Er was eens H. H. Landbouwers HOLTEN „De H.,pel Pellen van amandelen meestal een bevrijding VRAAGT NU UW KUNSTMESTHANDELAAR OM INLICHTINGEN OF OFFERTE werk.J)atu)Q5 eens..... heei jaap pelede> prajs van met f 0|50 per 10O kg. kleine advertentie* Adverteren doet U pas goed, als U het vaak en regelmatig in het ZEEUWSCH DAGBLAD doet. Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Deze prijsverlaging is weer van terugwerkende kracht VAKANTIE AAN DE RIJN! De mooiste RIJNREIZEN 20 bec/innen de sprookjes er? daarin doen de kabouters 'S nachts bei Maar..... resultaten/ ir> het ZeeuwsehVatjbtad. APELDOORN BEEKBERGEN HftïTFN ««heel vrij gedeelte van LANDHUIS LEEUWARDEN FFRRFFF VRIJSTAAND HUIS. huiskamer met serre, LLilllflJlJlV keuken, 5 slaapkamers enz., compleet inge GEULHEM HELLEND00RN (0v.) fSnZor^ H0LL. RADING in 't Gooi. MARGRATEN NIJVERDAL OMMEN Vakantiecentnim „JUNIPERUS" 0TTERL0 TERSCHUUR (Vel.) ZUID-LIMBURG D0ETINCHEM KAMPEERCEDFrIKOEKENDAAL" HIERDEN HIERDEN VELUWE HARDERWIJK HULSHORST T AriTITllf buitencentrum „ruighenrode" LEVENSLUST KEERT SNEL TERUG Autobotsing Terneuzen Ver. voor Kunstmatige Inseminatie groeide Betere straatverlichting Pag. 8 N.V. erfosfaat Vrienden en vriendinnen uit eigen kring (15-40 jaar) vindt u (bij de Gerei. Jong. Konta'kt Klub (G.J.K.K.), Postbus 19, Surhuisterveen. (Voor inl. postz. bijsluiten,). Wasspoeldroogcombinatie van 598 voor 398 of 5 p.w. Direkt van fabriek, daarom 200 korting. Vr. vrijtol. zichtzending. Dutrag, Postbus 485, Den Haag. Gevraagd: Verpleegster, diploma B. voor leidingge vende functie en verpleeg hulp. Huize Sonrdheerdt. Dorpsdijk 30, Rihoon, telef. 0.1897—2432. Woody-Wonder, moderne houten vakantie bungalows en tuinhuisjes voor zelfbou wers v.a. 625. Plak 1 extra op briefkaart en u ontvanat de nieuwe catalo gus 1961. Bezichtiging dage lijks op ons showterrein Bo- venstr. 218-228, Rotterdam- IJsselmonde, telef. 177567. (Over 5 weken is het voor jaar!). Chr Contant Bureau voor Nederland (C.C.B.), Linde laan 32, Krommenie. Huwe lijksbemiddeling en briefw. Voor inl. postzegel bijslui ten. Beter stencilwerk met vlottere tekeningen levert stencilinrichting J. A. West stra te. Rouaanse Kaai 21, tel. 2453, Middelburg. 4f Per brief maakt u kennis met uw toekomstige vriend of vriendin d.m.v. uw corr. club m. a,parte afd. v. ge loofsrichting en milieu. Br. aan de G.C.K. te Lichten voorde (nader adr. overbo dig). Te koop: Nieuwe binnen en buiten deuren. Nieuwe Eternit en geg. golfplaten. Nieuw hard en zachftboard. Nieuwe closetpotten. Lage prijzen en thuisbezorgd. Gebr. De Witte, tel. 0.1187- 340372. W. Kapelle. 44 Te koop: Alle soorten sloopm. als deuren ramen, planken, balken, dakpannen enz. Vele soorten metsel steen en steenpuin. Beton nen aanrechten en rioolbui zen. Versch. afm. schuur tjes schuilhokjes enz. Alles thuisbezorgd. Gebr. De Wit te. W. Kapelle, tel. 0.1187 340—372. 44 Voor iedere winkelier een telmachine met controle- strook, ook in huurkoop voor 5 per week. Kan- toormachinehandel Lijn- ■bach, Walstraat 117. Vlis- singen, tel. 3307. Verkoop, verhuur en reparaties van schrijf- telmachines en kas sa's. 44 Nu iedereen een schrijf machine reeds vanaf 198 met tas 20 extra. Ook in huurkoop voor 3 per week. Kantoormachinehan- del Ltjnbacb, Walstraat 117, Vlissingen, tel. 3307. Ver koop, verhuur en reparaties van schrijf- telmachines en kassa's. 44 Verpleegster worden. On ze cursus vangt aan op 1 april en 1 september 1961. Inl.: Directrice Diacones- senhui-s. Parklaan 95 A, Eindhoven. 