NEDERLANDERS LOTEN GOED IN GOTENBURG ROEIVERENIGING DE HUNZE 75 JAAR EN VOL PLANNEN snmityr Nieuwe baan eerste doel DE LOTING je ware hlare ta.is SPIONERENDE STUDENT HAALT REVANCHE" IN RUSSISCH JEUGDBLAD Man greep zijn vrouw bij keel KRUISWOORDRAADSEL Amerikaanse ploeg start niet ÏSU wees protest van Praag af Wereldrecords Zaterdag 18 februari 1961 bijtij vi atjii DAGBLAD Pag. 11 Vanmiddag begint strijd om ivereldschaatstitel Toch geluk De wraak Excartin technisch leider Barcelona Twee troeven Twee voorop FLOREREND ROEIBAAN Pjotr Smirnof Ik moest boeten voor Powers Dinsdag overspelen: Jeugdelftal-SHS WAPENFEITEN AMERIKA VREEST ONEERLIJK SPEL Van onze sportredacteur Barend Buisman GOTENBURG. De loting voor de 500 en 5000 meter van het wereldkampioenschap hard rijden op de schaats, die gister avond in het Ullevi stadion werd gehouden, is voor Nederland niet ongunstig verlopen. Rudi Liebrechts mag dan wel voor het karwei staan tegen de Zweed Karenus het toernooi op de 500 meter te moeten openen, de sprint dient hij toch op eigen kracht te rijden, zodat de jongen uit Vlaar- dingen, ook al start hij als eerste, - weinig te verliezen heeft. De coaches hebben hun voornaamste troeven in de eerste groep gebracht. Klaas Schenk plaatste daarin zijn azen Henk van der Grift en Rudi Liehrechts, die het vooral op de 5000 meter niet slecht hebben getroffen. Liebrechts ontmoet in de tweede rit van de 5000 meter de Fransman Kou prianoff, derde van het Europese kam- pioenschap in Helsinki. Van der Grift rijdt in de negende rit tegen de weliswaar allerminst gerenom meerde Deense stayer Stille, maar de man uit Breukelen heeft het geluk, dat Kositsjkin, Ivar Nilsson, Kouprianoff en Stenin voor hem van start gaan. Van der Grift weet dus wat voor tijden zijn grote concurrenten hebben gemaakt, waardoor zijn schema meer inhoud krijgt. Alleen de Noor Johannesen wordt van de rijders uit de eerste en wellicht belangrijkste groep na Van der Grift weggeschoten. Opnieuw Kositsjkin op de hoogste trede van het ereplatform? Of zal die plaats deze keer bestemd zijn voor zijn landgenoot Stenin, de Noor Johannesen, de Zweed Ivar Nilsson, de Fransman Kouprianoff, of de Ne derlander Van der Grift? De Scandinavische schaatsexperts gis sen en rekenen. De 15.000 Noren die op Gotenburg zijn neergestreken, re kenen er op dat hun schaatskoning Knut Johannesen zich ditmaal beter zal laten gelden. BARCELONA (A.P.). De voetbal club Barcelona heeft Pedro Excartin, de voorzitter van de keuzecommissie voor het Spaanse elftal, gecontracteerd als technisch leider. Excartin werd in november benoemd als voorzitter van de keuzecommissie. Zijn taak eindigt na de voorbereiding van. het Spaanse elftal voor de wedstrij den om het wereldkampioenschap te gen Wales die in mei en begin juni ge speeld worden. Excartin is ook een bekende oud- scheidsrechter en een bekende sport journalist. DAVOS (ANP). Het protest van de organisatoren van de wereldkampioen schappen kunstrijden die, zoals wij gis teren meldden, door de Internationale schaatsunie zijn afgelast, heeft geen ge hoor gevonden. Het bestuur heeft de organisatoren meegedeeld niet van zijn standpunt te wijken ondanks het feit, dat men reeds ruim een half miljoen gulden in de or ganisatie had gestoken. De ramp met het Belgische vliegtuig, waardoor de Amerikaanse kunstrijploeg om het leven kwam, maakt een door gaan van de kampioenschappen onmo gelijk, aldus het bestuur. De zesde Maccabia, de Joodse Olym pische Spelen, word'en van 29 augustus tot cn met 5 september in Israël gehou den. Het Oostenrijkse schaakteam