personenauto's caravans ANTWERPSE ZESDAAGSE: WIELRENNEN EN YARIETE Amerikaanse league tot tien teams uitgebreid CRYPTOGRAM e nieuwe FINALE TUSSEN WILSON EN ULF SCHMIDT IN WASHINGTON IS LEIDEN NIET LANGER IN LAST... Tottenham Hotspur maakt uitstekend seizoen Geen reden om te veranderen NA DE VERHUIZING VAN BASEBALLCLUB SENATORS KOOP LINNEN MAAR LET OP DIT GARANTIEMERK Ml w Ondanks klachten van clubbesturen Driemanschap Drink Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 11 Bril scheidsrechter bij Charnlev-Nollet VICK BUCKINGHAM: Blikvanger Goud waard LINNEN Om de Scandinavische tennis titels Tennisspeler Schneider verloor in Amerika Tennistraining aan de Riviera Niet verwonderlijk Wat nu? de enige mmm. n wmm Sedert 1912 Hier niet Nog niet rond Verschil in waarde Schuurmans bokst tegen de Belg Brysse W aterpistooltjes Mary Kok en Willemse morgen aan start Grotere ijsbaan te Kapelle I1M: Plannen Advertentie U A R I 10.00-17.00 u en 19.30-22.30 u en zondagen 10.00-18.00 u Toegang fl. 2.50. „Natuurlijk, dat is het idee", zei een Italiaanse televisiecineast. Om eens iets anders te brengen monteerde hij tijdens de Milanese zesdaagse een filmcamera onder het zadel van de Italiaanse renner Ogna en op die manier kwam hij met fraaie close ups van de renners, die Ogna achtervolgden. j LONDEN. De Europese boksunie heeft Bennie Bril uit Utrecht aangewe zen als scheidsrechter voor het gevecht tussen de Brit Dave Charnley (titelhou der) en de Fransman Fernand Noliet. Deze boksers komen op 21 februari te Londen in de ring voor een gevecht met als inzet de Europese titel in het licht gewicht. In Brussel heeft het wielerkoppel Van LooyPost (BelgiëNederland) gisteren een omnium gewonnen van de Belgen Van Steenbergen en Severeyns. De afdeling Groningen van de Ko ninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft alle wedstrijden, die voor vandaag waren vastgesteld, in verband met de gesteld heid van de velden afgelast. Het Nederlandse jeugd-voetbalteam (1618 jaar) speelt op woensdag 15 febru ari een lichtwedstrijd tegen SHS op het terrein van VUC in Den Haag. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De geruchten wel ke over een eventueel vertrek van de Engelse voetbaltrainer Vick Bucking ham de ronde doen zijn legio. Bucking ham zelf kan er zich niet over opwin den. ,,Ik heb het bij Ajax best naar mijn zin. Natuurlijk werk ik graag in Enge land, maar ze zullen daar toch wel be duidend hoger moeten bieden dan het salaris dat ik bij Ajax heb, anders blijf ik rustig hier. Gisteren is Tommy Docherty, een Schotse international en halfspeler van Arsenal, benoemd tot trainer bij Chel sea. Wat betreft Portsmouth, waar ik op de nominatie zou staan: er is voor lopig helemaal geen sprake van enige overeenkomst met die club". Advertentie Van een onzer verslaggevers AN Antwerpen komt de eer toe voorzover dit een eer kan zijn al heel vroeg te hebben begrepen waar het met de zesdaagse wielerwedstrijden heen ging; het heeft die ontwikkeling opgevangen door welbewust het pro gramma erbij aan te passen. Terwijl de directies van alle andere winterbanen zich nog stug hielden bij het wekken van de voorstelling, dat de gladiatoren elkaar 144 uur aan één stuk te lijf gaan, kwam de directie in Antwerpen onvervaard met een zesdaagse te