DAT IS PAS 25 GLD KORTING Hollandse Regenboogzeilers triomfeerden met 0,1 punt.... A. J. M. JACOBS GOES Vrijdag 22 juli 1960 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 9 kachel (z.g.a.n.) ONGELOOFLIJKE KOOPJES LAAT DIE GELEGENHEID U NIET VOORBIJGAAN WONINGINRICHTING LANGE KERKSTRAAT 11-17 TELEFOON 2684 Diploma-uitreiking Industrie- en Huishoudschool Zwakke wind was wispelturig Minder militairen in Vierdaagse jmegen BESLISSING Sleeswijk tweede in Oostende Ook Italianen in Acht van Chaam ANDER SCHIP U kunt die kachel natuurlijk op Uw nek nemen en hem huis aan huis te koop gaan aanbieden. Misschien hebt U geluk en bent U hem in 10 minuten kwijt. Maar U kunt er ook 6 weken mee lopen... wees toch verstandiger. Schakelt bij Uw reclamecampagnes het Zeeuwsch Dagblad in. Dan schakelt het Zeeuwsch Dagblad teleurstelling uit. OPRUIMEN op elk compl. huiskamer, slaapkamer (uitjjez staal) salon- of bankstel van minstens 350. ZUIVER WOLLEN DEKENS 1-pers. van 34.50 nu 25.— 2-pers. van 39.nu 29.50 15% KORTING OP ALLE ZUIVER WOLLEN MERK-DEKENS BINNENVERING-BEDDEN l-pers. nu 42.50 2-pers. nu 67-50 STALEN SLAAPKAMERS Bestaande uit 2-pers. ledikant, 2 stoelen, tafel en nachtkastjenu 119. PARTIJ GORDIJNSTOFFEN TEGEN HALVE PRIJS BIJZONDERE AANBIEDING KARPETTEN Bouclé, oersterk, 200 x 300 cm van 95.nu 67.50 Verzet-bouclé 200 x 300 cm van 110.—nu 79.50 Zuiver wollen Wilton 200 x 300 cm van 125— nu 95.— Zuiver wollen Kabistan 200 x 300 cm van 149.50 nu 119.50 OP ALLE OVERIGE KARPETTEN 10 tot 50% KORTING GOTHISCHE CLUBSTELLEN bestaande uit 4 stoelen en 2 clubs bekleed m. zuiver wollen moquette compleet nu 350. ZEER SOLIDE BANKSTEL met losse kussens, bekleed met wol len epinglé naar keuze - compleet 295. PRACHTIGE EETKAMER bestaande uit groot dressoir, 4 stoe len en 2 clubs - compleet van 773nu 490. EETHOEK bestaande uit ronde tafel en 4 stoe len, geheel bekleed met plastic compleet nu 142.50 TWINTEX DUBBEL BOUCLÉ TAPIJT 100 en 200 cm breed GRATIS GELEGD per m2 6.55 OP ALLE OVERIGE TAPMTSQORTEN, LOPERS EN GORDIJNSTOFFEN 10% KORTING COUPONS TAPIJT 20 tot 70% KORTING COUPONS 0VERG0RDIJNST0FFEN 20 tot 70% KORTING MIDDELBURG. De voorzitter van de Industrie- en Huishoudschool, de heer Kolkman, vond bij de uitreiking der diploma's dat de geslaagde meisjes van een respek'abel aantal markten thuis waren. Voordat de diploma's wer den uitgereikt hadden de leerlingen dan ook enige staaltjes van hun kunnen ge toond: enkele zangnummertjes en reidansen werden ten beste gegeven en alle geslaagden paradeerden voor het bestuur van de school met hun exa menjurken" aan. De voorzitter dankte de leerkrachten voor hun toewijding en hij hoopte dat alle meisjes later veel pleizier zouden hebben van alles wat ze op de Indus trie- en Huishoudschool geleerd had den. Twee leerkrachten, mej. Plasschaert en mevr. Pennarts-v. d. Sande, verlie ten de school. De heer Kolkman dank te hen voor hun werk, <en sprak de hoop uit, dat zij bij het aanvaarden van hun nieuwe taak een even groot «nthousiasme aan de dag zouden leggen ■als zij op de Industrie- en Huishoud school toonden te bezitten. Ten slotte ontvingen alle meisjes uit handen van de voorzitter het begeerde papiertje. Het bestuur bekeek nog een kleine tentoonstelling van examenwerk Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse primaire opleiding: M W Bal, C M Buijs, H M le Due, L M Gabriëlse, E C de Graaf, I van Halen, S N Hermans, JAM Heijdens, N M de Koning, P M A Looten, M H C E Mes, P J Moes, L Piekart, C J R van Roijen, P J F Seijmour, Gvd Werf, A M W Zwigtman, H Adriaansen, I Adriaan- sen, C D van Dorst, S J v d Driest, D S Francke, W Y Grootjans, P M Hoogenboom, L Jacobsen, H J de Lange, T de Meulmees- ter, C W Pundke, H Ririhena, M G Roth, J P de Ruijter, M A Sakkers, M Sturm, D W Usmany, A J Verburg, Z H Verstraate, E L de Vos, N Zandbergen, J A Besuijen, H C Bout, T M C Coppoolse, W van Helle man, P M Janse, Y M de Kam, A M Klas se, S H Krijsse, E E de Lange, J P Mesu, J J Polderdijk, P Poppe, L Schets, A S Scho* nis, T J Verburg, M J Vermeulen, T de Visser, J L Vogel, C C H de Wagter, L Zappeij, M F Blok, M Böneker, K F Bras ser, C J Coppoolse, M M W Dekker, C N Dieleman, N W Dominicus, G M W Dron- kers, L E J de Feijter, J Flipse, L C Koo- le, M Koole, M Kruit, B van Loo, C Meijer, M Pieters, A Puijpe, J M Reijnierse, L J Roose, P Schipper, J Westerbeke, W J v d Wielen, L Wouters. Niet bevorderd: 4. Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse naaister: M C Dekker, C Fiegen, C S de Groot, M J van Pagee, N de Vries, M van Wezel. Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse assistente in de huishouding: M Hoits- ma, T M B Huffenreuter, S J Karei, J H W Kelder, J Matzinger, I Rekkers, L Roel- se, M F Roose, M W J Schouten, -J J Tho- ma, A L Vrolijk. De volgende diploma's werden uitgereikt: D Z Boon M E Boone (bewijs), ABP Booij (bewijs), G M J vd Broek, J F Dek ker, N S Florisse, J J M Heeren, J J Hoog- straate, W J Kasander, M C de Koning, J Kreukniet, W A Manni, F J Meulmeester, H P Teijn (bewijs), L Verhulst, C D Ver mazen, L Vinke, L H de Voogd, M E de Vos, N van Belzen, S J van Belzen, I Boo ne, M S Coppoolse, A J Duvekot, J Edel man, P Gideonse, A M Gillissen, M C Hui- bregtse, P F Koopman, S E Leuvelink, M G Ludikhuize, N Meerman, M Neve, J J C de Nood, M L Paulussen, C M A Peek. H M H Peek, I M Pieters, K Schets, M J Schrij ver, C I Seits, G Siereveld, W K Verswijve- ren, M Visser, H D Bakker, D J J Berting, P Bostelaar, S Brugman, H P W Eland, J C Flipse, D M Jasperse, J M Kluijfhout, M J Labruijère, M Lievense, C P van Luijk, C S Provoost, L W Schoot, C Schreijenberg, E Schreijenberg, L Schreijenberg, A J Stroo, N W Tissink, M G J Wensvoort, M Wiele- maker. Acht leerlingen ontvingen geen di ploma. Naaister: M Besuijen, E Boon, E C Boon, E Cordes, F J Koeman, J E v d Krift, M Lampers, G P Leijnse, K Louws, J T Matthijsse, J A J Rijk, F F Verschuur, J Vos. Kostuumnaaister: D A Gabrielse, J M P Geldorf, M Joosse, Drie leerlingen ont vingen geen diploma. A D Geervliet, P J M L Kapel, J C Laga^se, J J Leijnse* C de Pagter, H E v d Stel, H de Vin, P -J-de. Visser. Eèn leerling ontving, geen diploma. Het diploma kinderverzorgster werd uitge reikt aan: M A Bikker, L Bimmel, C A Blok, J C Cysouw, J M van Doorn, J D Driesprong, A Erdelman, W Labruijère, L Luijendijk, E Maas, N H Paulusse, F M van Opdorp, T C de Schipper, A van Weelden, M W Boone, R Hegt, J Heidendaal, S C Hondsmerk, P M C M v d Horst, S A v d Linde, L Naerebout, H van Veen, S S-Ver- duijn, W A Vermeulen, E M J Villée, M Wilt'enburg. Twee leerlingen werden afge wezen. Voor het diploma kinderverzorgster in ko loniehuizen uitgaande van de Centrale Raad voor Kinderuitzending zijn geslaagd: E C WARMOND Het is zo langzamer hand ook een Kaag-traditie geworden dat op de laatste dag de nodige onver wachte dingen gebeuren. Op verras sende wijze wordt vaak een hoofdprijs in de wacht gesleept of een gedood verfde winnaar ziet zich niet een paar punten geslagen. Daarbij kwam nu nog het feit, dat op de laatste dag van de 40e Kaagweek in hoge mate van geluks zeilen sprake was. Een zeer zwakke wind had namelijk een wispelturig karakter en veranderde vooral in de namiddag onophoudelijk van richting. Het waren weliswaar geen grote ver anderingen, maar juist soms net vol doende om een merkteken niet te kun nen aanlopen. Natuurlijk waren er weer de nodige protesten, o.a. bij de start van de Valkenklasse ging het nogal wild toe, omdat een indringstart Eigen nieuwsdienst NIJMEGEN. Voor de 44ste In ternationale Vierdaagse Afstandmar sen, die de volgende week van 26 tot en met 29 juli vanuit Nijmegen wor den gehouden, hebben zich 13316 deel nemers gemeld ruim duizend min der dan het vorige jaar. De geringere deelneming wordt verklaard door het kleiner aantal militairen dat staat in geschreven. De voorzitter van de Koninklijke Ne derlandse Bond voor Lichamelijke Op voeding (K.V.B.v.L.O.), de majoor b.d. J. N. Breunesse, wees in dat ver band op de aanwezigheid van vele mi litairen in La Courtine, Duitsland en in opleidingscentra voor uitzending naar Nieuw-Guinea. Namen vorig jaar in to taal 6500 Nederlandse militairen deel, dit jaar worden er 5035 verwacht. Uit België zal alleen een detachement van burgers acte de presence geven. Twee legereenheden, waaronder die van de parachutisten, hebben zich terugge trokken; zij zijn ingezet voor bescher ming van hun landgenoten in de Congo. Israël daarentegen, zal uitsluitend door militairen worden vertegenwoordigd. Het aantal Nederlandse burgers, dat gaat deelnemen aan deze Vierdaagse, is groter dan andere jaren: 5039, waar van 1328 vrouwen en 3711 mannen. Ook de belangstelling uit het buitenland is toegenomen; veertien nationaliteiten zul len vertegenwoordigd zijn. De afvaardi gingen variëren van zeer grote (Enge land 2324 deelnemers) tot zeer kleine (Italië en Lybië elk met één deelne mer) "Noch in'het parcours, noch in de in deling van de marsen zijn veranderin gen van belang aangebracht. Maandagavond, voorafgaande aan de start op dinsdag, zal zoals gebruike lijk een vlaggenparade in het Gof- fertstadion te Nijmegen worden gehou den. Alfons, J C Cysouw. L Luijendijk, E Maas, M Neve, N