voor het Clare Benedicttoernooi van 5 tot 10 april in Neuhausen is als volgt samengesteld: Robatsch, Duckstein, Kinzei, Stoeckl en Prameshuber. Paul Pender, die door d'e Amerikaanse staten New York en Massachusetts en door de land'en buiten de Verenigde Staten wordt erkend als wereldkampioen bok sen in het middengewicht, verdedigt zijn titel op 22 april te Boston tegen Carmen Basilio. wmÊÈmÊÈêMÊmmm ln Helsinki bezorgde de timmerman uit Oslo zijn supporters twee weken geleden een donker weekeinde door in het eindklassement van het Europese •karagjpenschap .^lechfs de vjjfde plaats in te hemen, 'Jöftahnesen was uit vorm; heette het. De Noor trok zich bij zijn voorberei ding op het toernooi in Ullevi terug in de bergen. Er kwam bericht, dat hij waarschijnlijk niet zou meedoen. Toen men de schok, die dit nieuws teweeg bracht, nog aan het verwerken was, kwam de mededeling dat hij wel zou starten. Het naar Zweden gekomen Noorse legioen wordt nu nog slechts bezield door één gedachte: de wraak van hun landgenoot. De Russen hebben behalve in Ko sitsjkin ook in Stenin een rijder van formaat, die in betere conditie schijnt te zijn dan veertien dagen geleden. Daar komt nog iets bij. Stenin ver dedigt de kroon, hetgeen voor hem een extra prikkel betekent. De Zweden, die met de Noren op de tribunes voor de grootste mensenmassa zullen zorgen, hopen, dat hun idool Ivar Nilsson hoger zal reiken dan in de Finse hoofdstad. Ivar Nilsson werd daar vierde. Hij heeft de kwaliteiten om verder te kunnen komen. Ten slotte Kouprianoff en Henk van der Grift. De namen van deze twee rijders komen eveneens veelvuldig voor op de lijsten van favorieten, die in siders en statistici zo gaarne samen stellen. Kouprianoff werd verleden jaar m de strijd om de wereldtitel te Davos een verrassende tweede, achter de Rus Stenin. Hij was de grote relevatie. In Helsinki bewees hij dat zijn prestaties in Zwitserland niet op een vergissing hebben berust. Henk van der Grift diende zich dit seizoen aan. Hij werd de openbaring van het Europese kam pioenschap dat Kositsjkin als triom fator kende. Met Liebrechts is Van der Grift in ieder geval in staat Nederland weer in het eindklassement te brengen; mis schien zelfs wel onder de eerste acht. Het veroveren van een wereldtitel be tekent echter nog iets anders. Het zou niet onverstandig zijn daarop voorlopig niet te rekenen. De grote vraag is wat Japan en China op het ijs zullen brengen. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een Chinese rijder voor een daverende surprise zorgde. De Finnen, die vroeger altijd in de voorste gelederen te vinden waren, makën sombere jaren door. In hun hoofdstad hadden zij geen enkele man onder de eerste zestien. Dit week einde zal het waarschijnlijk niet veel anders zijn. Rest.:: De deelnemers uit de overige landen zijn te verwaarlozen. De Oostduitser Kuhnert die zich een handvol jaren terug opwierp als een groeiend talent, zakte terug. De Westduitse, Oosten rijkse, Australische, Deense, Italiaanse, Poolse en Tsjechische afvaardigingen zijn gedoemd een figurantenrol te ver vullen. De Amerikanen hebben laten weten niet te zullen starten in verband met de vliegramp bij Brussel, die een aantal landgenoten op weg naar het wereld kampioenschap kunstrftden in Praag het leven kostte. Nog enkele uren en de strijd om de wereldtitel 1961 gaat beginnen. Zelden zal schaatsend Nederland zo in span ning hebben gezeten als thans het geval is. Het kampioenschap lijkt zo dichtbij, in wezen ligt het oneindig ver weg, zijn er talrijke moeilijkheden te over winnen voordat