voorschijn, waarvan de avonden afwisselende at tracties op en rond de baan boden. Men behoefde nog niet eens tussen de regels door te lezen om te weten waar men aan toe was, want stond het optreden van een of andere trapezewerkster ver meld om tien uur, dan sloot dit natuurlijk een jacht op dit tijdstip uit. [)IE lijn heeft Antwerpen conse- quentdoorgetrokken. Meer en meer werd het kijkspel geordend door een mise-en-scéne, waarbij het uitlopen of inhalen een van de nummers werd naast afvalrace- puntenrit, en uiteindelijk ook naast het spectakulaire gangmaakinstrn- ment, de derny. De zesdaagse, die in de dagen van Olim ruimschoots genoeg had aan zichzelf, was als zo danig een fictie geworden, en ver vangen door zes avonden variété. Maar die avonden eisten zoveel van de koppels en het aantal werke lijk goede koppels was zo sterk ge slonken dat ook hierin voorzien moest worden en men tot drieman schappen kwam. AJOG sterker dan vorig jaar werkt 1ditmaal de animositeit tussen bei de wielerhelden, de twee Rikken (van Steenbergen en Van Looy) als blikvanger. De jongste Hendrik (Van Looy) is dit winterseizoen pas ten vol le in actie gekomen. Voordien nam hij wat weekelndwedstrijden en enke le zesdaagsen mee, maar het verzil veren van de verleden jaar gewon nen wereldtitel leidde hem er toe het voorbeeld van de oudste Hendrik (Van Steenbergen) te volgen en ademloos van zesdaagse naar zesdaagse te hol len. Het lot is hem in deze wel zeer gunstig geweest dat hij voor die veld tocht in de Nederlander Peter Post een partner van de hoogste klasse heeft getroffen. Wie had hij, indien Post nu eens niet vrij was geweest, kunnen vinden om het als uit graniet gehouwen paar Van Steenbergen-Se- vereyns het hoofd te kunnen bieden? Vergeefs zou hij in de rermerswereld hebben rond gekeken, want er zijn geen anderen meer aan de top. Uit gerekend de enige, die vrij was. is ook precies de sterkste baanrenner Rik deed het zuiniger, hij stelde zich tevreden met een jong mannetje, met Maes. Maar doordat hij heus wel weet wat hij doet, moet die Maes toch in de gaten gehouden worden. Hoe het ook zij, in deze carnavals- week zijn B.B., Rik Coppens, zelfs de televisie in Antwerpen vergeten. Met de zotskap op kijkt men tot en met woensdagavond naar het schouwspel van de Rikken. HET ligt voor de hand, dat men nu in de carnavalsweek in Antwerpen naar de avondvoorstelling in het Sportoaleis gaat kijken om te zien hoe de beide Rikken elkaar het ap plaus van de tribunes betwisten. Het is goud waard voor de „wielercom- merce" in het Belgische land; dat de oudste Rik nog kaarsrecht op z'n ren nersbenen staat nu de jongste in vol le fleur bloeit. Maar intussen zal men op het hout als beste man toch Post moeten zien. Schulte heeft het jaren geleden wel goed Dekeken. Dat amateurtje uit Amsterdam, nu ja, die jonge bonk, die had 't. Dat was de geboren hard- renner, één, waarin hij zichzelf terug vond. Met horten en stoten, want mentaal heeft Post het wat kwaad ge had, is hij er inderdaad gekomen. En nu mogen beide Rikken het met el kaar nog zo dikwijls oneens zijn, als ze het over Post hebben, dan geven ze volmondig toe dat hij „vliegt". Hij raast moeiteloos rond. En de laatste avond net zo snel en lang als de eer ste terwijl alle anderen dan veel of toch iets