H Paulusse, M E Adriaanse, S C Hondsmerk, P M C M vd Horst, E M J Villée, S S M Wille. Afgewezen: 2. van een aantal zeilers gecombineerd toen Kist aan de klemmende greep van werd met plotseling loeven van lei- waartse jachten met loefrecht. Dit zijn nu eenmaal de consequenties van 'halfwindse starts. Wij moeten hier bij aantekenen dat, zoals er op de Kaag gevaren wordt door veel wedstrijdzei lers, een protestcommissie dikwijls voor zeer grote moeilijkheden gesteld kan worden. Herhaaldelijk hebben wij onge rechtigheden van de grofste vorm gezien tijdens de races. Soms hoorden wij een jacht met een luide knal op een boei varen om dan toch rustig de wedstrijd te vervolgen, zonder het wedstrijdreg lement in acht te nemen, namelijk door of een protest in te dienen of de wed strijd te verlaten. Toegegeven dat de Kaag een nauw wedstrijdwater is, voor al tijdens de Kaagweek met zijn vele deelnemers, maar dat geeft geen vrij brief om het niet zo nauw te nemen, met bijv. de stuurboord-bakboordregel of het op voldoende afstand van een ander jacht overstag gaan. Zeilen is een sport zonder scheidsrechter en het wed' strijdreglement is er om nageleefd te worden en om aanvaringen te voorko men. Bij deze spanningen was de beslissende wedstrijd in de Holland-Frieslandontmoe ting in de Regenbogen het hoogtepunt van de Kaagweek. In deze teamwedstrijd was na twee wedstrijden een puntenvoor- sprong voor Friesland ontstaan van 6,8 punt. Holland stond dus wel voor een zeer zware, haast onmogelijke taak, maar vooral door het uitnemende werk van Hofland, die de mogelijkheid schiep voor zijn Hollandse teamgenoten achter de on bereikbaar op kop liggende Friese mr. Hoekstra, de plaatsen te gaan bezetten, kwam het tóch tot een Hollandse zege. Ook Sieverts en Kist voeren uitnemend en hebben een belangrijk aandeel in de Hollandse zege gehad. In de eerste ronde kreeg Sieverts de kans de tweede positie achter de ver uit gelopen mr. Hoekstra te gaan innemen In de praktisch weggevallen wind wist OOSTENDE (ANP) Sleeswijk, de Nederlandse zeiler in het Europese kampioenschap Finnjollenklasse, dat te Oostende is begonnen, heeft een goede start gehad. Zowel in de eerste als in de tweede race legde hij beslag op de tweede plaats, waardoor hij thans in het algemene klassement na de eerste dag ook de tweede plaats bezet achter de Westduitser Kuhweide, die de eerste manche won en in de tweede als derde finishte. Beiden hebben een ruime voorsprong op de Deen Paul Elvstrom, de grote favoriet voor de titel, die het vorige jaar te St. Moritz werd gewonnen door onze landgenoot Koos de Jong. Eigen nieuwsdienst CHAAM. Op 3 augustus wordt de jaarlijkse Acht van Chaam verreden. Reeds hebben de organisatoren een aan tal wielrenners van naam gecontrac teerd. Bij de profs starten o.m. de Ita lianen Battistini en Pambianco, de Fransman Mastrotto, de Belgen Van Geneugden en Van Steenbergen en onze landgenoten Geldermans, de gebroeders Van Est, Damen, Van den Borgh, Ker sten en Wagtmans. de Friezen te ontsnappen. Intussen maakte Hofland de weg vrij voor de in vrij water varende Gebuis, die ten slotte óók aansluiting met de kop groep kreeg. In de tweede ronde kwam toen Hofland bij zijn drie teamgenoten en alleen ir. Bakker zeilde nog tussen de Friezen. Bij de finish deed Hofland nog sen gedurfde poging om Bakker een plaats te doen winnen, omdat hij in de mening verkeerde, dat de volgorde van aankomst nog te weinig punten zou opleveren. Deze poging mislukte evenwel en er was even verslagenheid in het Hollandse kamp en vreugde aan Friese zijde. Maar na enig rekenen bleek, dat Holland totaal 81,2 punt verworven had tegen Friesland 81,1 punt; een benauwde zege dus voor Hol land met 0,1 punt Na de wilde start bij de Valken wist Van der Baumen de wedstrijd te winnen vóór Hoppe, hetgeen hem de eindover winning na behandeling der protesten, opleverde. In de Flying Dutchmanklasse was er een zeer mooie strijd tussen Jongeneel, Blok en Jac. Kraan. In het laatste rak naar de finish was nu de een, dan de ander voor, waarbij vele malen overstag gegaan werd. Ten slotte kreeg Kraan de beste positie en eindigde vóór Jongeneel, Blok en Kamerling. Met deze overwinning was Kraan tevens hoofd- prijswinnaar. In de Vrijheidsklasse zagen wij eerst Gaillard op kop liggen, Komke de Vries lag in derde positie en Bouw van Wijk in vijfde. Had De Vries dit kunnen hand haven, dan was hij hoofdprijswinnaar ge worden, maar in de laatste 500 meter presteerde Van Wijk het haast onmoge lijke door uit vierde positie, die hij toen innam, naar de eerste plaats te lopen en ook als zodanig te finishen. Gaillard werd tweede vóór De Vries Bakker en Schmitz. Voor een andere verrassing zorgde Leverland, die voor de verandering eens in een ander schip was gaan varen. Hij werd eerste vóór Koos de Jong, Maarse, Van Berkel en Gerhard, maar Koos de Jong had ruim schoots voldoende punten voor de eind zege verworven. Een Friese overwinning werd behaald in de Regenbogen. In de eerste groep was de uitslag: 1. ir. Bakker. 