44 Alleen? 2.50 naar de N.K.C. - Europaplem 75, Amsterdam, (Giro 602349), bezorgt u (in gesloten, blanco couvert) uitvoerige gegevens van honderden da mes/heren, zoekend zoals u! 44 Wij geven een technische cursus van 3 lessen, in het opheffen van eenvoudige storingen. Gaarne geven wij hierover nadere inlich tingen. Autorijschool Jas- perse, Middelburg, telefoon 0.1180—3387. 44 Autorijles met Taunus 12 en Taunus 17 M, scooter. Autorijschool Van Zweeden. Tel. 370, Domburg. Erk. en gedipl. F.N.O.P. Thuis geh. en gebracht. 44 Algemeen handelsbureau C. J. Huissoon - Kapelle, van der Biltlaan 1, tel. 294 (0.1,102). Inrichting, contro, le en bijhouden boekhou ding, Behandeling belas tingzaken. Incasso's en in formaties. 44 Te koop: zeer goedkope nwe naaimachines. Hand- naaimachine 198, elektr. 250. Elektrisch m. zig-zag 275. Automatisch zig-zag 375. Met deze machine kunt u beslist alles automa tisch. Alles compleet in kof fer, met 1-5 jaar schrift, ga rantie. Oo-k vanaf 4 p. w. Zie ook oraze etalage op de Vlasmarkt. Vraagt ze vrij blijvend bij u thuis op zicht. J. Cysouw, Zuidstraat 103, Westkapelle, telefoon 287, 44 Te ,koop nog enkele ge bruikte bromfietsen met ga rantie. C. v. d. Broeke, Noordweg 17, Oostkapelle, Tel. 01188—344. 44 Gevraagd tegen maart leerling tractorchauffeur- paardeknechit. Gebr. Crucq, ..Oranjepolder", Arnemui- den. *r«i7 in Du'tsiand, Oostenrijk/Tirol en 1.1.lli Italië, voordelig kamers m. keuken gebruik ontbijt of pension. In Zwitserland Graubünden k. m. pens. Inlicht, en reserveringen E. L. Koopmanschap, Uiterwaardenstraat 116, Amsterdam-Zuid, telefoon 732814 Kamers met 2 en 4 bedden; per bed, per persoon, per dag DM 2,50. Nadere inlichtingen bij Cam- pingplatz Siebengebirge, Mutter VERONIKA, Honnef/a. Rhein, Duitsland. tTe koop vare koeien. J. ageniaar, Polredijk 15, Veere Zld. maakt U per M.S. Lorelei. Vraag vrijblijvend prospectus. THE RHINE CRUISES COMPANY, 2e Westewagenhof 6, R'dam tel. 010 - 138223 - 133678. 44 Zoals overal in Neder land is ook in Uw omge ving een Bronswerkvesti- ging met vele mogelijkhe den voor vaklieden, in het metaalbedrijf. Dit en nog veel meer kiunt U lezen in het boekje „Bij ons Be drijf". Schrijf een brief kaart aan N.V. Bronswerk Postbus 28d Amersfoort en het wordt U gratis toege stuurd. 44 Aangeboden op goede st-ar.d te Goes: gem.-woon huis bev. 2-fc. 3-sl.k. over loop, zolder w.- en k. w*S- ter enz. Vrij van lialf ap ril tot 1 oktober. Br. letter H. Boekh. W. van Klaveren Goes. 44 Gevraagd: vier a vijf- spelsorgel. J. Wiskerke Hoofdstraat 59, Kruiningen. Tel. 337. 44 Vele metaalbewerkers gingen U voor. Zij schre ven een briefkaart om het boekje „Bij ons Bedrijf" dat van belang kan zijn voor Uw eigen toekomst. Schrijf aan: N.V. Brons- werk Postbus 28d Amers foort. Het wordt U gratis toegestuurd. 44 Te koop gevraagd alle soorten meubilair, kachels, mahonie tafels en stoelen, zolder- en kelderopruiming tegen de hoogste waarde. Gabriëlse, Vlissingsesingel 34 Middelburg, tel. 3513. 