KNOKKE-1960 GEEN KINDERSPEL Onzekere vaart van vijf ton op Noordzee Sterke Nederlandse ploeg voor festival Zij DRIE DAGEN SPANNING- Zevenhonderdduizendste televisietoestel in Nederland geplaatst v ROXASECT gaan Venijn verscheurt Veronica c(e v&Meéaze, INSECTEN-VERDELGER Geen heimwee naar televisie Opera's en toneel op Duitse schermpjes GESLAAGDE TEST Na hoopgevende lente dreigt donkere winter Italië strijdt om commerciële t.v. Vrijdag 22 juli 1960 ZEEUWSCH DAGB1AD Pag. 7 RITA REYS cool-jazz WILLY ALBERT! Italiaanse golven TEDDY SCHOLTEN een beetje onzeker TON VAN DUINHOVEN Amerikaanse ballade VORIG JAAR was Knokke nog een grapje, een onbegrepen grapje ,want vooral uit Nederland en België waren er weinig deelnemers (sters), die op dit inter nationale songfestival thuishoorden. De Belgen hadden zelfs een zingende acro- haat afgevaardigd! De Nederlandse ploeg werd op het laatste nippertje samen gesteld, hetgeen ook wel de schuld van de organisatoren was, die met hun plannen rijkelijk laat uit de htis kwamen. Een jaar was echter voldoende om de deelnemende landen - België, Frank rijk, Duitsland, Engeland, Italië en Nederland - te overtuigen ,dat het songfestival in Knokke een krachtmeting is, die vooral jonge, begaafde arties ten een kans geeft. In ieder geval worden er dit jaar door de landen grote troeven afgevaardigd naar Knokke en om de gevestigde mening te versterken komt George Brassens in eigen persoon de hoofdprijs uitreiken. radio vandaag 1 CORRY BROKKEN Les Guitars De Nederlandse ploeg is. gisteren naar Knokke afgereisd en komt dins dag 26 juli tegen België in het arti stieke strijdperk: een dag later moe ten de Nederlanders het opnemen te gen Italië en als Fortuna dan is blij ven glimlachen komen zij donder dag 28 juli in de finale tegen Duits land, Frankrijk of Engeland, die van 22 juli tot 25 juli om een finaleplaats hebben gezongen. De ploeg De Nederlandse ploeg van dit jaar geeft reden tot optimisme. Het vorig jaar kwam ons land bijna met het rode lantaarntje uit de bus- Maar Corry 'Brokken waarschijnlijk met Les Guitars Willy Alberti met een Italiaans lied Ton van Duinhoven met een Amerikaanse ballade Rita Reys met een cool-jazz uit Juan-les-Pins en Teddy Scholten bijdrage nog ..een beetje" onze ker geven reden tot de beste ver wachtingen. Toch is het overdreven te beweren, dat de Nederlanders met zo'n ploeg de beker (met de indrukwekkende geldprijs") al in handen hebben. Concurrentie Want ook de andere landen hebben hun ploeg bedachtzaam samengetseld. Italië zendt een meisje van acht tien jaar onder de geheimzinnige titel „de kleine Callas". Ingewijden fluisteren, dat dit het knappe zange resje Isabella Fedeli is, die met haar 'golvend stemmetje in enkele maan den alle Italiaanse televisiescherm pjes wist te veroveren- De Fransen komen met weinig be kende namen, maar het vorig jaar heeft geleerd, dat dit weinig zegt. Meestal zijn het jeugdige zangeres jes. die in het vaderland al met veel succes hebben gedebuteerd en die in ieder geval weten hoe zij een chan son moeten brengen en op welke manier zij publiek en jury tot ont roering kunnen brengen. De Belgen, die het vorig jaar met een ploeg naar Knokke kwamen, die meer opzien dan geestdrift oogstte, heeft thans een lijst, waarop ver scheidene namen prijken, die een vertrouwde klank hebben voor de Vlaamse en Waalse radio's. Optimisme Over de Duitse en Engelse ploeg is nog weinig bekend, maar zeker is. dat deze landen evenals vorig