2. Van der Hulst. 3. De Wit. 4. Van der Werf. 5. Alberda. Alberda verspeelde hiermede een mooie kans op de hooofdprijs, want in de andere groep werd Hoekstra twee de achter Kist, hetgeen de overwinning in het klassement voor Hoekstra bete kende. Na Hoekstra kwamen Bos, Huis man en Ooms. In de Twaalfvoetsjollen won Savonye na een zeer interessante wedstrijd in de ze klasse, die toch maar altijd jong blijft. Plantenga werd tweede met achter zich Van Hoeken, 't Hoogerhuys en Starke, maar de eindzege was voor Daniëls, die de beide vorige races won. De wedstrijd in de Pampusklasse van Curasao tegen de Kaag leverde een Kaag dagzege op en tevens de eindoverwinning voor de Kaag met 102,3 punten tegen Curagao. 63. 3x in het totaal won Kraan in de 12 m2 Scorpies en ook de laatste wed_ strijd was weer van Borra 2e, Buldemond eindigde als 3e gevolgd door C. Gulde- mond en Bosehma. Een voortreffelijk re sultaat. In de jeugdklasse behaalde Woort- man hier wederom de dagzege, wéderom voor mej. Vunderink, Wyntjes, van Wely en Huiser, dit leverde voor Woortman een welverdiende overwinning in het klasse ment op. Pampusklasse; 1. Ducheteau, 2. Besse- ling, 3. de Word, hoofdprijs Besseling. Draken; 1. Klemp, 2. drs. Bier, 3. ir. De Jong, hoofdprijs Bier. 16 m2 streepklasse; 1. Ooms, 2. De Haan, 3. Word; hoofdprijs Nederveen. Olympiajollen: 1. Haaksma, 2. Tournier, 3. Visser, hoofdprijs Visser. Flying Junior klasse: 1. Dudok van Heel, 2. Blok, 3. Van Mentfrans, hoofdprijs Dudok v. Heel. Sternklasse: 1. Coops, 2. Kamsteeg, 3. v. d. Rest, hoofdprijs v. d. Rest. ZEEVAART Binnengekomen 21 juli: Monte Espdan Spanj Bilbao Dordrecht erts Oudkerk; Birmingham Ned Rochester Mer wehaven SSM stg SSM.; Pt Armigan Eng Londen merwehaven kv stg VAM: Libra Zweed Otterbacken Merwehaven M stg Mul ler; Giessenkerk Ned Amsterdam Emeha- ven ledig VNS; Straat Rio Ned Proeftocht Parkkade ledig Ruys; Adoration Lib New- orleans Waalhaven 102 graan RSB; Keizers- veer Ned Londen Maashaven SHV ledig' Worms; Terrier Noor Antwerpen Maasha ven THB stg Cornelder; Fernrose Noor Rastauura Botlek Esso 2 olie Esso Neder land; Isomeria Frans Mena Shell Pernis 34 olie van Oipmeren; Cardiganbroolc Eng Tha mes Waalhaven shv Pier 5 stg Hudig Ve der; Keystone State Amer Antwerpen Lek haven thb stg Einders; Brali Noor Napels Botlek Phm Olie P akhuismeesterenMar co Polo Ned Londen Waalhaven fsw ledig Wagenborg; Wymers Ned Vilvoorde Maas haven shv ledig Worms; Ansgaritor Dts Moer- mask Waalhaven f sw Fosfaat Deka; Waal- strem Eng Londen Walhven w stg Ruys Lea Ned Sundsvall Spoorhaven hout Vinkeco; Ludwig p w Deen Poole Waalhaven 100 le dig Dammers v d Heide: Phidia Ned Sevilla Lekhaven OZ stg Hudig Veder; Svealand Dts Montovia Merwehaven M STG James Smith N. Waterweg vertrokken 21 Juli: Wurzburg Dts Stockholm; Neeltje B Ned Onega; Commandant A Kerhuel Frans Ton- nay Charente: Minas Geraes Hopperzuiger Braz proeftocht; Ogna County Noor Gent; Karin Bornhofen Dts Leningrad; Birte 01- dendorff Dts Viborg; Fiducia Ned Hull; SU- vaplana Ned Antwerpen; Marcella Ned Lon den; Nesshorn Dts Antwerpen; Stad Maas tricht; Ned Wabana; Ossondrecht Ned Sa- vona Ferro Noor Bremen. Aangekomen te Amsterdam 2 Juli; Ned. Langlee Clyde v Z Afrika l.v. Rót terdam met Stlcg Ja vak Hal; Eng Mijnen veger hm Plover v Portsmouth Ruyterk st p; Ned Atlas v Lissabon 1 v R'dara stkg Levlt V.C.K.Ned Ella v Gothenburg, lv antw met stkg Coenh v c k; Ned Areas v Piraeus 1 v R'dam stkg levk vck; Finse Avony v Lulea m erts westh Ruys; Ned Hinde v Lon den met stukg en pass Zeebk Stftriht. Dts Geestomunde v Antwerpen Bijl Coenh Muller; Dts Wilhelm Nubel v Archangel n\ hout. nwe Houtli nbk; Ned Grebbestroora v Hull met stukg en pass Handelsk Hl bt. Vertrokken van Amsterdam 21 Juli: Ned Vasum nr Mina al Ahmadl; Dts Tann- stein nr Van Corner; Dts Esso Emden nr Hamburg; Ned Elsa nr ClirlstinahamnDts Sakt .Tohann nr Randers; Zwed Malgomaj ur Narvik. SCHEEPSBEWEG1NGEN Ares 20 130 mis ZW Sombrero el Arkeltlijk 2 0190 mis W Bermudas Amstellaan 20 820 mis ZW I Albireo 20 350 mis ZO Kp Guardaful Alnati 20 210 mis ZZO St Vincent Acila 26 verw aanlc Brisbane Acmaea 21 aank Punta Cardon Adonis 20 230 mis ZO Mobüe Aegls 2 