44 Te huur gevraagd land om witlof te telen. Iz. Jo- ziasse, tuinderij „Moes bosch", Koudekerke. Telef. 303. 44 Prima boeTeishamme- tjes, gerookt; prima boe- renhammetjes, gerookt of gezouten, 2 a 3 of 4 kilo, lage prijs. J. Meeuwse, sla gerij, Veerse singel 90, Middelburg. 44 Te koop tarwekaf. Sam. de Visser. Noordweg 123, Serooskerke (W). Tel. 01189 -517. 44 In gezin te Hillegersberg wordt gevraagd een, opge wekt meisje, plm. 20 jaar ter assistentie van de vrouw des huizes bij de verzorging van haar 3 schoolg. kinde ren plus baby. Tevens be reid enig huishoudelijk werk te verrichten. Intern meer hulp aanwezig. Brie ven aan mevr. Postma. Plasoord 31, Rotterdam 13 (Tel. 010—183242). 44 Te koop gevraagd een draagkussen voor grote hit, J. J. Ovaa, Herenstraat 22 Domburg. 44 Goede metaalarbeiders, die meer willen weten van het werk in een grootbe drijf, vragen het gratis boekje „Bij ons Bedrijf" aan. Een briefkaart aan N.V. Bronswehk Postbus 28d Amersfoort is voldoen de. 44 Wij hebben weer in voorraad 250 B.M.W. met buddyseat, zwart gemof feld. Voor 500, met vol ledige garantie. Motorhan del J. Hoekman. Tel. 01,103 —359, 's-Gravenipolder. 44 Te koop koe a. d. rek. P. de Visser, Melisker'kse- weg 2, Biggekerke. 44 Wij verhuren Opeis Ke- kord zonder chauffeur. Be spreek tijdi'g. Louisse-Mid- dejburg n.v.. Gortstraat 60- 62, tel. 01180—2148, Middel burg. 44 Bouwland te huur ge vraagd, oogst 1961 op Wal cheren. Brieven no. 43, Boekhandel Fanoy, Nieuwe Burg 26-28, Middelburg. 44 Heerlijk pekelvlees, rund voor hutspot, 100 cent, stukjes rodkspek 90 cent, woensdag gehakt 125 cent, alles per 500 gram. Slage rij J. Meeuwse, Veerse singel 90, Middelburg. 44 Te koop jonge herders honden. J, Looise Gapinge, Kreekweg 1, tel. 01189-405. 44 Wenst u goed stencilwerk en snel geleverd? Ga dan, in onze stencilafdeling praten. Lange Vorststraat, Goes. Fa. S. Birkhoff en Zn Onmisbaar voor vissers en zeevarenden. Etakhuizer Almanak 366e «Jaargang. Overal uitverkocht? Wij hebben nog voorraad Toe zending na ontv. 1.20. Gi ro 555810, Boekh. Van der Hoeven Knuijt, Vlissin gen^ 44 Wat doet u in uw vrije tijd? Doe het zelf! Het is een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding, die ont spanning geeft en geld spaart. Het tijdschrift Doe Het Zelf biedt beginners en gevorderden de helpende hand. Het is de vraagbaak voor actieve mensen, die graag zelf de handen uit de mouwen steken-. Het maakt u óók wegwijs op het ge bied van amateurfotografie, electronica en de verzor- ging van bloemen en plan- ten In Doe Het Zelf staat voor elk wat wils. Koop het bijzonder interessante num; mer van deze maand^ dij ren kiosk of 'ooeknandei. In dien niet meer voorradig kan het ook worden besteld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra ge frankeerd te sturen, aan maandblad Doe Het Z<:„, postbus 955 Rotterdam, met vermelding: „Voor het nummer van deze maand Hebt u een girorekening? Dan is het gemakkelijker ƒ0.90 jver te schrijven op postrekening n.r. 4530 met op het ..bij'^strookje dezelf de aantekening. 'ft ook nu kunt oprofiteren van het werk der kabouters..,., eononx<* KABOUTERSae kleine advertenties met der/rook te APELDOORN. Aangeb. kamers met gebr. v. keuken f 2.