jaar weer de nadruk zullen leggen op jong talent met alle verrassingen, die jonge mensen kunnen brengen. Toch is impresario Lou van Rees, die de Nederlandse ploeg samenstel de; niet zo zeer onder de indruk van de buitenlandse mogelijkheden, dat hij zonder optimisme naar Knokke is gegaan. En de Nederlandse kij kers kunnen een heel eind zien, of zijn optimisme verantwoord is. Op televisie Woensdagavond 27 juli, als Neder land tegen Italië voor de microfoon treedt, zal de Nederlandse televisie- bezitter deze ronde op zijn scherm kunnen volgen. Men kan natuurlijk zuinig opmer ken, dat de Belgen gedurende het gehele festival één uur Knokke per dag kunnen meemaken en dat ook Frankrijk en Duitsland ruime zend tijd ter beschikking stellen. Maar als Nederland 'in de finale komt, dan misschienDe Nederlandse tele visiestichting kon het nog niet zeg gen- En dus is er nog voldoende ruimte om er het beste van te hopen. Eigen nieuwsdienst BONN. De verschillende Duitse televisiestations zijn al ijverig bezig met de voorbereiding van een aantal goede en belangwekkende uitzendingen voor de komende maanden. Hamburg zal op 6 augustus de opera Zar und Zimmermann van Albert Lort- zing Uitzenden. Keulen he<?ft voor 20 november de opera Jenufa van Leos Janacek op het programma en de Beier se televisie neemt het blijspel De Dolle man van Anouilh voor zijn rekening. Verder komt dezelfde zender op 15 december met Onder het melkwoud van Dylan Thomas en is de regisseur John Olden in Hamburg bezig met de voprbereidingen voor Der Ruf zur Leidensohaft van de Amerikaan Elmer Rice. VRIJDAG Paulus, de boskabouter, de enige echte boskabouter mogen wij wel zeggen, die voor de Nederlandse radio verschijnt, hoort u vanavond om 19.00 op Hilversum I. Om 19.30.komt de V.P.R.O. aan het woord op dezelfde zender. Zij spreekt tot 21.00. U hoort Op bezoek bij anderen (de broeder schap van Taizé), iets over pastorale sociologie, film, Turkije en Benelux. Om 21.00 geeft de Vara u de gelegen heid om het intellect van twee voet balelftallen met elkaar te vergelijken, om 21.55 Trio Pim Jacobs en om 23.10 Muziek revue. Hilversum II heeft een plezierig programma, dat om 19.40 begint met Vliegende schijven. Om 20.30 hoort u een klankbeeld over de invloed van de Nederlandse taal in Duitsland, een verfrissend idee. Om 21.00 speelt Leslie Cool, om 21.20 hoort u in het program ma Vreemd buitenlandse artiesten uit cabaret en music-hall in onverwachte rollen. Om 22.50 begint het gevarieerde muziek en praatprogramma Caleidos coop. In samenwerking met de Franse Radio Omroep is er vanmiddag om twee uur (Hilv. 2) een uitzending gewijd aan Gabriël Fauré. Het Pa- rennin-kwartet voert allereerst m.m.v. de pianist Jean Hubeau de Finale uit het Kwintet nr. 2, opus 115 uit en daarna hoort u de tenor Bernard Plantel, die tezamen met het Orchestre National o.l.vDésiré Inghélbrecht het werk Shylock uit voert. kritisch GEORGE BRASSENS hoofdprijs televisie vandaag 1 ZATERDAG 23 JÜEI 1960 \TIET om de individuele prestatie gaat het in Knokke maar om de beste ploeg. Vandaar, dat er veel afhangt van de goede geest in de teams der landen. Vandaar bovendien dat clie teams met het oog op een goed totaaleffect moe ten worden samengesteld. Gezien in dit licht ziet de Nederlandse ploeg er niet slecht uit. De deelnemers zijn: BELGIE Jean Michel Blanc Terry Lamo Maryse Litsch Louis Notari Rina Pia DUITSLAND Inge Brandenburg Hannelore Auer Udo Jiirgens Frank Forster Heinz Sagner ENGELAND Mat Munro Jimmy Lloyd Steve Martin Valerie Masters Wally Whyton FRANKRIJK Barbara Carole Vernel Violette Renoir Jean Claude Renard Jean Pierre Delley ITALIE Isabella Fedeli Adriana Vasto Edda Montanari Tony Cucchiara Nuzzo Salonia NEDERLAND Rita Reys Willy Albert i Teddy Scholten Corry Brokken Ton van Duinhoven In Knokke verwacht men ver der: Annie Cordy. Felix Marten, Jacqueline Boyer. Colette Renard. Jean Claude Pascal cn ten slotte prijsuitreiker Georges Brassens. 