lverw New York Alkes 20 New York nr Tampa Andyk 22 verw aank Houston Arendsdyk 21 verw Corpus Chrlsti Artemis 21 verw New Orleans Asterope 20 270 mis O Cape Race Achilles 21 780 mis ZW tvzoren Alchiba 21 200 mis KNO Kp FinLsterro Algenib 21 95 mis W Algiers Allcaid 21 15 mis ONO Dover Amsteldiep 21 250 mis ZW Karachi Aagtedyk 21 vertr Colombo Madras Aagtekerk 22 aank Antwerpen Alcor 21 500 nils Z t O Cocos eil Amstelhoek 2 lop rede Karachi Angolakust 21vertr Douala Takoradi Area 21 160 mis ZZW Kaap Rasalliadd Asmidiske 21 165 mis W Scilly Islands Averdyk 21 400 mis W Minicoy Bantam 20 New Orleans nr Baltimore Bonita 20 New Orleans nr Pto Limon Bussum 20 155 mis ZO Sao Paulo Benglcalis 20 120 mis O Morotai Barendrecht 21 35 mis ZZW Masira Isl. Billitoo 21 150 mis NO Muscat Breda 20480 mis ZW Flores Bawean 22 verw Ummsald Bali 22 verw aank Dieddah Batu 2 2verw aank Palembang Casamanee 10 te Bordeaux Caltex Amsterdam 21 30 mis W Little Quoin Caltex Arnhem 21 38 nils WNW Bone Cities Service Valley Forge 20 295 mis Z Cape Race Cartago pass 20 Havana nr Rotterdam Celebes 20 380 mis NNO St Helena Caltex Pernis 21 170 mis WZW Caltpx the Hague 21 29 mis O Camitia 21 Calcutta nr Curacao Ceres 2 Ite Ceroazul Chiron 21 verw Paramaribo Colytto 21 275 mis W Casablanca Crania 21 50 mis ZO Fayal De Kerens 21 aank Akaba Dordrecht 20 Fort de Franco nr New Or- Dorestad (t) 20 970 mis ZZW Fayal Elizabeth B 20 300 mis W Floras Muscat. Esso Rotterdam (t) 20 150 mis N t O Mas- sawah Eos 2tle Gulluck Esso Amsterdam 2l 300 mis NO Aden Fravizo 21 aanlc Stockholm Forest Town 21 140 mis ZO Port Sudan Geeststar 20 Trinidad nr Castries St Lucia Giessenkerk 20 Hamburg nr Rotterdam Graveland 21 Santos nr Bio de Janeiro Garoet 22 verw Sydney Haarlem 20 260 mis NO Fayal Helicon 21 aank Maracaibo Hydra 20 Ponde nr Port au Prince Hector 21 110 mis Z Flnisterre Heemskerk 21 500 mis NO Dakar Hoogkerk 22 verw te Singapore Iberia 21 70 mis N Murmansk Java 21 360 mis NO Auckland Jacob Verolme 20 380 mis W Iquiqe Johannes Frans 21 aank Coqulraas Jolian v. Oldenbamevelt 21 Aden verw. Ivoorkust 21 aank. Antwerpen Kara 21 vertr Kielerkanaal Turku Kerlcedylc 21 200 mis W Bishops Rock Kernüa 21 vertr Port Said nr Alexandria Kieldrecht 21 pass Vlissiugen nr Antwerpen Kryptos 22 verw Curacao Karakonim 20 vertr Suez Bahrein Kreon 21 aank Charleston Kalinga (t) 20 dw Mona eil. n Gothenburg Keizerswaard 20 dw Trinidad n Buenos Aires Kryptos (t) 20 dw Sombrero eil n Curacao Kennemerland 20 130 mis NNO St Vincent Kelletia (t )pass 20 Muscat nr Abadan Kelletia (t) 20 80 mis Z Monrovia Kylix (t) 20 280 mis WNW Finisterre Kenia 21 370 mis NO Mombasa Leuvekerk 21 100 mis NO Ouessant Lissekerlc 21 250 mis O Aden Leeuwarden 20 ten anker Limon Lutterkeric pass 21 Masira nr Port Sudan Lombok 20 350 mis ONO Fayal Limburg 20 300 mis ZZO Kp Race Lanrderlcerk 20 Koeweit nr Abadan Lawak 20 240 mis N t O Fortaleza Leopoldskerk 21 70 mis NW St Vincent Medon 20 1200 mis ZW Azoren Meerkerk 20 Genua nr Port Said Memnon 21 Curacao nr La Guaira Moordrecht 20 680 mis W t Z Fayal Merwede 21 pass VUsslngen-I akar Minos 21 vertr ICotka-Amsterdam Molenkerlc 21 150 mis ZW Kreta Maasdam 20 730 mis W t N Sclllies Maaskerk 21 Genua nr Lissabon Mentor 21 140 mis ZW Kreta Montferland 21 Las Palmas nr Amsterdam Navicella 20 325 mis ZW Azoren Neder Ebro 20 Antwerpen nr Hamburg Noordwylc 23 ver Emden Nykerk 21 250 mis WNW Kreta Noordam 20 740 mis ONO Kp Race Neverita (t) 20 450 mis ONO Cayenne Ommenkerlc 21 130 mis O Malta Orestes 22 verw Amsterdam Pygmalion 22 verw aank te Hamburg Philippia 21 Lavera nrMena Prins Casimir 22 Toronto verw. Prins der Nederlanden 20 Aruba nr Puerto Prins Frederik Willem 20 20 mis W Antl- costl Prins Johan Willem Friso 20 Le Havre nr Rotterdam Prinses Irene 20 Montreal nr Rotterdam Prins Willem-2 20 200 mis W Anti Costi eil. Polydorus 21 te Bangkok Roggeveen 21 120 mis WZW Kreta Roggeveen 22 aanlc Saigon Rossum 21 vertr Antwerpen Amsterdam Rempang 22 verw Antwerpen Reza Shah the Great 21 150 mis ZO Kreta Raki 20 70 mis NW Natuna eil Ryndam 20 640 mis ONO Kp R&ce Randfontein 21 120 nils W Oporto Skadi 2 lverw Domsjoe Stad Arnhem 21 4 mis N Ceuta Stad Breda 21 125 mis ZW Ouessant. Stad Dordrecht 21 vertr Kielerkanaal Oulu Stad Rotterdam 21 10 mis NNW Ush&nt Stentor 21 verw Valencia Straat Clement 21 Auckland nr Hobart Soestdyk 21 verw Baltimore Stad Delft 20 Rio de Janeiro nr Vitoria Stad Gouda 20 160 mis ZZO Halifax Stad Haarlem 20 dw Kp de Gata Stanvac Alcor (t) pass 20 eil Bengkalia nr Singapore Stanvac Malakka 20 60 mis Z Statendam 20 560 mis N Fayal Stad Schiedam 