hebben ingeboet. Dat is het ware kenmerk van overwicht. TV/AT heeft het Van Looy dus meege- zeten dat hij precies die man trof! Maar zijn rivaal Van Steenber gen kijkt daarom toch niet zuur. Laat Severeyns dan niet uit puur goud ge kloofd zijn, de man past zo goed bij hem, is zo goed op hem afgesteld, heeft ook een zo grote routine, dat het koppel elke situatie baas kan. En de hersenen van de oudste Rik werken voor drie. Die man heeft een domine rende persoonlijkheid, waardoor hij zelfs in penibele momenten nog de schijn weet op te houden dat hij ,,de baas" is. Dat speelt allemaal een rol. Ze zijn nu echter niet met twee, maar met drie. Op het oog werden Van Looy en Post het beste bediend, zij rijden nu met Vannitsen. Daar loopt het talent van af. De man is echter al even onberekenbaar als zijn fietskracht groot is. - liOwtfa-vVv*' jf -J linnen heeft alléén voordelen 't zit op alle linnen artikelen. Eigen nieuwsdienst HELSINKI In de tenniskampioen schappen overdekte banen van Scandi navië heeft de Duitse nummer één, Stuck, verrast met een heel snelle zege op de overigens niet meer zo jonge Zweed Jo hansson. Binnen drie kwartier was deze verslagen met 62 60 62. De uitslag van de andere kwarteind strijden waren: Schmidt (Zw.) versl. Nys. sonen (Finl.) 6—3 6-4 4—6 6—2, Wilson (Eng.) versl. Coni (Eng.) 7—5 7—5 6—4 Sartana (Sp.) versl. Scholl (Duitsl.) 62 86 62. In het dames enkelspel plaatsten me juffrouw Mortimer (tifelhoudster 1959), Courteix (Fr.), Balling (Den.) en Catt (Eng.) zich in de laatste vier. Daar won Mortimer van Balling met 6—2 60 en plaatste Catt zich in de finale door Cour teix te verslaan met 26 7—5 60. NEW VORK. De loting is ongun stig geweest voor Schneider in de Ame rikaanse tenniskampioenschappen op overdekte banen. De Nederlander, die zijn tenmsreis naar Miami heeft uitge strekt lot New York, trof in de eerste ronde de nummer zeven van de Ame rikaanse ranglijst, Holmberg. Tegen diens snelle, agressieve spel was hij kansloos: 06. 3—6. Sirola heeft weinig plezier gehad van zijn reis naar Amerika. Ook hij verloor in de eerste ronde, van de nummer tien van de Amerikaanse lijst, Craw ford, met 36, 57. Bij de heren komen Wilson en Schmidt in de eindstrijd. Wilson won in de halve finale van Santana met 61 46 62 36 64 en Schmidt van Stuck: 86 62 62. DEN HAAG Ter oefening voor het komende tennisseizoen zullen evenals verleden jaar enkele van onze topspeel- sters en -spelers deelnemen aan toer nooien aan de Riviera. Degenen, die naar Frankrijk gaan, zijn mejuffrouw Weur- man, mejuffrouw Seven, Van Eysden en Maris. Van onze honkbalmedewerker NEW YORK Sinds de spectaculaire strijd tussen de New York Yankees en de Pittsburgh Pirates tijdens de World Series baseball van vorig jaar oktober is het baseball in de Verenigde Staten in bet nieuws gebleven. Van een winterslaap van de baseballfans was geen sprake; de basketbal- en Ameri kaanse voetbalcompetitie werden zelfs naar het tweede plan ge schoven. ■\7erwon<ierlijk was dit overi gens niet, er waren immers talrijke ingrijpende wijzigingen. De oorzaak van dit alles moet wel bij de Washington Senators worden gezocht. Deze ploeg had aan het einde van de laatste com petitie voor haar supporters een minder prettige verrassing in petto. Door de teleurstellende