1 RADIO I HILVERSUM I. 402 m. ochtend VARA: 7.00 Nws: 7.10 Gym; 7.20 Gram; 8.00 Nws; 8.18 Gram; 8.30 V d jeugd; 8.50 Voor U en Uw gezin, lezing; 9.00 Gym v d vrouw; 9.10 Gram. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing; 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Geval1 progr; 11.35 Pianorecital. middag 12.00 Lichte muz; 12.30 Land- en tuinb meded; 12.33 Hammondorgelspel; 13.00 Nws; 13.15 Voor teenagers; 14.15 Streekuitz; 14.40 Accordeonmuz; 15.05 Gram; 15.20 Kamer- ork en sol; 16.00 Boekbespr: 16.20 Versier de vakantietips; 17.00 Jazzmuz; 17.30 Week- journ. avond 18.00 Nws en comm; 18.20 Operamuz; 19.00 Kunstact. VPRO: 19.30 Passepartout, lezing; 19.40 Christus, zijn leerlingen en de mensen, lezing; 19.55 Deze week, lezing VARA; 20.00 Nws; 20.05 Metropole-ork en solist; 20.40 Voordr; 21.00 Gram; 21.25 Soc comm; 21.40 Lichte muz; 22.05 Sportuitz; 22.30 Nws; 22.40 Gram m comm; 23.10 Gram; 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II. 298 m. ochtend KRO: 7.00 Nws; 7.15 Gewijde muz; 7.30 Gram; 7.45 Morgengebed en overweging; 8.00 Nws; 8.18 Gram: 8.50 V d vrouw; 10.00 V d kleuters: 10.15 Gram; 10.30 Ben je zestig? 11.00 V d zieken; 11.45 Chansons. middag 12.00 Middagklok - noodklok; 12.03 Gram (Om 12.3012.33 Land- en tuinb meded); 13.00 Nws; 13.15 Zonnewijzer: 13.20 Dans- muz; 13.50 V d jeugd; 14.00 Amateursork: 14.20 Kunstkron; 14.50 Gram: 15.30 V d jeugd: 16.00 Gregoriaanse zang: 16.30 Tenor met gitaarbegeleiding; 16.50 Gram; 17.00 V d kind. avond 18.00 Gram: 18.15 Journalistiek weekoverz- 18.25 Instr trio; 18.45 Vragenbeantw; 19.00 Nws: 19.10 Act; 19.25 Memorandum; 19.30 Gram; 20.20 Lichtbaken, lezing; 20.30 Quiz; 21.00 Pol praatje; 21.10 Een mens kan bang zijn voor muizen, hoorsp (I); 22.05 Gram; 22,25 Boekbespr; 22.30 Nws; 22.40 Jong - oud - eeuwig, gesprekken; 23.5524,00 Nws. rTWEE cameramannen en een verslag- V gever van de Beierse televisie zijn op het ogenblik in Tokio en Hiroshima bezig met het maken van filmopnamen voor een reeks documentaires over de eerste atoombom en zijn uitwerking. De eerste film zal vermoedelijk op 26 oktober worden uitgezonden. VRIJDAG De N.C.R.V. zendt van avond uit. Om 20.30 de rubriek Atten tie, om 21.15 een Engelse film over werkloosheids- en armoebestrijding op Sicilië, om 21.45 een programma van Balladen onder de titel Met draailier, pommer en fluit. Vlaanderen presenteert na het film programma Premiere de eerste uit zending van het song-festival in Knokke om 21.00. Frans België heeft een eenacter van Sacha Guitry en daarna het song festival op het programma staan. Duitsland vertoont een film ge titeld Vriend Pierrot, een pantomime van Marcel Marceau en een program ma over seinen. 1 bekeken j Een oorspronkelijk Nederlands t.v.