- p.p.p.d., met pension f 6.50, G D AVELAAR, KRAAIEN WEG 31. Vacantie Apeldoorn. 2 vrije k., 6 slaap plaatsen. Relgersweg 612, Apeldoorn. APNHFM Zeer mooie kam. m. pr. keuken, 1 7,50 p.p.p.d. llll.ilIlljiTI goede stand. Tel. 08300—21263. Kastanjelaan 12. Bondsvakantieoord en Kampeer- motel „KLEIN CANADA", Papen- bergweg 15, telef. 06766—303. Huisjes (bezet 15/712/8), ka mers, slaapzalen. Prosp. op aanvr A 1-iii met grote tuin midden tussen de bossen, prospectus op aanvraag. C. G. Bal. Holterberg 49, Tel. 05483-314 Volledig comfort. Bezet: 8—15 juli en 22 juli—28 aug. yolledige If A THAI TM mooi vacantie dorp dicht bij IJsselm. prima JVUUI/UitI viswater billijke prijzen vraagt folder V.V.V. richt, te PLiLilV keuken, 5 slaapkame: huur. Illinckstraat 4, Eerbeek (Gld.) FRMFT.O VAC* KAMP. „HORLOO". Gem. huisjes 4 uhjiuuv tot 10 personen f 30 65. Vraagt prosp. Mevrouw L. W. Schut, Eendenparkweg 37, Ermelo. ERMELO. Bungalows met en zonder douche, voor- en naseizoen halve prijs. Vac. ter. De Veluwe. Tel. 03417-2610, nog vrij tot 32 juli en vanaf 12 augustus. FREDERIKSOORD/VLEDDER voor Uw vakantie in hotel pension bungalow zomerhuisje of kamphuis. Prima ge outilleerde kampeer- en caravanterreinen. Lijst op aanvraag. V.V.V. Frederiksoord, Telefoon 05212—225. PENSION „MOOI GEULHEM" pr. gel. b. h. Geuldal met terr. en parkterr. p.p. f 7.50. Vr. prosp. Telefoon 04406—3014. Berg en Terblijt. PITT Pf?TVT Pension „VREDEBURG", Reykersveld IrUJuFJC/ll I JLi* V 21, Gulpen (L.) heeft m, kamers voor U m. str. w. 7 p.p.p.d. Buitencentrum „Haereland" te midden van bos en heide. Bun galows. kampeerplaats. Jeugdhonk voor schoolreisjes en werk weken. Verl. Haerderweg 5 (post Doornspijk) tel. 282. 't HARDE (STATION LEGERPL. OLDEBROEK) - Rust en afwisselend natuurschoon op de Nw-Veluwe 7 km. van Veluwemeer. Bondshotel, Bonds- Vakantie-oord, Natuurbad, Kinderkampen, Pensions. Inl. VW. Natuurbad „De Hokseberg" met onderwaterverlichting. Gezel lig terras, dag en nacht waterzuivering. 10.000 m2 zon- en speelweide. HFJÏFN In De Vijf Heerlijckheden van N. Lim- nui,M burg. Prima hot. pens. zomerh. en gem. kamers. Inl, V.V.V. Heijen. Telef. 08851—694. slaapkamer 6 personen electr. licht gas en waterleiding. Prach tige bosrijke omgeving. A. J. Schuurs, Fijne we vers weg 4. Hellendoorn (O.) g Te huur: Bungalows en zomerhuisjes. Mod. comf. o.a w en ïkJ u w=>ter.„douche en toilet, elektr. licht. st. gel. grenst'aan 7 mm- v- treln en bushalte. Nog vrij vóór 15/7 en na 19/8. Vr. prosp. Bonds-Vakantie Centrum „De Egelshoek" Graaf Floris V weg 32. Telefoon 02957—365. Recreatie-oord heeft nog bungalows vrij, behalve van 22/7—5/8 Tevens apart caravan- en kampeerterrein, met warme douches. 9 ha. mooi boa, gelegen in centra van Friescheberg, Beuzeberg en Holter berg. Groot, gemeentelijk zwembad. Bondsrecreatie-oord. Telefoon 05483—598. ZEILSCHOOL „WARTENA" Prettige zeilvacantie op de Friese -,eren. Inl. Frans Halsstraat 26, Leeuwarden, Tel. 05100-27468. PARTICULIER PENSION. Frisse ka mers met str. water. Logies plus ontbijt 4.— p.p.p.d. Mooie omgeving. S. Frijns, Termaar 51, Margraten. De PAREL VAN OVERIJSSEL. Gemeub. vakantiehuizen 2—6 pers. Mei, juni, sept. f 45.— per week. Juni, Aug. 65.