21 aanlc Narvik SIberoet 21 te Singapore Slgli 20 120 ml-s ZO BilUton Stad Allernaar 25 verw Barcelona Stanvac Adventur 21 ten anke Stanvac Djirak 2 laank Buatun Straat Clarence 21 verw Penang Tamara 21 dw Kreta nr Lands 10: Tjimanuk 21 verw Durban Towa 2 laank Brake Thuredrccht 21 Trieste ni Xorfo"! Tjibodas 21 ver Beira Tjisadane 22 ver aank Montevideo Tjlmenteng 20 230 mis Z t i Tero 21 vertr Vizagapatam Madras TJitarura 21 22 mis Z Port Sivettenham Utrecht 20 vertr Mostaganem Beirouth Viana (t) pass 20 Sulcrabaai nr Gibraltar .uizibar Van Linschoten 20 40 mis OZO Kp Palmas Van Waerwyck 21 aanlc Melbourne Van Heemskerk 2 2verw Hongkong Manila- Hongkong Van Spilbergen 21 120 mis ZW Walvisbaai Kaapstad-Matadi Woltersum 21 verw Jacksonville Willem Ruys 26 Southampton verw Westerdain 20 570 mis O t Z Kp Race Waterland 21 110 mis NW Lissabon Wonorato 21 450 mis OZO Madras Wonosari 22 verw Napels Zonnekerk 21 aank Tanga KUSTVAART Arran 19 dw Rugen nr Stettin Atlantis 19 80 m N Villano Alcteas 21 30 m N Kp Matapan Admiraal Courbet 21 40 m N Texel ti Ador 21 downs Bideford Anlcwinsemius 21 dw Dungeness Newport Ardeas 21 30 m ZW Beachyhead Ardito 21 Texel vs Vastervik Aruba 21 80 m NO Kionayrd6hd Beekbergen 20 dw Portland nr Tybnemouth Bloemgracht 20 Borlcumrif vs nr Kotlca Beyerland 21 Newarp vs Rotterdam Birmingham 21 10 m ZW Goeree vs Bornrlf 21 Sandhammern Sete Carnissesingel 20 dw Penmarch Bordeaux Clieetlia 20 vn Paranagua nr Vitoria Cornelia B 2 20 90 m NO Las Palmas Con Brio 20 vn Hamina nr Haren Con Zelo 21 te Antwerpen Caland 21 15 m WZW Ouessant Catharina 21 30 m W Terschellingerbank Cadans 21 60 m WZW IJmuiden Delfzyl 21 Royalsovereign Penrun Dollard 21 vn Stockholm nr Lnlea Driebergen verm 21 Hamina nr Ostende Dievretjo 20 50 m WNW Majorca Domburgh 21 100 m ZZW Ouessant Eems 21 vn Helsinki nr Hamina Ficucia 21 Washbay Boston Flevoland 21 Texel vs Harlingen Frisia 21 Wmlthsknoll Kingslynn Fedala 20 50 m Z Finisterre Frejo 20 te Syracuse Geert 21 2 m dw Casquets Goote 21 Westhlnder Antwerpen Gruno 21 Dudgeon Ipswich Gloria Maris 21 130 in ZZW Stavanger Gezien Hendrika 21 10 m O ER vs Helvetia 21 10 m O Noordhinder vs Hydra 21 25 m NO Noordhinder Henny T 21 Beachyhead Odense Houtman 21 Texel vs Boston Hunzestroom 21 dw Noordhinder Londeu Heemskerk 20 vn Kaskoe nr Boston Helemar H verm 21 vn Bayonne nr Dene marken Hoflaan 20 vn Kristinsand nr Gdansk Marian H vera 21 vn Avonmouth nr Swan sea Ida Jacoba 21 20 m NO Sandhammern Intrepide 21 Startpolnt Teignmoutli Jan Herman 21 35 m NO Bornholm Jannie 21 Terschellingerbank Kristinaliam Julia Mary 21 30 m OZO Spurn Jurnen de Vries 21 Owers vs Rotterdam Jongkind 21 60 m Z Marseille Keizersveer 21 Noordhinder Rotterdam Kemphaan 21 dw Bornholm Hamburg Kastanjesingel verm 21 vn Bordeaux nr Wales Kortenaer 19 te Kotka Leemans 21 dw Portland Newross Lingestroom 21 30 m NW Goeree Leuvehaven verm 21 vn Kopenhagen nr Halmstad Libra R 21 te Honsater Marne 20 te Parijs Meidoornsingel 21 te Bordeaux Mirach N 21 vn Rouan nr Casablanca Myson 20 vn Parijs nr Stockholm Maasym N 21 te Blyth Marie Christine 20 15 m NW Hoek v Holl Mavkab 21 20 m NW Kp St Vincent Masvotte 20 5 m N Hoek v Holl Mees Cremer 21 Elbe Rochester Morak N 21 400 m Z Trinidad Midas 21 dw Columbretes Valencia Marcopolo 21 Noordhinder vs Rotterdam Maria W 21 40 m ONO Flamborough Mitropa 21 dw Lissabon Alexandri Myphrld N 21 5 m NO Casquets Musketier 21 dw BJakeney Overfalls Boston Nautic 21 Eernsmonding Linkoping Nieuwland 21 80 m W Stortenielk Pamir 21 dw Dover Rouen Patricia 21 Thamesmond Hamina Pasteursingel vera 21 vn apar nr Drammen Phidias 21 10 m ZW Noordhinder va Rana 21 30 m WZW Texel vs Rudolf J 20 Kp Spartivcnto Sllloth Rana 20 dw Ameland Ipswich Stella Maris 20 Calzbar River nr Lagos fieawyf 21 20 in NO NOoordhlnder Sertan 21 20 m W Vllssingen Speranza 21 dw Texel Utrecht Sylvia 21 15 m WNW Noordhinder Setas 21 Terschellingerbank nr Strahlsund Spolcsto 21 3 m O Goeree Sandenburgh 20 te Guernsey Senegal 20 100 m NW Lisbon Strabo 20 25 m N Bone Tasmanle verm 22 vn Hamina ur Zaandam Thallo 21 Smalls Dublin Tlmban 20 vn Hamina nr Newport M I rkerslngel 21 te Newcastle Urniajo 20 20 ra O Dwonsing vs Vlcotvy 21 15 m NO Northforeland Vijgendam 20 vn Gothenburg nr Hamina Westersingel 21 te rouan Wymers 21 dw Vlissingen Rotterdam Wexford 21 dw Cromer Bosotn SCHELDEVAART Hansweert, gepass 21 Juli I960: Math. Stinnes 70 Loh; Atalanta Valp; Top per Schipper; Cornelia Adrienne Van Tee- felen; Harvrle De Vries; Ronjo v. d. Bos; Rival Van Kaam: Secundo Carmiggeldt De Rijn Kielen; Telegraaf 15 De Bue; Wy- ka