maart a.s. Zaterdag 18 februari 1961ZEELVvisCH DAGBLAD Pag. 14 voor de aanmaak en samenbouw van grote en kleine delen. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden o.a. 45- urige werkweek, werkclassificatie en taak stelling. Dit betekent een uurloon vermeerderd met een toeslag die gebaseerd is op de gemiddelde fabrieksprestatie. waardoor een regelmatig inkomen verzekerd is. Zonodig gaat aan de tewerkstelling in het bedrijf een korte scholing tot lichtmetaal- bewerking vooraf, tegen het normale loon. Wilt u hier meer van weten, dan zenden wij u op schrifte lijke of telefonische aanvraag, tel. 01850-7741, gaarne uit voerige inlichtingen en een sollicitatieformulier, waarna, zo nodig in de avonduren, een afspr. zal worden gemaakt BEDRIJF DORDRECHT MIJLWEG 55 Voor de productie van de Friendship en andere omvang rijke opdrachten, zoals de Lockheed T 104 Starfiglner, kunnen wij plaatsen: Dit Is weet wat je noemt een .knal" boek voor jongelui, die van avonturen houden! Geen uit de lucht gegrepen verhalen, maar spannende gebeurtenissen, die werkelijk hebben plaats gehad en werden beleefd door mannen met moed, durf en doorzettingsvermogen. Dit boek kost slechts f2.25 en de bijbehorende 62 prachtige, gekleurde platen, verdeeld in 4 series, kunt. u krijgen tegen inlevering van 120 waardepunten per serie. Met 480 punten is dus het boek compleet. Ook de andere „Wonderwereld"-boeken: .Geheimen van de Zee", „Avonturen met Atomen* en „Speurtocht in Dierenland" zijn nog verkrijg baar. Elk boek tegen betaling van f 2.25 en de bijbehorende platen voor 480 punten per boek. Bestel één of meer van deze boeken bij uw kruidenier of per postwissel, of door overschrijving op onze girorekening 5 9600. Van Nelle, afd. Cadeaus, postbus 639, Rotterdam. ■£S gj ..i898$8®53fi -7 v - - Fa. Adr. de Kok ert Zonen Aannemingsbedrijf TE BERGEN OP ZOOM vragen voor het werk Chr. H.B.S. in de wijk „DE GRIFFIOEN" te MIDDELBURG: Bij gebleken geschiktheid langdurig werk. Aanmelden bij de uitvoerders op het werk. zoekt een enigszins gevorderde en een Opleiding ten minste 5 jaar H.B.S. of Gymnasium. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de Hoofd redacteur van de N.R.C., Postbus 824, Rotterdam. Wij hebben plaats in onze nieuwe zaak liefst voor direct Gedacht wordt aan een dame met langdurige ervaring die in staat is leiding te geven en kan adviseren bij de verkoop. Goede omgangsvormen. Prettige werk kring. Hoog salaris. Gaarne uitvoerige brieven met referenties aan SCHRIJVER'S STOFFENHUIS N.V. - GOES Telefoon 6604, na 6 uur 6324. A VIENT DE PARAITRE ZOJUIST UITGEKOMEN BIJ Lange Kerkstraat 44 - GOES Nieuwstraat 6-8 - TERNEUZEN Al 14.000 BG-deelnemers zijn eigen baas. Ze wonen in 't eigen huis dat ze zélf lieten bouwen, „op maat" voor 't hele gezin. Finan ciering en bouw met BG is veilig, 't Is: waar voor je geld krijgen. Wees óók baas in zo'n eigen huis. Laat u nu voor lichten over de veilige weg naar dit trotse bezit!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 14