de hoogste top is be reikt- Indien Henk van der Grift en Rudi Liebrechts, de aanvoerders van de vaderlandse equipe, straks inder daad tot de eerste acht van het klas sement behoren, kan Nederland als schaatsnatie, zonder in het bezit te zijn van kunstijsbanen, met een gerecht vaardigde tevredenheid terugblikken op een prachtig seizoen. „Pas maar op manneke, morgen te het ernst." Met opgeheven vinger, maar in de beste verstandhouding vertelde hier coach Schenk Van der Grift, dat hü niet zo veel met de Zweedse rqders moest praten. Van onze sportredacteur GOTENBURG De wereldrecords hardrijden op de schaats op de ver schillende afstanden zijn in handen van: 500 m: Grishin (Rusland) 40,2 sec. gevestigd te Misurina in 1956. 1500 m: Jdrvinen (Finland) 2.6.3 gevestigd te Squaw Valley in 1959. 5000 m: Shilkov (Rusland) 7.45.6 gevestigd te Alma Ata in 1955 10.000 m: Johannesen (Noorwegen) 15.46.7 gevestigd te Squaw Valley in 1960. Eigen nieuwsdienst GRONINGEN. „In 1886, den 19den Februari, werd door enkele roeiliefhebbers de roeivereeniging „De Hunze" opgericht. Hunne oefenbooten hadden een plaats ge vonden onder de Museumbrug, waarop Jansien Drost de slinger van de brug hanteerde. Hij be kleedde een zeer voorname positie; de roeiers mochten zich verklee- den in zijn brugwachtershuisje; hij zorgde voor het schoonhouden en het verven van de booten. In het begin werd slechts in twee oefenbooten geroeid; doch met zulk een resultaat, dat het eerste jaar reeds twee prijzen werden be haald: een in Delfzijl en een in Paterswolde. Voorzitter van de vereeniging was de heer M. F. Rasker, die zich ook voor het vol gende jaar de benoeming tot voor zitter liet welgevallen, echter na „veel gesputter". Zo begon 75 jaar geleden het leven van de Groningse roeivereniging De Hunze, tenminste volgens een feestcourant die bij het zesde lustrum verscheen. Hoe het allemaal precies gegaan is, weet nie mand, want de inmiddels overleden dertien roeiliefhebbers, vermeldden alleen hun namen in het contributieboek, zoals goede Groningers betaamt. Wordt het verre verleden van De Hunze dus ietwat door duisternis om geven, over het heden kan de huidige generatie stellig met kapitale letters schrijven. Want de bloeiende rpeigemeen- schap met zijn driehonderd vijftig leden vertoont stellig geen ouderdomsverschijn- selen. Integendeel, het jonge bestuur zit boordevol plannen en als deze verwezen lijkt kunnen worden gaan de Groningse roeiwereld en De Hunze een gouden tijd tegemoet. Met trots vertelt de voorzitter, J. van De volledige resultaten van de loting voor de 500 en 5000 meter waren als volgt 500 meter: 1ste rit: Liebrechts (Ned.) Karenus (Zweden); 2de rit: De Riva (It.) Strutz (Oost.); 3e rit: Kouprianoff (Fr.) Nilsson (Zweden); 4e rit: Maier (Noorw.) Van der Grift (Ned.); 5e rit: Salonen (Finl.) Traub (W.-Dld.); 6e rit: Jaures (Tsj.sl.) Nagakubo (Japan); 7e rit: Cassidy (Austr.) Kuhnert (O.-Dld.); 8e rit: Kositsjkin (Rusl.) Seiersten (Noorw.); 9e rit: Stenin (Rusl.) Chih-Huan (China); 10e rit: Jokinen (Finl.) Kobayashi (Japan); 11e rit: Chin Yu (China)Schoeppe (Tsj.sl.); 12e rit: Sakhof (Fr.)Aaness (Noorw.); 13e rit: Heffernan (Austr.)Johannesen (Noorw.): 14e rit: Mer- kulov (Rusl.)Meeuwisse (Ned.); 15e rit: Slott (Zweden)Schuier (O.-Dld.); 16e rit: Swiecicki (Polen)Grishin (Rusl,); 17e rit: Gios (It.)—Zee (Ned.); 18e rit: Stille (Den.) Nnitto (It.); 19e rit: De Graaff (Ned.) Schmidt (O.-Dld.); 20e rjt: Guttu (Noorw.) Olof Brogren (Zweden); 21e rit: Plauka (Polen)—Gontsjarenko (Rusland). 