Liemberg; Helena Maas; Morgenröthe Maas; Wuta Theunisse; Berchem Uiterlin- den; Immanuel Vroon; Koophandel 3 Ber- revoets; Actueel Weyma; Colibri Schot; Wan- dria Boers; Propania Zwartbol; Lïliane v. d. Wyngaard; Danielle Hamelink; Bastogne Verbiest; Lisna Van Groezen; Broeder trouw Broeken; Res Nova Van Laar; Cor- jo Vennink; Corton Bertsch alle Rotterdam; Purfina 30 MaarschalkerweerdMerxem Kaat; Purfina 33 Boer; Concurrent Tiche laar alle Amsterdam; Janna Cornelia Schou ten; Dordrecht 5 Groeneveld; Maria Koch- alle Dordrecht; Willem Adri Versluis; Um- berto Van Weelden; Rachel S Melsen; An- ja HovestadtMarinus Tarde Wygand; Kritpik Kieboom alle Kerkdriel; Suzanna M Meems Aduard; Amja Muyshondt Stam persgat; Franja Deen Velsen; Dranaco 10 Ploegaart StevensweertSan Antonio Rey- niers Middelburg; Elise De Vries Brielle; Anny v. d. Adel Rossum; Mededinger Van Wyngaarden Wemeldinge; Zagri 4 Smits Kats; Suzanna De Haas Wormerveer; Ge rard Kremer Seeldraayers Haculo; Frei- bug Ardon Straatsbug; Fluviale 26 Eber- wyn; Bako Barelds; Adrien Van Renioor- tel; Lugano Van Ham; Cobag 10 Kruishaar; Juliet M Lind; San Antonio De Ridder; Leopold De Prins; Damco 201 Lange voort Rheintank XI Hartmann; Centrust I Vill- mann; Catharina DIna Wykstra; Vigila Breevoort; Libertas Oomens; Amote Theuns; Comos 1 Kraus: Aurelia Veld; Ryn Schel de 6 Van Ertvelde; Yvonne Eenhoorn; Ster- na Burm; Visurgia Baminck; Alcyon Van SliedrechtExpress 31 Scholten; Robert Agnes Zinimermann; Express 65 Bernert; Trade Dylcs; Express 30 Iirieg; Carl Gcld- ner Fien; Damco 222 Schot; Viola Luthy; Offenberg Schulz alle Bazel; Esso Erlan gen Friedrlch; Salf 15 Mussche; Büma Van Bulck; Emile Machielse: Cumieres Mutte- rer; Hlllegersberg Peters; Mergus Reyniers; Thermo lVan Nollen alle Duitsland; Bre men Rhoden; Mannesmann 17 Vosswiukel Lloyd 6 Dam; Twee Gebroeders Wever; Suelberg Fahling; Europa Waai'dcnberg; Fiat Dane: Vertrouwen Advocaat; Bayern Hohmami; Onderneming 2De Korte; Espe- ro 2 Feenstra; Winschermann 35 Llnkenbacli; Albertine De Jong; Drie Gezusters De Bic; Disponibel 2 Bounian; Vertrouwen v. d. niet Spes Dekker; Esso Nederland 70 Vis ser; Ans Comet; Hydra Vroegryli; Hanna De Brayn; Johanna Geirnaart; Waadt Fass; Anio Van Fessem; Port Talbot Gnossen; Cascade Maes; Fraternite 9 By- leveldJa nSchuttevaer; St- Rita Can'i- blain; Chat Neuf du Pape Bolian; Jaejo Heek; Neska 61 Arends; Damco 217 Eg- genhuis; Telegraaf 5 Staal; Pima Dè Pree; Anna Kieboom; Marcel Winder; Jacoba Van Weelden; Cornelia Van Weelden; Os- nabruck Mettjes: Nncre v. d. Hoeven; Stad Amsterdam 7 Kooy; D 8 v. d. Graaf ;On- öerneniing De Korte; Vivat Wagenmakers; Terneuzen 2 7Van Witzen; Res Nova Van Gent; Josephine Castelyns; Alfra Mooy; BP 8 Sclieltens; Adinkerke Van Nispen; Hen ja Verhey; Bona Spes Brink; Storno Verwys; Dacapa Van Veen; Mulhouse De Beukelaere; Gea Ursinus; Dordrecht 10 Fy- nekam; Dordrecht 12 v. d. Bosch; Gotthard Brenk; BP Rotterdam Smeltekop; Rijn Schelde 2Duii»ck; Gobi Huisman; Thessa- lia Schuitemakers; Joseph Bons: Emeran- ce Costers; Felicltas Hubinger; Harma Groeneweg; Broedertrouw Haasnoot; Slan Muller; Purfina 32 Patje; Cornelia v. d Steen; Paula Jean Verbraeken Carola Pa- schlerRio Ruitenberg; Marcel De Haaok; Patrick Kievots; Pont Brulé Timmerman; Purfina 31 Maarsclialkenveerd alle Belgi. RIJNVAART LOBITH, gepasseerd. Afvaart Meeuw Meeuwsen, Elisabeth Jeurissen, De Hoop Hofman. Ilelga Kehl. Karl Heinz Kruger. Jean Luc v d Star, Esso Bingen Bieler, Brigitte Schulz. Clirsi- tina Laquy, Esso Lubeck Groes. M Stinnes 5 Eersel, Otto Maria Lattin, Saturn Miet- schen, Neska 7 Voorschuur. Esso Bambaoht Lane, Abanti Buttges. Richard 2 v Laak, Voihay Maehel, Sagita ten Napel, Vulcaan 110 de Jong, Vulcaan 109 de Both, Johan na Oomens, Harry Tullemnar, Teaca Iten- sen, Bastlaan v Hes» Binnenvaart 9 Venvijs, Pechelbrin Schnoering, Gnclia Elevold, Westwind Michlels, Anteraa Bak, St Anto- nie Kiebits, alle Rotterdam; Antonla Pecher Amersfoort, Minerva Reitsma A'dam, Jo han Schoeraakers Den Haag, Trouwe Hulp 2 Sipsm Ilaardenberg. Mary Yvonne v Steen A'dam, Alja Sipsma Hardenberg, Joli Ria «chperes Dorpen, Johanna Jansen Müliu- gen, Ardi Dekkers Zlerikzee, Gra v Yren Harderwijk, Wilhelmina Stebeckcr Gronin gen, Nooit Volmaakt Stuut A'dam. Henja Taekema Drachten, Coletta v Teefelen Wansum, Marten Vogelaar Drachten, Am bulant v Nood Arnhem, Vera Le Destin Gllon A'dam, Z Hólland Klebeuker Heem Btede, Nurnberg Volker Arnhem, Theo En gelaar Malden, Wilja Snlppo Doetinchem Roell Estr'k, Tilburg, Margaretha Fortuin A'dam. Anna Wenneks Delft, Damco 32 Nou- i Dea Haag, Isto de