- spel zien wij niet elke week. Daarom is het altijd met een zekere spanning, dat wij een dergelijk evenement be kijken. Spanning en de nodige dosis mildheid voor de schrijver, die de moed heeft de eindeloze reeks van presenta ties van buitenlandse makelij te door breken. Gisteravond was het Ed Hoornik, die ons het blijspel „De Test" voorzette. Hij toonde opnieuw zijn voorkeur om personages aan boord van een schip te laten vertoeven. Wij zagen een aan trekkelijke compositie met de nodige spannende verwikkelingen en vaak suggestieve dialogen. De vertolking lag op een behoorlijk niveau. Nienke Sikkema was het fijngevoe lige jonge bruidje, Frits Butzelaar een vlotte hofmeester, Maxim Hamel de stoere bruidegom en Joan Remmelts de kapitein met de ruwe bolster en de blanke pit. Uitstekend was ook het spel van Mies Versteeg als de bemoeizieke passagiere. Wat ons het meest boeide, was de goed verborgen intrige, die de span ning er behoorlijk inhield. Het enige nadeel was de wat fragmentarische op zet die het geheel onrustig maakte. Niettemin toch wel een geslaagd pro- dukt van eigen bodem. Dat is op zich zelf al een reden tot vreugde, waarin auteur, spelers en regisseur broederlijk delen. S. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Een lange, grotendeels illegale, weg heeft de directie van de Veronica moeten bewandelen, voordat het schip zijn plekje voor de Nederlandse kust kon opzoe ken. Maar toen het schip een maal voor anker lag en de zen der zich voor de eerste maal door de ether boorde, schenen de zaken er gunstig voor te staan. Verscheidene adverteerders bleken, hoewel aanvankelijk wat aarzelend, bereid om de piratenzender voor de reclame van hun produkten te gaan ge bruiken. In Den Haag werd een, speciaal voor de Veronica wer kend, publiciteitsbureau opge richt, en de 38 aandeelhouders van de toenmalige „Vrije Ra dio-omroep Nederland" waren optimistisch gestemd over hun gezamenlijke investering, ten bedrage van een half miljoen gulden. Want hoewel de bijzondere radio dienst van de P.T.T. tot twee keer toe een belangrijke hoeveelheid zeti- dermaterieel in beslag had genomen, konden zij die hun .aandeel in het commerciële radioschip hadden ge stoken, gerust zijn: De Veronica zond dagelijks uit, de storingen ble ven achterwege toen het schip van IJmuiden naar Scheveningen was verhaald en de omzet van de recla me-uitzendingen was hoopgevend te noemen. VERANDERING Inmiddels is de situatie duidelijk aan het veranderen. Er is in de boezem van de Veronica onenigheid gerezen. Men begint elkaar te wantrouwen. Ernstige beschuldigingen vliegen over en weer. En voor de derde maal heeft de PTT de vorige week toegeslagen. In Laren, ten huize van een van de technici werd een hoeveelheid onderdelen in beslag genomen. „Materiaal voor een amateurzender", zo verklaarde de financiële directeur, de heer Slootmans. „Onzin", zegt de PTT. ,,De onderdelen waren duidelijk bestemd voor de nieuwe technische voorzieningen die men aan de zender wilde aanbrengen. En wederom is er proces-verbaal opgemaakt. HET BELEID Maar er is meer. In de leidende com missie die uit de 38 aandeelhouders van de Veronica is gekozen, is men het niet eens met het beleid. In Den Haag hebben twee leden van het publiciteits bureau ontslag genomen, omdat zij zich evenmin met dit beleid konden verenigen. Op het schip mort de bemanning. Bepaalde beloften betreffende de sala riëring zouden niet zijn nagekomen en, wat erger is, men is bijzonder ontevre den en zelfs angstig over de outillage van het schip. Zo zouden er o.m. vitale reddings materialen ontbreken en, naar enkele opvarenden ons schetsten, zou een ver blijf in de studio tijdens stormachtig DEN HAAG Het 700.000ste tele visietoestel is deze week bij de P.T.T. aangemeld. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er in ons land 106.557 televisietoestellen bijgekomen, zodat voor dit jaar een stijging van ruim 200.000 verwacht kan worden. Bij de P.T.T. neemt men aan» dat dit aantal ook in de volgende jaren ongeveer in gelijke mate zal toene men, omdat de bestaande televisie zenders nu vrijwel geheel Nederland bestrijken en er dus geen sterke stij gingen in bepaalde gebieden te ver wachten zijn. Wel blijven er uiteraard altijd nog onzekere factoren bestaan, die in som mige perioden de belangstelling voor de televisie plotseling kunnen doen toe nemen zoals bijvoorbeeld door de Olympische spelen en vooral door de uitbreiding van de zendtijd, eerst tot 22 uur met ingang van 1 oktober en daarna tot 30 uur per week. Hoe snel de televisie ingang vond in ons land blijkt uit de volgende cij fers: Op 1 januari 1957 waren er 100.000 toestellen en op 1 januari 1959 was dat aantal verdubbeld. Begin ja nuari van dit jaar waren er 600.000 en nu, een half jaar later, is het 700.000ste toestel aangemeld. Het aantal radiotoestellen steeg in de maand juni nog met ongeveer 7.000 tot 2.643.146. Het aantal aansluitingen op de draadomroep liep daarentegen terug met 729. Advertentie yfp- laat géén vlakken na radicaal en snel frisse geur televisie" NEDERLAND VARA: 17.00 V d kind. NTS; 20.00 Journ en weeroverz. VARA: 20.20 Actueel progr: 20.50 Claudia en David. TV-comedie. NTS: 22.3023.10 Eurovisie: Rechtstr. overn. uit Nervi t.g.v. het 5e intern, ballet festival. DUITSLAND 15.00 TV-film: 15.25—15.50 Filmprogr; 16.0018.00 Duitse kampioensch. lichte atle tiek; (Regionaal progr.: WDR: 14.00 Die Woche -'Hier und Heute, weekjoum, NDR: 18.45 Die Nordschau. WDR: 18.45 Hier und Heute, journ. NDR: 19.25 Sehpferdchen zeigt: O, diese Affenkinder. WDR: 19.25 Aus der Flimmerkiste); 20.00 Nws, journ en weerber; 20.20 TV-spel; 21.20 Intern variété progr: 22.00 Woord voor de zondsg 22.30 Eurovisie: Overn v. d. Italiaanse TV: Balletprogr. BELGIë VLAAMS 17.00—18.00 V d jeugd; 19.30 Nws, act en weerber: 19.45 Weekjourn: 20.15 Filmkiucht. 20.35 TV-feuill; 21.00 Songfestival te Knok ke: 22.15 Quizprogr; 22.45 verv Songfestiv; 23.00 Nws. BELGIë FRANS 1.9.30 Feuill; 20.00 Journ; 20.30 Film; 21.00 Songfestival te Knokke: 22.30 Eurovi sie: Overn v d Italiaanse TV: Balletprogr; 23.10 Journ. BONN. Er zijn thans 4.075.536 be zitters van televisietoestellen in West- Duïtsland. Insiders hadden verwacht, dat het er veel meer zouden zijn. Maar in de maand juni is het aantal heel weinig toegenomen. Als oórzaak daar van ziet men de komst van het tweede televisieprogramma, dat veel aspirant kopers weerhouden heeft een toestel aan te schaffen, dat nog niet op dat tweede programma is ingericht. ROME. In Italië is een hevige strijd aan de gang tussen de commer ciële televisiemaatschappij T.V.L. (Te- levisione Libera) en de bestaande of ficiële radio- en televisiestations. De laatste groep heeft wettelijk het exclu sieve recht tot het uitzenden van radio-1 en televisieprogramma's. T.V.L. meent echter dat dit recht te gen de grondwet indruist, en zij heeft dan ook de kwestie bij het Hoogge rechtshof aanhangig gemaakt. Inmiddels is de T.V.L. begonnen met het bouwen van een televisiezender bo ven op een wolkenkrabber in Milaan De politie heeft die zender echter ge demonteerd en proces-verbaal opge maakt. Daardoor krijgt, de T.V.L. nu de