— per week. Inclusief water, gas, elektra. Maassen v. d. Buirk, W. de Clercqstr. 10. Telef. 05486—3037, Nijverdal. Bung, en zomerh. Vóór- en naseizoen prijs. Weekends, ook Pinkster Vs prijs. Bez. 22/7—29/7. Telefoon 05291—533. Gem. kam. 1 z., 2 sl.kamers met gebr. v. kenken, str. w., w. en k., m. douche. Mevr. Z. Pol Gerritsen, Arnhemse weg 39, Otterlo. ^frfirwffrf f Vereniging voor Vreemdelingen- OIjII VP verkeer „V.V.V. SEROOSKERKE (W)". Op slechts enkele kilometers afstand van bos, duinen en strand, bij Vrouwenpolder, Oostkapelle en Oranjezon is voor billijke huurprijzen voldoende vacantieverblijf en kam peerplaats te verkrijgen te: Serooskerke op Walcheren, de parel der Zeeuwse Eilanden. Een rustige vacantie in een aan trekkelijk, landelijk dorp kan Serooskerke (W) u bieden. Fol ders op aanvrage verkrijgbaar bij: Secretariaat V.V.V. p/a Gemeentehuis Serooskerke (Walcheren). SOEST. Gem. 1 zltk. 2 sl.k. gebr. v. keuken v. juni tlm sept. v. 4 5 pers. w-fk str. water dicht bij bus, trein en boss. P. v. Barneveld, Kerkpad 50 NZ. Te huur op broederij, in bos- rijke omg. vac. ruimte in boerderij en zomerh., v. 2—8 pers. Voorz. van gas, electra en w. Vlakbij bush. Vrij voor 15 juli en na 29 juli. G. Bos, Hoevela- kenseweg 7, Terschuur, Telefoon 03426—346. VOORTHUIZEN. Vakoord „ACKERSATE" Kampeerhuisjes m. zelfverz. v.a. f 30.- p. w. Bebost terrein. Kantine. Bondskamp, pl. vrij voor 15/7 en na 12/8 vr. prosp. 03429-585. Prachtig ZOMERHUISJE voor 2 pers. alle comfort. Inl. Kinderen Langendijk, Zandweg 26, Heerlen. Vakantie-bedrijven op de Veluwe, aangesloten bij de REVAKO d.w.z. verantwoorde vakantie - bedrijven EPE (VEI, 1 VAK.OORD „OOST-RAVEN". Neem eens een echte vakantie, waarin Uw vrouw niet behoeft te koken en OOK eens helemaal vrij is. Dat kan reeds voor nauwelijks 40.per week met inbegrip van pri ma maaltijden. Accomodate voor 100 personen. Recreatiezaal en sportveld. 3 natuurbaden in onmiddellijke omgeving, 12 km vanaf het strand van het Veluwemeer. Voor de week van 22 29/7 alleen nog 5—6 pers. kamer vrij. Gratis prosp. op aanvr. Oostraven Epe. tel. (06780) 2337. Telefoon 0840—4853. 500 m van natuurbad af. Temidden van bos en heide. 't HARDE (station legerpl. Oldebroek). Buitencen trum „Haereland" te midden van bos en heide. Bungalows, kampeerplaats, jeugd honk voor schoolreisjes en werkweken, Verl. Haerderweg 5 (post Doornspijk) telefoon 282. Vakantie centrum „de woudstee" 20 ha prachtige bos- en heidegrond. 2 tot 8 pers. bungalows, waar men zelf kan koken. Bezet van 22/7 tot 12/8. Voorseizoen bleangrijke korting. Ruime slaapzalen met apart dagverblijf voor scholen en groepen tot 100 pers. Geïll. prospectus op aanvraag bij E. S. Boom te Hierden (Vel.) 0.3413—259. Vacantieoord „BOSCH en LOMMER", tel. 3413—221/258. Bossen, heide, zandverstuivingen, strand Veluwemeer. Gezins kamers met pension v.a. f 30.—, p.p.p.w. (AOW-trekkers f 25.