Jong St Annaland, 2 gebr Timmer Arnhem, Sybilla Faust Ein den, Mascagni Verschuren IJmuiden, Egli- sau Stevens A'dam, Morgenster Sempel Sluiskil, M Stinness 13 Fonk Adam, Manna Drost A'dam, Esso Koblenz Kase A'dam, Pronto I Lok Almelo, Phillipina Booy Scliui- lenburg, Neska 93 v d Berg Lobitb, Alyon Nortel A'dam, Leviantlian Flipsen Sluiskil. Elisabeth Smaal A'dam, Rena Mol Dordt. Bhein Ruhr II Wenzel Enschede, Ai Olfen Nijmegen. Wim Siegersnta, Nijmegen, Mar tin Visser Almelo. Tourence Huyzen Dordt; Seconda Bastiaansen, Esperance Pols, Ex press 51 Poort ere, Stendhal Kroos, Fanto 41 Pohle, Chrsitlne Slagter, Fendel 59 Scliutz, Thijssestad Somers. Malgre Feuerlie, Clii- non Schiff, Aloys Peters, Kristin Fortuin, Kronenburg Driessen, Chateau Lafite Sen- ger, alle Belgi; Matador Rabelaar Ham burg, Hermanna Schepers Schokholm, Her mann Angela Roofes Lubeck, Gertrud Rho den Kopenhagen. Opvaart Vulcaan 167 Kriek; Internatio naal Velleman; Joma Ruitenberg; Gejo Klos- Corrie Jansen; Stuyvesant Witjes; 3 Gebr Jonkman; Johanna Sanders; Pro et Contra Veltman; Soli Deo Gloria Jansen; Fiat Wijk- stra; Rival Hoekstra; Frajan Meijoring; Wl- Rane Verstreaten; Spelndor Verstraeten; Bernd Boll Bohnstedt; Reiü Rabe; Henia Gerelds; Rheintank l Dummlev, Vinkeveen Wasse naar; Volkskraftstoff Donke; Onderneming Bronzema; Henjo v d Woerd: Clnlstiane Wie- mers; Arbon Verberght; Stelvio Meijer; Ac tief RidderinkSuze Muller; Pr Beatrix Wei- Ier; Hermann Wegh; Klockne 26 Dirr; Vul caan 28 Meier; Mallarme Schot; Malm 5 Schi- Cke; Malm 7 Schuppe; Viator Krootjes; H Kurier 32 Ivretzer; Tahiti Helmerich; W v Driel 34 Jonker; Damco 69 v Geest; Lud- Wig Saffert; Mannesmann 1 Bongers: Lloyd 5 Sehnen; Mannesmann 25Kremp; Mannes mann 9 SchlichKrupp 9 Zimmer; Craciol Dung.-Jacmariou Fleerakkers; Mobile Olie slagers; Chateau Chalon Geling; Pollster GonthlerVita Nova de Vries; Express 13 Wolf; Tbulo Albert; Vllssingen Haubrïch; Neska I Sander; Elba v d Berg; Libelle Rimlers; Pronto 2 Suringli; Rhenus 56 Witt- niann; Monica Lenz; Hena v Bruggen; Lukkie- na HllzebosH Stinness 53 Rahle; Roedeur Bakkeren; Rozenberg Brouwer; Nelly V Wijn- gaart; Achille Walther; Navexniotor 12 Schin- del: Express 234 Kohier; Express 26 Mar; Vertrouwen Fiobbe; Jantje Veltman; Gvuba. Bartelds; Delta Llsclier; Louise de Rei.ier- Spes de Jonge; Neska 91 v d Berg; Vol harding Haverman Johanna Witjes Geer- traida Frieling; En Avant Bastiaansen; Nw Zorg Veuger: Vertrouwen Figge; Flander ennemanBituma 3 Dooms; Rhcin Gqlds- weer; Asriana Bastiaansen; Geertje Tunte- ler; Dinslaken Schulz; Caucasia Koreman; Damco 205 Wever; Vesta v d Laan; Fide Deo Stooter; Rival Witjes; Julis Fich Koormann Ingeborg Meuse; Arbeco v Dijken; St Maria Suykerbuyck; H Kurier 35 Stempel; Damco 77 vTeulingenEdmond About Heine»; Vul- caan 29 Emans; Setlf Schwab; Kaub Klockn Stad Basel Meekers; Damco 243 Jonker; G v j IIpl (i' v d Steenhoven; W vDrielSB v d l'Iuym; Vulcaan 6 4CornelissenMannes mann 28 Relnliardt: Mannesmann 26 Voss- winkeR^Dt Geier Muller; Mon Bazillae do i Jvretni) Mannesmann 2 Weiss: Got- fned Wilhelm LutterbaehRheinland I Schweens; Gelderland 14 v Meel; Emilia SchroderVertrouwen v Asperen; Fallce Wleh- lo; Dcapo v Oost; Loevesteljn Ros; Elisa beth J(iostenEendracht Faasse; Alger Boer- «J™ 1 Boer; Walter Wanko; Anna Luise Kllndt, Leviatgan Wellens; Secuuda tn Na- nï n>P^. Ha^Ze,r Leinin^'a We8» Hartog; Sfa. SlTat\l\ perksen; Vertrouwen Wehue- kes, Sigrid Schulze; Cama I de PaeDe Muus- le 9 SchijndelHardi v d Elsthout SLEEPBEDRIJF Gele Zee 18 te Gibraltar Maas 21 te Rotterdam Noordzee 21 v Maassluis n Tenia met bag- Kermolen, bak f» belg sleepboot IS™™ i nv IJmuiden met Baggermolen en bak Zeeland 16 te Montreal WATERSTANDEN Kortstanz 411 cm (+2), Rhein- rïïï?1 e+291 Ottenheim 381 ion', ;Sctfaat£bu^g 324 onv - Maxau 496 (+5). Plochingen 126 (+13), Mannheim 333 onv., Steinbact) 126 ®^?inz 297 (-7)' Bifgen 205 ,(T?u', Sal\b (~5)' Trier 147 (+151, Koblenz 225 (—6), Bonn 200 4)- Keulen 193 (-4) Düsseldorf 304 onv., Ruhrort 379 onv., Wezel 361 (—1). Emmerik 296 (—3), Lobith 986 (—4), Nijmegen 766 (—7), Arn hem 796 (—5), Eefde 310 (—7), De venter 213 5), Borgharen 3869 19). Belfeld 1079 onv., Grave (beneden de sluis) 505 (+1). Minst gepeilde waterdiepten: Tus-? sen HeveadorpLekkanaal 245, IJsselkopDoesburg 265. Delfzijl hoog water, 22-7—23/ 11.16—28.39 -o"711,51 - Dordrecht hoog water 22-7—4.47—17.03 23-7 5.25-17.37; Gorinchem 22-7 5.51—18.07, 23-7 6.29—18.41 Rotterdam 22-7 4.26—16.37, 23-7 5.03—17.10 Vlissingen 227 1.12—13.29 23-7 1.47—4,6,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 9