gelegenheid de strijd om het recht op commerciële televisie voor de recht bank te gaan voeren. Gonnie Runnenberg van televisienaar revue. IN DE VOORDELIGE, ORANJE SPUITBUS HILVERSUM De pas vijftienjarige Gonnie Runnenberg, die al bekendheid heeft gekregen als „het paardestaartje" in het zaterdagavond-televisieprogram- ma „Publieke Tribune", maakt nu deel uit van The London Starlets, de ballet groep uit de nieuwste Snip Snapre- vue van René Sleeswijk: „Tot van avond". Vanavona beleeft de revue zijn Amsterdamse première, na dertién avonden voor stampvolle zalen „inspe len" in Hilversum. De allerjongste „Het gaat nu ook veel beter dan die allereerste avonden. Alles loopt veel soepeler. En van vermoeidheid hebben we geen last, omdat we er zo'n plezier m hebben", zegt de vijftienjarige aller- ongste ballet-medewerkster Gonnie lunnenberg uit Amsterdam, het benja- ninnetje van het gezelschap. „Ze benandelen me echt als baby", egt ze stralend, want ze vindt liet wei euk om m de revuewereld de allerjong ste te zijn. En ze heeft gewoon geen tijd om heimwee naar die televisie-op-zaterdag avond te hebben. weer direct levensgevaar met zich mee brengen. De zenderonderdelen staan namelijk onder zeer hoge spanningen en er zijn nog steeds geen afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen. LEVENSGEVAAR Bovendien is het schip onderbezet. Als gevolg hiervan kan bijv.'s nachts geen wacht worden gelopen, en enkele weken geleden heeft de Veronica hier door een ankerboei verspeeld, doordat een vissersvaartuig bij mist op de boei stootte, zo vertelde men ons. Het is niet alleen om deze reden, dat een van de technici van de Veronica, die dezer dagen zijn ontslag aanbood, van de directie te horen kreeg, dat men hem nimer als officieel personeelslid had beschouwd. Toch had dezelfde technicus enkele maanden lang tegen een overeengekomen sala ris de supervisie over de bouw van de zender gevoerd. In het tumult, dat op deze ontslag aanvrage volgde, beschuldigde de hui dige financiële directeur van de Ve ronica, de heer, Slootmans, dezelfde technicus van verduistering van een bedrag van 3500 gulden. De technicus heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. LEVENSWERK Verwarringen, zakelijke paniek en tegenstrijdigheden, druken op het ogen blik hun stempel op de organisatie van de Veronica. In het middelpunt van deze verwarring staat wel de man. die er voor wist te zorgen, dat het schip zendend en wel op zijn plaats van bestemming arriveerde: de heer H. Oswald, eens de officiële technische directeur van de Veronica. Sinds kort is hij echter door de tegenwoordige directie uit al zijn Veronicarechten ontzet. Een maand geleden ging de (privé) zaak van de heer Oswald failliet en sindsdien ontkent de Veronica iedere verbintenis met hem. Wel heeft zijn advocaat intussen de rekening gepre senteerd: De heer Oswald eist een be drag van 71.000 gulden van de Ve ronica, en de Veronica ontkent. Wij hebben juist geld van de heer Oswald tegoed, zo deelde men ons mede. „Dat is voorlopig dan de kroon op mijn levenswerk, het totstandbrengen van een commerciële radiozender" aldus de heer Oswald. En uit zijn mond vernemen wij thans op welke wijze de Veronica destijds tot stand is gekomen: Uit de kring van de vrije radiohandelaren ontstond de zoge naamde VRON; een N.V. in oprichting. SCHIJNWERELD Het was een enorme tegenslag toen de ministeriële beschikking voor de oprichting van deze n.v. werd gewei gerd, zo zegt de heer