5000 meter: 1ste rit: HeffernanSalonen; 2e rit: LiebrechtsKouprianoff; 3e rit: Nils sonGlos; 4e rit: SteninTraub; 5e rit: StrutzJauris; 6e rit: NagakuboSchmidt; 7e rit: Plauka—Karenus; 8e rit: Kositsjkin— Aaness; 9e rit: StilleVan der Grift; 10e rit: JohannesenChih-Huan; 11e rit: De Riva Gontsjarenko; 12e rit: SchoeppeMeeuwisse; 13e rit: SlottSeiersten; 14e rit: Kuhnert Kobayashi: 15e rit: Zee—Maier; 16e rit: JokinenCassidy; 17e rit: Chin-YuSaknof; 18e rit: Swiecicki—Merkulov; 19e rit: Grishin —De Graaff; 20e rit: Guttu—Nitto; 81ste rit: Schuier—Brogren De Belgische lichtgewichtbokser De- visch won in Gent op punten van de Duitser Hans Gronen. De Belgische middengewicht Saerens won in de twee de ronde van de Fransman Thomas. Het Hongaarse voetbalelftal won in Kaïro met 2—0 van het elftal van de Verenigde Arabische Republiek. Bii rust was de stand 00. Advertentie JOHS VRIJMOED ZONEN N V. SCHIEDAM SEDERT 1776 Petrosjan: en briljant. RI door H. Kramer AL TIEN jaar lang heeft Tigran Petrosjan een eer- - ste viool gespeeld-in het internationale schaakleven. Hij heeft dat gedaan op een wijze, die velen niet meer voor moge lijk hebben gehouden, namelijk in de stijl die zo ongeveer in de jaren tussen 1930 en 1940 de gro te mode was; een stijl die het best als gestroomlijnd kan wor den omschreven. Bij Petrosjan ziet men geen wild aanvalsspel zoals bij Tal en evenmin zwaar opgezette partijen als bij Bot- winnik. Bij Petrosjan gaat alles met een speels gemak. Er schijnt in zijn partijen nooit iets aan de hand te zijn,- zijn tegenstan ders voelen zich eigenlijk niet be dreigd. Petrosjan stelt zijn stukken op, speelt ze naar andere velden, strijkt daartussen door met zijn vin gers liefkozend over zijn bovenlip, wandelt een beetje pedanterig rond en gaat dan weer verder met het omgroeperen van zijn strijdkrachten. Dat gaat zo drie of vier uren door. Loerend NAARMATE heit vijfde uur nadert, wandelt Pet ros jan minder en zit hij meer achter het bord, loerend op een manier, zoals een roofdier dat kan doen. Vaak is de partij dan plotseling uit. De tegenstander staat op met een blik in de ogen alsof hij daarnet een staaltje van tovenarij heeft gezien. Het ene ogenblik was alles nog goed, dan opeens stortte de stelling als een kaar tenhuis ineen. In het wereldtornooi te Leipzig was Petrosjan de meest gevreesde man in de Russische ploeg. Men wist dat Tal scherp kan aanvallen, maar men wist ook, dat Tal wel eens te veel risico neemt. Men kon dus hopen. Botwinnik en Keres z\jn zeer sterk en natuurlijk bijzonder gevaarlek. Maar toch wist men wel ongeveer, waaraan men zich te houden had by deze spelers. Bij Petros jan echter nooit. Men kan goed staan tegen Petros jan of slecht, altijd weer is hij de ongrijpbare; de man, die zich uren lang laat opjagen om dan toch nog op tijd te komen om de beslissende klap uit te delen en de ogenschijnlijk verloren veldslag in zijn voordeel te beslissen. De deelnemers in Leipzig waren het roerend eens: tegen de Russen te spe len is niet gemakkelijk maar tegen Pe trosjan te spelen is een marteling. Tweede maal TYEZE Petros jan is thans voor de tweede maal in zijn loopbaan kam pioen van de Sowjetunie geworden. Een geweldige prestatie maar toch geen verrassing. Het zou evenmin een ver rassing zijn als de donkerharige, thans 32-jarige Armeniër, wereldkampioen zou worden. In de partij, die hieronder volgt, zien we Petrosjan zijn voorganger op de Russische schaaktrooo verslaan. Wit: Petrosjan. Zwart: Korchnoj (28e wedstrijd oim het Russische schaak kampioenschap 1961). Grünfeld-verde- diging. 