verrichtingen van de ploeg uit de hoofdstad was de belangstel ling de laatste jaren sterk afge nomen. Dit was natuurlijk aller minst naar de zin van Calvin Griffith, de eigenaar van de Se nators, die van zijn kapitaal, dat hij in de honkballers had gesto ken, geen dollar rente zag. Griffith zag echter nieuwe moge lijkheden, doch dit betekende een afscheid van Washington. Hij ver huisde met zijn baseballcircus naar Minneapolis-St. Paul, dat er reeds lang op hoopte om een major-lea gueteam binnen zijn muren te krij gen. Deze wensdroom werd nu ver vuld: onder de naam Minneapolis Twins zal de oude ploeg uit de hoofdstad het volgende seizoen haar geluk beproeven. MET het vertrek van de Senators uit Washington was „Leiden in last". Advertentie pilmmmm fMÊm echte (New York), Eddie Yost (Detroit), Ken Aspromonte (Cleveland), Ned Garver (Kansas), alsmede op niemand minder dan Ted Kluszewski, die bij de Chicago White Sox de held van de World Series 1959 was. De waarde van de contracten liepen echter wel wat uiteen, want Grba toucheerde voor zijn handtekening 10.000,- 38.400), terwijl Kluszewski een cheque vooi het drievoudige in zijn binnenzak stak, Uit de welgevulde beurs van Quesa da vloeiden reeds dollars naar de pit chers Burnside en Hobaugh, de cat chers Dotterer en Daley, terwijl ooi Keough, Bright, Veal, Shantz, Dono van, Woodling, Tasby, Long en Klipp- stein nog kandidaten zijn voor de nieuwe formatie van Washington. Immers nu zou de hoofdstad van de Verenigde Staten nie. meer vertegen woordigd zijn in de hoogste afdeling van de baseballcompetitie. Van hoog tot laag was men het er over eens, dit kon niet; dit was een schande voor de hoofdstad. De ongerustheid in Washington duur de gelukkig echter slechts kort, want generaal Elwood R. Quesada, een vriend van oud-president Eisenhower, nam het voor Washington op en zocht contact met de leiders van de Ameri can League De invloedrijke woorden van Quesada klonker niet vergeefs! Er werd gezocht en er werd gevon den: De American League zal het ko mende seizoen geen acht, doch tien teams tellen. Generaal „Pete" Quesa da werd de eigenaar van een ploeg, die er borg voor staat, dat de naam Senators met Washington verbonden blijft. Door dit alles was er ook voor Los Angeles reden tot juichen. Deze stad aan de westkust, die slechts enkele jaren geleden de Dodgers vanuit New York zag komen, kreeg zijn tweede ploeg, welke de naam Los Angeles An gels gaat dragen. TA AR hiermede waren de zaken toch nog: niet rond. Integendeel, nu liet New York zijn stem horen, want na het vertrek van de Giants en Dod gers bleven alleen de Yankees nog maar aan de voet van de Hudson over. Doch ook New York werd tevre den gesteld, want het volgende jaar zal evenals de American League ook de National League van acht tot tien teams worden uitgebreid. Naast een tweede formatie voor New York bete kende deze beslissing een nieuwe ploeg In Houston. Moet de vorming van. de nieuwe teams in Los Angeles en Washington wat overhaast geschieden, Houston kan zich beter voorbereiden. Gabe Paul, de vice-president van de Cin cinnati Reds, tekende een driejarig contract als general-manager van de nieuw op te richten club in Houston. Aan spelers met de nodige kwalitei ten zal het de nieuwe clubs overigens niet ontbreken, want de zg. oude clubs waakten zelf voor hun spelpeil. Men kwam tot het besluit, dat de nieuwe clubs van de reeds bestaande vereniging via een soort transferlijst ieder 28 spelers konden kopen ad. 75.000,- per stuk 288.000,-) het geen voor de nieuwe clubs ieder 2-100.000,- 8.064.000,-) betekende. DE Angels lieten hun keus vallen op om. Eli Grba en Duke Maas AREN er dus heel wat moeilijkhe- zij er ditmaal eens niet. Toen de Yan kees zijn contract met 10.000. 