Oswald en hij schetst de verdere gang van zaken als volgt: „Wij namen contact op met de in Liechtenstein gevestigde onderne ming de Haco. Aan het hoofd daarvan staat Peter Marxen. Wij maakten hem tot officiële directeur. Maar dat staat natuurlijk alleen maar op papier. In werkelijkheid heeft die man met de Veronica helemaal niets te maken. Een van de aandeelhouders nam de taak op zich de VRON te liquideren, en de aandeelhouders zouden dus, theo retisch gesproken, hun geld uit Liech tenstein terugontvangen. Maar dat is natuurlijk onzin, want het ging er al leen maar om, dat de Veronica een zogenaamde buitenlandse onderneming moest worden. De liquidatie van de VRON is daarom alleen maar schijn gebleven. DURE VLAG Het tweede probleem was de vlag voor het schip. Wij gingen in Den Haag naar de Panamese consul toe, maar hij weigerde. In Londen lukte het wel. Daar toucheerde men op het consulaat 40.000 gulden voor het verkrijgen van de vlag, die we drie weken later weer kwijt raakten. Toen hebben wij ons in Den Haag tot een aldaar wonende en Nederlands sprekende Guatemalteek gewend. Die wist de weg wel. Via het consulaat in Brussel kregen we de vlag van Guatemala. Voor dui zend dollar. En die meneer in Den Haag krijgt iedere maand driehonderd gulden voor de moeite. Dezelfde man van Guatemala is dus voor de gang van zaken tevens eigenaar van het schip geworden. Daarvoor moest zelfs een rederij worden opgericht, een rederij bestaan de uit één man. die in zjjn hele leven nog zelfs geen kano in bezit had gehad. Maar op papier klopt dat allemaal wel. En uit dit alles blijkt natuurlijk wel dat de Veronica allerminst als een of ficieel rechtslichaam kan worden be schouwd. Zo zijn de technici en de bemanning van het schip in dienst van de Sche- veningse rederij, die het contact tus sen het schip en de wal onderhoudt. Dat moest wel, want de Veronica kon ze officieel niet in dienst nemen", aldus het relaas van de heer Oswald. ADVERTEERDERS Rest nog de kwestie van de adver teerders. De slechte en voortdurend verbroken uitzendingen hebben uiter aard hun invloed gehad op het aanbod voor reclame. Maar ook daarover ziin de meningen in de boezem van de Veronica verdeeld. Een van de directeuren deelde ons mede, dat er voor een bedrag van 150.000 gulden aan contraeten .is ge boekt. Zijn financiële collega dacht dat het nog veel hoger lag. Het Haagse publiciteitsbureau meende weer anders: De man, die inmiddels ontslag heeft genomen, noemde een bedrag van 50.000. en de directeur van het bureau wpigerde ons pertinent iedere in lichting. Wat de Veronica-direc-ie beslist niet kan weten, was de ervaring die men enkele dagen geleden bii een officiële instantie opdeed. Daar belde namelijk een van de aandeelhouders van de Veronica met het volgende voorstel: Wanneer u me 10.000 gulden wilt be talen dat is het geld wat ik in de Veronica heb gestoken kan ik u vertellen waar de PTT straks een nieuw brok Veronicazender in beslag kan nemen. De betreffende insertie heeft zich uiteraard moeten excuseren. DOBBEREND En zo dobbert het schip voor onze kust Een schip voJ zorgen Met een hoopgevende Lente achter zich en een stormachtige winter voor de boeg. Juist even buiten de Nederlandse wet. Of de Veronica zich op deze angstige balans varende weet te houden? Het is een vraag, die 38 aandeelhouders voort durend moet bezighouden Wam ten slotte dobbert er een half miljoen gul den mee.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 7