1. d2d4, Pg8f6; 2. c2c4, g7g6; 3. Pblc3, d7d5; 4. Lel—f4, Lf8—g7; 5. e2e3, 0—0; 6. Ddl—b3, d5xc4; 7. Lflxc4, Pb8d7; 8. Pgl—f3, Pd7—b6; 9. 0-0! (Het loperpaar acht Petrosjan in deze stelling van geen belang. Na 9. Le2, Le6 heeft zwart overigens geen moeilijkheden.) 9Pb6xc4; 10. Db3xc4, c7—c6; 11, Lf4e5, Lg7—h6; 12. Tfl-dl, Lc8—e6; 13. Dc4b4, b7b6; 14. Db4—a4, Dd8e8; 15. Tal—cl, Pf6—d5; 16. Pf3d2 (Petrosjan is in zijn elemerut. Er is niets aan de hand maar hij laveert lus tig van rechts naar links en links naar rechts.) 16.' De8d7; 17. Da4—a3. Ta8.—c8; 18. Pc3—e2, a7—a5; 19. Pd2—c4, Dd7—a7; 20.. b2—b3, Tf8—d8;L 21. h2h3, Da7a6; 22. Da3—b2, f7—f6 23. - L'*5g3 Lp6-24. Kg!h2. Td8d7; 25. Pe2—c3, Pd5xc3; 26. Db2xc3, Tc8—d8; 27. Tel—c2 (Lokt de volgende opmars uit.) 27e7e528. Tc2—d2, e5—e4 (Er dreigde 29. dxe5, terwijl 28 exd4; 29. Txd4, Txd4; 30. Txd4, Txd4; 31. Dxd4 een pion kost omdat b6 en f6 tegelijkertijd aangevallen zijn. Er is dus plotseling ,,gif" in de stelling!) 29. d4—d5!, Lf7xd5 (Op 29cxd5 kan 30. Dxf6 vol gen b.v. 30dxc4; 31. Dxd8f!, Txd8; 32. Txd8f, Lf8; 33. Ld6) 30. Dc3xf6, Lh6—g7; 31. Df6—g5, Td8—f8; 32. Dg5—g4, Td7—f7; 33. Pc4d6, Tf7—e7 (Iets sterker was 33Td7.) a o e f 34. Td2xd5! Als een tijger bespringt Tigran Pe trosjan zijn prooi.) 34c6xd5; 35. Dg4—g5, Lg7—f6; 36. Dg5xd5t, Kg8h8; 37. Pd6xe4, Lf6g7; 38. Pe4—d6, Da6—a8; 39. Dd5b5, Da8a7; 40. Pd6—c4 Zwart, gaf op, want b6 is niet te hou den: 40Tb7; 41. Td6, Tfb8; 42. Tc6. Een typische partij van Petrosjan! De damesacht van De Hunze voor de start van de Head of the Iliver 1960, ivuirin zij opnieuw een overwinning zou behalen. Dijk, over de aanstaande uitbreiding van het botenhuis aan een van de Groningse singels, waardoor de accommodatie onge veer verdubbeld wordt. Nog enthousias ter rollen de woorden uit zijn mond, als het gesprek komt op de plannen, die De Hunze, en de roeiende studenten van Aegir in samenwerking met de directeur van de Noordelijke Economisch Techno- logische Organisatie, ir. U. S. F. Joustra, hebben ontwikkeld. Als de provinciale en gemeente lijke instanties hun medewerking wil- BANK NED. GEMEENTEN Nieuwe %-lening tegen 99 DEN HAAG De Bank voor Neder- landsohe Gemeenten gaat een nieuwe 4% pet. 25-jarige obligatielening uitgeven van 100 miljoen tegen 99% pet. De le ning zal worden afgelost in twintig ge lijke jaarlijkse termijnen, te beginnen in 1967. Vervroegde extra aflossing is gedurende de eerste tien jaar van de looptijd niet toegestaan. Daarna is zij in de jaren 1971 tot en met 1975 alleen mogelijk tegen 101VI pet. en gedurende de verdere looptijd van de lening tegen 101 pet. De lening is verdeeld in coupures van 1000 en 500. Datum van inschrijving is 28 februari, datum van storting 4 april. Ook aan deze lening zal weer een schuldregister worden verbonden. Opne ming in de beursnotering in Amsterdam en Rotterdam zal worden aangevraagd. Het prospectus verschijnt dinsdag. Mussolini De laatste maal dat een lid van de Serafimer orde werd uitgestoten, be trof het Mussolini, die de orde inder tijd uit politieke overwegingen had ge- ei de annulering wachtte men in Zweden echter voorzichtigheidshalve tot 1943, toen Mussolini een man zon der macht was geworden. De Serafimer orde, de voornaamste Zweedse ridderorde, werd in 1748 ge sticht. De orde, die door de koning zelf wordt verleend, is zo exclusief dat bij de dood van een lid van de orde de kerkklokken in Stockholm luiden. Le den van het koninklijk huis krijgen de ze orde reeds hij de geboorte. Boven dien worden belangrijke burgers met de orde onderscheiden, doch ten hoogste 32. len verlenen, bestaat de mogelijkheid, dat