38.400,--) verhoogden, aarzelde sommetje van 85.000.- 326.400,-) Het volledige programma van de in ternationale bokswedstrijden, die maan dag 20 februari in Rotterdam worden gehouden, is thans bekend. De Rotterdammer Toon Schuurmans zal in het weltergewicht over zes ronden uitkomen tegen de Belg Robert Brysse. In een gevecht over zes ronden zal de Amsterdamse bantam Gerard Berk hout het opnemen tegen de Belgische veder Noë Soetens. Zoals bekend was zal Leen Jansen in het halfzwaargewicht boksen tegen de Duitser Rudolf Nehring. Dit gevecht is afgesloten op tien ronden. Jo Lamers maakt zijn come-back in de ring met een gevecht over acht ronden tegen de Belgische middengewicht Edidy Kinder mans. MANCHESTER (AP). Vier voet ballers van Manchester United zullen maandag voor de rechter moeten verschijnen. De politie beschuldigt hen ervan, dat ze in Manchester hebben rondgereden in een auto en voorbij gangers met waterpistolen hebben nat gespoten. Twee van hen zijn internationals, de Ierse twintigjarige binnenspeler Johnny Gilles en de halfspeler Wilf McGuinness van het Engelse elftal van spelers onder de 23 jaar, de an deren zijn de achterspelers Shay Brennan en Jimmy Shiels. McGuinness en Brennan behoorden tot de spelers, die Manchester United door een moeilijke tijd hebben gehol pen, nadat acht topspelers bij de vliegramp te München om het leven kwamen. McGuinness staat bekend als een grappenmaker. Bij aankomst van een voetbalploeg waartoe hij behoorde, in Los Angeles werd zijn naam afgeroe pen door de immigratie-autoriteiten. Hij sprong naar voren, greep een mi-, crofoon van het bureau van een doua ne-ambtenaar en sprak: Ik ben diep onder de indruk van deze geweldige begroeting, waarvoor ik u allen harte lijk dank zeg. Eigen nieuwsdienst LONDEN Hoe ernstig ook de klachten mogen zijn van de Engel se clubbesturen over verminderde in teresse van het publiek bij de voet balwedstrijden, Tottenham Hotspur is bezig een jaar te maken dat er zijn mag. Goed voetbal trekt publiek. Van de ze redenering uitgaande heeft de di rectie niet geschroomd dure spelers te kopen en voor de spelers zo ple zierig mogelijke voorwaarden te scheppen om hun spel te spelen. Het ene succes is de basis voor het an dere. Een club op weg naar de lan delijke titel trekt publiek. Daarbij komt, dat dit publiek zeker naar de bekerwedstrijden van de Spurs gaat kijken. De Spurs bereikten de vijfde ronde; de bookmakers hebben de Noordlonde- naren als eerste gegadigden in hun boeken staan. Na het kampioenschap het kan de Spurs haast niet meer ontgaan komt dan het toernooi om de Europese beker Als de bestuurs leden dan nog tijd en animo hebben met hun spelers op toernee te gaan in de zomer, dan kan er een fabelachti ge prijs gevraagd worden voor een vriendschappelijke wedstrijd. Met nog vier wedstrijden voor de boeg