— p.p.p.w.) Vraagt prosp. m. opgave aantal personen en datum vacantie. DE VELUWE. Pension vanaf 37.50 per week met dag- en avondprogramma en oud-Veluwse sfeer. Landgoed „De Trippenmaker" v/h „De Dageraad". Een der grootste en mooist gelegen bij bos, hei en zee. 2- t/m 6-persoons kamers, stromend water. Seizoen nog enkele plaatsen vrij. Tel. 03413—231. FAM. KLEIN. I A A F 50FRF1V Vakantiedorp „DE JUTBERG". J OV/IJlllJll Rust, vrijheid en natuurgenot. In de Gelderse Ardennen staat bij ons uw vakantiebungalow of caravan. Voor uw long-weekend speciale prijzen. Groot kampeerterrein. Vraagt geïllustreerde prospectus. Bezet v»n 22 juli—5 augustus. Telefoon 08337—220. Ll/LnrjlU Telefoon 06730—1619. Momenteel nog bungalows vrij vóór 15 juli en na 26 aug. Kamphuis voor groepen nog 2 weken in topseizoen. LUNTEREN. Kampeer- en Bungalowbedrijf „De Wildwal". Tel. 08388-395. 12 ha. kamp.terr. Bungalows. Gr. prosp. op aanvr. JVUiVSPEET - „De Witte Wieren" Schitt. gel. stenen bung, te huur (m. w. en k. str. water, douche, terras, verwarming) comfort, inger. ad 50.— p.w. Mooi terr. m. loofhout, heide. Nog bung, beschikb. tot 15/7 en na 5/8. Ideaal voor Uw ontspanning Kampwinkel, kantine. Camping klasse C. - A.N.W.B. Fam. J A. Wiarda, tel. 034122046. Volg A.N.W.B.-borden. Wiltsangh 41 a/d Eperweg. AMMflV PENSION „HAGENHORST". Ook kampeer- UlTllTlljil en caravanterr, en enige bungalows. Zeer geschikt voor scholen en groepen. Corr.adres: mevr. Hagendoorn, Bornsestraat 161, Almelo, telefoon 2976. piïttftv een geheel verzorgde rUll Eiil 1 IjIG VAKANTIE temidden van on gerept natuurschoon. Bovendien gezellig avondprogramma in onze prachtige, ruime recreatiezaal. In voor- en na seizoen 34.p.p.p.w., in één van onze 80 vrije kamers. Groepen spec, prijzen. ontvangt een prosp. als u schrijft aan: „Mooi Veluwe", Putten, telefoon 06776—277 VOORTHUIZEN. Vakantie-oord „Het Grijze Veen", tel. 03429 686. Huisjes met en zonder pension. Kampeerterrein. WANNEER iemand over tweedui zend jaar onze cultuur bestu deert, zal hij wellicht de indruk krijgen, dat wij een barbaarse ritus kennen, die ons ertoe brengt jaarlijks een groot deel van onze kinderen te onderwerpen aan het „amandelen pel len". Hij zal in die verlichte tijd, als het verwijderen van amandelen al lang is vervangen door veel aangena mer maatregelen, zich vergeefs af vragen wat toch de zin hiervan kan zijn. Tenzij hij natuurlijk tevens een exemplaar van het Algemeen Dag blad van heden tot zijn beschikking heeft! Er zijn twee keelamandelen en een neusamandel. Deze laatste ligt ach ter en boven de buig en is dus nor maal niet zichtbaar. Feitelijk zijn de ze amandelen een soort lymphklieren en hun werking is daarmee te verge lijken: bij een ontsteking in het ge bied van de neuskeelholte vangen zij de 'bacteriën en gifstoffen uit het ont stoken gebied op en maken ze on schadelijk voordat ze dieper liet li chaam kunnen binnendringen. Hetzelfde doen lymphklieren elders in ons lichaam. Ieder weet, dat een ontsteking aan een vinger bijvoor beeld kan leiden tot pijn en zwelling van lymphklieren in de oksel. Juist: zwelling. Ook de amandelen zwellen als er een beroep op hen wordt ge daan. Het is zelfs zo. diat de aman delen van een baby nog heel klein zijn, nauwelijks ontwikkeld, maar als het kind eenmaal een paar verkoud heden achter de rug heeft, zijn ze doorgaans flink wat groter geworden. Belemmering Die vergroting, vooral van de neus amandel, kan als ze te ver gaat, fu nest worden. Want door zijn ligging vlak achter de neus, belemmert een te grote neusamandel de