Groningen over eiikele jaren de beschikking krijgt over een interna tionale roeibaan. Door de verbreding van het Eemskartaal zal tussen de stad en Ruischerbrug een lijnrechte scheep vaartroute van drie kilometer lengte en 54 meter breedte worden gecreëerd. Volgens internationale normen vol doende Door een vierbaansroeibaan. Met het graven van het kanaal alleen is men natuurlijk niet klaar. Er moet worden verzorgd voor verharde wegen, toeschouwersaceommodatie, start- en kleedgelegenheid en een finishterrein. Van onze correspondent MOSKOU. De indruk die Pjotr Smirnof, de Russische student die de vorige zomer wegens spionage uit Neder land werd gewezen, van zijn ver blijf in Nederland heeft overgehou den, verschilt weinig of niets van de clichévoorstellingen die de Rus sische pers koestert om het leven in westerse landen te beschrijven. In net cultureel-politieke maand- bléüd vain dé communistische jeugd- liga Cmena zoveel als Aflossing of Nieuwe Generatie verscheen dezer lagen een artikel dat voor het eerst ,,de zaak-Smirnof" be handelt en neerkomt op een merk waardige beschrijving van ons land gezien door de ogen van de jonge Russische student die zijn ander- halfjarige studie aan het Haagse Institute for Social Studies mis bruikte als dekmantel voor zijn spionageactiviteit. De welvoorziene winkels, aldus Smirnof, zijn maar uiterlijke schijn, die de aandacht moeten afleiden van het harde lot der Nederlandse arbei ders. Zij moeten genoegen nemen met steeds lagere lonen terwijl de „mono polies" met de poet gaan strijken en de regering tot een bewapeningswed loop aanzetten Dat leidde in Nederland tot een soort pendeldienst naar Nieuw-Guinea met vliegtuigmoederschepen (n.b.van het type Karei Doorman, om zo Indo nesië angst in te boezemen. Een voor stelling van zaken waarop een afge studeerde van de Moskouse Universi teit en specialist in de politieke eco nomie allesbehalve trots kan zijn. De rector! Interessant wordt Smirnof wanneer hij zijn ervaringen beschrijft die hem ertoe brachten de ware aard van het Haagse instituut te ontdekken: ver spreiding van het anti-communisme. Zeer duidelijk is het zijn bedoeling het hoger onderwijs in Nederland aan de kaak te stellen. De atmosfeer, aldus het artikel, is half-militair, formalistisch en wantrou wend. De onderdirecteur maakt er zijn dagtaak van alle studenten in de gaten te houden en ook de „zogenaam de" chatelaine draagt het hare bij in dit opzicht. De bel die op gezette tijden de studenten aan de maaltijd moet herinneren, wekte bij Smirnof associaties met zijn diensttijd in het Rode Leger voorwaar geen aardige vergelijking. Verantwoordelijk voor alles is de rector, een man die op straffe wijze de wind er onder houdt, hetgeen hem des te beter afgaat omdat hij kan te ruggrijpen op een lange ervaring in de tropen. Trouwens, ook andere le den van de staf zijn met een ko loniaal verleden behept. Om het beeld compleet te maken geen feit van belang moet de Russische lezer wor den onthouden vermeldt het Dlad dat de meeste hoogleraren Amerika nen zijn met een typerende voorkeur voor anti-marxistische theorieën. Burgerlijk Met de studenten had Smirnof goed contact, maar hij toonde zich veront waardigd dat zij na de officiële discus sies in de lege zaal geen andere con- versatieonderwerpen konden opbren gen dan „vrouwen en prostituée's." Dat was natuurlijk het gevolg van het burgerlijke opvoedingssysteem in het westen, begreep de brave student, die al verbaasd had gestaan dat reactio naire theorieën over volkskapitalisme en geboortebeperking aanhangers on der