vóór de finale op Wembley heb ben de Spurs in dit seizoen ai 1.401.165 bezoekers op hun tribunes gehad. Ha len zij Wembley, dan wordt dat wel 2.250.000. Veel publiek betekent goede zaken: hef saldo van dit' jaar zal On geveer 750.000 gulden zijn. Tottenham heet dan ook het Bank-of-England-team. Hét begon het seizoen met een saldo van 2.800.000 gulden. Daar komt dan nog een moeilijk te schatten bedrag bij via de Europese bekercompetitie. Aanslag De enige aanslag op de portefeuille kan komen van Burnley, dat het wel iswaar niet zo bijzonder goed doet in de league, maar als. kampioen van En geland, deelnemend aan de wedstrijden om de Europese beker, toch al bij de laatste acht is. Wint Burnley de Europese beker, dan mag het die volgend jaar verdedigen, onafhankelijk ervan of het dit jaar landskampioen wordt. Voorlopig lijkt het, dat de kassier bij de Spurs meer overuren zal gaan maken, dan die van Burnley. MAR DEL PLATA (ANP). Achttien zwemmers en zwemsters hebben inge schreven voor de lange afstand zwem wedstrijd, die morgen bij Buenos Aires wordt gehouden. De wedstrijd, waar aan ook Herman Willemse en Mary Kok deelnemen, gaat over 45 kilometer. Voor de zeven hoogst geklasseerde zwemmers zijn geldprijzen beschikbaar. De wedstrijd wordt gehouden in de Rio del Plata tussen Miramar en Mar del Plata. KAPELLE. Onder voorzitterschap van de heer Chr. Goeree hield de ijs- club ,,De Zwarte weel" te Biezelinge haar jaarvergadering. Door de voorzitter werd gesproken over de plannen welke de gemeente heeft om te komen tot vergroting van de weel, waardoor er een belangrijk gro tere ijsbaan zal komen. De hoop werd uitgesproken dat deze plannen spoedig verwêzenlijkt mogen worden. Uit het jaarverslag van secretaris C. Beenakker bleek dat er 178 leden zijn. Een overtollig schuurtje van dè vereni ging werd bij inschrijving verkocht. Ko per werd de heer W. Bruinooge. O De leerlingen van school A te Ter- neuzen hebben 119 gulden bijeen ge bracht voor de Congo-actie, In Serooskerke (W) werden in het kader van de Congo a-ctie 121 blikjes melk opgehaald door de kinderen van de geref. school en 71 door de kinderen van de hervormde school. verdedigden overtroffen. Trouwens ook de Pittsburgh Pira- Yankees deed zegevieren, moest met 30.000,- (f 114.000,-) tevreden zijn. Het komende seizoet. zal coach. Dan ny Murtaugh, die een éénjarig con tract kreeg, ook kunnen rekenen op de steun van Hal Smith en Harvey Haddix. Dit gaat niet op voor Ralph Houk, de nieuwe coach van de Yankees, ten aanzien van de Newyorkse crack Gil Mc.Dougald. De laatstgenoemde zette een streep achter zijn loopbaan om zich meer aan zijn gezin en het on derhoud van zijn huizen te kunnen wij den 3 s V 111111 m a 91 c» rO CO G s- gil 0 tss 0 ,;Av s -jV f t<\ lo ...iiL'. N r* N «tv t* 5 g f1 TN Philadelphia zijn plannen ter ta L fel gekomen om voor de Phillies een nieuw stadion te bouwen. De kos ten hiervoor werden geraamd op een bedrag van acht millioen dollars. De Phillies krijgen dan een stadion, dat plaats biedt aan 45.000 toeschouwers en ruimte heeft om 10.000 auto's te parkeren. De New Yorkers weten het nog beter! Hier wordt een bedrag genoemd van 15-000.000,- (57 mil joen gulden) om de nieuwe club in 1962 gastvrijheid te geven. Nu is het nog de tijd voor dollarge- rammel, doch