ademhaling. Wij krijgen dan een kind. dat voort durend met de mond half open rond- looót, wat niet alleen een weinig in telligente indruk maakt, maar ook h-et gevaar veor keelontsteking en bronchitis doet toenemen. Zulke kinderen zijn ook vaker ver kouden; de „loopneus" verschijnt op het toneel. En bovendien drukt de neusamandel, die zich zo misdraagt, meestal de verbinding van middenoor en keelholte dicht, zodat het kind1 ook nog doof wordt en kans loont op her haalde oorontsteking! Het is duidelijk, dat verwijdering van de neusamandel in zo'n geval een zegen kan zijn. Maar waarom dan ook bijna altijd de keelamandelen meegenomen? Toch niet omdat de keel-neus-oorarts nu eenmaal aan het werk is en het niet laten kan? Neen, natuurlijk niet. Vergrote keel amandelen zijn op zichzelf wel niet zo schadelijk als de neusamandel. Zij drukken niets dicht en belemmeren niets, en konden dus rustig blijven zitten, ware het niet, dat vergrote amandelen dikwijls ook chronisch ont stoken amandelen zijn. Van daar uit komen dan steeds gifstoffen in het bloed, waardoor het kind lusteloos wordt, slecht gaat eten en er pips uitziet. Na verwijdering van de aman delen bloeit zo'n kind zienderogen op. Wanneer men dus bij een kind m de keel twee forse amandelen ziet dan betekent dat helemaal niet, dat die er nu ook uit moeten, alleen om dat ze zo groot zijn. Als het kind ver der goed gezond is, doen ze geen kwaad. Omgekeerd kunnen vrij klei ne amandelen toch wel een chroni sche infectiebron vormen. Keelamandelen groeien na het pel len niet meer aap, de neusamandel soms wel. Het kan dan na verloop van enkele jaren noodzakelijk zijn de ze nog eens te knippen. Men spreekt veel over de -schade lijke invloed van het knippen op de psychische ontwikkeling van het kind. De ervaring leert, dat dit i-n de grote meerderheid van de gevallen erg meevalt. Dat neemt echter niet weg, dat men hiermee toch wel rekening moet houden. Een goede keelarts tracht door tact vol en snel handelen de ingreep zo aanvaardbaar mogelijk te maken voor het kind-. En de ouders kunnen hier veel goed doen door het kind van te voren in te lichten over wat gaat ge beuren. Natuurlijk niet met uitvoeri ge verhalen, al dagen van tevoren. maar liefst pas op de dag van de operatie en heel eenvoudig. Rustig aan Het is voldoende om te zeggen, dat het kind even met de zuster mee moet naar de dokter, dat die in het keeltje zal kijken en dat de keel na afloop een beetje zeer zal doen. En men vermelde vooral, dat er mis schien een beetje bloed uit het mond je zal komen, maar dat dat gauw weer over gaat. Vaak schrikken ze daarvan nog het meest, als ze er niet op gerekend hebben. Zo'n eenvoudige voorlichting, rustig en zakelijk gegeven, doet wonderen om het kind er snel overheen te hel pen. En natuurlijk krijgen ze een lich te narcose, zodat de operatie zelf hun eigenlijk ontgaat. De mogelijkheid het kind te doen begrijpen waarom het gaat is een van de redenen, waarom men een kind liever niet pelt voordat het on geveer vier jaar oud is. Kleinere kin deren kan men dat nog niet goed dui delijk maken. Toch is het soms niet te vermijden, en ook dan gaat het doorgaans goed. En wanneer een kind ondanks alle voorzorgen toch op het pellen rea geert met