de studenten hadden gevonden. Van de lezers van Cmena wordt ver volgens het uiterste aan fantasie ge- eist doordat de scène zich van het „onrustige Den Haag" vergeleken bij Moskou dan, aldus Smirnof naar Washington verplaatst, waar een afta kelende Allen Dulles op zoek is naar een tegenfiguur voor de piloot Powers en via de sectie Nederland van zijn geheime dienst de hand legt op het dossier-Smirnof. Eén telefoontje naar Den Haag is voldoende en de zaak is rond. Smir nof moet voor Powers' vlucht in de U-2 boeten. Op de dag van zijn vertrek doet de Russische student met zijn vrouw boodschappen in de naburige groente winkel. Het was er rommelig, herin nert Smirnof zich, zoals alleen parti culiere ondernemingen rammelig kun nen .zijn, waarmee hij waarschijnlijk bedoelde dat hij er in vijf minuten meer kon kopen dan in een Russische staatswinkel in een maand. Drie als Amerikaanse gangsters ge klede figuren wachtten hem buiten op en een hunner vroeg in het Duits om zijn papieren het verschil tussen Duits en Nederlands is voor buiten landers vaak lastig, maar het varband is wel duidelijk. Tenslotte wordt in dramatische bewoordingen beschreven hoe het echtpaar Smirnof gevankelijk werd weggeleid. Vooral het rinkelen van de ketenen neemt Smirnof hoog op. Niet onbegrijpelijk trouwens als men geluidloze gewend is. De afloop wordt de lezers voorlopig nog.'Onthouden.toti.de volgende afleve ring maar onthullend zal het zeker zijn. Zo niet voor het geval-Smirnof, dan toch voor het geval Cmena. DEN HAAG. De voetbalwedstrijd tussen het Nederlandse jeugdelftal (16 18 jaar) en de Haagse eerste divisie club S.H.S., die woensdag bij de rust (stand 11) door de zeer dichte mist moest worden gestaakt, zal dinsdag in zijn geheel worden overgespeeld op het terrein van VUC in Den Haag. Op papier is alles in de finesses uit gedacht. Financiële steun van verschil lende zijden zal echter onontbeerlijk zijn om het aantrekkelijke project te verwe zenlijken. In De Hunze gonst bet niet alleen van woorden, ook op het water tonen de Gro ningse roeiers en roeisters hun activiteit. Hun historie is verguld met prachtige wapenfeiten. De zege van de dames in de Head of the River en drie nationale jeugdtitels liggen nog vers in het ge heugen. De talrijke successen van Hun- ze's „Methusalem" Joh. D. Voorsmit 43 jaar actief lid die nu als coach kampioenen kweekt, zijn ook buiten Groningen bekend. Wonderlijk genoeg speelt het water geen rol in de jubileumfestiviteiten. Het ontbreken van goede mogelijkheden en de reeds vastgestelde Sodaregatta van Aegir beperken de feestelijkheden tot een receptie, reünie, doop van een nieuwe boot en een kleine Tulpenrally door de Groningse dreven. Niet op het program ma ontbreekt ook een kranslegging op het graf van een der grote pioniers, de vroegere voorzitter H. J. de Vries, die De Hunze in de moeilijke naoorlogse jaren in 1945 werden het oude boten huis en twaalf boten door het oorlogs geweld verwoest nieuwe levenskracht gaf en de fundamenten legde voor de gezonde vereniging, die dit weekeinde op 75 jaar geschiedenis kan terugzien. JAAR GEËIST Van onze correspondent DORDRECHT. Met beide handen kneep de 28-jarige ambtenaar N. van O. uit Rotterdam op 23 oktober de keel van zijn vrouw dicht. Je gaat er aan! schreeuwde hij. Poging tot moord, concludeerde gis- de gistermorgen de officier van justi tie bij de Dordtse rechtbank. Hij eiste een jaar gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. O. was nog maar kort getrouwd, maar het huwelijk was van het begin af mis geweest. O. en zijn vrouw hadden al