slechts enkele weken rust scheiden nog de honkballers. Dan trekken de spelers naar de trainings oorden in het zonnige zuiden: de wed strijden voor de „grape-fruit-league" de ouverture van het seizoen 1961 neemt dan eer. aanvang. Horizontaal: 1. Pak net op ,.r. breng het naar de post (6); 4. Van tijd tot tijd gaat men door misbruik te ver (8); 9. Men zag hem nooit zonder lap op zijn jas (6)10. Vit niet op iets mo derns waarvan men geen notie heeft (8); 12. Een sprekende geste kan van vernuft getuigen (5); 13. O. hierin op muilen gaat wel (9)15. Tal van vrou wen zingen zo (3); 16. De aard van on ze alter ego (5); 17. Hop maar janne- ke onder de padvinders, dat is de man (6); 22. Opgepast, dat je je behoorlijk gedraagt (6); 24. Het baat u geen zier als u herrie maakt (5); 27 Het begin van deemoed vindt men erin een garni zoensplaats (3); 28. Waar velen zo blind als een mol dagelijks in lopen (9); 31. Velen van ziin soort houden van regen (5): 32. Ook de kerkrat heeft zijn aard (8)33. Om door hem gekapitteld te worden is meer dan erg (6); 34. Ant sloeg naar hem maar lustte hem toch wel (8); 35. Voor wie erbij steent is dit een ware beproeving (6). Verticaal: I. Paai die page en hij zegt wat je wilt (8); 2. De merel kan u tot rust brengen (8); 3. Taxatie per el leidt tot vervoering (9); 5. De room eraf scheppen vind men reusachtig (5)6. Op lui zijn af, een predikant staat maar hij ligt (5); 7. Niet zalig (6); 8. Het nestje zag er keurig uit (6); 11. Tea In de hal, dat is goed voor de hoest (6); 14. O! salamander, je bent zo blind als een mol (3)18. Pa speelde in de tent net pat (6)19. De bol die de tuin onzer aarde voor stelt (9); 20. Geen zoethout, het smaakt naar eek (8); 21. Ge zult niet tillen, -V voorvallen za' (Ri met contra (3)25. Het skelet van een distel (6)26. Uren kan ze het over iets hebben (6); 29. Toen hij in zijn onder goed zat, dronk hij reeds een kopje mokka (5)30. En Loes keek scheel van de honger (5). OPLOSSING Horizontaal: 1. grijs, 5. ster, 9. rui len, 11. betten. 13. halt. 14. ion, 16. Pax, 17. uier 19. rug, 20. sen, 22. oor 24. tui 26. ram 28. open, 30. repen, 32. coda, 33. op. 34. of, 35 rum 36. mot, 37. pi, 38. m 39. merg, 42. gezin. 45. smuk 47. na 48. sul, 50. ree, 51 eik, 53. U.S., 54. septet, 57 eirond, 59. Go, 60. roeping, 61. te, 62. koeren, 64. ge reed. 67 pij 68. den. 69. bos, 71. non, 72. r.p. 74. wake 76 pijper. 78. vaak, 80. op, 81. nu, 82. ore 83. das. 84. al. 85. L.O., 86 niet, 89. octet. 92. Aser 94. den 95. aas 97. eer, 98. sul, 100 pit, 101 rips, 103. pil, 105. tot, 107. anijs 109. goeroe, UI. muskus, 113. snit. 114. tast. Verticaal: 1. gul, 2. rits, 3 ijl 4 sein, 5. sext, 6. t.t„ 7. etui, 8. rei 9 rage. 10. N.O.. 11. ba. 12. Nero. 13. huppen, 15 noemer 16. premie, 18 ra dius, 19. room. 21. en, 23. op 25 ui 27 mank 29. nog 30. rug, 31. non 32. cis. 40. ras 41. put. 43. zeepsop. 44. sir. 46. mud, 48. spoed. 49 leren, 51. eigen 52. koten. 55. ego, 56. ton, 57. eng 58 nee, 62. kijk 63. reu, 65. rok, 66 dra 67. papier 69. bijecel. 70. sedert 73' paleis, 74. wond 75. ent, 76. pro 77 rat 78. vla. 79. kort, 87. enig, 88. na 90. te 91. au 93. spijs, 95. Asen, 96, spot. 98. stut 99. laks. 102. pos 104, e 06 om 108 nut. 110 RT 11S

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 11