ernstige karakterverande ringen. Wanneer het geremd en angs tig is, of juist bijzonder „flink" doet, dan raadplege men zijn huisarts over de mogelijkheid een kinderpsycholoog of Medisch Opvoedkundig Bureau in te schakelen. Vaak slagen deze er in de overgrote angst van het kind te doen wegvloeien in meer normale ba nen. Dit blijven echter uitzonderingen; voor het overgrote deel van de kin deren, die aan vergrote amandelen lijden is het wegnemen daarvan een heilzame maatregel, die een doof, suf en apatisch kind kan veranderen in een levenslustige rakker. TERNEUZEN. Eengisternacht ont stond schade door een aanrijding, wel ke twee personenauto's In de Korte Kerkstraat hadden. De bestuurder van de eerste auto, de heer A. P. V. uit Terneuzen, wilde zijn wagen parkeren en botste bij deze manoeuvre tegen de auto van R. C. E. L. uit Terneuzen. Beide voertuigen werden beschadigd. MIDDELBURG. Het afgelopen jaar is voor de Vereniging voor Kunstmati ge Inseminatie „Naar productief vee op Walcheren" een rustige periode van gestadige groei zonder teleurstellingen geweest. Dit blijkt uit het jaarverslag van deze vereniging, die aan deze gun stige berichten echter tevens een waar schuwing koppelt. Want het „op lau weren rusten" is in de veefokkerij niet bekend. Alleen volharding, daarbij ge bruik makend van de ten dienste staan de middelen, waartoe het gebruik van goede stieren en melkcontrole behoren en lettend op een doelmatige voeding en verzorging leidt tot hetgeen in de naam van de vereniging staat. Het ledental van de vereniging is tot 526 gestegen er de financiële positie werd verstevigd, getuige een batig sal do van f 383,42. Het reservefonds werd naast de inleggelden aangevuld met 2500 uit de resultatenrekening 1959- 1960. De vereniging houdt donderdag 23 februari om tien uur 's morgens in „De Vergenoeging" in Middelburg haar vijftiende algemene vergadering. G HEINKENSZAND. De raad van Heinkenszand heeft besloten lichtmas ten te plaatsen aan de Sloestraat Si- monswei, Vijverstraat en Scheldestraat. Ook op de hoek Stene Vaate-Kraaien- dijk zal een lichtmast worden ge plaatst. Op deze vergadering werd voorts besloten met ingang van 1 fe bruari eervol ontslag te verlenen aan de adjunct-kommies ter secretarie de heer R. A. de Koster. De onbewoon baar verklaarde woning aan dorps straat 14 zal voor een jaar worden verlengd. In de commissie voor school verzuim werden benoemd de heren H. Eversdijk, J. C. Carels, J. J. de Jonge, C, P. Verbeen en M. Simonse. Ten be hoeve van de Openbare Lagere school zal een bedrag worden uitgetrokken van 987,50 gulden voor de aanschaf van wandkaarten, atlassen en filmstro ken en 6183 gulden voor de aanschaf van nieuwe meubelen. In de begroting 1961 werden enige wijzigingen aange bracht. De Mosselhandelsverenigin-g ..Soli dair" N.V., de verkooporganisatie die gevormd wor*dt door bijna a-lle mossel- kwekers van Bruinisse en Zierikzee en verschillende uit andere plaatsen, besloot in een zaterdag gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering tot statuten wijziging. Een der gewijzigde artikelen betrof uitbreiding van het aandelenkapi taal. Dit aandelenkapitaal zal worden verduibbeld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 8