va ker gevochten. De vrouw had zich tel kens losgerukt ook op 23 oktober. Belachelijk Toen de politie zijn huis binnenkwam draaide Van O. de gaskraan open om zich van kant te maken. Belachelijk, zei de officier. De verdediger, mr. G. J. van der Steenhoven, sprak van een bewustzijns vernauwing bij Van O. De vrouw heeft zich niet losgerukt, betoogde hij, maar toen de man zag wat hij deed, liet hij haar los. Hij noemde de ten laste gelegde poging tot moord belachelijk. De raadsman vroeg een straf gelijk aan de duur van het voorarrest. WASHINGTON (Reuter) De Ame rikaanse regering maakt zich zorgen over het wijd en zijd verspreide gerucht dat Nationalistiseh-Chinese guerrillatroepen in het noorden van Birma gebruik maken van modern Amerikaans militair ma terieel. Volgens berichten uit Birma zou een Nationalistiseh-Chinees vliegtuig van Amerikaanse makelij een Birmees vlieg tuig hebben neergeschoten. Daarna zou het zelf zijn neergehaald. Het zou zijn neergekomen in het aangrenzende Thai land. Amerikaanse autoriteiten onderzoeken nu in Birma of dit verhaal waar is. Zo ja, dan zou daaruit blijken dat Nationa- listisoh-China zijn afspraken met Ame rika niet nakomt. Het ministerie van buitenlandse zaken van Amerika heeft al verklaard dat het in dat geval prompt de nodige maatregelen zal nemen. OMSCHRIJVING Horizontaal: 1. naaldboom; 4. ver keerd; 6. kinderspeelgoed; 9. insekten- eter: 12. vertoog; 15. slotstuk; 17. sierstruik; 18. eveneens; 20. eender; 21. windrichting; 22. ratelpopulier; 24. tijd rekening; 26. eerste persoon; 28. afkor ting; 30. oplosmiddel voor vetten; 32. lidwoord; 34. daar; 36. landbouwwerk tuig; 38. bovenste punt; 39. bovenbeen; 40. voorzetsel; 41, dierenverblijfplaats; 44. kameraad; 46. Bijbelse figuur; 47. tronen; 48. lofdicht; 49. terugroeping (v.e. gezant); 51. neger; 53. oude leng temaat; 54. reeds; 55. huid; 57 pers. vnw.; 58. noot; 59. afkorting; 60. ver hindering; 62. afkorting; 64. onder an dere; 65. aloohol. drank; 66. plechtige gelofte; 68. voorzetsel; 70. voltooid; 72. branche; 74. vrucht; 77. verzuchting; 79. eb of vloed; 80. heel weinig; 81. oogholte; 82. zuidvrucht; 83. troefkaart. Verticaal: 1. droog, onvruchtbaar; 2. Europese republiek; 3. rijkgeworden iemand; 4. inleg bij het spel; 5. dat is; 7. voegwoord; 8. verbond; 9. vetergaat je; 10. guitig; 11. water doorlatend; 13. voorzetsel; 14. op die manier; 16. chem. symbool; 18. toegankelijk; 19. bede huis; 23. heilige; 25. Egypt., zonnegod; 27. tot inkeer komen; 29. platte mand; 31. vierkant visnet; 32. verhoging; 33. achting toedragen; 35. hoofdstad van Estland; 37. makker; 39. hevig; 40. in nig; 42. houten kom. 43. deel v. h. oor; 44. onbep. vnw. 45 spijsbereider; 50. marterachtig roofdier; 52. verstand er gens van hebben; 55. kerel; 56. ondes kundige; 59. mesthoop; 60. insekt; 61. voorzetsel; 63. knaagdier; 64. vettige vloeistof; 65. afgetakeld schip; 67. werpanker; 69. honingdrank; 70. steen; 71. water in N. Brabant; 73. klaar; 75. Lat. voegwoord; 76. aanzien; 78. Fran se N.V.; 79. pers. vnw. OPLOSSING KRYPTOGRAM Horizontaal: 1. pakket; 4. verpozen; 9. paljas; 10. noviteit; 12. geest; 13. limousine; 15. alt; 16. alert; 17. hop man; 22. gepast; 24. ruzie; 27. eed; 28. tredmolen; 31. genre; 32. karakter; 33. domoor; 34. landgoed; 35. testen. Verticaal: 1. papegaai; 2. kalmeren; 3. exaltatie; 5. enorm; 6. peilu; 7. zie lig; 8. netjes; 11. Althéa; 14. olm; 18. patent; 19. aardglobe; 20. azijnhout; 21. gebeuren; 23. pro; 25. stekel; 26. zeu ren; 29. makko; 30. loens.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 11